Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị thành công

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Các đề nghị thành công để được cấp quyền bảo quản viên được lưu trữ tại đây. Xin đừng sửa đổi những thảo luận này trong trường hợp bạn có những yêu cầu, phản ánh, khiếu nại về các bảo quản viên. Không gian thích hợp hơn cho những trường hợp như vậy, xin hãy nhắn lời vào trang thảo luận của các bảo quản viên, trang Thảo luận Wikipedia:Bảo quản viên hoặc trang Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Nguyễn Hữu Dụng, Nguyễn Minh, và Joakim Löfkvist[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Hữu Dụng, Nguyễn Minh, và Joakim Löfkvist

Nguyễn Dương Khang[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Neoneurone

Cao Xuân Hiếu[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vietbio

Vương Ngân Hà[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vương Ngân Hà

Nguyễn Cường (2)[sửa]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường (2)

Nguyễn Thanh Quang[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Thanh Quang

Trần Thế Trung[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tttrung

Á Lý Sa[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Arisa

Avia[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Avia

Phan Ba[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phan Ba

Võ Quang Nhân (2)[sửa]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Võ Quang Nhân (2)

Apple[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Apple

Lê Thy (3)[sửa]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy (3)

Tmct[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tmct

Thái[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thaisk

Trần Vĩnh Tân[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vinhtantran

Dung005[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dung005

Trungda[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trungda

Khương Việt Hà[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Viethavvh

Magnifier[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magnifier

thành viên:Conbo (2)[sửa]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Conbo (2)

Eternal Dragon[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Eternal Dragon

Trần Nguyễn Minh Huy[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy

Magicknight94[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magicknight94

Cheers![sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Cheers!

ASM[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/ASM

Thái Nhi[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thái Nhi

Violetbonmua[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Violetbonmua

TuanUt[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/TuanUt

Prenn[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prenn

Dinhhoangdat[sửa]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dinhhoangdat