Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Trang khóa di chuyển
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 8 năm 2022", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 8 năm 2022[sửa mã nguồn]

Nguyễn Thị Hồng Hoa [sửa mã nguồn]

Nguyễn Thị Hồng Hoa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Thị Hồng Hoa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Túy Mộng Vô Ky 05:54, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Cải mèo [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Đóng biểu quyết do có chút nhầm lẫn. Túy Mộng Vô Ky 05:50, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Cải mèo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cải mèo" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Loại rau cải mèo phổ biến ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Túy Mộng Vô Ky 05:48, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Đỗ Khánh Vân [sửa mã nguồn]

Đỗ Khánh Vân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đỗ Khánh Vân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ diễn viên Việt Nam nổi tiếng với vai Trà Long trong phim Mắt biếc và chương trình Sao nhập ngũ. Túy Mộng Vô Ky 05:42, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Chữ người tử tù [sửa mã nguồn]

Chữ người tử tù (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chữ người tử tù" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Tuân. Túy Mộng Vô Ky 05:38, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Trần Văn Dung [sửa mã nguồn]

Trần Văn Dung (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trần Văn Dung" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Túy Mộng Vô Ky 05:36, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Stick war: Legacy [sửa mã nguồn]

Stick war: Legacy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Stick war: Legacy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trò chơi điện tử không rõ độ nổi bật, bài không hề có nguồn. Target 03:51, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Bài không hề có nguồn, chủ thể chưa đủ nổi bật. Target 05:15, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh [sửa mã nguồn]

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đơn vị quân đội không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 17:06, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Đúng là đơn vị quân đội không rõ độ nổi bật. -Know (thảo luận) 11:46, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  @Knoweverythingwiki: Mời bạn ký tên. Tiếng vĩ cầm🎻 11:45, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  Hơn nữa, không rõ độ nổi bật khác với không nổi bật, vì vậy sao bạn lại bỏ phiếu xóa? – Tiếng vĩ cầm🎻 11:46, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  Quên mất kí tên, xin lỗi bạn. – Know (thảo luận) 11:47, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Hoa hậu Việt Nam Thế Giới [sửa mã nguồn]

Hoa hậu Việt Nam Thế Giới (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Việt Nam Thế Giới" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nhóm các cuộc thi sắc đẹp sử dụng cùng 1 tên, không rõ độ nổi bật  孝儀純皇后 討論 03:34, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Khanh ♪ Nguyen 11:45, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Cuộc thi không nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 13:21, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Bài quá tạp nham. Làm gì có chuyện 3 cuộc thi khác nhau đều có chung 1 tên gọi? Người tạo bài lại là 1 trùm rối. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:12, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Jenny Huỳnh [sửa mã nguồn]

Jenny Huỳnh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Jenny Huỳnh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

YouTuber người Việt không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:11, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Theo mình thì bài nên xóa. 4/7 nguồn trong bài là nguồn dẫn không đủ tin cậy. Ngoài ra, trên youtube, tiktok cũng không thiếu những người nổi tiếng hơn cô này. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 13:16, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Có đến tận 4 nguồn Youtube trong bài. Nguồn Tiền Phong thì không tập trung hoàn toàn vào chủ thể. Cô này chả có gì nổi bật giữa rất nhiều Youtuber triệu sub. PA802 (thảo luận) 01:01, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến 4/7 nguồn trong bài là nguồn không đủ tin cậy. Ngoài ra tôi thấy cô này nổi tiếng hơn là nổi bật. Có nhiều các nhân vật mạng xã hội cũng nổi tiếng như cô này. Tiếng vĩ cầm🎻 15:27, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Làn sóng dân chủ [sửa mã nguồn]

Làn sóng dân chủ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Làn sóng dân chủ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một khái niệm không rõ độ nổi bật để có bài, có đề nghị hợp nhất bài viết với dân chủ, đặt biển từ tháng 1. Target 13:14, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Bỏ phiếu --Vp08122010 (thảo luận) 02:39, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

@Vp08122010: Xin lỗi nhưng bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Target 05:18, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 1. Symbol delete vote.svg Xóa Khái niệm không nổi bật. Bài nói về dân chủ (1 vấn đề trên toàn thế giới) nhưng lại không liên kết tới bản ngôn ngữ khác. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 08:56, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

365 ngày- Nhà của em, tổ ấm của anh [sửa mã nguồn]

365 ngày- Nhà của em, tổ ấm của anh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "365 ngày- Nhà của em, tổ ấm của anh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim của Thái Lan không rõ độ nổi bật, chỉ có một nguồn, đặt biển từ 16/7. Target 13:11, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

