Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một khi đã đắc cử, nếu có thành viên cho rằng bảo quản viên lạm quyền hoặc không tôn trọng các quy định, điều lệ của Wikipedia thì có thể tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm nhằm đánh giá và bãi miễn bảo quản viên[1], với quy trình tổ chức bỏ phiếu tương tự quy định bỏ phiếu bầu bảo quản viên[2] (xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ), ngoại trừ việc cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ được coi là thành công nếu số phiếu thuận lớn hơn 1/2 (quá bán) trên tổng số phiếu.

Quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm, bãi miễn bảo quản viên

Thành viên có quyền yêu cầu bãi miễn bảo quản viên khi và chỉ khi[3]:

  1. Có tài khoản rõ ràng. Các IP do không thể xác định là ai sẽ không được tham gia.
  2. Có đóng góp ít nhất 600 sửa đổi đáng kể (như sửa chữa, thêm bớt nội dung bài đã có, viết bài mới, thảo luận tại trang thảo luận bài viết hay trang thảo luận thành viên có liên quan tới viết bài) trong vòng 6 tháng gần đây nhất (6 tháng có lẽ là thời gian đủ để hiểu kỹ về các quy định chung trong Wikipedia) tại các bài viết thuộc không gian chính. Các sửa đổi nhỏ như sửa một vài lỗi chính tả không được tính là sửa đổi đáng kể.
  3. Trong vòng 6 tháng gần nhất không bị treo/khóa tài khoản lần nào, do người đã bị treo/khóa tài khoản thì ý kiến đề nghị bãi miễn thường có độ tin cậy không cao (nếu bị treo tài khoản một cách vô lý thì một bảo quản viên khác chắc chắn sẽ mở khóa và lần khóa trước đó không bị tính là một lần treo tài khoản).
  4. Trong vòng 6 tháng qua không có các vi phạm khác chưa đến mức bị treo/khóa tài khoản (vi phạm chưa đến mức thành hệ thống) như: sao chép bài viết có bản quyền từ trang Web ngoài; truyền hình ảnh không giấy phép sử dụng, giấy phép không đúng, có giấy phép hợp lệ nhưng không thể/thiếu nguồn kiểm chứng, tùy tiện công kích cá nhân, thiếu thái độ văn minh.

Khi yêu cầu bãi miễn một bảo quản viên cần nêu rõ lý do bãi miễn; các vi phạm của bảo quản viên bị đề nghị bãi miễn với dẫn chứng cụ thể (liên kết tới nơi có vi phạm); các dẫn chiếu tới những quy định chung của Wikipedia đã bị bảo quản viên đó vi phạm.

Xử lý kết quả biểu quyết

Khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công, một hành chính viên sẽ đề nghị các tiếp viên gỡ quyền/công cụ quản trị của bảo quản viên này. Bảo quản viên bị gỡ công cụ được quyền ra ứng cử trở lại sau 3 tháng kể từ khi bị bãi nhiệm.

Chú thích
  1. ^ Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Bãi miễn quyền sysop?
  2. ^ Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Quy trình bãi miễn quản lý
  3. ^ Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Đề nghị sửa điều 5

Đề xuất hiện hành[sửa mã nguồn]

Lưu trữ[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]