Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (6) Rút sao (4) Thảo luận
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới:       
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của "Ứng cử viên bài viết tốt") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên chỉ có thể đề cử 2 bài một lúc.
 • Cập nhật nội dung bản mẫu {{Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1}}.
 • Ngoài ra nhằm thu hút trang ứng cử bài viết tốt tới nhiều đối tượng độc giả/những thành viên mới chưa biết gì về trang này, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Tham gia bình chọn: Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu HOẶCtrên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[1]
 • Kể từ 27 tháng 9 năm 2019, một số luận điểm phản đối bài viết nằm trong quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu sẽ không được chấp nhận tại biểu quyết và bị tuyên vô hiệu ngay lập tức:
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (Cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là “ngắn”) nên không thể chấp nhận.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện là bài viết tốt, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[2]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu “Đồng ý” hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[3])
 • Ghi chú:
 1. Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau 30 ngày biểu quyết chính thức (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại).
 2. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận.
 • Bất kỳ thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu Sao bài viết tốt có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết tốt.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Sửa nhãn "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
 • Sau khi đóng biểu quyết, hãy thông báo cho thành viên đã sửa đổi bài bằng cách chèn bản mẫu {{WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Chiến tranh Việt–Chiêm (1367–1396)

Một cuộc chiến giữa Đại Việt thời nhà Trần và nước Chiêm Thành vào nửa sau thế kỷ XIV. Kết thúc chiến tranh, cả hai bên đều cạn kiệt nguồn nhân lực và vật lực, đạt được rất ít thành quả trong khi phải chịu đựng thiệt hại lớn. Đây là một trong những bài viết đầu tiên mình viết nên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người.--Ltn12345 (thảo luận) 11:01, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)


Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Symbol note.svg Ý kiến @Ltn12345: Bạn đã giải quyết các vấn đề mà Trungda nêu tại trang thảo luận bài chưa? Tôi hỏi vì không thấy bạn phản hồi tại đó. Bài gốc bên en vốn được viết bởi một cây bút "rồ" Chăm pa, bài Đại Việt, không rõ bạn đã chỉnh sửa lại cho nó trung lập hơn chưa?  Băng Tỏa  15:52, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
@Băng Tỏa: Mình đã sửa lại các đề mục rồi. Bạn có thể thấy khi so sánh với bài bên en. Ngoài ra dù có dựa vào bài của Laska666 để viết nhưng thay đổi khá nhiều, cũng như bổ sung thêm 1 số nguồn sơ cấp như Minh thực lục và thêm trích dẫn trong Đại Việt sử ký toàn thư.--Ltn12345 (thảo luận) 16:07, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Pong