19 (ban nhạc) [sửa mã nguồn]

19 (ban nhạc) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "19 (ban nhạc)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ban nhạc Nhật Bản không rõ độ nổi bật, bài không có nguồn. Target 13:08, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Như lần biểu quyết trước, nhóm có khá nhiều album và đĩa đơn nổi bật, như đĩa đơn "すべてへ" đạt vị trí thứ nhất bảng xếp hạng âm nhạc Oricon Chart, đã đủ thỏa mãn theo WP:BAND. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:21, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Như ý kiến bạn My, tuy nhiên mong bạn Mạnh An có thể bổ sung thêm nguồn cho bài hoàn chỉnh hơn. Target 13:49, ngày 4 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

2nd Vision [sửa mã nguồn]

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
2nd Vision (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "2nd Vision" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ban nhạc của Anh, không nguồn, không rõ độ nổi bật. Target 13:07, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân [sửa mã nguồn]

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật, đặt biển từ 14 tháng 7. Target 13:03, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật, bài quảng cáo. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 04:55, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 17:09, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 08:04, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật, mang tính quảng cáo. --KnowEverythingWiki (thảo luận) 11:39, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Bài quảng cáo, chưa đủ nổi bật. Target 10:10, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 6. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Túy Mộng Vô Ky 10:37, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Vụ Tiền lương (Việt Nam) [sửa mã nguồn]

Vụ Tiền lương (Việt Nam) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vụ Tiền lương (Việt Nam)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Vụ Tiền lương là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:17, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Trương Diệu [sửa mã nguồn]

Trương Diệu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trương Diệu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam diễn viên Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:14, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bồng Trung [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài. Túy Mộng Vô Ky 07:27, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Bồng Trung (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bồng Trung" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ngôi làng thuộc xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:12, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 05:24, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Làng không nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 02:26, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol speedy delete.svg Xóa nhanh Rõ ràng không nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 02:28, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Túy Mộng Vô Ky 01:20, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Chưa đủ nổi bật. Target 05:44, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Phạm Duy Nghĩa [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Túy Mộng Vô Ky 05:25, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Phạm Duy Nghĩa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Phạm Duy Nghĩa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhà văn Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:09, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Từ giải thưởng thì đủ đnb.--Hiếu 15:32, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ nổi bật. Khanh ♪ Nguyen 14:29, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Nhân vật đủ nổi bật.  孝儀純皇后 討論 08:31, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ nổi bật vì được nhiều nguồn mạnh nhắc đến + có một số giải thưởng nhất định. Tiếng vĩ cầm🎻 15:02, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Nhân vật đủ nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 02:01, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 6. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ nổi bật. Túy Mộng Vô Ky 05:38, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Hoàng Quýnh [sửa mã nguồn]

Hoàng Quýnh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoàng Quýnh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là vị quan dưới thời nhà Nguyễn. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:06, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Tháng 7 năm 2022[sửa mã nguồn]

