Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị thành công

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Các đề nghị thành công để được cấp quyền bảo quản viên được lưu trữ tại đây. Xin đừng sửa đổi những thảo luận này trong trường hợp bạn có những yêu cầu, phản ánh, khiếu nại về các bảo quản viên. Không gian thích hợp hơn cho những trường hợp như vậy, xin hãy nhắn lời vào trang thảo luận của các bảo quản viên, trang Thảo luận Wikipedia:Bảo quản viên hoặc trang Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

DHN, Minh Nguyễn, và Joakim Löfkvist[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Hữu Dụng, Nguyễn Minh, và Joakim Löfkvist

Nguyễn Dương Khang[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Neoneurone

Cao Xuân Hiếu[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vietbio

Vương Ngân Hà[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vương Ngân Hà

Nguyễn Cường (2)[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường (2)

Nguyễn Thanh Quang[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Thanh Quang

Trần Thế Trung[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tttrung

Á Lý Sa[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Arisa

Avia[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Avia

Phan Ba[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phan Ba

Võ Quang Nhân (2)[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Võ Quang Nhân (2)

An Apple Of Newton[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Apple

Lê Thy (3)[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy (3)

Tmct[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tmct

Thái[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thaisk

Trần Vĩnh Tân[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vinhtantran

Dung005[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dung005

Trungda[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trungda

Khương Việt Hà[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Viethavvh

Magnifier[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magnifier

Conbo (2)[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Conbo (2)

Eternal Dragon[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Eternal Dragon

Trần Nguyễn Minh Huy[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy

Nguyễn Lê[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magicknight94

Cheers![sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Cheers!

ASM[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/ASM

Thái Nhi[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thái Nhi

Violet[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Violetbonmua

TuanUt[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/TuanUt

Prenn[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prenn

Dinhhoangdat[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dinhhoangdat

Tuanminh01[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tuanminh01

Alphama[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama

Quenhitran[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Quenhitran

Thusinhviet[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thusinhviet

Hugopako[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Hugopako

ThiênĐế98[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/ThiênĐế98

P.T.Đ[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/P.T.Đ