Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* Nguyễn Vũ Đế [[Nguyễn Huệ]] (vua nhà [[nhà Tây Sơn|Nguyễn Tây Sơn]])
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh