Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Trang khóa di chuyển
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 4 năm 2024", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 4 năm 2024[sửa | sửa mã nguồn]

Công an tỉnh Lâm Đồng [sửa | sửa mã nguồn]

Công an tỉnh Lâm Đồng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Công an tỉnh Lâm Đồng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công an tỉnh không rõ nổi bật, không giải thưởng, không nguồn Khanh (thảo luận) 16:21, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Nam vương Thế giới Việt Nam [sửa | sửa mã nguồn]

Nam vương Thế giới Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nam vương Thế giới Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi sắc đẹp giành cho nam giới cấp quốc gia tại Việt Nam cần thẩm định độ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:23, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Hoa hậu Sinh thái Quốc tế [sửa | sửa mã nguồn]

Hoa hậu Sinh thái Quốc tế (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Sinh thái Quốc tế" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi sắc đẹp quốc tế cần thẩm định độ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:20, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Hoa hậu Liên lục địa 2016 [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. Ayane (meta | phab) 13:10, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hoa hậu Liên lục địa 2016 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Liên lục địa 2016" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi không rõ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:19, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Công an tỉnh Quảng Bình [sửa | sửa mã nguồn]

Công an tỉnh Quảng Bình (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Công an tỉnh Quảng Bình" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cơ quan công an cấp tỉnh ở Việt Nam không rõ độ nổi bật. Mohammed Yussuf 23:30, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Người một nhà [sửa | sửa mã nguồn]

Người một nhà (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Người một nhà" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam chỉ mới lên sóng được 6 tập không cho thấy bất cứ thông tin nào nổi bật ngoài có sự góp mặt của Hà Việt Dũng, Thanh Hương, Vân Dung, Tuấn Tú. Không có đón nhận, rating hay đánh giá. Mohammed Yussuf 23:29, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Hoa hậu Liên lục địa 2015 [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:01, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hoa hậu Liên lục địa 2015 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Liên lục địa 2015" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi không rõ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:29, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Siêu lạm phát về các bài hoa hậu liên lục địa. Mohammed Yussuf 09:18, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:57, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Xóa nhanh mấy bài Hoa hậu Liên lục đại theo năm là ok rồi, chỉ cần giữ 1 bài chính thôi. Đưa ra BQ làm cái gì cho tốn time nhỉ? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:59, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Hà Thị Lan [sửa | sửa mã nguồn]

Hà Thị Lan (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hà Thị Lan" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là một nữ chính trị gia người Việt Nam, dân tộc Tày. Bà hiện là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Khanh (thảo luận) 02:04, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Tình yêu hoán kiếp [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Người mở BQ rút lại yêu cầu của mình, xem lịch sử bài viết. Anster (thảo luận) 04:48, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Tình yêu hoán kiếp (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tình yêu hoán kiếp" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim Thái Lan không giải thưởng, đón nhận.  NewUniverse thảo luận 02:26, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Paphada Klinsuman [sửa | sửa mã nguồn]

Paphada Klinsuman (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Paphada Klinsuman" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên Thái Lan không rõ độ nổi bật. Không có giải thưởng nào.  NewUniverse thảo luận 02:23, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không đủ nổi bật để có bài, thành tích không có. Ayane (meta | phab) 16:01, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Không đồng ý, do là diễn viên Thái được nhiều người biết đến. Nguyenphutrong1412 (thảo luận) 07:04, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Bình luận: Bài có dấu hiệu dịch máy. Có chỗ dùng "anh", có chỗ dùng "cô". Mohammed Yussuf 09:54, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa [sửa | sửa mã nguồn]

Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là công chúa nhà Thanh, dưỡng nữ Ung Chính Đế Biheo2812 (thảo luận) 12:56, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Sạt lở đất ở Hòa Ninh, Long Hồ 2022 [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh theo tiêu chí BV4. Ayane (meta | phab) 22:57, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Sạt lở đất ở Hòa Ninh, Long Hồ 2022 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sạt lở đất ở Hòa Ninh, Long Hồ 2022" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Vụ sạt lở tại Vĩnh Long năm 2022 không gây thiệt hại gì đáng kể Biheo2812 (thảo luận) 12:44, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa nhanh Theo WP:KHONGTINTUC. Squirrel (talk) 14:29, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  ok xoá – Nguyenphutrong1412 (thảo luận) 14:41, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Sự kiện nhất thời + văn phong đậm mùi báo chí. Ayane (meta | phab) 14:44, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa nhanh Văn phong báo chí, diễn biến không có gì nổi bật. Tên bài sai. Phạm Ngọc Phương Linh ♥

  (T • C • CA • L • B • UR)
  14:58, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Yêu trong thù hận [sửa | sửa mã nguồn]

Yêu trong thù hận (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Yêu trong thù hận" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam ra mắt năm 2013 có sự góp mặt của Tú Vi, Huy Khánh, Dương Hoàng Anh. Chỉ có đề cử đoạt giải cho Huy Khánh và đề cử cho Tú Vi. Mohammed Yussuf 23:32, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Claudia Letizia [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Bài viết phiên bản Wikipedia tiếng Việt trở thành phiên bản Wikipedia thứ 28 bị xóa của bài viết Claudia Letizia. Mohammed Yussuf 23:26, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Claudia Letizia (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Claudia Letizia" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ diễn viên người Ý không rõ độ nổi bật, bài từng bị xóa ở Wikipedia tiếng Ý nhiều lần (như lý do trong biển đnb). Không rõ có vai diễn nổi bật, không có giải thưởng. Mohammed Yussuf 23:23, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Bài từng bị xóa tại 27 Wikipedia, trong đó có Wikipedia tiếng Ý.  NewUniverse thảo luận 10:37, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Không đủ nổi bật để có bài. Ayane (meta | phab) 11:53, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa nhanh Bị xóa đến tận 27 phiên bản Wikipedia (trong đó có tiếng Ý) thì nổi bật cái gì? Chả có thông tin nào nổi bật hết. Chắc chắn đây sẽ là phiên bản thứ 28 bị xóa. Mohammed Yussuf 12:32, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4. Xóa nhanh Đến mức bị xóa ở 27 phiên bản Wikipedia thì e là khó. Phạm Ngọc Phương Linh ♥

  (T • C • CA • L • B • UR)
  15:00, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5. Xóa Chỉ nổi bật khi bị xoá ở 27 wiki, quả là có một không hai. Tĩnh Tâm Tự Tại 15:26, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 6. Xóa Nhân vật bị xóa ở 27 wiki thì rõ ràng là không nổi bật. Anster (thảo luận) 15:30, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Văn Tá Khuông [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Khanh (thảo luận) 19:21, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Văn Tá Khuông (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Văn Tá Khuông" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ, diễn viên Hồng Kông, lọt top 10 của chương trình tìm kiếm tài năng ca hát "Thanh mộng truyền kỳ 2" của TVB. Chỉ có một giải thưởng tầm thường. Tĩnh Tâm Tự Tại 14:25, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Thành tích không cao, ít nguồn uy tín nhắc đến. Tĩnh Tâm Tự Tại 12:22, ngày 11 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Chưa đủ nổi bật. Ayane (meta | phab) 03:45, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa Không nổi bật. Mohammed Yussuf 07:54, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4. Xóa Top 10 thì thôi Nhac Ny Talk to me ♥ 02:32, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Nên giữ hơn nên xóa Henrydat (thảo luận) 14:08, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 19:33, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Hoa hậu Liên lục địa 2014 [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Mohammed Yussuf 12:18, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hoa hậu Liên lục địa 2014 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Liên lục địa 2014" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi hoa hậu không rõ nổi bật. Khanh (thảo luận) 11:30, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Nói chung là lạm phát mấy cái bài về cuộc thi hoa hậu này rồi. Mohammed Yussuf 12:34, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Như những bài họa hậu liên lục địa khác. Tĩnh Tâm Tự Tại 13:36, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa Như ý kiến của Mohammed07102007  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 🇷🇺☮️🇺🇦 REPLY 15:46, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4. Xóa Không đủ nổi bật để có bài riêng. Chúng ta cần có cuộc thảo luận về vấn đề bài viết chủ đề hoa hậu. Ayane (meta | phab) 12:49, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5. Xóa Đổi hướng hết về bài chính là tốt nhất. Anster (thảo luận) 15:34, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 12:39, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