Thẩm mỹ Quốc tế Khaan [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Tiếng vĩ cầm🎻 13:25, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Thẩm mỹ Quốc tế Khaan (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thẩm mỹ Quốc tế Khaan" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một thẩm mĩ viện ở Việt Nam, văn phong quảng cáo. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 12:58, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật + PR. Là tôi Cần cố gắng hơn 13:25, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 07:17, ngày 31 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật và mang tính PR cao. My Things 10:30, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Văn phong quảng cáo. Túy Mộng Vô Ky 09:52, ngày 2 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa PR và không đủ nổi bật. PA802 (thảo luận) 09:56, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 6. Symbol delete vote.svg Xóa Văn phong quảng cáo, có mùi PR. Target 13:51, ngày 4 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Đây là thương hiệu thẩm mỹ nổi bật ở Việt Nam, đặc biệt nó còn là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại được chuyển giao độc quyền hai công nghệ giảm béo Lipotropic và Lipotropic Ultra Fit. Wiki tiếng Việt đang thiếu hẳn bài về các trung tâm thẩm mỹ, nhất là về phẫu thuật giảm béo. Thông Tin Lưu Trữ (thảo luận) 13:53, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
@Thông Tin Lưu Trữ: Theo quy định trong WP:XB thì việc đóng sớm các biểu quyết có tỉ lệ xóa/giữ lớn hơn 2/3 là đúng. Nếu bạn muốn mở lại thì cũng được, nhưng có lẽ rồi cũng bị ăn một đống phiếu xóa mà thôi. Là tôi Cần cố gắng hơn 13:56, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@Đơn giản là tôi:@GDAE: Tôi thấy vẫn cứ nên mở lại biểu quyết cho đúng 30 ngày các bạn ạ. Không thể có tình trạng mở biểu quyết liên tục theo kiểu "dây chuyền công nghiệp" rồi cảm thấy cần đóng là đóng luôn được. Ta nên để mọi thứ theo đúng trình tự của nó. Vài điều góp ý... Thông Tin Lưu Trữ (thảo luận) 16:05, ngày 6 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Những biểu quyết đã có số lượng phiếu chiếm áp đảo rồi thì có thể đóng sớm, tránh làm mất thời gian cộng đồng, trừ khi nó là biểu quyết lần thứ 2 sau khi lần 1 đã được giữ thì bắt buộc phải mở 30 ngày. Ngoài ra các biểu quyết có sự tranh cãi mạnh mẽ hoặc số phiếu sát nút cũng sẽ được giữ nguyên đến 30 ngày. Trong trường hợp này, tôi không nghĩ là nên mở đến 30 ngày. Bạn có thể bị các BQV nhắc nhở vì hành vi muốn mở đủ 30 ngày và cho phiếu sau khi đóng biểu quyết, đó gọi là "Chơi trò luẩn quẩn với hệ thống". – Tiếng vĩ cầm🎻 02:26, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 02:27, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Phố Mai Anh Tuấn, Hà Nội [sửa mã nguồn]

Phố Mai Anh Tuấn, Hà Nội (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Phố Mai Anh Tuấn, Hà Nội" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phố chạy ven hồ Hoàng Cầu (Đống Đa), ngoài ra không rõ có thông tin gì khác nổi bật. Trân 04:22, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 15:53, ngày 31 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Phố không nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 07:37, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội [sửa mã nguồn]

Phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết đường phố nhưng thông tin trong bài hầu hết lại nói đến làng Trung Tự và nhân vật Đặng Văn Ngữ, mà thông tin về phố lại quá ít. Trân 04:19, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Thái San [sửa mã nguồn]

Thái San (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thái San" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một diễn viên không rõ độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 16:47, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Tấn Tùng [sửa mã nguồn]

Tấn Tùng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tấn Tùng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một diễn viên, vận động viên không rõ độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 16:46, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Phủ Na [sửa mã nguồn]

Phủ Na (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Phủ Na" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một địa danh không rõ độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 16:44, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Đây là khu di tích và danh thắng nổi tiếng được công nhận luôn mà, thừa đnb luôn ấy chứ. Trân 17:50, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  Tôi cũng nghĩ thế, nhưng vì người gắn biểu đnb đã nghỉ gần 4 tháng rồi nên không thể trao đổi. Bài viết cũng không có nguồn nào nên tiện thể đưa ra đây để mọi người thêm nguồn và thông tin. – Tiếng vĩ cầm🎻 02:24, ngày 31 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Đã thêm vài nguồn. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:58, ngày 31 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Khu di tích, thắng cảnh nổi tiếng. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 07:32, ngày 31 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Cao Ngữ [sửa mã nguồn]

Cao Ngữ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cao Ngữ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thủ lĩnh đời thứ 10 của gia tộc Chu. Bài viết không được chú thích nguồn đàng hoàng. Tiếng vĩ cầm🎻 16:43, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Con sẽ là cô chủ [sửa mã nguồn]

Con sẽ là cô chủ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Con sẽ là cô chủ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam không rõ độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 16:41, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Chính Kinh [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Là tôi Cần cố gắng hơn 02:22, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Chính Kinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chính Kinh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Con đường không nổi bật, chỉ là vài thông tin mô tả nghèo nàn về một con phố không có gì quan trọng để tạo bài. Và thông tin con đường là di sản thế giới của UNESCO có vẻ là fake. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:57, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Thông tin UNESCO kia chắc chắn là fake chứ chả phải có thể nữa. Khu phố cổ Hà Nội còn chưa được thì một con phố bé xíu chả có gì này lấy gì để mà được? Trân 16:19, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Như ý kiến trên. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:36, ngày 2 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không có gì nổi bật. Target 13:54, ngày 4 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Phố không nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 02:18, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 02:20, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 02:28, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Bão Aere (2016) [sửa mã nguồn]

