Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ hầu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Tào Ngụy]] [[Tư Mã Sư|Vũ Dương Trung Vũ hầu]] (sau được [[nhà Tấn]] truy tôn là [[Cảnh Vương]] rồi [[Cảnh Đế]])
*Minh triều Quảng Ninh Trung Vũ hầu [[Lưu Vinh]] (truy tặng, thực tế chỉ là Quảng Ninh Trung Vũ Bá)
*Minh triều Định Tương Trung Vũ Hầu [[Quách Đăng]] (truy tặng, thực tế chỉ là Định Tương Trung Vũ Bá)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh