Trang khóa di chuyển

Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật, chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa. Tuy nhiên, các điều phối viên và bảo quản viên có thể xoá nhanh nếu bài không có thêm thông tin gì mới.
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 10 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 10 năm 2021[sửa mã nguồn]

Đứa bé (bài hát) [sửa mã nguồn]

Đứa bé (bài hát) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đứa bé (bài hát)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài hát nổi tiếng từ năm 2005 với hơn 60 nghệ sĩ, trở thành một hiện tượng âm nhạc. Tuy nhiên, bài bị gắn đnb từ tháng 8/2020. AKIRAchat 06:51, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Bài này đủ nổi bật chứ nhỉ. Hiện tượng âm nhạc một thời mà.--Pk.over (thảo luận) 12:52, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Bài hát cũng là một hiện tượng âm nhạc, đủ nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:04, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Bài hát đã từng trở thành hiện tương âm nhạc, tuy nhiên gắn biển đã lâu rồi và cần phải biên tập lại. AKIRAchat 13:34, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết đủ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 22:34, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Kim Khánh Hoàng: Vui lòng nêu rõ lý do cho lá phiếu, điều này là bắt buộc. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:56, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Hội thiện nguyện BDS [sửa mã nguồn]

Hội thiện nguyện BDS (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hội thiện nguyện BDS" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhóm những người hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam thành lập vào năm 2008 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:27, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Một tổ chức thường được coi là nổi bật nếu nó đã là được nói đến một cách đáng kể tại các nguồn thứ cấp độc lập đáng tin cậy.
Bài viết thoả mãn Tiêu chí chỉ dẫn chung tại Wikipedia:Độ nổi bật:
 • "Nếu một chủ đề được các nguồn thứ cấp đáng tin cậy và độc lập với chủ thể đưa tin đáng kể, chủ đề sẽ được coi là thỏa mãn các tiêu chí đưa vào để có một bài viết riêng rẽ."
Và Thoả mãn tiêu chí chính của Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty):
 • Một công ty, tập đoàn, tổ chức, đội, tôn giáo, nhóm, sản phẩm, hay dịch vụ được coi là nổi bật nếu nó được các nguồn thứ cấp nói đến một cách đáng kể. Các nguồn này phải là nguồn đáng tin cậy, và độc lập với chủ đề. Cũng cần xem xét độ sâu của bài viết của nguồn sơ cấp về chủ đề. Nếu nội dung không thật sâu, thì cần chú dẫn đến nhiều nguồn độc lập để xác lập độ nổi bật. Nếu nguồn thứ cấp chỉ nói đến chủ đề một cách hời hợt hay tình cờ, thì nguồn này không đủ để xác lập độ nổi bật. Ngoài ra, cũng cần xét đến độc giả của nguồn; bằng chứng về sự quan tâm của các phương tiện truyền thông quốc tế, quốc gia, hoặc ít nhất là trong khu vực, là một dấu hiệu mạnh về sự nổi bật, còn việc chỉ được truyền thông địa phương quan tâm không phải là một dấu hiệu về sự nổi bật. Một khi độ nổi bật đã được xác lập, ta có thể dùng nguồn sơ cấp để kiểm chứng một số nội dung trong bài.
Ngoài ra: Nếu một chủ thể đã thỏa mãn chỉ dẫn chung về độ nổi bật, không cần phải chứng minh có sự đưa tin hoặc quan tâm liên tục về chủ đề đó.
Các bạn yêu cầu phải bổ sung thành tựu. Nếu có tiêu chí yêu cầu thành tựu thì các bạn trưng ra. Còn chưa có hãy biểu quyết đi rồi sau đó áp dụng sau. Các bạn đừng đem suy nghĩ chủ quan của mình vào. Cám ơn Tuấn Út Thảo luận 05:35, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Mình không nghĩ độ sâu các nguồn bạn đưa ra đủ để chứng minh cho độ nổi bật của chủ thể, xin viện dẫn ra một số nguồn trong bài:
...
Đây là những nguồn bạn dẫn ra trong bài, trong đó 15 nguồn thì hết 2/3 số nguồn trong bài đều là nguồn lặp, nguồn đề cập không sâu đến chủ thể và nguồn chỉ đơn thuần là thống kê số lượt xem cùng lượt đăng ký, liệu đã đủ để đáp ứng tiêu chí chung về độ nổi bật? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:50, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Xin nói thêm, đa số các nguồn trong bài đều đề cập đến hoạt động của hội thiện nguyện trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn ra, mà nhóm đã thành lập từ 13 năm trước, vậy những năm trước đó liệu không có nổi một hoạt động xã hội đáng chú ý hay có nguồn báo nào nhắc đến hay sao? Nếu chỉ nổi trong thời gian gần đây (mà nhóm thành lập rất lâu trước đó) thì mình chưa thực sự thấy có gì nổi bật. Cả kênh YouTube có gần 1 triệu lượt đăng ký cũng chưa phải là thông tin đáng chú ý bởi có rất rất nhiều kênh còn có thành tích cao hơn thế này nhưng vẫn chưa đủ nổi bật để có bài trên wiki. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:56, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Symbol delete vote.svg Xóa Hoạt động thiện nguyện là rất cần thiết đối với xã hội, được cộng đồng đánh giá rất cao. Bài viết cần bổ sung những thành tựu đạt được, ghi nhận của cộng đồng xã hội, các cấp chính quyền đối với Hội. Tôi tạm thời để phiếu xóa! thảo luận quên ký tên này là của Goodmorninghpvn (thảo luận • đóng góp) vào lúc 03:42, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC).[trả lời]
@Goodmorninghpvn: Phiền bạn ký tên vào phiếu của mình. Biheo2812 (thảo luận) 03:45, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Goodmorninghpvn: Yêu cầu bắt buộc là bạn phải có chữ kí thì phiếu mới có giá trị. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 10:21, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

SpaceSpeakers [sửa mã nguồn]

SpaceSpeakers (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "SpaceSpeakers" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhóm nhạc underground thành lập vào năm 2011 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:25, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Đã sửa lại: để khi thật sự nổi tiếng rồi hẳn tạo bài riêng. Nên hợp nhất bài này với SpaceSpeakers Group.   Cython  14:07, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa nổi bật vào thời điểm này.--Pk.over (thảo luận) 13:21, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Chưa đủ nổi bật. Nên hợp nhất vô bài SpaceSpeakers Group. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:07, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Theo mình, nên chuyển hướng bài viết này tới SpaceSpeakers Group thay vì xóa nó đi. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 08:02, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Bánh phồng Sơn Đốc [sửa mã nguồn]

Bánh phồng Sơn Đốc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bánh phồng Sơn Đốc" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đặc sản nổi tiếng của Bến Tre. Tuy nhiên có khá nhiều chỗ tâng bốc và vi phạm bản quyền [7]. Đã được gắn biển độ nổi bật từ tháng 8/2021. AKIRAchat 07:19, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Symbol delete vote.svg Xóa Chỗ nào vi phạm bản quyền thì phải xoá liền, ngoài ra chủ thể chưa nổi bật, văn phong tâng bốc rõ ràng. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 07:58, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol delete vote.svg Xóa Nhập vào bài bánh phồng một số ý. P.T.Đ (thảo luận) 08:44, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Có trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Việt Nam), được giữ bài như bài Bánh tráng Mỹ Lồng. Nhưng mà nói thật nội dung quá tệ. P.T.Đ (thảo luận) 11:53, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol delete vote.svg Xóa Như các ý kiến trên. Biheo2812 (thảo luận) 09:01, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol delete vote.svg Xóa Một biến thể của bánh phồng tại một địa danh, chưa thấy sự nổi bật nhất định, nên cân nhắc gộp về bài bánh phồng như một biến thể của nó và xóa bài này đi vì chưa cần thiết.--Pk.over (thảo luận) 11:23, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Rút phiếu do bài đã được cải thiện.--Pk.over (thảo luận) 02:41, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol delete vote.svg Xóa Theo ý kiến của các bạn ở trên và ý kiến của tôi thì đây chỉ là một biến thể bánh phồng ở một xã ở Bến Tre, chưa rõ độ nổi bật chủ thể, tuy nhiên các trạm dừng chân ở miền Tây bán khá nhiều. AKIRAchat 13:52, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol delete vote.svg Xóa Theo các ý kiến trên thì chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài riêng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:53, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Theo nguồn [8] thì chủ thể đã đủ nổi bật, xin phép rút phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:47, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol delete vote.svg Xóa hàng copy. tiễn bài +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 04:01, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
bài đã cải thiện, rút phiếu +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 14:43, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Làng nghề làm bánh phồng đã được công là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tuy nhiên, bài viết cần phải biên tập lại, tiếp thu các ý kiến ở bên trên! _Morning (thảo luận) 03:53, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Làng nghề làm bánh phồng mà đã được công là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia rồi thì có gì mà không nổi bật? Bài bánh phồng đang là khái quát chung mà lại đi nhập vào thì quá tầm nhìn hẹp. Hơn nữa, khi biểu quyết đã kết thúc thì ai sẽ là người thực hiện việc này? Flyplanevn27 (Thảo luận) 10:43, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Đang trong quá trình biên tập lại bài. Tạm thời thì tôi vẫn để phiếu giữ, và đang cố gắng xem thử phần Chế biến. AKIRAchat 13:35, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Đã kiểm chứng, làng nghề nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:40, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:05, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 6. Symbol keep vote.svg Giữ Chủ thể nổi bật, bài đã được biên tập lại. NguyễnQuangHải19💬 02:43, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Sau khi xem lại thì chủ thể đã đủ nổi bật vì có trong Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên thì bài có tính chất tâng bốc và vi phạm bản quyền khá nhiều. Có rất nhiều trạm dừng chân bán loại bánh này, nhất là loại bánh phồng sữa. Tôi đang xem xét để biên tập lại bài này. AKIRAchat 12:08, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol note.svg Ý kiến Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thì tôi gạch phiếu xoá, nhưng vì bài chưa được biên tập nên tạm thời tôi không để phiếu giữ ngay. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:48, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Bệnh viện chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ Thanh Vân [sửa mã nguồn]

Bệnh viện chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ Thanh Vân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ Thanh Vân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chỉ là bệnh viện chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ tư nhân, ngoài địa chỉ và tên bài đã cho hết thông tin bệnh viện thì chẳng còn gì. Đừng ai nói quảng cáo vì bài này do bot tạo, chúng sẽ không có lợi ích gì từ quảng cáo hết. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 04:13, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không có thông tin hay thành tích nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 04:24, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật, bài viết sơ sài, ít nguồn tin cậy, không thấy đề cập thành tích hay khen thưởng gì đặc biệt.--Pk.over (thảo luận) 04:54, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không có gì nổi bật. AKIRAchat 05:10, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa wiki ko phải quyển Trang Vàng doanh nghiệp. tiễn bài +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 05:25, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Theo các ý kiến trên thì chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:58, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Nắng đẹp Miền Nam [sửa mã nguồn]

Nắng đẹp Miền Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nắng đẹp Miền Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài hát cực kỳ nổi tiếng trong dòng nhạc vàng, tuy nhiên chủ thể cần làm rõ độ nổi bật (đã biên tập và gắn biển đnb từ 7/10/2021). AKIRAchat 03:16, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Nhạc sỹ Lam Phương khá nổi tiếng và có nhiều ca khúc nổi bật, tuy nhiên bài này có lẽ không nằm trong số đó. Về các ca khúc của nhạc sỹ Lam Phương, phần lớn có độ nổi bật chưa rõ ràng nhưng với số lượng nhiều, nếu cá nhân nào cần tư liệu có thể suy nghĩ đến việc tách ra thành Danh sách các nhạc phẩm của nhạc sỹ Lam Phương và mô tả sơ lược trong mục riêng trong bài thì cơ hội giữ lại tư liệu sẽ cao hơn, và có độ nổi bật là tập hợp các nhạc phẩm có độ nổi bật chưa rõ ràng. Còn nếu đứng riêng thì cần phải xem xét từng trường hợp cụ thể, và cụ thể thì bài này chưa đạt được một tiêu chuẩn nào để có bài riêng như nguồn nổi bật hay giải thưởng dành cho nhạc phẩm.--Pk.over (thảo luận) 14:25, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Nguyễn Thị Từ Huy [sửa mã nguồn]

Nguyễn Thị Từ Huy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Thị Từ Huy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Bài đã BQX 2 lần, lần đầu không đủ phiếu, lần 2 thì số phiếu 5/5. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 23:52, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Theo những ghi nhận từ những lần bỏ phiếu trước đây (1 lần vào 2015, 1 lần vào 2016) cho đến nay, chủ thể này không có thông tin gì để viết thêm, nghĩa là thông tin đề cập về chủ thể này chỉ có bấy nhiêu trong bài thôi. Như vậy thì chưa đủ nổi bật. Là một nhà văn nổi bật, không phải vì chưa có thành tích gì nổi bật cả. Là một nhà giáo nổi bật, không luôn vì đi dạy được dăm ba năm thì đã theo con đường nghiên cứu học thuật rồi. Học giả có tiếng nói quan trong, cũng không luôn vì các phát ngôn theo kiểu bất kỳ thạc sỹ tiến sỹ nào cũng có những câu tương tự. Một nhân vật bất đồng chính kiến tiêu biểu, cũng không nốt vì như các thành viên bỏ phiếu trước đây thì nhắc dăm ba câu phản động mà lên được wiki thì nó lại đơn giản quá, nhân vật này thậm chí còn chưa có trát tòa án hay gì đáng kể cả. Vậy nên đây chỉ là một nhân vật trung bình như nhiều người có học vị khác, mà con số này ở Việt Nam hay cộng đồng người Việt thì lại có hàng ngàn. Vote xóa.--Pk.over (thảo luận) 09:18, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật, tuy là nhà bất đồng chính kiến nhưng chưa có ảnh hưởng gì thực sự đáng chú ý, các danh xưng nghề nghiệp khác cũng không để lại nhiều "dấu ấn". Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:45, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Độ nổi bật mập mờ. Bài viết như một đống tạp nham + quá nhiều đoạn quotes không trung lập (cần phải viết lại hàm ý của quotes). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:35, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Lê Quang Mỹ (Đại tá Hải quân Việt Nam Cộng Hòa) [sửa mã nguồn]

Lê Quang Mỹ (Đại tá Hải quân Việt Nam Cộng Hòa) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lê Quang Mỹ (Đại tá Hải quân Việt Nam Cộng Hòa)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Sĩ quan Quân đội Việt Nam Cộng hòa, hàm Đại tá ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 23:22, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Được xem là Tư lệnh đầu tiên HQVNCH. Cho đến năm 1963, số quân nhân mang cấp Đại tá không nhiều và đều giữ những chức vụ quan trọng do Tổng thống bổ nhiệm như Nguyễn Xuân Vinh (Tư lệnh KQ), Hồ Tấn Quyền (Tư lệnh HQ), Nguyễn Chánh Thi (Tư lệnh Dù), Lê Quang Tung (Tư lệnh LLDB), Đỗ Mậu (Giám đốc Nha ANQD) và 8/9 Tư lệnh Sư đoàn khi nổ ra Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 đều cũng mang cấp bậc Đại tá (trừ Đỗ Cao Trí được thăng Thiếu tướng do kiêm nhiệm Tư lệnh QD I). Thái Nhi (thảo luận) 01:34, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Lê Quang Nhạc [sửa mã nguồn]

Lê Quang Nhạc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lê Quang Nhạc" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mở biểu quyết lần 3, vừa mới gắn biển đnb cách đây hơn một tuần. Ông nổi tiếng với bài hát Xa Quê và Trên Bến Vắng, tuy nhiên bản Xa Quê chỉ tìm được 3 bản thu. Liên kết hỏng, chưa rõ độ nổi bật. AKIRAchat 10:50, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Danh sách chương trình phát sóng của VOH [sửa mã nguồn]

Danh sách chương trình phát sóng của VOH (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách chương trình phát sóng của VOH" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách không thấy nguồn và cần được làm rõ độ nổi bật. Đã được gắn biển từ tháng 3/2021. Bài này theo ý kiến nên nhập vào bài VOH. AKIRAchat 15:42, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Nên xóa luôn, không cần nhập với VOH. Giahuypromax (thảo luận) 12:17, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không cần thiết phải tách ra riêng như vậy.--Pk.over (thảo luận) 14:26, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Nếu là Đài tiếng nói Việt Nam thì chấp nhận chứ Đài tiếng nói của TPHCM thì còn lu mờ lắm. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 04:37, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TranHieu0706: Có mỗi TPHCM là chia HTV với VOH nên cũng không quá lu mờ. P.T.Đ (thảo luận) 17:21, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol note.svg Ý kiến Xu hướng là tách bài chứ chả ai gộp mấy mục liệt kê bừa bộn vào bài chính hết. P.T.Đ (thảo luận) 17:17, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol note.svg Ý kiến Có thể xem xét việc tạo một Danh sách chương trình của cả HTV và VOH chung, và phân biệt kênh đài trong bài chứ kéo hẳn bài riêng như này thì có hơi quan trọng hóa VOH rồi. Dù rằng cả nước có mỗi TPHCM là chia phát thanh (VOH) và truyền hình (HTV) riêng như thế này, một phần do lịch sử để lại (đều là 2 đài quốc gia của chế độ cũ), một phần vì cơ sở vật chất, quy mô tương đối lớn so với hầu hết các tỉnh khác nên việc gộp lại thành đài phát thanh - truyền hình như các tỉnh khác khá miễn cưỡng nhưng bản chất cũng chỉ là các phương tiện truyền thông của tỉnh thành phố thôi.--Pk.over (thảo luận) 14:32, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol note.svg Ý kiến Theo Wikipedia:Độ nổi bật (phương tiện truyền thông) thì danh sách có thể nổi bật vì đây là đài phát thanh của Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy cần suy xét kĩ hơn khi bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:44, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Theo Độ nổi bật (phương tiện truyền thông) về danh sách có đoạn: "Các thành phố riêng lẻ hoặc thị trường truyền thông mở rộng được phép có các danh sách "Phương tiện truyền thông ở (thành phố)" với các phần phụ dành cho đài phát thanh, truyền hình và phương tiện in ấn ở thành phố cụ thể đó, nhưng không được phép có danh sách riêng biệt cho từng dạng phương tiện truyền thông riêng biệt. Ví dụ, không nên tạo một "Danh sách đài phát thanh ở Louisville, Kentucky" riêng biệt, mà phải tạo Phương tiện truyền thông ở Louisville, Kentucky, kết hợp với danh sách đài phát thanh, truyền hình và báo chí địa phương thành một bài viết duy nhất để có thể là hợp lệ.". Vậy nên bài viết này không nên ở độc lập mà nên kết hợp với danh sách chương trình của các phương tiện khác cùng thị trường truyền thông (ở đây ít nhất phải bao gồm thêm danh sách chương trình của truyền hình HTV). Theo cách hiểu của tôi về quy định là như vậy.--Pk.over (thảo luận) 15:09, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Pk.over Cái này là danh sách chương trình của đài của cả một thành phố lớn (không phải đài), chứ không phải nhỏ con như đài huyện hay đài phường xã nên lấy ví dụ như trên là không hợp lý. Ngoài ra, chỉ có mỗi Thành phố Hồ Chí Minh mới tách riêng HTV với VOH cũng là một điểm đáng chú ý và cần được suy xét kĩ thêm trước khi bỏ phiếu. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:13, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Đúng là có mỗi TPHCM có tình trạng đặc biệt này, tuy nhiên chỉ là lịch sử thôi. Cả HTV và VOH đều là đài lớn và nổi bật, tuy nhiên nó không nghiễm nhiên đi cùng với các chương trình của nó. Đặc biệt là gần đây có nhiều chương trình rời đài để phát triển rộng hơn (như XoneFM chẳng hạn, rời VOH rồi tham gia vào VOV để mở rộng vùng phát sóng đi cả nước). Dẫn đến nếu danh sách của VOH được giữ độc lập thì có hơi miễn cưỡng ở thời điểm này, còn gộp vào chung với HTV thì lại thiệt thòi cho HTV (có nhiều chương trình nổi bật hơn). Rất đáng để chú ý và suy xét trước khi bỏ phiếu.--Pk.over (thảo luận) 15:38, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Hoạn giả [sửa mã nguồn]

Hoạn giả (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoạn giả" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một khái niệm khá nổi bật trong xã hội. Bài viết có liên kết tới 58 ngôn ngữ khác, tuy nhiên thì đã bị gắn biển từ tháng 4/2021 và hiện không có nguồn tham khảo, nên tôi vẫn mang ra biểu quyết. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 02:46, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa chất lượng kém, sửa bài trước đi rồi tính chuyện giữ +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 05:07, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Bài được gắn biển từ tháng 5 năm 2019, không phải tôi gắn từ tháng 4 đâu, có xem lịch sử cũng xem cho kỹ hộ. Vài ba ngôn ngữ thì còn nói chứ đây là 58 ngôn ngữ còn đem ra BQ, rảnh quá hết bài để BQ hay gì? ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 03:58, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412: Đúng là tôi rảnh thật, rảnh thì mới lên đây đúng không nào? Tôi không bận như bạn đâu, và hơn nữa tôi chỉ đem ra biểu quyết để bài được giữ cho xong, bạn hiểu không? Tôi cũng không phải người đặt biển. Còn lịch sử, xin lỗi vì không nhìn, nhưng ai quan tâm? Đặt biển từ bao giờ ảnh hưởng đến thời hạn phải biểu quyết hả? Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 04:09, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Tôi không muốn bài này phải xoá nên đem ra biểu quyết xong nếu giữ được thì gỡ luôn cái biển độ nổi bật cho khỏi ngứa mắt, chứ không phải biểu quyết vì nó không nổi bật. Cũng xin nói luôn làm vậy là để tránh có người nói gỡ biển tuỳ tiện. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 04:11, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Khái niệm nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 05:00, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Khái niệm thừa nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:31, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Theo tất cả các ý kiến ở trên thì khái niệm đủ nổi bật. AKIRAchat 03:49, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến @TranHieu0706: Wikipedia từng thông qua một quy định cho phép gỡ biển đnb nếu bạn đạt được đồng thuận với người gắn biển. Cho nên lần sau, nếu muốn gỡ biển thì bạn có thể mở thảo luận tại trang thảo luận bài viết, hai bên OK thì gỡ luôn, không cần phải mang ra biểu quyết làm gì. —  Băng Tỏa  15:00, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Băng Tỏa: Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, có vẻ người đặt biển cố tình chèn bảng vào vì cảm thấy không nổi bật, dẫn tới kết quả hôm nay tôi phải bỏ 1 suất trong tuần để tạo cái biểu quyết giữ bài gỡ cái bảng đi. Nếu nói tôi rảnh thích mang bài nổi bật ra biểu quyết thì không sai, tôi mang ra để đỡ chật cái kho bài mập mờ. Còn thảo luận lần này thông qua thì e rằng khó, vì người đặt biển đã có sửa đổi gần nhất từ khá lâu, có lẽ đã không còn hoạt động. Nhưng lần sau tôi sẽ lưu ý hơn. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 16:06, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Trương Nguy [sửa mã nguồn]

Trương Nguy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trương Nguy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Biên kịch một số phim truyền hình Trung Quốc ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 16:23, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chưa thấy thành tích gì nổi bật. 0 interwiki. Link bên Wikipedia tiếng Trung là bài định hướng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:44, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Nhà biên kịch độ quan trọng khác xa với đạo diễn bộ phim. Thậm chí còn thua diễn viên chính. 1 bộ phim nổi tiếng, người ta thường chỉ biết tới nhà đạo diễn và diễn viên chính. Người ta cũng chỉ phỏng vấn đạo diễn với diễn viên chính chứ ai đi phỏng vấn nhà biên kịch? Nhà biên kịch chỉ đủ nổi bật nếu như từng biên kịch nhiều phim nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:25, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Có thể nổi bật bởi bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ (nhưng giải thưởng toàn được đề cử cho diễn viên), còn Mộng Hoa Lục chưa công chiếu nên chưa chắc chắn, các phim còn lại không nêu nguồn sao biết nổi bật hay không. Nhưng nhiều trường hợp có tác phẩm nổi bật thì cũng không có nghĩa là tác giả nổi bật (thường là phải có nhiều tác phẩm nổi bật thời gian dài mới được lên bài, trừ khi tác phẩm quá xuất sắc). Nguồn trong bài thì maoyan với kknews là không thể dùng được, cả trang qq cũng cảm giác có vấn đề, như là trang tin tức trung gian. P.T.Đ (thảo luận) 17:41, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Chả cần nói đâu xa, phim Tiểu Hoan Hỉ do cô biên kịch năm trước gây bão như thế nào ở TQ ai tìm hiểu sẽ biết, đủ độ nổi bật Thành viên:Disansee (thảo luận) 12:07, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ biên kịch của một số phim nổi tiếng, đủ độ nổi bật. Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 04:11, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến =)))))))))) Bộ không buông tha được mấy cái liên quan tới Mộng Hoa Lục hả? :))) Biên kịch nữ quyền số 1 TQ các tác tác phẩm của cô này ở VN nổi đâu có ít? giờ tính xóa à? lại bài ca không đủ độ nổi bật nữa à? :)thảo luận quên ký tên này là của Disansee (thảo luận • đóng góp).
@Disansee: Bạn chắc là rất hâm mộ Lưu Diệc Phi? Biheo2812 (thảo luận) 05:13, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Đó là đương nhiên haha, mình theo cô Phi cũng hơn chục năm rồi, trận war ở Trung hay Việt to hay bé cũng đều gặp qua, cũng có quen biết chút với FC của LDP ở VN nên thông tin, dẫn chứng, phản lại mấy bài bôi nhọ cô cũng không ít. – Disansee (thảo luận) 05:32, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Disansee: Bạn viết bài tránh đặt chú thích ở đầu đoạn, chỉ cần chú thích sau ý, đoạn cần chú thích (thường là ngay sau dấu chấm). P.T.Đ (thảo luận) 07:10, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ ok – Disansee (thảo luận) 14:36, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Triệu Lỗi [sửa mã nguồn]

Triệu Lỗi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Triệu Lỗi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thành viên chủ yếu hoạt động nhóm, từ X Cửu đến R1SE, không có hoạt động cá nhân cũng như thành tích nổi bật ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 16:12, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Thế sao không đặt biển độ nổi bật với Châu Chấn NamYên Hủ Gia. Cũng là thành viên của R1SE. – 2402:800:6295:6F5C:DDA6:F2A4:96C7:C906 (thảo luận) 01:45, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Vì hai thành viên này đủ nổi bật với các hoạt động cá nhân – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 02:36, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Thế theo bạn giống ai trong mấy đứa bạn nhắc mới có thành tích nổi bật, để mình xem xem thành tích tới đâu – Abc0910 (thảo luận) 16:02, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Không nổi bật với đủ hoạt động cá nhân thì kéo fan kiểu gì thế bạn? Lí do chính đáng tới nỗi con nít lên ba cũng không chấp nhận nổi. – Xiaoxingxing12 (thảo luận) 01:40, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:33, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Theo ý kiến bên dưới thì chủ thể đã đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:27, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Symbol keep vote.svg Giữ Triệu Lỗi năm 2016 debut dưới tư cách main vocal của nhóm X Cửu Thiếu Niên Đoàn, Năm 2019 debut ở thứ hạng 10/101 cũng giữ vai trò Main Vocal Triệu Lỗi có nhiều tác phẩm tiêu biểu như: Breathe, Trust, Vì bạn mà hát, Đại dương ngược sáng, Lover, Cát bụi, Bi quan tất thắng, ... (Đây đều là các bài hát tự sáng tác) Từng được biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp như: Âm thanh trời ban 2020, Tiếng ca xuôi dòng 2021,...Quả đào của gấu (thảo luận) 17:38, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 17:49, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol keep vote.svg Giữ Ủa hello NhacNy muốn xoá bài về Triệu Lỗi vì lí do gì thế em? Em có đóng góp gì cho Triệu Lỗi mà muốn xoá vì “không có hoạt động cá nhân nổi bật”? Triệu Lỗi có tác phẩm Vong Ngôn Ca là OST solo cho anime “Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện” rất nổi tiếng ở Trung lẫn Việt nhé. Ngoài ra Triệu Lỗi cũng chỉ mới solo gần đây thôi, tác phẩm cũng có rất nhiều, ngày trước có Breathe, Save Me Now và nhiều bài collab với các tiền bối lẫn bạn bè trong nghề trên sóng truyền hình quốc gia nữa, mới đây Triệu Lỗi cũng vừa tổ chức xong 2 tour concert cá nhân ở 2 thành phố lớn và được mời tham gia rất nhiều đại nhạc hội nhé. Sắp tới Triệu Lỗi cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động, album cũng có đủ cả, chỉ đợi đến lúc sẽ phát hành. Nhóm nào thì Triệu Lỗi cũng là một cá thể, rồi mắc gì Triệu Lỗi không có tư cách như Yên Hủ Gia với Châu Chấn Nam? Cùng một xuất phát điểm, hai bạn đó độ nhận biết ở những lĩnh vực riêng của 2 bạn đó, Triệu Lỗi cũng thế, Việt Nam tuy ít người biết nhưng không phải không có. Chị thức cả đêm dựng lại cái trang cho Triệu Lỗi để em thích xoá thì xoá à? Nếu bảo Triệu Lỗi không đủ tư cách thì những người như thế nào là đủ, em kể chị nghe thử xem, nhóm nhạc không phải tự nhiên mà có. Ở cả 2 nhóm Triệu Lỗi cũng là cá nhân đóng góp rất nhiều, thậm chí là nhiều nhất, chẳng lí do gì mà không công nhận cả. ZLSYBDSN (thảo luận) 17:54, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:00, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 1. Symbol keep vote.svg Giữ Theo ý kiến bên dưới. P.T.Đ (thảo luận) 14:19, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Thành viên 2 nhóm nhạc nổi bật không quá đông người. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 22:59, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Chủ thể có hoạt động cá nhân đủ nổi bật.Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 14:25, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Chủ thể có hoạt động cá nhân nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 00:11, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 02:30, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Không biết có quy định về vấn đề này chưa, nổi bật phụ thuộc vào hoạt động cá nhân thay vì hoạt động nhóm? Nếu nhóm nổi bật thì có bài từng thành viên cũng hợp lý, nhưng có vẻ là mấy nhóm nhạc ngày xưa là chính, còn nhóm nhạc bây giờ công nghiệp quá. P.T.Đ (thảo luận) 07:08, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Nhóm nhạc bây giờ quá công nghiệp, số lượng thành viên có thể lên đến hơn 10 người, hoạt động chủ yếu là âm nhạc, show nhóm, bản thân các nhóm nhạc cũng ít có thành tích chứ đừng nói là cá nhân thành viên. Nếu là các nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc (cùng 1 công ty quản lý, hoạt động lâu dài) thì hầu hết các thành viên đều nổi bật nếu nhóm nổi bật. Còn các nhóm "đông dân" ở Trung Quốc thì lại là dạng nhóm "mỳ ăn liền", debut từ show tuyển chọn (show sống còn), chỉ hoạt động 2 năm, ngoại trừ center (top 1 của chương trình) có chút nổi bật ra thì chỉ số ít thành viên có hoạt động cá nhân, hầu hết đều là chìm hẳn sau khi solo hoặc chuyển sang làm diễn viên. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 07:43, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Nói sâu hơn thì, các thành viên từ các nhóm nhạc cố định mà phải tham gia những chương trình tuyển chọn này, cố gắng để debut với nhóm nhạc mỳ ăn liền mới, hầu hết đều là các nghệ sĩ "flop" của các nhóm cũng flop nốt, muốn tìm con đường khác để xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 07:48, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412: Là mấy nhóm từ mấy cuộc thi kiểu Sáng Tạo Doanh chỉ sống 2 năm thôi à? Nhìn chung nếu vậy thì cần xét lý lịch, nếu sau này nổi tiếng thì tạo bài cũng không muộn. P.T.Đ (thảo luận) 18:07, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Đúng vậy, các nhóm từ các show sống còn đều chỉ hoạt động 1 vài năm, thường là 1-2 năm. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 18:16, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: Anh nói không thích mấy trò giải trí mà có vẻ rành quá nhỉ? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:29, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi hay xem trang Weibo VN nên cũng biết chứ, sao khờ đến thế. P.T.Đ (thảo luận) 18:31, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Rành gì đâu, ba cái này nhiều khi để ý chút, search phát là ra. – Rùa tai đỏ 01:55, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Cái này tôi thấy trên Weibo vì có đợt nó toàn đăng mấy cái này (hay đăng cái ông người Nga tham gia cái này), còn search thì không có nhu cầu vì không có xem mấy thể loại này. P.T.Đ (thảo luận) 06:15, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Trường hợp này thì tôi thấy đủ nổi bật, vì thỏa điều kiện đã tham gia 2 nhóm nhạc nổi bật (or is a musician who has been a reasonably prominent member of two or more independently notable ensembles). @Nguyenmy2302: Bạn thấy sao? P.T.Đ (thảo luận) 23:39, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Mình nghĩ nên chú ý đến vế "prominent member" ở tiêu chí bạn dẫn ra mới đúng. Tuy người này tham gia hai nhóm nhạc nổi bật nhưng đều không phải là thành viên có nhiều hoạt động đáng chú ý ở trong nhóm hay thậm chí là hoạt động độc lập. Giải thưởng thì chung của nhóm,
  phim thì đóng vai phụ, khách mời, sản phẩm đa số đều chung với các thành viên trong nhóm, không có tác phẩm riêng đáng chú ý... nói chung là mình chưa thấy có gì đủ để gọi là nổi bật ở chủ thể. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:05, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Tôi có chú ý đến chi tiết đó. Ở bên enwiki họ note lại thế này: "Generally speaking, in a small ensemble, all people are reasonably-prominent, but, for example, being members of the chorus (not prominent) in two Broadway musicals (dozens of people involved) usually wouldn't be enough." Nghĩa là nhóm nhỏ thì auto nổi bật hết, còn nhóm vài chục người thì không. Tôi nghĩ trường hợp này chắc vừa khít, không cần đắn đo quá. P.T.Đ (thảo luận) 17:09, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302 @P.T.Đ Nếu xét tiêu chí này thì cả hai nhóm X Cửu và R1SE đều có độ nổi bật tương đối ổn áp, số lượng thành viên cũng không xê xích nhiều lắm tầm 10 người, xem như nổi bật rồi. Còn lại nếu muốn nhập mấy cái quy định này từ en.wiki về thì nên làm rõ tầm bao nhiêu người thì nhóm nhạc được xếp vào hàng "đông dân". – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 22:57, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Nếu nói vui thì dozen là 12, nghĩa là trên 12 thì coi là "dozens of people involved". Thực tế tôi thấy có trường hợp này đúng nghĩa "dozens of people involved": Danh sách thành viên AKB48. P.T.Đ (thảo luận) 23:02, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302 @P.T.Đ @NhacNy2412 Thân chào Bảo quản viên và các bạn, tôi xin có ý kiến về ý kiến của bạn Nguyenmy2302: Chào bạn, tôi đã cung cấp các thông tin chính thống từ các trang mạng xã hội đã được xác thực là công ty chủ quản của Triệu Lỗi cũng như các trang báo lớn về thành tích mà Triệu Lỗi đã đạt được với vai trò ca sĩ solo, hoạt động cá nhân, dù là thời gian ở còn ở trong nhóm hay là khi đã hoàn thành vai trò một thành viên của nhóm. Tác phẩm riêng đáng chú ý hay không là nhìn vào thành tích, và như tôi nói phía trên, tôi đã cung cấp đủ thông tin về thành tích của tác phẩm cá nhân của Triệu Lỗi. Nên tôi rất mong bạn vui lòng không cố tình làm khó chúng tôi nữa. Cảm phiền nhìn vào dẫn chứng thực tế. Và tôi muốn nói thêm, hình ảnh của Triệu Lỗi đều là ảnh người của công chúng được đăng công khai trên trang cá nhân và trang của công ty, vì sao bạn cứ luôn báo cáo hình ảnh mà tôi đăng tải? Nếu những hình ảnh đó đều là ảnh không phù hợp bản quyền, mời bạn nói rõ giúp tôi là đã vi phạm quy định nào, đưa ra cách giải quyết hoặc nơi tôi có thể tìm cách giải quyết và giải thích cho các trường hợp tương tự vì sao vẫn còn tồn tại. Nếu thật sự muốn dùng ý kiến của cộng đồng thì hãy biểu quyết ở nơi mà mỗi người đều thật sự có quyền biểu quyết một cách minh bạch và công bằng, có một bên trung lập để giám sát kết quả phiếu bầu. Minosaur (thảo luận) 03:30, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Minosaur: Rất tiếc cho bạn, vấn đề hình ảnh là việc rất phức tạp tại đây, bạn có thể xem qua Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh, Wikipedia:Quyền về hình ảnh, Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh. Tôi chỉ nói ngắn gọn là 99% hình từ Internet đều không được phép tải lên Wikipedia vì không tương thích với giấy phép bản quyền của Wikipedia. Và Wikipedia thuộc về cộng đồng, nhưng một số khu vực quan trọng như biểu quyết buộc phải có cơ chế giới hạn để tránh hoạt động bị xáo trộn, bạn không tham gia Wikipedia nhiều nên không biết rõ, có những vụ việc dùng Wikipedia để thao túng, xuyên tạc nghiêm trọng các nội dung liên quan chính trị. Vì vậy, việc giới hạn lượng người tham gia biểu quyết là tất yếu, và cũng là để bảo vệ nội dung của Wikipedia mà hàng nghìn người đã dày công đóng góp. Nếu muốn đóng góp ý kiến thì cứ nêu tại mục Ý kiến, không cần cho phiếu. P.T.Đ (thảo luận) 07:42, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Minosaur: Tôi là người đi dọn ảnh mà fandom các bạn tải lên Commons. Tất cả số ảnh đó đều không được người hoặc tổ chức giữ bản quyền phát hành tự do (nghĩa là cho phép mọi người sử dụng với mọi mục đích, kể cả mục đích thương mại), và do đó việc đăng tải lên máy chủ Commons (chỉ chấp nhận hình tự do) là vi phạm bản quyền. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:16, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Bạn xem Bản mẫu:SGO48, hàng loạt các nhóm nhạc đều có thể xem là "dozens of people involved". Theo hiểu biết của tôi thì thường các nhóm nhạc "đông dân" tầm này đều là kiểu nhóm trải qua nhiều "thế hệ", thành viên đến rồi đi, kéo dài hoạt động qua nhiều năm. Có vẻ kiểu nhóm này chỉ xuất hiện ở Nhật Bản? Còn ở Trung, Hàn hay Việt thì chủ yếu là nhóm tầm 12-13 người trở xuống, các nhóm đông hơn cũng khá ít, có thể kể đến là NCT. Nhưng trường hợp thuộc các "nhóm nhỏ" của một nhóm lớn thì có tính là 2 nhóm không? Bởi cả 2 đều có bài riêng cả. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 03:53, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412: Vậy tôi nghĩ nhóm nhạc kiểu Trung, Hàn, Việt là phù hợp. Còn vụ nhóm nhỏ trong nhóm lớn không đáp ứng được yêu cầu "independently". P.T.Đ (thảo luận) 07:54, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Mà nhóm NCT tôi thấy đông thật, nếu vai trò nhân vật trong nhóm quá mờ nhạt thì cũng không được tính là nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 09:10, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Bá Viễn [sửa mã nguồn]

Bá Viễn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bá Viễn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tiếp tục chương trình "thành viên nhóm nhạc debut từ show tuyển chọn không có thành tích, hoạt động cá nhân nổi bật" ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 16:11, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Idol nhà bạn cũng là "thành viên nhóm nhạc debut từ show tuyển chọn không có thành tích, hoạt động cá nhân nổi bật" đấy.-. – Kjnhbt (thảo luận) 14:08, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Ngoài làm đại sứ thương hiệu (chung với nhóm nhạc) và tham gia một vài gameshow thì chưa thấy hoạt động đáng chú ý nào ở chủ thể. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:26, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không có thành tích nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 14:44, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không có hoạt động cá nhân nào nổi bật Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 14:49, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Nên tích hợp vào bài viết về nhóm nhạc. Caruri (thảo luận) 18:46, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Ca sĩ chưa đủ nổi bật. Cũng nên đòng loại xử lý những bài này để fan của các idol khỏi ganh tị Trân Châu Đen (thảo luận) 04:07, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 6. Symbol delete vote.svg Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:31, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 7. Symbol delete vote.svg Xóa có cái gì nổi bật đâu, ko có giải thưởng, mục đóng quảng cáo thương hiệu, mấy thương hiệu công ty Trung Quốc viết bài lên wiki chưa chắc trụ được chứ ở đó mà người đóng quảng cáo là cái gì mà dựa hơi thương hiệu, cái yếu đi dựa dẫm cái ko có +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 05:05, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 8. Symbol delete vote.svg Xóa Không đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 03:46, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 9. Symbol delete vote.svg Xóa Theo tất cả các ý kiến trên, chủ thể không có giải thưởng và chưa đủ độ nổi bật. AKIRAchat 03:57, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 10. Symbol delete vote.svg Xóa Đã nêu nguyên nhân không nổi bật tại Wikipedia:Thảo_luận#Kết_luận_tạm_thời. P.T.Đ (thảo luận) 16:01, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Đây là trang thông tin về Bá viễn - một nghệ sĩ người Trung Quốc có 3,4 triệu lượt theo dõi trên Weibo. Anh cũng đã có độ nhận diện nhất định với công chúng và đồng thời cả những thành tựu cá nhân cũng như thành tựu chung. Mong người kiểm duyệt có thể xem xét kĩ càng. Unerosebleue.edl (thảo luận) 01:59, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Phiếu không hợp lệ: Thành viên chưa thỏa mãn điều kiện có hơn 50 sửa đổi trước mốc thời gian mở BQ. Lý luận dành cho fan: Xem tại đây. Tại thời điểm gạch phiếu này: 04:01, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC), thành viên này có ~314 sửa đổi, nhưng khi nhìn vào danh sách đóng góp, rất dễ để thấy rằng 50 sửa đổi được thực hiện gần đây nhất đều được thực hiện trong ngày 20 tháng 11 (trùng với ngày gạch phiếu này), không tính các sửa đổi trước đó, ta chỉ cần lấy 314-50 sẽ được kết quả nhỏ hơn 300 => Chứng tỏ người dùng này chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Xin hết Trân Châu Đen (thảo luận) 04:01, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Trân Châu Đen: Thành viên khởi tạo bài có quyền bỏ phiếu mà không bị giới hạn bởi những quy định về số lượng sửa đổi. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 00:32, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phiếu bị gạch[sửa mã nguồn]

 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết cùng cấp thông tin về thành viên nhóm nhạc quốc tế INTO1 Bá Viễn, không hề vi phạm các quy tắc cộng đồng, hãy đối xử công bằng và giữ lại bài, xin cảm ơn
 • Bài viết không hề vi phạm quy tắc cộng đồng, chỉ là cung cấp thông tin về một ca sĩ không hề sai hay gây ảnh hưởng xấu đến ai. Xin hãy công bằng và phân minh.
 • Giữ. Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn. Đây là một người trong công nghiệp giải trí, một thần tượng hát nhảy có 3,4 triệu người theo dõi trên weibo. Dorriemee0109 (thảo luận) 14:31, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Rất tiếc bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:24, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết không vi phạm quy tắc cộng đồng, bài viết cung cấp về thông tin về thần tượng hát nhảy Bá Viễn hiện đang hoạt động trong nhóm nhạc quốc tế INTO1. Ca sĩ này cũng đã có tác phẩm riêng, lượt theo dõi và độ phổ biến công chúng nhất định. Mong mọi người hãy cùng xem xét lại toàn bộ sự việc một cách công tư phân minh. Yebi05 (thảo luận)
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy công bằng và văn minh.
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn, thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy giữ bài viết.
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn, thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy giữ bài viết.
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy công bằng và văn minh.
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết không vi phạm quy tắc cộng đồng, bài viết cung cấp về thông tin về thần tượng hát nhảy Bá Viễn hiện đang hoạt động trong nhóm nhạc quốc tế INTO1. Ca sĩ này cũng đã có tác phẩm riêng, lượt theo dõi và độ phổ biến công chúng nhất định. Mong mọi người hãy cùng xem xét lại toàn bộ sự việc một cách công tư phân minh.
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn. Đây là một người trong công nghiệp giải trí, một thần tượng hát nhảy có 3,4 triệu người theo dõi trên weibo.
  Tất cả các phiếu trên đều không đáp ứng tiêu chí. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:07, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ về INTO1 - Bá Viễn, không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu/công kích đến bất cứ cá nhân nào. JoroyevK (thảo luận) 19:10, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Phiếu không hợp lệ, thành viên chưa đủ điều kiện bỏ phiếu Trân Châu Đen (thảo luận) 01:13, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 Bá Viễn, không vi phạm các quy tắc cộng đồng và không gây ảnh hưởng đến bất cứ chủ thể nào khác. Hãy cư xử văn minh và công bằng. thảo luận quên ký tên này là của Kiera.carat (thảo luận • đóng góp) vào lúc 03:54, ngày 20 tháng 10 năm 2021.
  Phiếu không hợp lệ do chưa ký tên, vui lòng bỏ lá phiếu khác và ký tên Trân Châu Đen (thảo luận) 04:06, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Kiera.carat: Vui lòng bỏ phiếu mới và ký tên để phiếu có giá trị. @Trân Châu Đen: Khi thành viên đủ điều kiện bỏ phiếu quên ký tên, bạn nên ping để thành viên biết và quay lại bỏ phiếu mới. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 04:14, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi quên mất cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Nhân tiện nhờ bạn kiểm tra vấn với bản mẫu Ping vì tôi không nhận được thông báo từ bạn (thông báo cuối cùng tôi nhận được đã cách đây 2 tháng và cả 2 lần nhắc đến tôi gần đây của bạn không được thông báo cho tôi), cảm ơn bạn trước. Trân Châu Đen (thảo luận) 03:00, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Trân Châu Đen: Giờ thì sao? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 03:17, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi nhận được thông báo rồi bạn nhé. Có lẽ nó không bị lỗi, là tôi nhầm Trân Châu Đen (thảo luận) 03:19, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh Không rõ là vấn đề từ đâu? – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 13:45, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412: Tôi chịu. Đoạn trên tôi vẫn dùng {{ping}} như bình thường. Bạn thử chuyển sang dùng công cụ trả lời dạng mã nguồn xem. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:47, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Ping @Kiera.carat lại một lần nữa, có vẻ lúc trước sử dụng công cụ có vấn đề. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 14:37, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Bài viết cùng cấp thông tin về thành viên nhóm nhạc quốc tế INTO1 Bá Viễn, không hề vi phạm các quy tắc cộng đồng, hãy đối xử công bằng và giữ lại bài, cảm ơn ạ thảo luận quên ký tên này là của PhanNhu29 (thảo luận • đóng góp).
 2. Symbol note.svg Ý kiến Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 Bá Viễn, không vi phạm các quy tắc cộng đồng và không gây ảnh hưởng đến bất cứ chủ thể nào khác. Hãy cư xử văn minh và công bằng. thảo luận quên ký tên này là của Syn8917 (thảo luận • đóng góp).
 3. Symbol note.svg Ý kiến Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn, thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy giữ bài viết. thảo luận quên ký tên này là của Yokaze97 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 15:24, ngày 19 tháng 10 năm 2021.
 4. Symbol note.svg Ý kiến Có vẻ như fan từ Facebook tràn qua. Lưu ý với các bạn fan là tài khoản phải đủ tiêu chuẩn mới được bỏ phiếu. Trường hợp phát hiện cho phiếu kiểu kêu gọi như vậy thì sẽ hủy toàn bộ phiếu. P.T.Đ (thảo luận) 16:51, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol note.svg Ý kiến Chủ thể cũng không hẳn là đủ nổi bật nhưng cũng không hẳn là quá ít người biết đến. Thấy Wikipedia tiếng Hoa cũng có bài này[9]. AKIRAchat 04:06, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Akira2112: Bên đó hình như chả thèm kiểm duyệt mấy bài kiểu này đâu bạn, tôi qua xem toàn thấy tab thảo luận liên kết đỏ. Việc nhiều người biết đến nhìn chung là khó để đánh giá để nổi bật hay không. P.T.Đ (thảo luận) 15:00, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Tôi vừa lên facebook kiểm tra xong thì mấy chục page (nghi ngờ cùng 1 người) hùa vào [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] tới mười mấy cái, và có mấy fan nó share để chống trả này nọ nữa. – AKIRAchat 15:40, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Akira2112: Cái này tôi thấy mấy hôm trước rồi, tôi đã có giải thích ngoài Thảo luận chung. Hiện vụ này đã tạm ổn và lắng xuống. P.T.Đ (thảo luận) 15:42, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Vậy là được rồi. Hy vọng những fan của những ca sĩ thành viên Trung Quốc trên sẽ rút kinh nghiệm và không có cuồng tới mức như vậy. – AKIRAchat 15:48, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Chọc tức vợ yêu [sửa mã nguồn]

Chọc tức vợ yêu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Chọc tức vợ yêu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một series phim của Việt Nam phát hành vào năm 2020, chuyển thể từ tác phẩm văn học mạng Trung Quốc. Hiện trạng bài viết cho biết bộ phim không có giải thưởng, thành tích và chỉ được phát sóng trên các nền tảng trực tuyến. Mời mọi người thẩm định độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:35, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Bài viết có khả năng do chính người trong đoàn phim làm ra. Nếu bộ phim nổi tiếng và có giải thưởng thành tích nổi bật thì không nói, nhưng bài viết liệt kê ra gần 20 nguồn mà chủ yếu là quảng cáo hoặc giới thiệu phim, giới thiệu diễn viên mà không nêu ra thành tích hay đón nhận, tranh cãi ra sao thì tôi không đồng ý, chả khác nào tự quảng cáo. Hơn nữa phát sóng trên các nền tảng trực tuyến thì càng phải có được mục đón nhận hay ảnh hưởng ra sao. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 13:14, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không đủ nổi bật + nhà sản xuất bộ phim là tác giả bài này là không thể chấp nhận được (vi phạm quy định trung lập và xung đột lợi ích). PR trắng trợn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:24, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Theo Wikipedia:Độ nổi bật (phim): Đã có ít nhất hai bài báo chuyên sâu, ít nhất là năm năm sau khi bộ phim phát hành" (trong trường hợp bài viết này có báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, Zing News, Phụ nữ Việt Nam, Eva.vn): [17], [18], [19], [20], [21]. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:37, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Tôi không nghĩ những tranh cãi này được gọi là "bài báo chuyên sâu", nếu vậy thì bất cứ phim nào có chút tai tiếng đều sẽ có "bài báo chuyên sâu" kiểu này – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 16:06, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Eva là trang con của 24h (rác của rác) nên không dùng làm nguồn. P.T.Đ (thảo luận) 17:08, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Các nguồn này chủ yếu phân tích tính tranh cãi của bộ phim. (ý tôi không phải thế là không nổi bật), nhưng nếu bài viết được bổ sung thêm phần tranh cãi này thì tôi sẽ yên tâm để phiếu giữ. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 14:20, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Nguyenmy2302 Bạn hiểu sai câu đó rồi. 5 năm sau có nghĩa là bài báo về phim phải được xuất bản vào năm 2025 trở đi. Phim này được ra mắt năm 2020. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:36, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Danh sách tòa nhà cao nhất Hưng Yên [sửa mã nguồn]

Danh sách tòa nhà cao nhất Hưng Yên (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Hưng Yên" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Tòa nhà cao nhất Hưng Yên là Tòa nhà Park Premium thuộc Chung cư Aqua Bay Ecopark cao 145 mét" Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:26, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Tôi thấy cao 145m là đã đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:17, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Danh sách 10 tòa nhà cao nhất tiệm cận từ 100m trở lên, mức độ nổi bật chấp nhận được.--Pk.over (thảo luận) 12:43, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Danh sách đủ nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:22, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Danh sách có đến 10 tòa nhà cao 100m trở lên, hoàn toàn đủ nổi bậtBật Thầy CBIZNhắn cho tôi 03:00, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Cao trên 100m thì ok, giữ lại. AKIRAchat 07:19, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Quảng Ninh [sửa mã nguồn]

Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Quảng Ninh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Quảng Ninh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Tòa nhà cao nhất và cao thứ 2 là tổ hợp hai tòa nhà Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre cao 140 mét." Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:26, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Quảng Ninh là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:16, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Danh sách 10 tòa nhà cao nhất từ 100m trở lên, đủ nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 12:46, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Danh sách đủ nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:23, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Danh sách hoàn toàn đủ nổi bật. Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 03:02, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Danh sách tòa nhà cao nhất Nam Định [sửa mã nguồn]

Danh sách tòa nhà cao nhất Nam Định (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Nam Định" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Tòa nhà cao nhất là Nam Định Tower cao 95 mét." Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:23, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Toà nhà cao nhất chỉ 95m thì những toà nhà dưới cũng chưa đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:18, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Các kiến trúc hiện tại và tương lai đều dưới 100m, chưa đủ nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 12:56, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Cao nhất có 95m thì không nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:24, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Chưa thấy gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:47, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Dự án thành phố sông Hồng [sửa mã nguồn]

Dự án thành phố sông Hồng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Dự án thành phố sông Hồng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết về một dự án không rõ chưa được triển khai hoàn chỉnh hay chưa, duy nhất một nguồn. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 05:57, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa "Dự án thành phố sông Hồng" là cụm từ do báo chí và người dân tự đặt, chưa thấy xuất hiện trong bất kỳ văn bản quy hoạch chính thức nào của Thành phố Hà Nội. Thực tế cụm từ này là để chỉ phần quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng, vốn chỉ là một phân khu trong hàng chục phân khu khác mà quy hoạch Thành phố Hà Nội đã đề ra (xem thêm bản đồ quy hoạch Hà Nội, kéo rộng map ra sẽ thấy rõ các phân khu được quy hoạch). Nội dung bài này tốt hơn nết là nên được gộp vào một bài viết riêng về Quy hoạch Hà Nội. --NXL (thảo luận) 13:37, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Đồng quan điểm trên, dự án này chỉ là phần nhỏ trong quy hoạch Hà Nội, chưa thực sự đủ nổi bật để có bài riêng, hơn nữa là bài viết chỉ có 1 nguồn báo chí trong khi những dự án quan trọng như này phải có nguồn hàn lâm hoặc các nguồn từ chính phủ, tránh trường hợp báo chí hay dân tình bịa đặt quy hoạch. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 03:56, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Theo các ý kiến trên thì chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài riêng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:35, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Dự án chưa đủ nổi bật trong thời điểm này.--Pk.over (thảo luận) 02:15, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 02:38, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Phiên bản cũ này có nhiều nguồn mà. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 08:08, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Newone: Có thể nó đã bị lỗi nguồn, mong bạn khôi phục. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 08:36, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Danh sách nguồn bị xóa bởi một BQV với lý do: "y hệt như một bộ sưu tập liên kết ngoài, vậy thì người ta nghĩ ra Wikipedia để làm gì nhỉ?". Muốn khôi phục thì viết thành đoạn, không phải liệt kê kiểu vậy. P.T.Đ (thảo luận) 08:41, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)\[trả lời]
  Ngoài ra nếu có thể bổ sung thêm nguồn càng mới càng tốt, bài viết đang có dấu hiệu lỗi thời. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 08:46, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Tôi không rành độ nổi bật của mấy cái dự án trong tương lai này, nhưng tên bài đang có vấn đề. Về mặt ý nghĩa, tên này nói đến dự án xây dựng một "thành phố Sông Hồng", tuy nhiên cách nói này chỉ nên sử dụng khi nó là một đề án chính thức của một quốc gia. Còn theo nội dung bài thì đây chỉ là 1 dự án cải tạo đô thị ven khu vực, hai bờ sông Hồng, không phải xây dựng hẳn một thành phố trong lòng Hà Nội. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 04:02, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ngòi bút trẻ [sửa mã nguồn]

Ngòi bút trẻ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngòi bút trẻ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một giải thưởng văn học cần thẩm định độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 05:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Giải thưởng này không biết nổi bật đến đâu nhưng không thấy liên kết với bài viết liên quan trong Wiki gì cả. Nội dung trình bày còn sơ sài. Nên cải thiện thêm nếu muốn giữ bài.--Pk.over (thảo luận) 02:14, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

ISO/IEC 17065:2012[sửa mã nguồn]

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
ISO/IEC 17065:2012 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "ISO/IEC 17065:2012" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

...là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 12:26, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
Giữ
 1. Symbol keep vote.svg Giữ Bài này thì hơi phân vân, nhưng tôi nghĩ giữ thì hợp lý, vì các tiêu chuẩn của tổ chức ISO ảnh hưởng đến cả thế giới. Có thể xem danh sách các bài về các tiêu chuẩn của ISO tại: en:Template:ISO standards, en:List of International Organization for Standardization standards. P.T.Đ (thảo luận) 08:20, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Tiêu chuẩn này tương đối phổ biến, có thể cân nhắc giữ lại.--Pk.over (thảo luận) 12:58, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Như các ý kiến trên. Biheo2812 (thảo luận) 02:46, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Ý kiến
 1. Symbol note.svg Ý kiến Hồi đó trẻ trâu, mình hay đặt biển lung tung lắm, ảnh hưởng gì đến bây giờ nếu có các bạn bỏ qua nhé. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:20, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Mà bài này thì tôi cũng không hiểu là nó như nào. Có thể rất rất nổi bật hoặc không nổi bật tí nào. Tiếng vĩ cầm 🎶🎻🎵 03:46, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Không liên quan tí, cơ mà bạn hạn chế thay đổi chữ kí được không, nhiều khi không nhận ra bạn là ai luôn :) – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:49, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Hì, cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Tôi thấy chữ kí này ổn nên sẽ cố định lâu nhất có thể, còn mấy kiểu kia hơi dài mà có vẻ không thiện chí lắm. Tiếng vĩ cầm 🎶🎻🎵 04:20, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@TranHieu0706: Có thể chọn màu xanh khác, trầm hơn, màu này hơi chói, gây khó chịu. P.T.Đ (thảo luận) 08:11, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ: ☑Y Đã đổi. Tiếng vĩ cầm 🎶🎻🎵 10:31, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Mặt nạ gương[sửa mã nguồn]

Mặt nạ gương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Mặt nạ gương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình mới phát sóng không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:16, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ: bây giờ thấy nó như thế thôi mấy hôm nưa nó nổi thì lại đưa vào bài viết tốt. Theo tôi nên giữ – 113.20.99.237 (thảo luận) 00:31, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Tôi muốn hỏi điều này. Thế tại sao không dán biểu quyết bài Trói buộc yêu thương đi? Bài này cũng đang dán nhãn độ nổi bật đấy. – 2402:800:6295:6F5C:6592:85DC:5781:3D43(thảo luận) 10:05, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
[22], [23], [24]Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:44, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Vậy thì bạn lấy lý do gì để nói đó là nổi bật? Giahuypromax (thảo luận) 06:23, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Như ý kiến bên dưới, chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:07, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Ý kiến bên dưới nào? 2402:800:6295:6F5C:116B:2E29:6846:41C5 (thảo luận) 03:10, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Mai tôi viết bài về chính tôi rồi nói "biết đâu một ngày tôi nổi tiếng" có lẽ cũng chấp nhận được. Phim mới công chiếu, nguồn báo đa số là tóm lược cốt truyện, nói về diễn viên... không đáp ứng tiêu chí. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:37, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Giờ vàng là mặc định đủ nổi bật ở đâu ra vậy? Phim mới công chiếu. Cần thời gian để xác định độ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:38, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyentrongphu: Xin phép phản biện lại bạn như sau: Tuy rằng chưa có tiêu chí này trong các hướng dẫn như bạn nói, nhưng vì nó có nhiều nguồn liên kết tới, nhiều người xem (khoảng 70 triệu người) nên nó có thể đáp ứng độ nổi bật. Suy luận vào. Đừng có mà áp dụng các tiêu chí này trực tiếp, bạn quên mất là "bạn có thể đi tới một nơi bằng nhiều con đường rồi". – Giahuypromax (thảo luận) 12:32, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Đã nêu lý do ở mục ý kiến. P.T.Đ (thảo luận) 08:52, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: Nếu loại đi khoảng 40% dân số (kể cả các đứa trẻ con ko thích phim này) thì vẫn còn nhiều (60.000.000 người). Chưa kết luận vội được. Phải chịu khó đợi. – Giahuypromax (thảo luận) 10:38, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Không biết tính kiểu gì ra được 60 triệu, có biết con số đó lớn lắm không? Gần tương đương toàn bộ dân số VN dùng Facebook!? 60 triệu người 60 triệu sở thích, ai rảnh đi thích coi cùng 1 phim. Vui lòng đợi báo chí viết nhiều, tập trung vào bộ phim rồi hẵng giữ bài. P.T.Đ (thảo luận) 12:01, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: Mời bạn chú ý: Bộ phim này là bộ phim rất gây chú ý nên tôi có thể nói vậy, chứ tôi không nói nhiều. – Giahuypromax (thảo luận) 12:35, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Chưa nổi bật thì xóa bài, đợi nổi bật thì lên lại. Chứ làm gì có chuyện chưa nổi bật thì giữ bài đợi đến ngày nổi bật. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 13:57, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
 1. Symbol keep vote.svg Giữ Tôi thấy mấy phim truyền hình kiểu này thuộc dạng nổi bật bất đắc dĩ, nếu hôm nay bị xóa thì mai tự dưng nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 03:00, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@TranHieu0706: Vậy khi nào nổi bật tạo lại bài cũng chưa muộn, Wikipedia, không phải là một quả cầu tiên tri. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:34, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Đúng là không phải quả cầu tiên tri, nhưng không phải là lần đầu. Nó đã trở thành một thông lệ. Có lẽ phải mở thảo luận biểu quyết độ nổi bật cho những bộ phim giờ vàng như này để tránh những tranh luận và biểu quyết mất thời gian Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 06:40, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@ TranHieu0706 Thực ra là những bộ phim phát sóng giờ vàng nổi bật (phim phát sóng giờ vàng, độ phủ sóng cao), nhưng phim này mới phát sóng, cần thêm thời gian để chủ thể thực sự nổi bật rồi hẵng tạo bài. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:47, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Vì sớm muộn phim này cũng thế, nên tôi mới nghĩ nên đề xuất cứ là phim giờ vàng vtv1 và vtv3 chẳng hạn, thì sẽ nghiễm nhiên đủ nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 07:01, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@ TranHieu0706 Đúng, phim này có độ phủ sóng cao, nhưng không đồng nghĩa với nghiễm nhiên nổi bật, cần có những tiêu chí khác, như phim này được đánh giá như nào? (các bài viết phê bình, đánh giá chuyên môn) Rồi mức độ ảnh hưởng ra sao? Và hiện nay phim đều chưa thể đáp ứng những tiêu chí này. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:03, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Bạn nói không sai, nhưng nhiều phim kiểu này hiện tại đã có bài hầu hết không có những mục bạn nói trên. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 07:33, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@ TranHieu0706 Mời bạn chỉ ra bài nào không giải thưởng, không bài đánh giá phê bình mà vẫn tồn tại trên đây, nếu có, bạn cứ đưa ra đây mình gắn biển 7 ngày rồi đưa ra biểu quyết. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:35, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302:: Mình kể vài bài không biết có đúng không, mong bạn xem xét (mình tạm không nêu những tên phim trước 2010 vì lúc đó internet chưa phát triển nên không rõ nổi bật ra sao): Lời ru mùa đông, Sức nặng tình thâm, Tấm lòng của biển, Tiệm bánh Hoàng tử bé 2, Tiệm bánh Hoàng tử bé, Những công dân tập thể, Lòng dạ đàn bà, Biệt thự trắng, Chàng khờ mất vợ, Bí mật quý ông, Thế là Tết, Lửa ấm, Tháng năm dữ dội. Tôi chưa liệt kê đầy đủ, đáng nói rằng những bộ phim này đều được chiếu ở những kênh hoặc phương tiện truyền thông phủ sóng cao, có thể nổi bật và nhiều người biết đến nhưng có điểm chung là không thấy đánh giá, cảm nhận, phê bình hay giải thưởng. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 07:59, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@ TranHieu0706 Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu: các bộ phim trên đều có các bài đánh giá phê bình, chỉ là nó không được dẫn vào trong bài và thậm chí một số trong đó được trao giải thưởng nổi bật. Còn trường hợp mình đưa ra biểu quyết là phim mới phát sóng, không bài đánh giá phê bình và không chứng minh được mức độ ảnh hưởng cho đến hiện tại. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:05, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Vậy thì bạn cứ làm đúng theo quy định, tôi vẫn bảo lưu quan điểm phim này nổi bật ở thời điểm hiện tại, và như vậy là đã dừng lại ở ý kiến quan điểm cá nhân rồi đúng không? Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 08:11, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Không sao, mỗi người một ý kiến. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:15, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 1. Symbol keep vote.svg Giữ Cứ chờ đi đã. Rồi một ngày nó nổi bật lên thì sao? Giahuypromax (thảo luận) 03:03, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Giahuypromax: Mời bạn xem Wikipedia:Wikipedia không phải là#Wikipedia không phải là một quả cầu tiên tri. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:32, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Không được thì tôi rút phiếu. Cảm ơn và thân ái.Giahuypromax (thảo luận) 06:35, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Thế sao không gạch phiếu đi! – 2402:800:6295:6F5C:203C:CB35:F98D:C69B (thảo luận) 04:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  2402:800:6295:6F5C:203C:CB35:F98D:C69B Nó vẫn nổi bật, tôi chưa rút phiếu được. Giahuypromax (thảo luận) 07:34, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Giữ thôi. Cái bộ phim rác rưởi The Room, chẳng có ai biết mà còn được bơm thổi lên bài viết tốt nữa là một bộ phim chiếu giờ vàng VTV. Còn nếu vẫn khát máu quá thì xử trảm Avatar 2 trước đi. Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 07:22, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @ Tín đồ Tốc độ Yêu cầu bạn giữ thái độ văn minh, phim phát sóng giờ vàng chưa phải là tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật đối với chủ thể mà cần có các bài viết đánh giá phê bình và mức độ ảnh hưởng của chủ thể. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:25, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
NguoiDungKhongDinhDanh đã xóa thảo luận này của Tín đồ Tốc độ vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:25, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.[trả lời]
 1. Symbol keep vote.svg Giữ Không đồng ý với lập luận "phim phát sóng giờ vàng nổi bật nhưng phim mới phát sóng thì cần thêm thời gian để chủ thể thực sự nổi bật rồi hẵng tạo bài" của bạn. Phim giờ vàng của đài quốc gia thì nghiễm nhiên nổi bật từ lúc mới chiếu rồi, một chủ thể đã quá nổi bật ngay từ khi nó xuất hiện thì thời gian tồn tại chả có tác động gì cả. Model Seeder (thảo luận) 15:54, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @ Model Seeder Bạn chưa xem hết những gì mình viết, đại ý là một phim phát sóng giờ vàng trên đài quốc gia có thể nổi bật, nhưng nó chưa phải là điều kiện để bộ phim nghiễm nhiên nổi bật, ngoài đó ra, cần có đánh giá chuyên môn từ các nhà phê bình hoặc tờ báo nào đó, các thông tin chứng minh được mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem (tức là độ nổi tiếng), và hiện phim chưa thể đáp ứng những tiêu chí này. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:58, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Cách lập luận của bạn cho thấy bạn đang yêu cầu gắt gao về việc bộ phim này phải đáp ứng nhiều hơn một tiêu chí (như bạn kể) thì mới đủ nổi bật. Thế thì mời bạn trích dẫn vào đây bộ tiêu chí nào về độ nổi bật quy định rõ rằng phim nổi bật phải có đầy đủ các điều kiện kể trên. Có lẽ bạn đang quá chú ý vào nội dung các nguyên tắc chung tại Wikipedia:Độ nổi bật (phim) mà quên mất đi sự hiện diện của chữ "chung". Chung ở đây nghĩa là các nguyên tắc được nêu lên một cách khái quát, đại quát, miêu tả chung, chứ không cụ thể hóa, do đó bạn phải dựa vào đó mà làm sao cho phù hợp.
  Đấy là xong về tính chất của chỉ dẫn chung, còn bây giờ sẽ là trả lời cho khẳng định "hiện phim chưa thể đáp ứng tiêu chí này" của bạn. Theo bạn thì lượng khán giả của một nước gần 100 triệu dân theo dõi đài truyền hình quốc gia là bao nhiêu? Chứ mình thì không biết rõ vì con số không được thống kế cụ thể, tuy nhiên chắc chắn con số không bao giờ là nhỏ, đây lại còn là phim giờ vàng, thế thì dựa vào đâu mà bạn chứng minh được "mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem (tức là độ nổi tiếng)" là chưa đủ? Mời bạn chứng minh. Tại mục ý kiến phía dưới, khi tôi nói về việc bộ phim được nguồn chính thống đề cập rất nhiều thì bạn có trả lời tôi rằng "có nhiều nguồn nhưng đa số trong đó toàn là copy của nhau đăng lại, và chỉ ghi thông tin phát sóng phim thì chưa đủ để chứng minh độ nổi bật của nó". Bạn chăm chăm nói về tiêu chí để một bộ phim nổi bật, mà một trong năm tiêu chí thiết yếu tại chỉ dẫn chung của Wikipedia:Độ nổi bật khi người ta đưa ra bạn lại dùng cảm nghĩ cá nhân để đánh giá nhằm cố triệt tiêu đi điều kiện sẵn có để được chứng minh nổi bật của chủ thể. Không biết bạn đọc nguồn nào, chứ tôi đọc thì thấy mỗi nguồn mỗi khác, và đương nhiên phải có chỗ giống vì là cùng một bộ phim, khác nhau là ở cách diễn đạt thôi, dựa vào vài điểm giống mà đánh giá các nguồn là copy nhau thì có hơi phiến diện. Nói đến đây chắc đã đủ dài, nói dài nói dai có khi tôi lại nói dại, không nhất quán mất, nên thôi dừng, tổng kết đến đây thì tôi đã đưa ra được hai điều để chứng minh cho sự nổi bật của bộ phim:
 • Bộ phim được chiếu vào khung giờ vàng của đài truyền hình quốc gia.
 • Được rất nhiều nguồn báo chính thống nhắc đến.
Giờ thì hóng các tv khác sẽ cho ý kiến ra sao. Model Seeder (thảo luận) 04:09, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@ Model Seeder Tuy có nhiều nguồn chính thống nhắc đến, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nổi bật, nó còn dựa vào chất lượng của nguồn được dẫn ra (tự viết hay copy) và độ sâu mà nguồn đó nhắc đến về chủ thể, về cái này bạn có thể xem một trường hợp tương tự Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lạ lắm à nha để biết thêm. Như mình đã nói, phim chiếu đài quốc gia không phải là tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật đối với chủ thể, và ở đây chủ thể tuy có nhiều nguồn nhưng lại dính phải hai tiêu chí loại trừ là "Các bài trích dẫn lại các thông cáo báo chí, đoạn phim xem trước, và quảng cáo cho phim" và "Đề cập sơ sài, như liệt kê danh sách thời gian quay phim trên báo, "bình luận bỏ túi", tóm tắt nội dung phim mà không có bình luận sâu", tức là những điều kiện trên chưa chứng minh được độ nổi bật của chủ thể, và ở đây bạn lại bẻ câu chữ của mình, mình chưa hề dẫn ra tiêu chí chung nào để lập luận ở đây. Dù sao, mỗi người một ý kiến tùy người hiểu, kết quả ra sao sẽ rõ. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:46, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Đã định là dừng nhưng phải "dzô" minh oan cho bản thân xíu tiện thể nói thêm đôi điều: Điểm yếu của bạn khi tranh luận là thường bỏ qua nhiều chi tiết và chỉ tập trung vào những chi tiết có lợi cho bạn. Việc bạn bảo tôi 'đem yếu tố "phát sóng giờ vàng VTV" ra thảo luận nhằm tìm đồng thuận chung để tiêu chí được cập nhật một cách chính thức thì mới có thể dựa vào đó chứng minh độ nổi bật' đã cho thấy bạn chưa hiểu tính chất khái quát của bộ chỉ dẫn chung về độ nổi bật. Tôi cũng chưa hề khẳng định bạn "dẫn ra tiêu chí chung nào để lập luận" mà chỉ nói "có lẽ bạn dựa vào", bạn lại bỏ qua cái này như cái cách bạn bỏ qua tính chất "chung" của bộ chỉ dẫn vậy. Và đoạn tôi phản biện lại lập luận "mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem" thì cũng không thấy bạn trả lời. Vấn đề về nguồn mà bạn nói như tôi thấy chỉ là một cách nhìn phiến diện, bạn thường hay đưa ra luận điểm mà không có chứng minh kèm theo, mời bạn liệt kê tất cả các nguồn chính thống và chỉ ra cụ thể nguồn nào copy nguồn nào, và cho được kết quả bao nhiên phần trăm các nguồn là copy. Mà xét thấy bạn cũng không nên làm vậy, trừ khi bạn quyết tâm trảm bài này đến cùng, vì ngay từ đầu bạn đã không hiểu tính chất chung của tiêu chí mà vặn vẹo cái điều kiện "giờ vàng", "mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem" do chính bạn đưa ra cũng là cái bạn không thể chứng minh mà có tác dụng ngược, thì việc cố gắng bám vào nguồn như thế này theo mình nghĩ kết quả tốt nhất cũng chỉ là bù trừ với nhau. Model Seeder (thảo luận) 14:26, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Model Seeder Mỗi khi tranh luận người ta thường hướng về những điều mình cho là đúng, đây không phải điểm yếu. Và ở đây bạn đang chưa hiểu những gì mình nói, đúng là phim phát sóng trên đài quốc gia (nhất là giờ vàng) có thể nổi bật, nhưng nó không thể đánh đồng với nghiễm nhiên nổi bật, hai điểm này hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì đến cái gọi là chung hay khái quát ở đây cả. Cả tiêu chí "Mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem" cũng vậy, mình đều dựa vào chỗ này: "Bộ phim được phân phối rộng rãi và đã nhận được nhiều lời bình luận dài bởi hai hoặc ba nhà bình luận nổi tiếng trong nước."
Về phần nguồn, mình sẽ dẫn ra 3 nguồn trong bài để chứng minh độ sâu mà nguồn nhắc về chủ thể, trong đó: [25]: Nguồn của nhà đài phát sóng, "Các bài trích dẫn lại thông cáo báo chí, đoạn phim xem trước và quảng cáo cho phim"; [26]: Nguồn của báo Thanh Niên, "Các bài trích dẫn lại các thông cáo báo chí, đoạn phim xem trước, và quảng cáo cho phim"; [27]: Nguồn của nhà đài phát sóng, thậm chí còn không đề cập đến chút nào về chủ thể (!?) – Nguyenmy2302 (thảo luận) 00:58, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Về phần phản biện của bạn, tôi thấy hơi sai sai. Tôi thấy phim phát sóng giờ vàng thì dĩ nhiên nổi bật rồi, không cần phải thảo luận gì nữa. Bạn lấy lý do "phim phát sóng giờ vàng có thể nổi bật, nhưng không phải nhiễm nhiên nổi bật" là hoàn toàn sai. Đóng thảo luận đi cho rồi, bạn biết ai thắng rồi đó.
Về phần nguồn, nếu muốn thì loại bỏ 3 nguồn này đi, vẫn còn nhiều. Giahuypromax (thảo luận) 02:19, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Giahuypromax Hiện nay chưa có tiêu chí "phim phát sóng giờ vàng thì dĩ nhiên nổi bật" trong bất kì một hướng dẫn nào về độ nổi bật, nếu muốn bạn có thể đưa ra thảo luận tìm đồng thuận chung để thông qua. Bạn vui lòng phân biệt giữa "có thể" và "nghiễm nhiên", nếu không xin phép không trả lời thêm. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:48, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Xin phép phản biện lại bạn như sau:
1. Tuy rằng chưa có tiêu chí này trong các hướng dẫn như bạn nói, nhưng vì nó có nhiều nguồn liên kết tới, nhiều người xem (khoảng 70 triệu người) nên nó có thể đáp ứng độ nổi bật. Suy luận vào. Đừng có mà áp dụng các tiêu chí này trực tiếp, bạn quên mất là "bạn có thể đi tới một nơi bằng nhiều con đường rồi".
2. Nếu nói tôi không phân biệt giữa "có thể" và "nghiễm nhiên" thì bạn đã sai rồi. Lý do tôi đã dẫn ở trên.
3. Nếu bạn đã phản đối tôi và mọi người vote "giữ bài" thì vote "Xóa" đi. Nói chuyện với mọi người làm gì. Giahuypromax (thảo luận) 07:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Giahuypromax: Chưa có quy định hay hướng dẫn về việc "phim phát sóng giờ vàng thì dĩ nhiên nổi bật". Do đó, cần phải thảo luận. P.T.Đ (thảo luận) 06:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ: Bạn không xem lập luận của mình ở trên à? Chưa xem thì đính chính lại giùm mình. Giahuypromax (thảo luận) 07:03, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Giahuypromax: Tôi chỉ nói câu này là không hợp lệ. P.T.Đ (thảo luận) 07:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ: Bởi vì nó không hợp lệ về mặt trực tiếp, cho nên tôi mới cố lập luận về mặt gián tiếp. Giahuypromax (thảo luận) 07:09, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Thì tôi chỉ nói điều này là không hợp lệ, còn chuyện thảo luận của bạn thì tôi không quan tâm. P.T.Đ (thảo luận) 07:11, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Ý kiến
 1. Symbol note.svg Ý kiến Bài này nên để thêm một thời gian rồi lúc đó tính sau. Dù gì phim này cũng vừa mới chiếu.   Cython  01:21, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Để một thời gian là sao nhỉ? Mình chưa hiểu lắm. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:24, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Ý là phim này được tạo 1 tuần trước khi lên sóng. Phim mới lên sóng vào hôm qua – 2402:800:6295:8035:986A:843E:B96C:D786 (thảo luận) 01:27, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@ CrossEF Cứ treo biển đủ thì biểu quyết, "chưa" nổi bật thì đợi tới khi nào nổi bật rồi lên bài, chứ không phải đợi tới khi nào nổi bật rồi mới đem đi bỏ phiếu – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 01:29, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Còn nhớ cái bài Hướng dương ngược nắng không, bạn được Jimmy Blues (Mintu Martin) cho xóa bài khi tỷ số là 5-2. Nhưng chỉ 9 ngày sau thì được khởi tạo trở lại và dường như đủ nổi bật. – 2402:800:6295:8035:986A:843E:B96C:D786 (thảo luận) 01:33, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
30 ngày, lúc đó phim đã nổi lềnh phềnh rồi, còn phim này mới phát tập 1, hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:42, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Tôi đang hỏi Nhạc Ny, chứ không phải bạn – 2402:800:6295:8035:986A:843E:B96C:D786 (thảo luận) 01:43, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
2 đứa nó tuy 1 mà 2, tuy 2 mà 1. Đứa nào cũng là đứa nào thôi bạn ơi. – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 07:31, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Feather-core-mic.svg Bình luận: Tôi vốn không định tham gia gì vào biểu quyết này, nhưng giờ đổi ý: Emoji u1f52e.svg Wikipedia không phải là quả cầu tiên tri. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:27, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Đúng là vậy, nhưng mọi người vẫn có thể dự đoán tương lai, và chưa chắc đã đúng. – Giahuypromax (thảo luận) 02:50, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi không hiểu lắm; bạn nói rõ hơn được không? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 06:14, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Ý mình là mọi người chỉ dự đoán, không phải tiên tri. Cứ chờ đi.Giahuypromax (thảo luận) 12:42, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Bạn có hiểu tinh thần quy định không vậy? "Wikipedia không phải là nơi phỏng đoán về những chuyện chưa xảy ra". Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:55, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Quái lạ, cuộc sống mà! Ai mà chẳng có lần phỏng đoán chứ? Ai lập ra quy định này? Giahuypromax (thảo luận) 01:00, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Bạn có quyền dự đoán bất cứ thứ gì, nhưng đừng đưa nó lên Wikipedia nếu không tìm được nguồn đủ mạnh. – Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:12, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Về người thêm "không dự đoán" vào quy định, tôi tìm được một phiên bản sơ khởi ở đây, còn cụm "quả cầu thuỷ tinh" thì đây. Người đầu tiên dịch en:WP:NOTNguyễn Thanh Quang, một bảo quản viên khi đó. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 06:50, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  ??? có ai dưa nó vào Wiki đâu? Giahuypromax (thảo luận) 10:21, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi đã dẫn ở trên; bạn có đọc hay không là việc của bạn, nhưng Wikipedia không phải chỗ phỏng đoán. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:02, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Trời ơi, ai lập ra quy định này? Bỏ đi cho gọn. Giahuypromax (thảo luận) 02:30, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Giahuypromax: Bỏ đi tức là bạn muốn dự đoán người này chết, tòa nhà này sụp, đất nước này thì lụn bại trong tương lai sao cũng được à??? P.T.Đ (thảo luận) 06:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: Bạn nói gì thế? Tôi chỉ bảo xóa bỏ luật này thôi, có ai nói xóa bỏ Trái Đất đâu? Đính chính lại giùm mình. Giahuypromax (thảo luận) 07:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Giahuypromax: Xóa bỏ luật này tức là những điều trên có thể xảy ra, miễn là có nguồn nói vậy. Đây là một luật không bao giờ được xóa. Muốn xóa, bạn phải ra Wikipedia:Thảo luận mà tìm đồng thuận với toàn thể cộng đồng, chứ không có nói mồm ở đây. Tôi không đính chính vì không có gì cần đính chính. P.T.Đ (thảo luận) 07:10, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: NHưng nếu mà có nguồn nói vậy thì có thể nó bị xóa (vì quá vô lý). Đừng có "hiểu một đằng làm một nẻo" nhé. Tôi chỉ bảo một chuyện có thể xảy ra chỉ khi có nhiều nguồn đáng tin cậy nói vậy thôi. Đừng tin nguồn rác nhé. Giahuypromax (thảo luận) 07:17, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Giahuypromax: Nếu tiếp tục thấy vô lý thì bạn hãy ra Wikipedia:Thảo luận mà tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng mà xóa bỏ quy định. Còn không thì vẫn phải chấp nhận quy định, không phải thích làm gì thì làm, nhập gia tùy tục. P.T.Đ (thảo luận) 07:20, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: Chúng tôi chưa đoán gì cả, sao lại làm như vậy? Chắc là quy định này cần một số ngoại lệ. Giahuypromax (thảo luận) 07:23, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Hiện tại thì không có ngoại lệ, do đó phải tuân theo quy định. P.T.Đ (thảo luận) 07:28, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Chỉ cần lấy lí do phim giờ vàng của đài truyền hình quốc gia là đã nghiễm nhiên nổi bật rồi, chưa kể nguồn từ báo chính thống rất nhiều, mà nguồn uy tín cũng là một trong những tiêu chí đánh giá độ nổi bật của một chủ thể. Model Seeder (thảo luận) 16:03, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @ Model Seeder Xin nói thêm, có nhiều nguồn nhưng đa số trong đó toàn là copy của nhau đăng lại, và chỉ ghi thông tin phát sóng phim thì chưa đủ để chứng minh độ nổi bật của nó. Còn liệu phim giờ vàng của đài truyền hình quốc gia có nghiễm nhiên nổi bật hay không, nếu muốn bạn hoàn toàn có thể đưa ra khu vực thảo luận để lấy đồng thuận chung bởi hiện chưa có tiêu chí này trong bất kỳ một hướng dẫn nào về độ nổi bật trên đây. Mình ủng hộ nhé ;)Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:03, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Có lẽ bạn chưa thực sự hiểu về tính chất khái quát của các chỉ dẫn chung về độ nổi bật trên WP thì phải 🙂 mời bạn lên phía trên nói, mình trả lời trên đó thôi cho ngắn gọn. Model Seeder (thảo luận) 04:09, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tính chất khái quát của các chỉ dẫn chung nếu áp dụng vào trường hợp này thì hoàn toàn có thể lập luận nổi bật nhưng hình như bạn đã quên các tiêu chí loại trừ và điều kiện theo sau, mình đã trả lời ở trên. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:56, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Các tiêu chí loại trừ cũng có tính chất chung mà bạn :)) Model Seeder (thảo luận) 14:26, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Tiêu chí "phim giờ vàng của đài truyền hình quốc gia là đã nghiễm nhiên nổi bật" là chưa có trong bất kỳ quy định hay hướng dẫn, đã có một cuộc thảo luận có nói đến vấn đề này, nhưng không được thông qua do bị phản đối. Cá nhân tôi cũng phản đối vụ này. Tôi thấy cần một con số cụ thể, không phải là tiêu chí mơ hồ thế này. Việc cho rằng 100 triệu dân VN theo dõi VTV là khá hài hước, thực tế là chỉ một nửa nước VN phía trên là xem nhiều, còn nửa phía dưới toàn HTV, THVL: xem bài báo này, ví dụ "bộ phim Về nhà đi con đạt trung bình rating 14,1% tại thị trường Hà Nội và 1,39% tại TP.HCM", chứng tỏ thị hiếu mỗi vùng là khác nhau và do đó không thể nào cho rằng cả mọi miền ai cũng quan tâm đến phim VTV. Vì vậy, tôi nghĩ tiêu chí này là một tiêu chí gây tranh cãi và cần xếp sau tiêu chí về nguồn (tiêu chí quan trọng nhất để xác định độ nổi bật), trừ phi thay bằng một tiêu chí cụ thể hơn (như mức rating, điều mà nhà đài thường ít công bố). P.T.Đ (thảo luận) 07:05, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Trần Thị Vân[sửa mã nguồn]

Trần Thị Vân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trần Thị Vân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên không có vai diễn nào đặc biệt nổi bật, bài do ĐPV Mạnh An khởi tạo nhưng văn phong có dấu hiệu tâng bốc ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 15:22, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Tôi sẽ góp 1 vé xóa đầu tiên. Đành rành từng một thời là hot trend nhưng chưa đủ. Các vai diễn cũng nhỏ, được một vài vai có vẻ nổi bật nhưng chưa nhiều. Có nên xem giống như 1 diễn viên nào đó "sắp nổi" đang được vote xóa với số phiếu áp đảo gần đây không nhỉ? Thôi thì vote rút bài trước, ai đó có tâm huyết thì vào cập nhật cho nổi bật rồi ping tôi trước khi biểu quyết kết thúc. Tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có nên rút phiếu hay không.--Pk.over (thảo luận) 14:42, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
Ý kiến
 1. Symbol note.svg Ý kiến Theo tôi độ nổi bật 50:50, có lẽ phải xem cô này có vai diễn nổi bật trong những phim sắp tới không và có được đề cử giải thưởng gì không, hơn nữa cô này cũng từng gây sốt cái gọi là "tà tữa" và cũng từng tham gia vài chương trình phủ sóng cao nên cũng chưa thể quyết định ngay. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 16:48, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol note.svg Ý kiến Tôi thấy có vai Nhiên "Râu" trong Nhà trọ Balanha. Còn các vai diễn còn lại chỉ là vai nhỏ mà thôi. – 2402:800:6295:8035:5584:A4B4:E184:64A (thảo luận) 00:24, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Lê Phương Thảo[sửa mã nguồn]

Lê Phương Thảo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lê Phương Thảo" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Người đẹp không có gì nổi tiếng (kể cả tai tiếng) ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 15:14, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể hoàn toàn không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:03, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không có thành tích nổi bật trong bài có nhiều câu từ tâng bốc quá lố.   Biheo2812  01:12, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không thấy có gì nổi bật, không quá nổi tiếng mà cũng không quá tai tiếng, nói ngang hàng các "hot girl mạng" cũng không có gì sai trái. Với tấm bằng MBA đó thì quay xe làm kinh doanh biết đâu lại nổi. Góp 1 vé dọn dẹp.--Pk.over (thảo luận) 13:04, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 16:15, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
Ý kiến
 1. Symbol note.svg Ý kiến Bài mất cân bằng trung lập, chưa gì mở đầu đã "nhiều các bạn trẻ yêu mến". Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 16:49, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Mao Duy Gia[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài. Biheo2812 (thảo luận) 12:24, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Mao Duy Gia (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Mao Duy Gia" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thành viên AKB48 SH, chủ yếu chỉ hoạt động nhóm ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 14:17, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:06, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Là thành viên của 1 nhóm nhỏ có liên hệ với AKB48. Bản thân thành viên AKB48 còn chưa nghiễm nhiên nổi bật thì thành viên một nhóm chị em càng phải xem xét. Bản thân chủ thể cũng chỉ đóng vai trò trưởng nhóm, ngoài ra không có gì đặc biệt để có bài.--Pk.over (thảo luận) 13:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa nhóm nhạc chị em là ăn theo rồi, đã ăn theo rồi còn muốn ăn thêm lên wiki, chưa có vé đâu +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 05:13, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ yếu hoạt động trong nhóm, có 1 đĩa đơn solo không rõ nổi bật, xuất hiện trong 1 phim truyền hình nhưng đi cùng với nhóm với vai trò khách mời. P.T.Đ (thảo luận) 12:16, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 12:24, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Diệp Tri Ân[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài. Biheo2812 (thảo luận) 12:22, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Diệp Tri Ân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Diệp Tri Ân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thành viên AKB48 SH, chủ yếu chỉ hoạt động nhóm ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 14:17, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:07, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Là thành viên của 1 nhóm nhỏ có liên hệ với AKB48. Bản thân thành viên AKB48 còn chưa nghiễm nhiên nổi bật thì thành viên một nhóm chị em càng phải xem xét. Bản thân chủ thể cũng không có gì đặc biệt để có bài.--Pk.over (thảo luận) 13:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa ko thấy rõ sự nghiệp solo đúng nghĩa, tiễn bài +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 05:15, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Không có hoạt động nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 05:19, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Không có hoạt động cá nhân nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 12:16, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Em ơi[sửa mã nguồn]

