Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (5) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới: Breaking Bad      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2022/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2022/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Kiếp hoa

 1. Giới thiệu: Kiếp hoa là một bộ phim điện ảnh tâm lý tình cảm Việt Nam năm 1953 của Công ty điện ảnh Kim Chung do Doãn Hải Thanh làm đạo diễn. Được Trần Viết Long, chủ đoàn cải lương nổi tiếng Kim Chung làm nhà sản xuất chính, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ cải lương đình đám đương thời như Kim Chung, Kim Xuân và cự phú Trần Quang Tứ, bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai chị em gái trên đường tản cư với người mẹ già yếu của mình. Công chiếu lần đầu vào cuối năm 1953 tại hai rạp Đại Nam và Bắc Đô ở Hà Nội, phim đã nhanh chóng có được sự đón nhận nồng nhiệt cùng nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và người xem. Doanh thu của Kiếp hoa được tiết lộ với con số lớn nhất lên đến 10 triệu đồng và trở thành tác phẩm thành công nhất năm. Thời điểm công chiếu tại miền Nam, phim cũng gây ra một cơn "sốt vé" và được cho là khởi nguồn của nghề bán vé chợ đen tại Việt Nam. Tác phẩm hiện được coi là bộ phim truyện có tiếng đầu tiên của Việt Nam và là bộ phim truyện đầu tiên quay ngay trên lãnh thổ Việt Nam, đánh một dấu mốc mới cho ngành Điện ảnh Việt Nam cũng như kéo theo những hãng phim tư nhân khác bỏ vốn mời đạo diễn và quay phim Hồng Kông thực hiện các bộ phim thành công về sau này...
 2. Ghi công: Bài này được mình tự viết toàn bộ, với sự hỗ trợ góp ý về mặt chuyên môn và hiệu đính từ bạn NXL1997 (thảo luận · đóng góp) và đã được duyệt lên Trang Chính mục BCB vào ngày 11 tháng 5 năm 2022.
 3. Người nhận xét: Bài tự viết thứ ba của mình được đề cử lên đây, rất mong các bạn sẽ tham gia đóng góp ý kiến để chất lượng bài được hoàn thiện và đầy đủ hơn, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 18:07, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.  Đồng ý Bài viết tốt. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 07:10, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Symbol note.svg Ý kiến Trần Lang là bút danh của ông Trần Viết Long, không thấy bạn đề cập đến chi tiết này. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 21:36, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Biheo2812 Mình đã bổ sung lại vào bài, bạn xem lại giúp trông có ổn hơn chưa, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:37, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Nguồn từ trang nhạc xưa không có nhắc đến đoạn "Về cuối bộ phim, bài hát đã được hát lại một lần nữa bởi nhân vật Thiện". Ở phân cảnh cuối đó nhân vật này chỉ đệm đàn piano cho hai nữ chính hát bài "Dư âm" thôi. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:43, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Biheo2812 Mình đã lược đi thông tin đó, nhờ bạn xem giúp bài còn vấn đề gì nữa không? Cảm ơn ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:51, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Còn vài câu từ nếu thấy hợp thì sửa lại:
 • "Duy có ca khúc "Làng tôi" thay bằng từ riêng.
 • "có nhiều thắt mở nút tạo cao trào kịch tính và "mở và kết bộ phim theo một vòng tròn khép kín". Câu này bị lặp từ "và".
 • bỏ "v.v" thay bằng ... Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 07:28, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Biheo2812 Hai ý dưới mình đã sửa lại, cơ mà ý thay từ riêng thì mình chưa hiểu lắm, mong bạn giải thích thêm ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:37, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Tức là bỏ "duy" thay bằng từ "riêng", ý nói ca khúc được chọn để làm bài hát cho phim thông qua cuộc thi. Tuy đồng nghĩa nhưng từ "riêng" thấy hợp hơn. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 07:50, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Biheo2812 Mình đã sửa lại, nhờ bạn nhận xét tiếp nhé, tks ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:52, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Bộ phim từ năm 1953 rồi thì bao giờ áp phích mới lên PVCC bạn nhỉ? Tôi kém cái bản quyền này lắm. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 10:07, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@GDAE Xin lỗi hồi âm bạn muộn, theo mình thấy hình như áp phích theo Luật Bản quyền Việt Nam thì có vẻ đã hết hạn rồi. Cái vụ này mình cũng không chắc chắn lắm nên cũng không dám đụng vô. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:44, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Bạn bổ sung năm sinh mất của ông Trần Viết Long (1922 – 2003). Người ta hay gọi tên thân mật là "bầu Long". Đoàn Kim Chung có tên khác là Tiếng chuông vàng Bắc Việt thành lập năm 1950 theo nguồn RFA. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 07:23, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Biheo2812 Mình đã sửa lại xong. Còn việc thêm tên thân mật theo mình là không cần thiết lắm, nên mình không thêm vào, không biết bài còn thiếu/thừa gì nhờ bạn chỉ tiếp ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:42, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Bạn sửa nhacxua.vn => "Nhạc Xưa Thời Báo" vì là tên gốc của trang này. Tôi có thắc mắc ngoài vai trò nhà sản xuất, ông Trần Viết Long có tham gia đạo diễn phim này hay không? Cả hai poster đều ghi Trần Lang là bút danh của ông mà không phải Doãn Hải Thanh. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 09:14, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Biheo2812 Đã sửa, về vai trò đạo diễn thì mình không chắc vụ này lắm, có vẻ là ông không tham gia, nhưng vì từ kịch bản đến đạo diễn đều do ông thuê về làm gia công, nên mình nghĩ ông muốn tự nhận là của mình làm thì cũng không sai. Vì không sai thì có thể viết do ông làm đạo diễn, biên kịch vào bài cũng được; nhưng mình theo xu hướng muốn viết rõ ràng tường minh, vì nguồn sơ cấp trong một số trường hợp sẽ không thể đáng tin cậy bằng nguồn thứ cấp, nên mình nghĩ việc viết tên đạo diễn Doãn Hải Thanh ra ở đây cũng là hợp lý, không biết bạn thấy cách lập luận này có ổn không? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:36, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tràn máu màng phổi