PCS mùa giải 2024 [sửa | sửa mã nguồn]

PCS mùa giải 2024 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "PCS mùa giải 2024" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mùa giải không rõ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:51, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Một mùa giải Liên Minh không có gì nổi bật. Phạm Ngọc Phương Linh ♥

  (T • C • CA • L • B • UR)
  15:02, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Không đủ nổi bật để có bài. Ayane (meta | phab) 08:18, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa Chả có gì nổi bật hết. Mohammed Yussuf 23:29, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Hoàng Việt (Đồng Tháp) [sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Hoàng Việt (Đồng Tháp) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Hoàng Việt (Đồng Tháp)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Đồng Tháp. Khanh (thảo luận) 10:44, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Mở lại biểu quyết xóa bài. @Mohammed07102007, phiền bạn ký lại phiếu của bạn để phiếu có hiệu lực. Anster (thảo luận) 02:20, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Đại biểu quốc hội Việt Nam không đạt tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật, trừ khi có người giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng, Nhà nước. Nhân vật này cao nhất chỉ giữ đến chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Phần tiểu sử như lý lịch cá nhân. Mohammed Yussuf 04:37, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Đại biểu quốc hội Việt Nam không đạt tiêu chí nổi bật đương nhiên. Các chức vụ khác không đạt tiêu chí nổi bật. Không có giải thưởng nào đạt tiêu chí nổi bật. TQ 12:56, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa Đại biểu quốc hội Việt Nam Không có chức vụ quan trọng, không có giải thưởng đủ nổi bật. Khanh (thảo luận) 13:46, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4. Xóa Chưa đủ nổi bật. Ayane (meta | phab) 16:02, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5. Xóa Chỉ là đbqh. Tĩnh Tâm Tự Tại 04:54, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 6. Xóa Chỉ là ĐBQH không có chức vụ quan trọng, không có giải thưởng gì. Khanh (thảo luận) 19:24, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Thanh Hải (Long An) [sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Thanh Hải (Long An) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Thanh Hải (Long An)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là một chính khách người Việt Nam. Ông hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Khanh (thảo luận) 10:42, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Bài hiện tại chưa có nguồn từ các báo chính thống chỉ có nguồn từ Quốc hội với Long An, chưa thấy có giải thưởng để đánh giá độ nổi bật.Khanh (thảo luận) 05:53, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Chức vụ nhân vật chưa đủ nổi bật, giải thưởng chưa có nên chưa đủ đánh giá nổi bật. TQ 14:44, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa Chức vụ không đủ nổi bật. Mohammed Yussuf 23:29, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 •  Ý kiến Theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị ban hành về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thì chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh tương đương với cấp Tổng cục trưởng hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (dưới cấp Thứ trưởng). TQ 13:02, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Dưới cấp thứ trưởng là chưa đủ nổi bật rồi đúng không, phải xét chức vụ mà ông ý làm phó bị thư tỉnh Long An thì có đủ nổi bật không ? Khanh (thảo luận) 07:11, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Cũng theo Kết luận số 35-KL/TW nói trên thì chức danh phó bí thư tỉnh ủy tương đương với chức danh thứ trưởng. Tổng hợp cả 2 chức vụ này thì cũng là tương đương thứ trưởng. Còn độ nổi bật chắc phải xem xét thêm các yếu tố khác. TQ 10:44, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Star & Sky Series: Star in My Mind [sửa | sửa mã nguồn]

Star & Sky Series: Star in My Mind (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Star & Sky Series: Star in My Mind" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim Thái Lan không rõ độ nổi bật. Rating thấp. Không có giải thưởng.  NewUniverse thảo luận 01:15, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Rating thấp, không có giải thưởng. Mohammed Yussuf 04:25, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Yếu nguồn. Nhắc đến trong các link Youtube, Facebook không dùng được chứng minh độ nổi bật. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 10:22, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa Nguồn yếu + không có đón nhận + không có thành tích nổi trội nào = Không đủ nổi bật để có bài. Ayane (meta | phab) 12:51, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Vũ Văn Tiến [sửa | sửa mã nguồn]

Vũ Văn Tiến (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vũ Văn Tiến" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật chỉ đang giữ các chức vụ Ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận. Không giữ một chức vụ lớn nào ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mohammed Yussuf 01:08, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không giữ nổi một chức vụ lớn nào trong bộ máy Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mohammed Yussuf 05:11, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Ủy viên, với trưởng ban thì chưa đủ nổi bật, phải chủ tịch mặt trận mới đủ. Khanh (thảo luận) 07:15, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa Chưa đủ độ nổi bật. I So bad 16:06, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4. Xóa Không nổi bật. Ayane (meta | phab) 16:03, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

@Mohammed07102007 liệu Giải Báo chí Quốc gia các năm 2011, 2013, 2014, 2016 có phải giải thưởng lớn ? Khanh (thảo luận) 07:18, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

14 điều răn của Phật [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Mở biểu quyết không đúng quy định. Ayane (meta | phab) 15:16, ngày 1 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Theo như trang thảo luận và trang Mười Bốn Điều Răn Của Phật Là Giả Mạo, bài viết này không đáp ứng các tiêu chí để tồn tại. Nguồn bài viết không thể truy cập và kiểm chứng được, kể cả khi tôi đã tìm link trong archive.org. Vì lý do tôn trọng lịch sử Wikipedia, xin cộng đồng cho ý kiến về bài viết này

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Đạo Phật càng ngày càng biến tướng: dùng "điều răn" là từ của tôn giáo khác; lập dàn nhạc hát kiểu thánh lễ như đạo Thiên Chúa,...riết hết nói nổi - Tùy Bách (Thảo luận) 14:19, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Tháng 3 năm 2024[sửa | sửa mã nguồn]

Trò chơi tử thần [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Mở biểu quyết không đúng quy định. Ayane (meta | phab) 14:42, ngày 26 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Trò chơi tử thần (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trò chơi tử thần" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tôi đã tạo trang này bằng tên việt hóa là Trò chơi tử thần nhưng không để ý rằng nó đã được tạo trước đấy nhưng giữ nguyên tiêu đề tiếng anh Death's Game Dưa hấu không hạt (thảo luận) 14:35, ngày 26 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

@Dưa hấu không hạt Bài không có biển "dnb". – Ayane (meta | phab) 14:41, ngày 26 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Gặp em ngày nắng [sửa | sửa mã nguồn]

Gặp em ngày nắng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Gặp em ngày nắng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam vừa mới kết thúc không lâu không rõ có thông tin gì nổi bật ngoài có sự góp mặt của Đình Tú cùng dàn nghệ sĩ gạo cội như Thanh Quý, Lan Hương, Quốc Trị. Không rõ đón nhận hay đánh giá. Mohammed Yussuf 07:38, ngày 24 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Theo tôi, về cơ bản bộ phim này đủ nổi bật. Tuy nhiên, tôi sẽ không nhân nhượng với bài viết này. Tôi chỉ có thể bỏ phiếu giữ nếu bài này được cải thiện thêm nguồn cùng mục sản xuất và đón nhận mà thôi. Mohammed Yussuf 10:14, ngày 28 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.  Ý kiến Chủ đề bộ phim khá hay, đi vào một vấn đề của giới trẻ ngày nay. Tuy nhiên, không có nguồn nào đưa ra được đón nhận từ khán giả. Thánh Thiện TALK_Giáp Thìn 10:15, ngày 2 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.  Ý kiến Theo tôi, tôi thấy về cơ bản đó cũng đã đủ nổi bật cũng được tạm thời tôi chấp nhận nhưng chưa có nguồn tham khảo cho lắm. Nhưng, tôi sẽ bỏ phiếu bài này nhưng tôi mong rằng, nếu bài này có đầy đủ nguồn tham khảo, nguồn đáng tin cậy, cải thiện được thêm nguồn đó thì mọi người sẽ chấp nhận được. Thái Bro 10:16, ngày 4 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.  Ý kiến Phiếu trắng, bài viết tuy chủ đề của phim đủ nổi bật, nhưng nếu có đón nhận và nhiều nguồn hơn thì tôi sẽ xem xét đổi thành phiếu giữ sau. Anster (thảo luận) 15:40, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Hợp nhất vào bài Đại học Bách khoa Hà Nội. Ayane (meta | phab) 13:29, ngày 25 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Viện đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ nên sáp nhập vào bài chính. Thánh Thiện TALK_Giáp Thìn 12:46, ngày 18 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ngoài ra còn vài bài khác về viện trực thuộc đại học Bách Khoa, nếu bài này thống nhất xoá thì những bài kia cũng sẽ xoá chứ không cần biểu quyết đâu nhỉ? Thánh Thiện TALK_Giáp Thìn 12:50, ngày 18 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Chưa đủ nổi bật để tách thành bài riêng. I So bad 16:03, ngày 18 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Xóa Hợp nhất. Có gì nổi bật để tách ra thành bài riêng? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:17, ngày 19 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Xóa Chả có gì nổi bật để đứng riêng hết. Mohammed Yussuf 23:28, ngày 19 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4. Xóa 0 nổi bật. Nên sáp nhập vào bài chính. Ayane (talk) 23:52, ngày 19 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5. Xóa Như trên. 936001 WikipediaeTalk 12:35, ngày 21 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
 1.  Ý kiến Ngoài bài này ra còn có câc bài sau: Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội các thành viên xem xét nên mở biểu quyết chúng hay

biểu quyết từng bài. Thánh Thiện TALK_Giáp Thìn 13:50, ngày 29 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Trại hoa đỏ (phim) [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Khanh (thảo luận) 12:22, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Trại hoa đỏ (phim) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trại hoa đỏ (phim)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim truyền hình của đạo diễn Victor Vũ Biheo2812 (thảo luận) 12:21, ngày 11 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Bài này còn sơ khai. Còn nguồn độc lập bên ngoài nhắc đến chủ thể chưa được đưa vào bài. Tôi thấy trang báo viết phim được chiếu tại 177 quốc gia [1]. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 10:54, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Giữ Đủ nổi bật theo nguồn dẫn phía trên nhưng bài cần biên tập lại Biheo2812 (thảo luận) 13:07, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3. Giữ Bộ phim đủ nổi bật. Ayane (meta | phab) 13:22, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4. Giữ Nguồn của P. ĐĂNG là đủ để chứng minh bộ phim này đủ nổi bật, nhưng nên biên tập lại bài viết. Anster (thảo luận) 09:56, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5. Giữ đủ nổi bật. Khanh (thảo luận) 12:21, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Thông tin: Phim này là series có mức đầu tư lớn nhất Việt Nam, cũng có giải tại Liên hoan phim truyền hình Việt Nam lần thứ 41 (giải KK). DangTungDuong (thảo luận) 01:54, ngày 13 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!


Lưu trữ[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]