Một tượng đài đi vào lịch sử ngành công nghiệp trò chơi điện tử, đơn giản nhưng đã ghi dấu gần nửa thế kỷ. Đã có nhiều bài viết chất lượng về mảng trò chơi, nay xin mời các bạn và cộng đồng đánh giá cho bài viết cơ bản mở rộng này. Rất mong nhận được đóng góp để nâng cao chất lượng bài viết. Lcsnes (thảo luận) 16:49, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Tôi thích Tetris hơn. Hi vọng sẽ có bài Tetris hoàn chỉnh. P.T.Đ (thảo luận) 01:36, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Trong mấy game cổ điển thì tôi thích nhất Pacman. :v Vô Danh 01:39, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Có ai quan tâm đến Donkey Kong không? Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  đừng bàn cái khác, bàn về Pong này, vì có người sẽ kiếm cớ cho là bạn PTD và Truy Mộng nói chuyện diễn đàn, hết sức tránh, chứ ko là bị bắt bẻ đó mấy bạn. hãy kìm chế vì một wiki ổn định - Kill-Vearn (thảo luận) 08:18, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Ok, tôi sẽ lưu ý ở những khu vực như thế này. – Nhà Gryffindor 08:43, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Thân mời các bạn P.T.Đ, Truy Mộng, Baoothersks, Kill-Vearn đã ghé qua thì cùng góp ý nâng cao chất lượng (cho xôm tụ luôn). Các game Tetris, Pac-Man, Donkey Kong đi sau nên dần dần chắc sẽ tới lượt thôi! Lcsnes (thảo luận) 11:35, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  • "Bản trình diễn của Magnavox Odyssey", tôi nghĩ nên dùng từ "bản trưng bày" quen thuộc hơn.
   Đã sửa thành "bản thử nghiệm", giờ thấy hay dùng từ "bản demo" nhưng thấy không được bách khoa lắm.
  • "Mặc dù cho rằng trò chơi thiếu chất lượng nhưng nhìn nhận nó đã khiến Bushnell giao dự án cho Alcorn." - Có thể sửa lại cấu trúc câu cho dễ hiểu hơn chút.
   Yes, vì câu dịch này cụt "nhìn nhận nó" như thế nào, nên tôi tra các nguồn liên quan và viết lại cho thuận. Bushnell nói "So I said: "This is not a very fun game -- let's make it better," never thinking that would be a commercial success." => sửa thoát ý "Mặc dù thấy chất lượng trò chơi không tốt nhưng cho rằng có thể cải thiện nó, Bushnell quyết định giao đề án này cho Alcorn."
  • "illegible" = "không rõ ràng" thấy không thoát ý lắm, "khó đọc vì mô tả không rõ ràng"?
   Theo tôi thì nó không rõ ràng (tường minh) theo kiểu rối rắm, phức tạp (từ điển có 2 nghĩa là "không đọc được" và "không rõ ràng", do vẫn "đọc được" nên chọn nghĩa thứ hai). Trích Alan trả lời phỏng vấn "I couldn't understand his schematics, but I got the idea. Computer Space had three printed circuit boards [and] I wanted Pong to have one."
  • "cơ chế xu bị tràn thùng", chỗ này tôi không phải dân kỹ thuật nên không biết có nên dịch "mechanism" trong ngữ cảnh này thành cơ chế không? –  Vô Danh 15:59, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
   Bảo lưu vẫn là cơ chế (kỹ thuật) của thiết kế trong ngữ cảnh, nếu không ai có đề xuất khác. Mô tả rõ hơn từ nguồn "The problem turned out to be that the cashbox was filled with too many quarters. The coins had overflowed and jammed the machine."
   Đã bỏ cụm "coin mechanism" sửa thành diễn ý như bên dưới. Lcsnes (thảo luận) 17:08, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
   Cảm ơn Truy Mộng đã chỉnh sửa và góp ý. Mời bạn tiếp tục. Lcsnes (thảo luận) 17:49, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến Từ "arcade" có thể Việt hóa không bạn nhỉ? Một số câu dịch hơi cứng "Studio thiết kế Hà Lan Buro Vormkrijgers tạo ra đồng hồ treo tường theo chủ đề Pong như một dự án vui trong văn phòng."  A l p h a m a  Talk 09:03, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  • @Alphama: Hiện tại vẫn thấy phổ biến nhất dùng nguyên "aracde", đặc biệt để phân biệt với "console". Có thể Việt hóa "1 nửa" như "game thùng" nhưng đang có ý kiến cho là hơi chuối ở bên dưới, Việt hóa toàn phần là "điện tử thùng" thì không phổ biến lắm và thường vẫn phải thêm chữ "arcade" phía sau như trong bài đã dùng, "điện tử xèng", "điện tử xu" có thể dùng nhưng không đúng hết ý và có thể gây nhầm lẫn.
  • Câu kia mình tra nguồn và viết lại (bỏ dịch từ fun vì đây chỉ là từ mà hãng dùng khi thanh minh) + ghép câu: Đồng hồ Pong Clock được studio thiết kế Hà Lan Buro Vormkrijgers tạo ra dùng trong nội bộ nhưng sau đó chuyển sang sản xuất để bán lẻ, liền bị Atari khởi kiện vào tháng 2 năm 2006. Nhờ bạn góp ý thêm. Lcsnes (thảo luận) 11:51, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Dịch arcade thành game thùng nghe hơi chuối. – SPARTA!!! 09:28, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @Ihsikuyr: Từ này thấy dùng cũng phổ biến mà, chỉ là có thể chưa phù hợp với văn phong wiki. Nhờ bạn đề xuất góp ý, mình sẽ cân nhắc để sửa lại. Lcsnes (thảo luận) 11:51, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Thời nay nói arcade tưởng là Apple Arcade. P.T.Đ (thảo luận) 08:13, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Hiện tại bài chính đó vẫn có tên là Trò chơi arcade, và có các phương án nêu ở trên, Đăng thấy cái nào hợp lý để mình thử sửa luôn. Lcsnes (thảo luận) 11:35, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Tôi nghĩ là nên giữ nguyên gốc là arcade, tùy một số ngữ cảnh có thể dịch thành game thùng. –  Vô Danh 16:02, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3. Symbol note.svg Ý kiến
  • được Allan Alcorn tạo ra như một bài tập huấn luyện do người đồng sáng lập Atari Nolan Bushnell giao cho → hơi Anh ngữ, có thể cần diễn đạt lại.
    Đồng ý Đã sửa thành: vốn là một bài tập huấn luyện do người đồng sáng lập Atari Nolan Bushnell giao cho Allan Alcorn thực hiện
  • Alcorn kiểm tra và nhận thấy các sơ đồ Computer Space → nên dịch là "sơ đồ mạch", xem schematics của Computer Space.
    Đồng ý Đã sửa
  • giá 75 đô la từ gian hàng địa phương → store nên là gian hàng hay cửa hàng.
    Đồng ý Đã sửa
  • cơ chế xu bị tràn thùng → coin mechanism có vẻ là một linh kiện, cấu kiện của máy xèng, xem video.
   Commons-emblem-success.svg  Yes, dự định dịch "coin mechanism" thành "cơ cấu xu" hoặc "cấu kiện xu" hay giữ nguyên tiếng Anh rồi mở ngoặc giải nghĩa, nhưng thấy đều không rõ cho độc giả, nên đã viết lại dựa trên nguồn "The problem turned out to be that the cashbox was filled with too many quarters. The coins had overflowed and jammed the machine." =>Đã sửa diễn ý cho dễ hiểu thành: hộp xu bị tràn làm kẹt máy
  • hơn là chỉ đăng ký phép, nhưng → thiếu từ.
    Đồng ý chỉ đứng ra cấp phép
  • Đề mục "Phiên bản Home" có vẻ còn thiếu đoạn chưa dịch.
   Mình luôn dịch toàn bộ nếu có nguồn, bản dịch dựa trên phiên bản này và hoàn tất toàn bộ vào 23/5. Đoạn chưa có là en mới thêm, thấy cũng không quan trọng lắm, nếu cần sẽ bổ sung.
  P.T.Đ (thảo luận) 06:42, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Cảm ơn P.T.Đ, appreciate Đăng luôn soi rất chuẩn. Bạn tiếp tục nhé! Lcsnes (thảo luận) 17:08, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Tiếp nhé:
  • bằng sáng chế về điện tử học chất rắn sử dụng → công nghệ điện tử thể rắn (solid state technology)
    Đồng ý đã sửa
  • Khi nộp đơn, các vấn đề phức tạp lại làm trì hoãn quá trình được cấp bằng sáng chế. → có từ dịch tốt hơn cho complications không
   Commons-emblem-success.svg => các thủ tục phức tạp lại làm chậm trễ quá trình...
  • đối thủ cạnh tranh là "Jackals" (Chó rừng) khi → không cần in nghiêng
    Đồng ý đã sửa
  • khoảng 150.000 máy bán ra trong kỳ nghỉ → kỳ nghỉ gì?
   Commons-emblem-success.svg  kỳ nghỉ lễ
  • mang về Sears Quality Excellence Award (Giải thưởng Chất lượng Xuất sắc của Sears) cho Atari → không cần in nghiêng
    Đồng ý đã sửa
  • một số công ty sao chép phát hành để tận dụng thành công trên máy console gia đình → hơi lủng củng?
    Đồng ý phát hành bản sao
  • phổ biến là bản của Atari còn console TV Fun của APF Electronics thì khá hiếm → cần ngắt câu
    Đồng ý Atari, còn
  • đồng thời ghi trong khoảnh khắc đáng nhớ → "kể lại"?
    Đồng ý nhắc lại
  • cho hai người chơi tuyệt đỉnh - một kiểm tra → dấu gạch ngang –
    Đồng ý đã sửa
  • chỉ dành cho nhiều người chơi → chỉ có chế độ nhiều người chơi?
    Đồng ý đã sửa
  • Giống như Pong, Breakout sau đó cũng nhiều bản nhái sao chép → thiếu động từ "có"?
    Đồng ý đã thêm
  • power-up (tăng lực) → bỏ in nghiêng
    Đồng ý đã sửa
  • King of the Hill [78] → thừa dấu cách
    Đồng ý đã sửa
  • Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León → có thể dịch sang tiếng Việt
   Commons-emblem-success.svg  En cũng giữ nguyên tên gốc Tây Ban Nha nên cũng giữ nguyên và thêm dịch nghĩa trong ngoặc (Bảo tàng nghệ thuật đương đại Castilla y León)
  P.T.Đ (thảo luận) 06:31, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Xong, P.T.Đ xem giúp nhé. Lcsnes (thảo luận) 12:59, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Càn lăng