Bão Aere (2016) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bão Aere (2016)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cơn bão gây thiệt hại 209 triệu USD, khiến 37 người thương vong nhưng lại bị đặt biển không nổi bật? Người đặt biển CVQT đã off hơn nửa năm nên không thể liên lạc thảo luận về độ nổi bật bài nhằm gỡ biển, do đó theo nguyên tắc, tôi đem ra đây để cộng đồng phân định. Nguyenhai314 (thảo luận) 02:35, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ ĐNB nhưng cần thêm nguồn. Riêng văn phong thì tôi đã thêm liên kết cho bài. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 talk contributons 12:18, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Rõ ràng nổi bật, có nhiều nguồn bên en. My Things 10:28, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Signer Dragon [sửa mã nguồn]

Signer Dragon (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Signer Dragon" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nhóm các lá bài quái thú Synchro huyền thoại loại Rồng xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! 5D's. Nguyenhai314 (thảo luận) 11:12, ngày 26 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Takani Megumi [sửa mã nguồn]

Takani Megumi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Takani Megumi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật không rõ nổi bật. Không nguồn. Nguyenhai314 (thảo luận) 11:11, ngày 26 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Nhân vật không đủ nổi bật. PA802 (thảo luận) 14:55, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Yūki Jūdai [sửa mã nguồn]

Yūki Jūdai (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Yūki Jūdai" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật không rõ nổi bật. Không nguồn. Nguyenhai314 (thảo luận) 11:08, ngày 26 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Kurapika [sửa mã nguồn]

Kurapika (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kurapika" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật không rõ nổi bật. Không nguồn. Nguyenhai314 (thảo luận) 11:04, ngày 26 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không nguồn, không nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:09, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Vương Trung Hiếu [sửa mã nguồn]

Vương Trung Hiếu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vương Trung Hiếu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là dịch giả, nhà nghiên cứu Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:48, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Symbol delete vote.svg Xóa Lí do tôi đã nêu ở phần Thảo luận của bài. --X68679576 (thảo luận) 08:52, ngày 2 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Chưa đủ đk bỏ phiếu. Trân 08:53, ngày 2 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Chợ Văn Thánh [sửa mã nguồn]

Chợ Văn Thánh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chợ Văn Thánh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chợ Văn Thánh thuộc địa phận Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:41, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chợ này thấy tầm thường quá, đâu có gì đặc sắc đâu. Trân 02:41, ngày 31 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Lê Hoàng Phương [sửa mã nguồn]

Lê Hoàng Phương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lê Hoàng Phương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là kiến trúc sư và người mẫu Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:39, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đặng Nghiêm Diệm [sửa mã nguồn]

Đặng Nghiêm Diệm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đặng Nghiêm Diệm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:37, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Đại tá chưa đủ nổi bật. Túy Mộng Vô Ky 09:59, ngày 2 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Một bài về cả gia đình thì hợp lý hơn. Nhân vật duy nhất trong gia đình đủ đnb để có bài riêng chắc chỉ có GS Đặng Nghiêm Vạn. Như nguồn [1] --Hiếu 13:58, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2014 [sửa mã nguồn]

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2014 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2014" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi hoa hậu cần được thẩm định độ nổi bật. Đa phần nguồn trong bài đều là sơ cấp.  Băng Tỏa  17:52, ngày 19 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Á Ngữ [sửa mã nguồn]

Á Ngữ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Á Ngữ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là thủ lĩnh đời thứ 11 của gia tộc Chu. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:16, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không thấy gì nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 10:17, ngày 21 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Quá ít thông tin nói về chủ thể  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 03:08, ngày 22 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Nhân vật không nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 12:56, ngày 22 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Trường Đại học Đại Nam [sửa mã nguồn]

Trường Đại học Đại Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trường Đại học Đại Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trường đại học không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:14, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Norraphat Vilaiphan [sửa mã nguồn]

Norraphat Vilaiphan (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Norraphat Vilaiphan" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên Thái Lan không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:05, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Kim Jun-kyu [sửa mã nguồn]

Kim Jun-kyu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kim Jun-kyu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ Hàn Quốc thành viên nhóm Treasure. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:04, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Danh sách tuyến xe buýt Bình Dương [sửa mã nguồn]

Danh sách tuyến xe buýt Bình Dương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách tuyến xe buýt Bình Dương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 13:09, ngày 13 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ bài trông tạm ổn. Trước giờ ko để ý lắm nhóm bài kiểu này. Nhưng có lẽ nên chấp nhận miễn bài làm đẹp. hệ thống giao thông công cộng thường được đánh giá cao ở nhiều nước phát triển, còn VN có vẻ khinh khi nên mấy bài kiểu này thường giống như "con ghẻ" và bị ghẻ lạnh (xem thêm: 1, 2 ) - " Vô ưu " (thảo luận) 23:48, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Vương Phủ (Tống) [sửa mã nguồn]