Em ơi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Em ơi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài hát không rõ có gì nổi bật? ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 02:15, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Toàn bài viết chỉ có hai nguồn từ báo Thanh niên là đủ mạnh, nhưng chỉ có một nguồn là nhắc đến chủ thể một cách trực tiếp, các nguồn còn lại gần hết là từ các chuyên trang âm nhạc. Model Seeder (thảo luận) 03:03, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Symbol delete vote.svg Xóa – Nguyenvietanh 2010 (thảo luận) 14:59, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Phiếu không hợp lệ, chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:17, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Một ca khúc sáng tác mùa Valentine mà nghe lạ tai đến lạ lùng, chưa thấy nổi bật gì cả.--Pk.over (thảo luận) 13:11, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
Ý kiến
 1. Symbol note.svg Ý kiến Bài khá chi tiết, nhưng có vẻ người viết không ghi mục "Tiếp nhận" hay "Đánh giá" nên khó có thể xác định được độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:17, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Điền Hi Vi[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa với tỉ lệ áp đảo 5/0. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:27, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Điền Hi Vi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Điền Hi Vi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên mới nổi, không có gì nổi bật (bài đã gắn nhãn đnb hơn 7 ngày nhưng thành viên tự ý xóa) ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 02:01, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Thế sao không đặt biển độ nổi bật cho Lý Minh Đức. Đây cũng là diễn viên mới nổi, có đóng chung với Điền Hi Vi. – 2402:800:6295:6F5C:DDA6:F2A4:96C7:C906 (thảo luận) 03:23, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Những bài thuộc "Tiểu sử người đang sống không nguồn" như thế này thì chưa cần bàn đến độ nổi bật. Cứ gắn bản đã rồi tính. Khi nào có nguồn uy tín lại xét độ nổi bật sau. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 21:47, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:12, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Như lý do đề cử. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 04:56, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không có thành tích nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 04:47, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa nổi bật trong thời điểm này.--Pk.over (thảo luận) 14:55, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Các phim đóng vai chính đã phát sóng như 在悠长的时光里等你, 如此可爱的我们, 我的宠物少将军, 告别我的悠长过往 theo trang Baidu Baike đều không thấy có giải thưởng, rating nổi bật nào; báo chí rất ít nhắc đến (chắc được 1-2 trang), còn lại toàn nguồn trang tin tổng hợp của công ty giải trí. P.T.Đ (thảo luận) 12:25, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Tư Môn Sào[sửa mã nguồn]

Tư Môn Sào (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tư Môn Sào" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tướng lĩnh không có gì nổi bật ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 01:55, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể quá mờ nhạt, không nổi bật.   Cython  00:10, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa 4 dòng để miêu tả về cuộc đời của một tướng lĩnh, coi bộ tướng lĩnh này nổi bật như 4 dòng viết về mình. Quá mờ nhạt để có bài, hoặc do bản thân tác giả chưa đủ tâm huyết để đầu tư vào bài viết, hoặc đơn giản là chủ thể này chỉ có như vậy.--Pk.over (thảo luận) 14:57, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
Ý kiến

Đinh Việt Lang[sửa mã nguồn]

Đinh Việt Lang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đinh Việt Lang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tác giả bài Hẹn một mùa xuân cũng khá nổi tiếng, song bài còn sơ sài và chưa làm rõ độ nổi bật của chủ thể. -- MessiM10 09:04, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
Giữ
 1. Symbol keep vote.svg Giữ Mặc dù sáng tác ít ỏi nhưng có 3 sáng tác nhạc vàng nổi tiếng là Lạnh lùng, Ngày vui qua mau (ký chung với Nhật Ngân), Hẹn một mùa xuân. 𝕂𝕒𝕟𝕥𝕔𝕖𝕣 02:42, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Như tôi đã nêu ở phần ý kiến. Việc nhạc sĩ có ít hay nhiều sáng tác không quan trọng, quan trọng là có tác phẩm "để đời".   Biheo2812  05:28, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Như ý kiến của Kantcer và Biheo và chính ý kiến của tôi. Có nhiều nhạc sĩ tuy khá ít sáng tác, tuy nhiên có tác phẩm "để đời", như Lê Hoàng Long, Hùng Linh, Vân Tùng,...Riêng trường hợp Nguyên Thảo, Đinh Việt Lang, Hùng Linh thì có tới vài bài nổi tiếng nhưng ít người nhắc đến, nên về sau người ta quên thông tin của một số nhạc sĩ khá nhiều. AKIRAchat 05:32, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Theo các ý kiến trên thì chủ thể đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:37, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Ý kiến
 1. Symbol note.svg Ý kiến Ngoài ca khúc Hẹn một mùa xuân thì Đinh Việt Lang còn bài Lạnh lùng phổ thơ Vạn Thuyết Linh và Ngày vui qua mau viết chung với Nhật Ngân cũng khá nổi tiếng.   Biheo2812  00:13, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol note.svg Ý kiến Bài này tôi viết từ khi tôi mới vào Wiki. Như ý kiến của bạn Biheo2812 nói, nhạc sĩ có Hẹn một mùa xuân, Ngày vui qua mau, Lạnh lùng. Trường hợp tác phẩm ít nhưng có rất nhiều ca sĩ trình diễn thì có thể xem là đủ nổi bật, chứ không có như Trần Văn Nhơn và Lê Quang Nhạc (tác giả Xa Quê, nhưng chỉ có 3 bản thu).   Akira2112  00:31, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Đoàn Kiểm Điểm[sửa mã nguồn]

Đoàn Kiểm Điểm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đoàn Kiểm Điểm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật thuộc tổ chức Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội không rõ nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 02:35, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Bài viết không nổi bật, trình bày ẩu. S2F6ZQ== Base64 02:41, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Lan man. Ngoài mấy câu thiếu trung lập ra thì bài chẳng có chỗ nào nói vì sao ông này nổi bật. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:38, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không có thông tin nào chứng minh nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một người chuyên phá hoại Wikipedia và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện.(thảo luận) 17:32, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Symbol delete vote.svg Xóa Theo các ý kiến trên thì chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:18, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đã kiểm chứng các thông tin trong bài và chủ thể đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:21, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Symbol delete vote.svg Xóa Như các ý kiến trên.   Biheo2812  02:40, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Symbol delete vote.svg Xóa Nhân vật chưa nổi bật. AugustinBandit (thảo luận) 09:33, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
  Rất tiếc bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:06, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
 1. Symbol keep vote.svg Giữ Đã bổ sung nguồn PDF online. Theo sách Việt Nam Quốc dân đảng của tác giả Hoàng Văn Đào thì Đoàn Kiểm Điểm cùng Trần Phúc An, Trần Trung Lập, và Hoàng Lương là bốn người lãnh đạo đảng viên Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội chiếm đóng tỉnh thành Lạng Sơn ngày 23/09/1940. Lực lượng của Phục quốc hội ban đầu có 500 người sau được quân đội Nhật hỗ trợ thêm vũ khí phát triển lên 1500 người. Về quy mô và thời gian chiến đấu đều cao hơn Khởi nghĩa Bắc Sơn của Đảng Cộng sản Đông Dương trên cùng địa bàn bắt đầu sau đó 5 ngày. Liệt sĩ chống Pháp Đoàn Kiểm Điểm đủ nổi bật để có một bài viết trên wiki này, chỉ là phải biên tập lại bài viết, bỏ bớt các đoạn dài dòng, dẫn nguồn online để dễ tra cứu hơn thôi. Leemyongpak (thảo luận) 04:21, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Bị thuyết phục bởi phiếu giữ ở trên. Model Seeder (thảo luận) 03:51, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Thiện tai, thiện tai. Có 2 phiếu giữ như này là đủ để Lòng người không nguội lạnh rồi. Không thành công cũng thành nhân. – Leemyongpak (thảo luận) 06:02, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Nói chung tôi không ủng hộ việc xử trảm mấy nhân vật lịch sử VN, nhưng lại đi bơm thổi cho mấy nhân vật lịch sử nước ngoài. Nhưng nhìn số phiếu này thì chắc ko cứu được rồi. Góp phiếu chỉ để giữ cho bài sống tiếp đến ngày thứ 30 định mệnh Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 06:11, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Tín đồ Tốc độ: Đáng khen, đáng khen. Cứ tiếp tục tích công đức như vầy, có khi đến lúc hết dịch COVID, hãng Honda quay trở lại giải Công thức 1, thí chủ sẽ có cơ hội tham gia đội đua Red Bull Racing gắn cờ Việt Nam. Tam đệ Hư Trúc nhà ta trọc đầu xấu giai chỉ một lòng hướng thiện mà hết được truyền chức chưởng môn phái Tiêu Dao lại vớt được cô vợ Tây Hạ công chúa đấy. Đoàn Hoàng gia (nước Đại Lý) 07:50, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Do tại hạ tạo nghiệp Vi phạm TĐVM quá nặng nên mới phải tìm cách giải bớt nghiệp thôi. – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 15:06, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Tín đồ Tốc độ Ở wikipedia thì nhân vật lịch sử nào cũng như nhau, đến giờ bạn vẫn chưa hiểu được đây là Wikipedia tiếng Việt chứ không phải Việt Nam nhỉ. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 14:49, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi từ chối hiểu mấy cái định nghĩa vớ vẩn của quý vị nhé. Quý vị nói bài ko nổi bật thì nó ko nổi bật theo cách hiểu của quý vị, nói bài ko văn phong thì nó ko văn phong theo cách hiểu của quý vị, nói ko bách khoa thì nó ko bách khoa cũng theo cách hiểu của quý. Quý vị có nói đây là wiki tiếng Vịt thì nó không phải là wiki tiếng Gà. Thế nhé. – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 14:57, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Nhân vật giữ vai trò quan trọng trong sự kiện tan vỡ ảo tưởng vào sự giúp đỡ vô tư của người Nhật đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập của người Việt. Tiếc là tư liệu hơi ít. Thái Nhi (thảo luận) 15:03, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Thái Nhi Không có đồng minh vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Thua keo Lạng Sơn 1940, Phục Quốc hội phó là Cao Đài giáo sư Trần Quang Vinh lại bày keo khác: lãnh đạo Đoàn Nội Ứng Nghĩa Binh giúp Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 tại Sài Gòn, thành lập chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam. Ghi chép lịch sử về giai đoạn 1940 - 1945 đến giờ vẫn còn thiếu sót, nhiều điều chưa rõ ràng, gây tranh cãi. Được chép vài dòng vào Việt Quốc sử như Đoàn chí sĩ đây đã là rất nổi bật và rất may mắn rồi. Leemyongpak (thảo luận) 00:56, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Như Thái Nhi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:38, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Ý kiến
 1. Symbol note.svg Ý kiến Thông tin nổi bật nhất là việc chủ thể thuộc tổ chức Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội nhưng nó lại như này: "ông Đoàn Kiểm Điểm cùng nhiều thành viên khác thuộc tổ chức “Việt nam Phục quốc Đồng minh Hội” gồm hàng ngàn người..." vậy nếu ông này mà có bài thì có nghĩa hàng ngàn người cũng sẽ có bài theo, hoàn toàn không ổn chút nào. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:41, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Đề nghị đồng chí đọc thật kỹ tài liệu này https://tusachtiengviet.com/images/file/ZEGz08bn1QgQAEA6/viet-nam-quoc-dan-dang.pdf , trang 207 - 208. Nguồn cũ của bài cũng đã nêu rõ, chịu khó tìm nguồn online theo các chủ đề liên quan mới ra được. Anh hùng vị quốc vong thân thời chiến loạn, có tên trong một hai tài liệu hiếm hoi đã là rất nổi bật rồi. Leemyongpak (thảo luận) 01:11, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Leemyongpak: Nếu đã có bằng chứng chứng minh thì bạn nên tag những người cho phiếu xóa để họ xem xét lại quyết định của mình. Không phải thành viên nào cũng theo dõi biểu quyết khi bỏ phiếu xong. P.T.Đ (thảo luận) 12:23, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ:   Đừng cố, đừng cố. Có thêm 2 phiếu Giữ, rồi điệp viên 2302 bỏ phiếu Xóa, đối với ta là Đủ rồi. Ta có trách nhiệm với lá phiếu của ta, nhưng sẽ không ép người khác cũng phải như vậy. Trên đường vai khoác y tay cầm bình đi du hóa, chúng sinh có lòng bố thí cho cái gì ta nhận cái nấy, vừa đủ dùng hôm nay rồi thì tuyệt đối không xin thêm để dành ngày mai đâu. Vô duyên chớ cưỡng cầu. Lý đạo nhân (thổi da trâu) 12:55, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tùy bạn. P.T.Đ (thảo luận) 13:37, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Tháng 9 năm 2021[sửa mã nguồn]

Phạm Duy Nghĩa[sửa mã nguồn]

Phạm Duy Nghĩa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phạm Duy Nghĩa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Theo bài, ông này là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; bài có một số nguồn blog, diễn đàn, nhiều nguồn khác là tác phẩm của chính ông. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:53, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không có nguồn đáng tin cậy, tôi lười cứu. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 01:55, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
 1. Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết tương đối ổn, không cần thiết phải xóa. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 04:16, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Ý kiến
 1. Symbol note.svg Ý kiến Đẩy vô trang Nháp bắt viết lại, chú thích rối nùi ai dò bài cho nổi +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 10:20, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Chú thích này là ổn lắm rồi đấy, dạo này còn thịnh hành kiểu chú thích trần nữa cơ. Nguyenhai314 (thảo luận) 17:03, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Ý mình là dò bài chỗ nào thì có chú thích ngay chỗ đó, tự dưng kê bài ra biểu ngồi đọc trơ, làm ăn kiểu vậy thì ko được +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 15:39, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol note.svg Ý kiến Bài viết có nguồn không đáng tin cậy.   Cython  01:36, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Abivin[sửa mã nguồn]

Abivin (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Abivin" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 06:24, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
Giữ
 1. Symbol keep vote.svg Giữ cũng tạm được +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 10:27, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Ý kiến
 • Symbol note.svg Ý kiến Công ty nổi bật trong ngành logistics Việt Nam cùng với Smartlog, nhưng Smartlog thì còn nổi tiếng hơn. P.T.Đ (thảo luận) 08:54, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Bài viết đủ độ nổi bật. S2F6ZQ== Base64 03:24, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]Lưu trữ[sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa mã nguồn]