Bài này do Hoanghauphuongdong123 đóng góp với dung lượng chính. Nhưng bản dịch cũ rất kém, chỉ toàn dịch máy, khó đọc. Hiện tại mình đã chỉnh sửa lại toàn bộ lời văn, câu chữ sao cho trôi chảy. Các chú thích link chết bên en.wi cũng đã được sửa lại đầy đủ.

Mong mọi người ủng hộ cho 1 bài viết về một công trình kiến trúc nổi tiếng của Trung Quốc Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 03:54, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Sau khi đã khắc phục một vài lỗi nhỏ thì bài đã hoàn thiện. Cảm ơn bạn đã đóng góp một bài viết chất lượng thuộc chủ đề Trung Hoa này. Χλόη | Λη Ξυαν 09:16, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.  Đồng ý Bài dịch tốt. Russian Federal Subjects (thảo luận) 04:33, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.  Đồng ý Bài viết đủ chuẩn Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 02:19, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Chỉ thắc mắc chút, chữ "Cao Tông đế" thì chữ "đế" viết thường hay viết hoa? Với danh hiệu khác như Khang Hi, Càn Long,... thì một số nguồn thì viết hoa, một số thì lại không?  A l p h a m a  Talk 04:05, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Alphama: theo mình tìm hiểu thì hoàng đế, hoàng hậu là danh từ chung chứ không phải danh từ riêng, ví dụ : Lã hậu, chữ hậu viết thường, có bài sẵn trên vi.wi. Chữ đế ở đây cũng giống vậy, theo anh thì sao ? Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 04:24, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Tôi không rõ, ngay cả Tạp chí Hán Nôm mà họ cũng dùng từ "Đế" [1], [2],... với Hồng Vũ Đế [3] thì cũng cần xem xét chút.  A l p h a m a  Talk 04:51, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Quan điểm cá nhân thì nên hạn chế dùng những cụm Miếu hiệu+"đế" và đổi thành "vua"+Miếu hiệu. – Hiếu 14:36, ngày 24 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  ☑Y mình đã sửa lại hết rồi nha bạn – Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 07:01, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Tôi nghĩ rằng "Đế" trong "Hoàng đế" nó mang cái nghĩa gì đó trang trọng và dành cho một chức vụ độc nhất, nên nó có cái "riêng" chứ không "chung". Đó là cách giải thích của tôi, còn như tôi đã nói ở dưới, với Hoàng đế nhà Đường thì nên gọi bằng miếu hiệu.

Vậy còn Lã hậu, hậu cũng trang trọng đâu kém, nhưng phải viết thường Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 05:59, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 1. Symbol note.svg Ý kiến Người chơi mã cầu trong trận đấu có cách dịch nào thuần Hán Việt không nhỉ? Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 04:10, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Baoothersks: Polo có bài viết hẳn hoi trên vi.wi, nên mình dịch vậy cho nó liên kết. Còn mã cầu thì rất ít nghe đến, ko biết liên kết ko. Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 04:24, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Dương Vinh Hoàng: Sao Tây lại viết nghiêng nhỉ? Đây là cái họa tiết trên tường thôi chứ có phải tác phẩm hội họa đâu. Ông cứ viết ghi chú là "Cảnh quan chức nhà Đường chơi mã cầu trên tường.... " cho tôi. Như ở đây. Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 05:50, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Tàn Kiếm Đệ Thất: Đã sắp xếp lại bố cục Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 05:56, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến Thống nhất gọi là "Đường Cao Tông", "Đường xx Tông". Gọi "XX đế" chỉ áp dụng với XX là niên hiệu, trong trường hợp nhà Đường là bất khả thi vì các hoàng đế dùng nhiều niên hiệu. Vậy gọi bằng miếu hiệu thôi. Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 04:34, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3. Symbol note.svg Ý kiến @Dương Vinh Hoàng: Chú ý phải cực kỳ cẩn thận khi dịch tên các chức vụ từ tiếng Anh sang. Chẳng hạn nhé, general of the left guard dịch thành tả lĩnh tướng quân. Tôi cảm thấy hơi mạo hiểm vì guard thông thường dịch ra là vệ - một đơn vị quân đội thời Đường, Minh, mà nhà Đường thì có tới mười mấy vệ liền, mỗi vệ kiểu gì cũng có hai ông tả, hữu. Thế nên, tôi cố truy cập vào nguồn tra thì không thấy có mở ngoặc Hán tự cho cái general of the left guard, có lẽ sách tiếng Anh viết phỏng chừng chừng, mà chỉ thấy đề cập tới nhân vật Li Jinxing. Xem thêm bài Càn lăng bên zh.wiki thì ra được Li Jinxing = 李谨行. Tra cứu trên Baidu thì Li Jinxing được phong chức 左监门卫将军 (Tả giám môn vệ tướng quân) vì hình như là nhờ đánh đấm ở Tây Tạng rất khá. Đấy, tôi nghĩ là bạn cứ lần lần như thế thì sẽ chính xác hơn nhiều. Đôi lúc, tôi còn phải lên Quora hỏi. Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 05:07, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Có lẽ biểu quyết lần này rất khó khăn đối với bạn Dương Vinh Hoàng, vì việc lựa chọn dịch bài về Trung Hoa thời xưa (trong khi bản thân không hiểu nhiều về nó, cũng như trước giờ toàn dịch bài theo lối viết hiện đại) là quyết định vô cùng nguy hiểm, nhất là cái việc dịch các chức vụ từ tiếng Anh sang, hoặc dịch các từ tiếng Anh ra Hán Việt để hợp với chủ đề bài viết Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 05:23, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Cũng khá lạ, tại vì có mỗi cái "Tả giám môn vệ tướng quân" là hợp nhất với cái "general of the left guard", theo từng chữ luôn, chứ ông này về sau có một đống chức nghe còn oách hơn nữa "Trấn Quân Đại tướng quân", "Hữu vệ Đại tướng quân", "Yến Quốc công". Mà thôi, sách tiếng Anh viết sao ta dịch vậy. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 05:46, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Nếu vậy thì nhờ mọi người biết tiếng Trung sửa giúp mình với, mình người gốc Thái nên không hiểu biết nhiều về TQ xưa, có khi phiên âm được chứ không hiểu hết nghĩa – Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 05:52, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Bạn dịch như nguyên gốc ấy, vợ của Cao Tông, chứ đừng dùng từ Nữ hoàng cho Võ Tắc Thiên, cái này tôi nghĩ là báo chí hay gọi thôi, chứ bà này là Hoàng đế real mà. Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 05:58, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 4. Symbol note.svg Ý kiến Mấy cái tên người bằng tiếng Anh hình như dịch chưa đúng hay sao á. Li Jinxing được chôn trong Càn lăng, là Lý Cẩn Hành (李谨行) chứ không phải Lý Kim Tinh. Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 09:25, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Tàn Kiếm Đệ Thất Ơ sao mới lướt qua link trên Baidu ở trên thì thấy ghi ông này là Hữu vệ đại tướng quân, trong khi bài bên en lại General of the Left Guard. Bố ông này Đột Địa Kê mới là Tả về đại tướng quân (Ông này là người tộc Mạt Hạt, sau này mới được ban quốc tính). – Hankiz tl 09:57, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Lệ Xuân: Năm 666 thì làm Tả giám môn vệ tướng quân. Từ 676 trở đi thì là: Trấn Quân Đại tướng quân, Hữu vệ Đại tướng quân, Yến Quốc công. Tạch rồi thì truy phong Thứ sử U Châu. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 10:01, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Như vậy General of the Left Guard = Tả giám môn vệ tướng quân? Nếu viết thì phải viết chức vị cuối cùng – Hữu vệ Đại tướng quân – chứ nhỉ. – Hankiz tl 10:03, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Lệ Xuân: Có Jstor thì vào xem cái đoạn Quote dưới coi Palace Guard có đúng là "Cấm vệ quân" không, hay là cái gì? Trích báo thì khả năng nó học thuật cao, nên sẽ mở ngoặc chữ Hán. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 10:10, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Tàn Kiếm Đệ Thất Tôi up lên Google Drive đây, cứ dùng để mà duyệt bài. (Tôi giờ phải đi nấu ăn) – Hankiz tl 10:14, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  "Place Guard" là "Vũ vệ", cái hình nó đế cập là hình này, nhân vật là Điền Thừa Tự, lúc này đang là Vũ Vệ tướng quân, sau này trở thành Thiên Hùng Tiết độ sứ. Phải đi hỏi tay rồ Đường, lão tra được trong quyển Lục điển thời Đường Huyền Tông. Tây lông đang Dark Age mà bọn Tàu cái gì cũng chép. :))) Mà thôi mò cho vui, cứ để là "vệ quân" đi cho nó bình thường. Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 11:48, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Tàn Kiếm Đệ Thất Đi hỏi ông Bình Phan à? =)))) – Hankiz 12:25, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Chứ còn ai nữa. Mà bạn làm cái chữ ký gọn gọn tí đi, soạn mã nguồn thấy rườm quá. Đơn giản, ý nghĩa thoi, khỏi màu. Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 12:26, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Tàn Kiếm Đệ Thất Done, ok chưa? Lý Anh Tử 12:38, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 5. Symbol note.svg Ý kiến Tôi chỉ thấy khi nào người ta gọi tên vua = thụy hiệu thì mới có chữ đế (Vũ đế, Văn đế…) chứ không thấy sách vở nào gọi miếu hiệu + hậu tố đế (Cao Tông đế 高宗帝 hay Thái Tông đế 太宗帝) như bài này bao giờ cả. Nên bỏ chữ đế và thêm chữ Đường vào phía trước. Quân chủ TQ kể từ thời nhà Đường tới phần lớn đa đều được gọi bằng miếu hiệu, về cái này tôi đã ghi rõ trong bài Danh sách hoàng đế nhà Đường. Hankiz tl 09:36, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Lệ Xuân: ☑Y đã sửa lại chữ đế hết rồi đấy.
  Thật ra, mình cũng không rành lắm về từ Hán Việt chỉ văn hóa TQ xưa. Nếu các bạn hiểu rành thì cùng sửa chữa bài với mình, giúp cho BQ thành công. Mình cảm ơn. – Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 13:43, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 6. Symbol note.svg Ý kiến Bạn bỏ hết SCN đi, không cần thiết. Bài gần hoàn thiện rồi đấy. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 17:19, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 7. Symbol note.svg Ý kiến "hoàng tổ mẫu"? Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 09:27, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Tàn Kiếm Đệ Thất Là cách gọi khác của thái hậu – Χλόη | Λη Ξυαν 09:33, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Lệ Xuân: "Phải tay tôi, tôi viết thành 'bà lội' liền, nhưng chắc cũng được. Để coi thêm tí đã rồi cho phiếu. Mắc cái gì mà Tàu không cho khai quật mấy cái mộ này nhỉ. Phải tay tôi, tôi cho anh em vào đào nhiệt tình, về nghiên cứu. Tàn Kiếm Đệ Thất (thảo luận) 09:37, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Tàn Kiếm Đệ Thất Phá mộ động long mạch, chắc Tập đế không cho đâu. Còn mấy tấm bia chắc dựng lên để trấn yểm. (thực tế thì có lẽ tương tự mộ Doanh Chính → nhiều thuỷ ngân, cực độc. hoặc sợ khai quật lên mấy đồ trong mộ phản ứng với oxy rồi bay hết màu như đống tượng đất nung) – Χλόη | Λη Ξυαν 09:44, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Lệ Xuân: Chắc ý sau, chứ ngày xưa bọn nó còn đột kích mộ Từ Hy lấy ngọc trong miệng bả mà. Vạn Lịch cũng thế, phê pha tới mức vẫn còn tàn dư thuốc trong xương hay sao ấy? Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 09:55, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 8. Symbol note.svg Ý kiến Cái văn phong bài này nó như thể Ngọc Sơn cover nhạc của Blackpink vậy. Ý mình là nhiều chỗ nó bay bổng thái quá, trong khi nhiều chỗ lại rất thô cứng. Chắc là vì hai người có phong cách viết khác nhau dịch. Bạn thử thống nhất lại xem. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 16:56, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  ☑Y đã sửa theo nhiều từ Hán Việt – Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 01:10, ngày 27 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Khoảng cách Euclid

