Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Tôi nhận được nhiều ý kiến bất tín nhiệm. Thậm chí coi một số người có hành động phá hoại liên tục và có tổ chức.

  Vì vậy tôi muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, theo các quản trị đặt ở đâu cho tiện.

  sau đó chuyển toàn bộ đoạn này sang đấy.Họa còi 04:21, ngày 4 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Bạn muốn yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm ai thì xin mời vào Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm quản lý, trình bày lý do xác đáng, rồi mời mọi người vào bỏ phiếu. Nguyễn Thanh Quang 04:58, ngày 4 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Họa còi đã tổ chức biểu quyết nhưng xem ra các thông tin bạn đưa ra thiếu chính thuyết phục vì không thấy dẫn chứng rõ ràng. Cần đưa ra các liên kết để minh họa cho những nhận xét của bạn cũng như dẫn luật của Wikipedia để có thể thuyết phục được các thành viên khác vào biểu quyết. Không có dẫn chứng, tôi có cảm giác như có sự vu khống. Nguyễn Thanh Quang 06:10, ngày 4 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tín nhiệm[sửa mã nguồn]

  Tôi nghĩ cứ để biểu quyết, trắng đen sẽ rõ ràng, sẽ có thông tin phải hồi tích cực, kết quả sẽ không có gì khác nhiều lắm khi bầu làm quản lý, vì có người đề nghị thì cũng nên làm, không nên khóa trang người ta sẽ cho rằng có sự bất tín nhiệm thực sự.--Dss 11:58, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tất cả các khóa trang đã xảy ra tại Wikipedia (ngoại trừ 1 trường hợp) là do các thành viên đó đã vi phạm quy định sau nhiều lần cảnh cáo. Nếu quy định không được áp dụng thì dùng thời giờ biểu quyết quy định để làm gì? Mekong Bluesman 21:52, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Đề nghị đổi tên[sửa mã nguồn]

  Tôi đề nghị đổi tên trang thành Wikipedia:Bãi miễn quản lý, lý do:

  • Không cần phải trang nào có biểu quyết cũng để tên biểu quyết, dài trang không cần thiết, nhất là lại ở không gian tên Wikipedia.
  • Một quản lý có thể bị bãi miễn bởi nhiều lý do, không chỉ do bất tín nhiệm, có thể là do vắng mặt, hoặc xin tự rút lui,...

  Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:41, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tôi thấy từ "bãi miễn" hơi nặng nề, nên đặt Wikipedia:Miễn nhiệm bảo quản viên, nghe mềm mại hơn. --Двина-C75MT 12:06, ngày 23 tháng 9 năm 2009 (UTC)--Trả lời[trả lời]
  Thế Value là BQV à ? Giờ mới biết ! Nhưng dù sao thì khóa lại cũng tốt. Có nhiều TV "ảo" và IP đang muốn "khuấy đục nước để thả câu". --Двина-C75MT 07:24, ngày 23 tháng 9 năm 2012 (UTC)--Trả lời[trả lời]
  Trang này bị khoá từ trước đã lâu, Value chỉ gắn tiêu bản thông báo việc này thôi. ~ Violet (talk) ~ 12:15, ngày 23 tháng 9 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên[sửa mã nguồn]

  Tôi có sửa lại một ít về nội dung, chủ yếu trình bày lại rõ ràng hơn:

  Về "Điều lệ thành viên bị yêu cầu bãi nhiệm", tôi chỉ thêm 1 một dòng:

  • Thành viên (bảo quản viên) bị yêu cầu bãi nhiệm được quyền giải thích (phản bác) những cáo buộc về mình tại cuộc biểu quyết.

  Dòng này thực tế tương tự như đề cử BQV, tức người đề cử nói sơ qua lý do muốn làm BQV, thì người bị bãi nhiệm có quyền giải thích/phản bác lý do cáo buộc mình.

  Về "Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu", sửa 1 dòng:

  • Người bỏ phiếu thuận (đồng ý) phải cho biết lý do một cách rõ ràng để người bị bãi nhiệm có thể biện hộ.

  Thực tế thành viên bỏ phiếu thuận/đồng ý bãi nhiệm nên đưa ra lý do vì sao bãi nhiệm, ngược với đề cử BQV, người bỏ phiếu chống cũng phải nêu lý do.

  Các bạn xem lại có hợp lý chưa nhé?  A l p h a m a   Talk  04:16, ngày 17 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]