Khác biệt giữa các bản “Thi Hội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thi Hội được tổ chức tại các trường ở nhiều địa phương, gồm:
* Hạng Nhì - Thi 4 kỳ. Đỗ [[phó bảng]] (tên dân gian là ông phó bảng).
* Hạng Nhất - Thi 4 kỳ. Đỗ [[thái học sinh|tiến sĩ]] (tức [[thái học sinh]] - ông nghè).
Người đỗ đầu thi Hội gọi là [[hội nguyên]].
==Trung Quốc==

Bảng chọn điều hướng