Khoảng cách Euclid giữa hai điểm trong không gian Euclid là độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm đó, và có thể được tính khi biết tọa độ của chúng trong không gian. Đây là một khái niệm rất quan trọng trong hình học, ngoài ra bình phương của nó còn được ứng dụng trong lĩnh vực thống kê – xác suất. Bài viết được dịch toàn bộ từ bài Euclidean distance (GA tháng 12/2020) của David Eppstein, người đã (gián tiếp) mang đến cho chúng ta ba bài viết tốt về toán học trên Wikipedia tiếng Việt, chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Sau một khoảng thời gian khủng hoảng nhẹ về tâm lý do gặp những điều không may, hy vọng sự thành công của bài sẽ là động lực tinh thần to lớn để tôi có thể tiếp tục dành ra công sức đóng góp thêm những bài chất lượng cao, bổ ích cho Wikipedia. Xin cảm ơn. Thuyhung2112 (thảo luận) 14:42, ngày 17 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.  Đồng ý Đã rà lại bại và sửa một số lỗi diễn đạt. Q.Khải (thảo luận) 07:04, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.  Đồng ý Một bài viết chất lượng khác của bạn Thuyhung, xứng đáng làm BVT.  Jimmy Blues  11:27, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.  Đồng ý Đồng ý với các ý kiến trên. Bài dịch tốt, đầy đủ.  A l p h a m a  Talk 11:31, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Chỉ là 1 gợi ý, nếu có 1 ví dụ thực tế nêu cách tính cụ thể thì sẽ giúp ích độc giả nhỏ tuổi nhiều hơn.  A l p h a m a  Talk 04:07, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Vụ nổ tại Hà Đông 2016

Giới thiệu: Vụ nổ tại Hà Đông 2016 là một vụ nổ xảy ra vào khoảng 15 giờ 10 phút (UTC+07:00) ngày 19 tháng 3 năm 2016 tại khu đô thị Văn Phú ở quận Hà Đông, địa phận thuộc quản lý của thành phố Hà Nội tại Việt Nam. Nguyên nhân được cho là nổ bom hoặc thủy lôi hoặc ngư lôi tại một cửa hàng phế liệu, hậu quả khiến sáu người tử vong và tám người bị thương. Do người gây ra vụ nổ đã tử vong nên không khởi tố hình sự, tuy nhiên chính quyền địa phương lại hứng chịu sự chỉ trích vì buông lỏng quản lý.

Do năng lực còn hạn chế nên nhiều thiếu sót có thể chưa nhận ra, cách tiếp cận lẫn trở ngại về ngôn ngữ có thể còn vụng về, mong bài viết nhận được nhiều góp ý và được các thành viên chỉ dẫn những sai sót không thể tránh khỏi cũng như gợi dẫn thêm các nguồn dữ liệu khác. Mong chờ sự góp ý quý báu từ các thành viên, xin cảm ơn!

