Phó bảng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phó bảng (chữ Hán: 副榜; tiếng Hoa: Ất tiến sĩ 乙進士) là một học vị trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời nhà Nguyễn (1802-1945).

Là người đỗ đại khoa ở hạng dưới gọi là Phó bảng, để phân biệt với đỗ đại khoa hạng trên Chính bảng (Cập đệ, Hoàng giáp, Tiến sĩ)

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Học vị này có từ năm 1829, Minh Mạng quy định đỗ đại khoa chia thành hạng chính bảng (tốp trên: gồm Cập đệ, Hoàng giáp, Tiến sĩ) và phó bảng (tốp dưới).

Một số danh nhân[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872), Phó bảng năm 39 tuổi, làm quan đến Thị giảng, từng làm Phó sứ sang Yên Kinh

Vũ Duy Thanh (1807 - 1859), Phó bảng năm 44 tuổi, đỗ Thủ khoa Chế khoa, làm Tư nghiệp rồi Tế tửu Quốc tử giám Huế

Đỗ Đăng Đệ (1814-1888), Phó bảng năm 28 tuổi, làm quan đến Lễ bộ Thượng thư, là nhà thơ

Nguyễn Thuật (1842-1911), Phó bảng năm 26 tuổi, làm quan đến Hiệp tá Đại học sĩ, Binh bộ Thượng thư, từng làm Đề điệu (Chánh chủ khảo) khoa thi Hội

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Khoa bảng
Thi Hương Thi Hội Thi Đình
Giải nguyên Hội nguyên Đình nguyên
Hương cống
Sinh đồ
Thái học sinh
Phó bảng
Trạng nguyên
Bảng nhãn
Thám hoa
Hoàng giáp
Đồng tiến sĩ xuất thân