Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh Hóa”

n
 
===[[Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh Hóa]]===
{{Rỗng|?}}
{{REMOVE THIS TEMPLATE WHEN CLOSING THIS AfD|?}}
 
:{{la|Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh Hóa}} – (<includeonly>[[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh Hóa|Xem AfD]]</includeonly><noinclude>[[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nhật trình/2013 tháng 6 20#{{anchorencode:Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh Hóa}}|Xem nhật trình]]</noinclude>{{int:dot-separator}} <span class="plainlinks">[http://toolserver.org/~snottywong/cgi-bin/votecounter.cgi?page=Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Trung_c%E1%BA%A5p_ngh%E1%BB%81_Giao_th%C3%B4ng_-_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i_Thanh_H%C3%B3a Thống kê]</span>)