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.--Nacdanh (thảo luận) 07:32, ngày 17 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Sau khi tu sửa thì bài đã hoàn thiện. Tôi tin rằng bạn Nacdanh sẽ tiếp tục tạo ra nhiều bài chất lượng như này Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 03:59, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.  Đồng ý Tôi có sửa qua ngữ pháp và chính tả ở đôi chỗ. Nếu không đồng ý, Nacdanh có thể lùi lại. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:59, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.  Đồng ý Bài viết tốt. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:07, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến @Nacdanh: Tôi đã sửa một vài lỗi diễn đạt trong bài, nhưng do sợ rằng mình sẽ phá nát bài viết (lúc này tôi bị "khùng vì áp lực", ăn nói và hành văn khá lủng củng) nên xin phép nêu ý kiến:
  • Vụ nổ
   • "...một vụ nổ xảy ra tại nhà số 15–TT19 ở khu đô thị Văn Phú thuộc quận Hà Đông, tòa nhà tọa lạc dọc đường Lê Trọng Tấn giao cắt với phố Quang Trung": tôi thấy hơi trúc trắc, vậy liệu có thể sửa lại thành "một vụ nổ xảy ra tại nhà số 15–TT19 tọa lạc dọc đường Lê Trọng Tấn giao cắt với phố Quang Trung, nằm ở khu đô thị Văn Phú thuộc quận Hà Đông"?
  Đã hiệu đính=> "một vụ nổ xảy ra tại nhà số 15–TT19 ở khu đô thị Văn Phú thuộc quận Hà Đông; vị trí địa điểm này tọa lạc dọc đường Lê Trọng Tấn giao cắt với phố Quang Trung" => nên nhấn mạnh địa điểm cụ thể địa giới hành chính, sau đó mới đến vấn đề giao cắt lưu thông vì trục đường giao cắt có thể rất dài, nên phải tìm khu đô thị ở đâu đã.
  • Nạn nhân
   • "...thống kê sơ bộ bốn người chết và một người mất tích cùng tám người bị thương": sửa thành "thống kê sơ bộ xác định có bốn người chết, một người mất tích và tám người bị thương".
   Đã bổ sung
   • "...hai mẹ con lưu thông trên cùng làn đường cách tâm vụ nổ 10m bị thiệt mạng, một người đàn ông lưu thông làn đường đối diện cách tâm vụ nổ 100m thiệt mạng": từ "thiệt mạng" lặp lại hai lần, có thể sửa từ đầu tiên thành "chết ngay tại chỗ".
  Đã hiệu đính hai mẹ con lưu thông trên cùng làn đường cách tâm vụ nổ 10m tử vong tại hiện trường vụ nổ, một người đàn ông lưu thông làn đường đối diện cách tâm vụ nổ 100m thiệt mạng
   • "Nguyễn Thị Lệ sống thực vật trong hai năm": Nguyễn Thị Lệ ở đây là ai? Các câu trước đều không nhắc đến tên cô, điều này sẽ khiến người đọc khó hiểu.
  Đã hiệu đính Người phụ nữ này sống thực vật trong hai năm ở quê nhà xã Thanh Thùy thuộc huyện Thanh Oai
   • Từ "bị" ở tiểu đề mục "Thiệt hại" lặp lại quá nhiều.
  Đã chấp thuận
  • Cứu hộ
   • Câu 2, đoạn 2: hình như bạn nhấm lộn dấu chấm phẩy thay vì dấu phẩy; từ "đồng thời" tôi thấy không hợp để đặt sau loại dấu câu này.
  Đã phản hồi tại trang liên quan. => tại Dấu chấm phẩy#_Sử dụng trong Tiếng Anh thì "Dùng giữa hai mệnh đề được liên kết với nhau bởi một cụm từ nối hoặc trạng từ nối"
  Cảm ơn @Baoothersks: đã góp ý, phiền bạn xem qua xem ý này có ổn không? Tôi không rõ ngữ pháp về dấu câu cho lắm.--Nacdanh (thảo luận) 10:13, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Đã chấp thuận
   • Nên thêm từ "đã" vào một số câu để chúng mượt hơn.
   Đồng ý => "Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã rà soát vật liệu nổ khu vực"[...] "Chính quyền quận Hà Đông đã tổ chức di dời bốn gia đình đến chung cư Victoria Văn Phú cách vụ nổ 500 m để tạm trú"
   • Câu 1, đoạn 3: hơi dài, liên kết không liền mạch.
  Đã chấp thuận ngắt câu.
  • Nguyên nhân
   • Đoạn 1: tôi thấy có lẽ nên dời vế "người đàn ông gây ra vụ nổ được xác nhận là chủ cửa hàng phế liệu Phạm Văn Cường" lên câu đầu, còn vế "một số mảnh vỡ tại hiện trường được cho là bom" thì dời xuống câu dưới.
  Đã chấp thuận
   • Đoạn cuối: dấu chấm phẩy.
  Đã phản hồi tại trang liên quan. => tại Dấu chấm phẩy#_Sử dụng trong Tiếng Anh thì "Dùng giữa hai mệnh đề được liên kết với nhau bởi một cụm từ nối hoặc trạng từ nối"
  Đã kiểm tra Thực ra, đây là câu ghép khá phức tạp. Tôi muốn dùng dấu chấm phẩy để tách thành hai ý riêng biệt.
  — Tôi chỉ nêu nhận xét tới đây thôi, phần còn lại của bài thì khá ổn rồi. Ngoài ra, nếu các sửa đổi/ý kiến của tôi làm ảnh hưởng tới chất lượng bài viết hoặc làm phật lòng bạn thì mong bạn thứ lỗi nhé ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 14:18, ngày 20 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Cảm ơn bạn @Baoothersks: đã góp ý, tôi xin lỗi vì đã hồi đáp bạn muộn. Do có việc cá nhân, nên tôi chưa kịp sửa. Thật lòng cảm ơn bạn. Nếu có thể, bạn cứ mạnh dạn sửa giúp tôi, chung quy lại thì bài viết dành cho tất cả mọi người, nếu có thể, hãy cứ hoàn thiện bài viết tốt nhất dành cho cộng đồng. Cảm ơn bạn.--Nacdanh (thảo luận) 13:42, ngày 24 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Nacdanh: Không sao đâu, tôi hiểu điều này mà. Ngoài ra, bạn không cần cảm ơn tôi đâu, vì giúp đỡ người khác chính là nguyện vọng cao cả nhất của cuộc đời mình. Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 11:18, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Nacdanh: Xin lỗi vì phản hồi lâu. Ngoài ra, do cũng không biết gì nhiều về dấu câu nên tôi sẽ giải thích theo cách hiểu của mình nhé!
  Quả đúng là sau dấu chấm phẩy có thể "đặt cụm từ nối hoặc trạng từ nối", tuy nhiên không phải cụm/trạng từ nối nào cũng phù hợp để đặt sau loại dấu này. Từ "đồng thời" là trạng từ thời gian, có tác dụng nối hai sự kiện/hành động diễn ra cùng lúc với nhau, nó thường hay được ngăn cách bằng các dấu câu có tính ngắt quãng "nhẹ" (như dấu phẩy, được sử dụng trong câu), hoặc cũng có thể phân tách bằng các dấu câu có tính ngắt quãng "mạnh" như dấu chấm (được sử dụng trong đoạn) (nếu vế trước đủ dài để tách thành câu riêng. Vd: "Lúc này, do vượt quá giới hạn chịu đựng nên A đã đấm vào mặt thằng B. Đồng thời, anh còn vớ lấy 1 cây bút chì gần đó để đâm vào tay C"). Trong khi đó, chấm phẩy lại là một dấu câu trung gian (không "mạnh" cũng không "nhẹ"), cho nên không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, hơn nữa còn đọc không xuôi tai (mời bạn ghé qua ở đây để biết thêm chi tiết, chứ thằng gà mờ như tôi giải thích dở ẹt :^)). Ngoài ra, nếu muốn giữ lại dấu chấm phẩy thì bạn có thể thay "đồng thời" bằng những từ đồng nghĩa như "cũng trong lúc đó", "ngoài ra (tên ai đó) còn làm..." v.v... Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 04:38, ngày 27 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Đã phản hồi tại trang liên quan.
  Đã hiệu đính--Nacdanh (thảo luận) 04:54, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến Heo hút người quan tâm quá.-___---Nacdanh (thảo luận) 07:57, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @Nacdanh: Tôi nghĩ là Nacdanh hãy cân nhắc rải thư mời để kêu gọi các thành viên vào đóng góp ý kiến.  Băng Tỏa  18:02, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Vụ nổ tại Quan Độ 2018