Vương Phủ (Tống) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vương Phủ (Tống)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật chính trị thời Nhà Tống không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:26, ngày 11 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Nhân vật đủ nổi bật nhưng chất lượng bài tệ quá. Để Yên Kinh hành Yến Kinh thì đúng là chịu luôn.--Hiếu 11:55, ngày 27 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Trầm vụn hương phai [sửa mã nguồn]

Trầm vụn hương phai (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trầm vụn hương phai" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim cổ trang Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:19, ngày 11 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Bài viết về một bộ phim sắp chiếu, chất lượng bài tệ, có dấu hiệu dịch máy. Chưa chiếu thì cơ bản cũng chưa có gì nổi bật.--Hiếu 12:26, ngày 31 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  Phim hiện đã công chiếu. – Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 12:44, ngày 31 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Tả Phìn Hồ [sửa mã nguồn]

Tả Phìn Hồ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tả Phìn Hồ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đề cử lần 2 theo yêu cầu của tv Không hề giả trân. Lần 1 ở đây. Lưu ý, lần này BQXB này bắt buộc phải kéo dài đủ 30 ngày theo quy định. Không ai được phép đóng sớm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:28, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Theo lịch sử đóng góp của Thành viên:GiangLy, tôi nghi ngờ có xung đột lợi ích + đóng góp có thù lao không công bố. Bài mang tính chất PR cho khu du lịch này. Thêm nữa, trong bài hoàn toàn không có bất cứ nội dung nào nói lên sự nổi bật của khu du lịch này. Khu du lịch này có gì nổi bật? Có dấu hiệu spam nguồn giống như bài Đức Mark bên dưới đang bị nhiều tv bỏ phiếu xóa. Không phải cứ trả tiền PR đầy trên mạng là auto nổi bật được. Nhiều người đã chơi trò này, và chúng ta luôn chọn xóa những bài được mua bằng tiền. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:34, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Địa điểm này cũng chỉ là một vùng núi bình thường như nhiều vùng núi khác, chưa rõ có gì nổi trội. Các nguồn hiện nay đều khi nhắc đến điểm này đều cho biết khá rõ đây là nơi mà 1 tổ chức có tên là Viện Y học bản địa Việt Nam rót tiền vào, chứ ngoài thông tin này ra thì địa điểm này hầu như không có thông tin nào khác để xác định đnb. Bài Viện Y học bản địa Việt Nam đã bị xóa nhanh với lý do "Rõ ràng là quảng cáo", mà cả 2 bài Tả Phìn HồViện Y học bản địa Việt Nam đều do cùng 1 thành viên (GiangLy) tạo vào năm 2019, mà kỳ lạ hơn là thành viên này chỉ tạo đúng 2 bài này xong là lặn luôn. Nên tôi nghi ngờ bài Tả Phìn Hồ này thực chất được tạo ra để "hỗ trợ PR" cho bài Viện Y học bản địa Việt Nam. Tuy nhiên điểm quan trọng này dường như chưa được xem xét đến trong lần biểu quyết trước. Trân 07:45, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Bài viết có 2,3 dòng. Mình không biết tại sao bài viết dài như vậy lại bị xóa đi. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 12:48, ngày 11 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Mang tính chất PR cao, chưa được nhắc đến trong BQXB trước. Đây là BQ đầu tiên áp dụng quy định mới. My Things 04:00, ngày 12 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 5. Symbol speedy delete.svg Xóa nhanh Bài rõ ràng có dấu hiệu quảng cáo. Đây không phải blog hướng dẫn du lịch, đây là Wikipedia. BlueVictor 06:01, ngày 14 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 6. Symbol delete vote.svg Xóa Như các ý kiến trên. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 07:45, ngày 15 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 7. Symbol delete vote.svg Xóa Bài viết quá ngắn, chẳng có nguồn nào chứng minh độ nổi bật. Life is always busyNeed a day off ☀️ 11:30, ngày 16 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 8. Symbol delete vote.svg Xóa Quá ít thông tin về chủ thể lẫn độ nổi bật (mặc dù bài có nhiều nguồn)  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 03:20, ngày 22 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 9. Symbol delete vote.svg Xóa Như các ý kiến trên Tinh ăn làm🌍 05:31, ngày 23 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]Lưu trữ[sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa mã nguồn]