Giới thiệu: Vụ nổ tại Quan Độ 2018 là một vụ nổ xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút (Giờ ở Việt Nam) ngày 3 tháng 1 năm 2018 tại thôn Quan Độ ở xã Văn Môn, địa phận quản lý của huyện Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh tại Việt Nam. Vụ nổ này xảy ra tại một làng nghề phế liệu khá lớn tại miền Bắc Việt Nam, nguyên nhân có liên quan đến một số quân nhân trong quân đội. Chính quyền địa phương cũng hứng chịu nhiều chỉ trích do quản lý kém hiệu quả về an toàn vật liệu nổ.

Do năng lực còn hạn chế nên nhiều thiếu sót có thể chưa nhận ra, cách tiếp cận lẫn trở ngại về ngôn ngữ có thể còn vụng về, mong bài viết nhận được nhiều góp ý và được các thành viên chỉ dẫn những sai sót không thể tránh khỏi cũng như gợi dẫn thêm các nguồn dữ liệu khác. Mong chờ sự góp ý quý báu từ các thành viên, xin cảm ơn!

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.--Nacdanh (thảo luận) 07:26, ngày 17 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Những yêu cầu và thắc mắc ở phía dưới đã được giải quyết. Q.Khải (thảo luận) 04:20, ngày 3 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.  Đồng ý Thông tin bao quát sự kiện và trung lập, bố cục bài viết vừa phải, dễ đọc, nguồn được trích dẫn đầy đủ. Tôi chỉ góp ý vài chỗ nhỏ bên dưới. LTN (thảo luận) 16:26, ngày 6 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.  Đồng ý bài đã đạt chuẩn - Kill-Vearn (thảo luận) 13:00, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.  Đồng ý Bài đạt tiêu chuẩn BVT, chất lượng như đã rà soát và trao đổi khi cùng BCB. Lcsnes (thảo luận) 07:04, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Xin phép có một số ý kiến về bảng thông tin các nạn nhân:
  • Có thể thêm tiêu đề ở trên "Danh sách nạn nhân trong vụ nổ".
    Đã bổ sung
  • Tuổi: các nạn nhân không rõ độ tuổi có thể gộp thành một ô.
   Đã từ chối vì tôi muốn cách nhìn trực quan thị giác, cũng như muốn đối chiếu dễ dàng theo viến đến cột "tình trạng"
  • Nguyên quán: do tất cả các nạn nhân đều có chung nguyên quán nên cột này là không cần thiết và nên xoá, thay vào đó có thể thêm thông tin "tất cả các nạn nhân đều có nguyên quán ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" ở cuối đoạn văn phía trên.
   Đã từ chối vì đây là thông tin cơ bản, tôi không thấy vấn đề gì trong các bảng thống kê. Đây chỉ là hiện tượng trùng "ngẫu nhiên". Các báo cáo thực tế nếu có số liệu trùng ngẫu nhiên vẫn bình thường xuất hiện, thậm chí để cẩn thẩn tối đa thì sẽ không gộp ô như hiện tại.
  • Tình trạng: việc đưa thông tin mối quan hệ của các nạn nhân với hai cháu bé vào cột này có lẽ là không hợp lí, có thể tách thành một cột riêng.
   Đã từ chối Tôi không muốn tạo một cột riêng chỉ vì thông tin của bốn nạn nhân có liên quan; khi đó, các nạn nhân khác sẽ để trống thông tin và làm mất mỹ quan cũng như khiến cách thống kê trình bày trở nên vô duyên. Thực tế, tôi thấy thông tin như vậy cũng không có gì khiến nó bị phàn nàn quá đáng.
  • Nguồn: hai chú thích 12 và 13 cho biết Đặng Thùy Trang mới 3 tuổi chứ không phải 5 tuổi như trong bài; chú thích 24 thì lại gọi tên nạn nhân này là "Đặng Thuỷ Trang".
   Không sửa
   Họ tên: "Đặng Thùy Trang" (12, 13, 20, 24, 25, 26), "Đặng Thuỷ Trang" (24) => Kết luận: Họ tên "Đặng Thùy Trang". Có lẽ do tôi ngại dẫn quá nhiều nguồn nên sợ mất mỹ quan nhìn nhìn. Tôi đã chuyển nguồn 20 nên trên (trong đó có văn bản từ Sở Y tế Bắc Ninh). Ngoài ra, như đã nói, báo chí cũng là con người, nên họ đưa tin sai cũng là dễ hiểu, báo chí không phải luôn luôn đúng. Báo chí vẫn bị kiện tụng ở nhiều nơi như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Việt Nam, vân vân vì những thông tin sai lệch.
   Tuổi: "3 tuổi" (12, 13), "5 tuổi" (20, 24, 25, 26) => Kết luận: "5 tuổi". Có lẽ do tôi ngại dẫn quá nhiều nguồn nên sợ mất mỹ quan nhìn nhìn. Tôi đã chuyển nguồn 20 nên trên (trong đó có văn bản từ Sở Y tế Bắc Ninh). Ngoài ra, như đã nói, báo chí cũng là con người, nên họ đưa tin sai cũng là dễ hiểu, báo chí không phải luôn luôn đúng. Báo chí vẫn bị kiện tụng ở nhiều nơi như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Việt Nam, vân vân vì những thông tin sai lệch.
   Tôi đã loại ngắt 12, 13 ra khỏi tên của nạn nhân nhằm tránh nhầm lẫn và đẩy nguồn thứ 20 vào thế chỗ. Nhưng như đã nói, vấn đề tên và tuổi của nhân vật do nguồn 12, 13 chỉ là sai số rất nhỏ so với thông tin mà hai nguồn đó cung cấp; thông tin hai nguồn đó là quan trọng chgo bài viết nhằm cung cấp các khía cạnh khác về vụ nổ. Ngoài ra, như đã nói, báo chí cũng là con người, nên họ đưa tin sai cũng là dễ hiểu, báo chí không phải luôn luôn đúng. Nhưng đây chỉ là sai số rất nhỏ về họ tên và độ tuổi một nạn nhân, thông tin trong các nguồn đó là quan trọng cho bài viết. Hy vọng bạn cảm thông cho sai sót rất nhỏ này từ báo chí. Báo chí không phải luôn đúng. Cảm ơn bạn.--Nacdanh (thảo luận) 05:33, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Mong bạn Nacdanh mau chóng hồi đáp và chúc ứng cử này thành công. Q.Khải (thảo luận) 06:41, ngày 29 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến Tôi có vài ý kiến cá nhân như sau:
  • Nếu có thêm hình ảnh minh họa cho bài viết sẽ tốt hơn. Vì vấn đề bản quyền nên có lẽ khó tìm hình liên quan trực tiếp, do vậy, có thể chỉ cần hình ảnh địa phương nơi xảy ra sự việc.
   Đang xem xét yêu cầu. Thật xin lỗi vì lý do địa lý nên tôi không thể chụp ảnh hiện trường tương ứng, tôi đã tìm một số video về vụ nổ nhưng không có video nào cấp giấy phép chia sẻ tương ứng với vi.wp về sử dụng hợp lý hoặc có thể tôi chưa nắm rõ vấn đề bảo hộ bản quyền hình ảnh. Tôi đang chờ phản hồi từ một thành viên có kinh nghiệm về hình ảnh tại [4] (Thảo luận Thành viên:DHN#_Tải hình về một sự kiện). Nếu có thể đăng tải hình, tôi sẽ thông báo tới bạn. Cảm ơn những góp ý quý báu.--Nacdanh (thảo luận) 03:30, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
   Đã thêm tại Tập tin:Vu no tai Quan Do 2018.jpg
  • Những thông tin mốc thời gian (như: "trong khoảng 20 năm trở lại..., khoảng 10 năm trước..."), theo tôi, mang văn phong báo chí hơn, và tạo cảm giác khó xác định (vì sự việc đã xảy ra năm 2018, đến nhiều năm sau khi đọc bài này sẽ thấy không còn phù hợp). Có thể đổi thành "từ khoảng năm 1998, từ năm 2008"? Chỉ là ý kiến cá nhân.
   Đã hiệu đính => "trong khoảng cuối thập niên 1990", "Khoảng thập niên 2000". Tôi đã đọc lại các nguồn tin, những mốc thời gian này chỉ là án chừng từ những người liên quan tại hiện trường, nếu để mốc cụ thể 1998 hoặc 2008 có thể không chính xác; do đó, tôi đã chỉnh lại theo thập niên để tối đa hóa mức chính xác cho thông tin. Ngoài ra, nguồn Ai bán máy bay, tôi... mua! còn xuất bản vào năm 2007, nên mốc thời gian quy về thập niên là hợp lý hơn?
  • Phốtphophốt pho nên thống nhất cách viết, chọn một trong hai. Hoặc theo TCVN 5530:2010 đã thống nhất ghi "phosphor".
   Đã phản hồi tại trang liên quan. tại [5], Wikipedia:Thảo luận#_Phốtpho
    Đang chờ người quản lý thực hiện
    Đang thảo luận...
   @Ltncanada:, tôi đang chờ thảo luận để đồng bộ tên gọi. Trong thời gian chờ đợi, có thể tôi chưa kịp cập nhật, nếu không phiền thì bạn có thể cập nhật đồng bộ lại tên giúp theo đồng thuận từ dự án.
    Đang chờ người quản lý thực hiện. Tôi đã thảo luận và chọn "phosphor" để đồng nhất cách gọi trong bài. Tuy nhiên, như nguồn thảo luận đã dẫn, tôi chỉ ghi đè "phosphor" lên các tên bài tương ứng; vấn đề dồng bộ tên các bài viết liên quan cần nhóm BQV đổi hàng loạt. Vấn đề này không rõ khi nào mới triệt đề, mong bạn cảm thông cho vấn đề này.
  • Bảng "Danh sách nạn nhân", cột "Giới tính", chữ "nam/nữ" nên viết hoa? LTN (thảo luận) 16:32, ngày 6 tháng 6 năm 2021 (UTC)
   Không thích hợp vì đây là danh từ chung nên có thể không cần thiết, theo quan điểm cá nhân của tôi.
 3. Symbol note.svg Ý kiến Tại đề mục "Cứu hộ", trong bảng biểu "Danh sách tổ chức ủng hộ nạn nhân vụ nổ (triệu đồng)" thì "Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong" trao tặng 4 triệu cho mỗi nạn nhân tử vong theo nguồn 25 (nguồn cổng thông tin điện tử Bắc Ninh), trong khi nguồn 26 và 27 không rõ tại sao lại ghi 3 triệu (nguồn báo chí từ phóng viên tác nghiệp). Tôi đã sửa lại thành "bốn".--Nacdanh (thảo luận) 02:41, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua

Xem thêm

Chú giải