 • Nhận xét: ... Tràn máu màng phổi thường gặp ở khoa Ngoại (thường liên quan đến chấn thương) và khoa Nội. Tràn máu màng phổi gây khó thở do máu trong khoang màng phổi cản trở sự giãn nở của phổi, ngoài ra có thể gây thiếu máu cấp nếu chảy máu nhiều.

Tại Việt Nam, chưa thấy nghiên cứu dịch tễ về Tràn máu màng phổi riêng rẽ (chỉ có dịch tễ tràn máu-tràn khí màng phổi). Do đó tôi không cho dịch tễ ở Việt Nam vào bài viết được.

Bên enwiki có thêm phần Tràn máu màng phổi ở ngựa, tuy nhiên Việt Nam chưa quan tâm đến vấn đề này nhiều. — — Dr. Voirloup💬 08:35, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)* Người nhận xét: — — Dr. Voirloup💬 08:35, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Mongrangvebet Biểu quyết tạo từ 14/5 nhưng sao bạn lại ký ngày mở là hôm nay vậy? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:37, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Lúc đó tôi quên mất không đăng lên trang biểu quyết này – — Dr. Voirloup💬 13:38, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Mongrangvebet Đúng ra thì bạn phải ký lại thời hạn biểu quyết từ 14/5, không phải ký lại biểu quyết từ hôm nay. Việc ký như vậy không biết là có hợp lệ? Ngoài ra theo mình thấy thì bạn đã đăng trang biểu quyết đầy đủ từ khi khởi tạo trang rồi mà? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:45, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi ủng hộ việc tính thời hạn từ hôm nay, vì đến hôm nay trang mới được nhúng và bản mẫu thông báo đầu trang mới cập nhật. Danh tl 13:53, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Thông báo về biểu quyết bài viết đã hiện trên bản mẫu thông báo đầu trang và trong danh sách các đề cử BVT kể từ hôm mở biểu quyết rồi mà? Sao lại mới cập nhật gì vậy? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:59, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302: Bản mẫu đó hiển thị các trang biểu quyết bằng cách phân tích nội dung trang mẹ. Nếu bạn có bằng chứng nó tự tìm được trang con thì tôi sẽ rất vui lòng lắng nghe. Danh tl 14:01, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Hơ hơ bạn nói đơn giản chút chứ mình không hiểu mô tê là như nào, bây giờ mình thấy là biểu quyết đã mở từ 14 tháng 5, thông báo về biểu quyết đã xuất hiện trên danh sách ứng cử BVT và cũng xuất hiện trên bản mẫu thông báo đầu trang thì việc bạn ấy ký lại thời hạn biểu quyết một lần nữa có gì đó sai sai. Nếu mà việc này không có vấn đề gì thì mình cũng không ý kiến làm chi, chỉ hỏi rõ cho biết lý do thôi ý. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:07, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Pháp Duyên Tự

 • Giới thiệu: Pháp Duyên Tự là một miếu thờ Phật giáo không chính thức xung quanh một bức tượng Phật đặt tại dải phân cách nằm giữa đường ở Oakland, California từ năm 2009. Trong báo chí tiếng Anh, bức tượng còn được gọi là Tượng Phật Oakland (tiếng Anh: Oakland Buddha). Bức tượng được đặt bởi một người dân ở khu phố tên là Dan Stevenson; khi đó ông bực bội vì nơi này thường xuyên bị nhiều người đến đổ rác bừa bãi. Sau khi bức tượng được biến thành một nơi thờ phụng, cảnh sát Oakland cho biết tệ nạn phạm pháp trong khu vực kể cả xả rác, vẽ bậy, buôn bán ma túy và mại dâm, đến năm 2014 đã giảm xuống 82%.
 • Nhận xét: Bài viết được dịch từ GA bên en. Bài viết này có nguồn kiểm chứng rõ ràng, dịch tốt bời DHN và từng được đưa lên mục BCB vào ngày 3 tháng 1 năm 2022. Thế nhưng chưa thấy có ai đề cử bài viết này nên tôi sẽ làm thay điều này. Mời mọi người cùng cho ý kiến.
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.  Đồng ý GA bên en, được dịch đầy đủ, đã xem qua và không thấy vấn đề gì. I am ITalk! 15:27, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Bài ngắn đọc không thấy vấn đề gì, đáp ứng tiêu chí BVT.  Jimmy Blues  13:13, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 3.  Đồng ý Đã đọc toàn bộ bài (do bài viết khá vắn gọn) và không thấy vấn đề gì lớn. Đã kiểm tra nguồn, không bị hỏng. Tuy vậy, nội dung bài vẫn thoang thoảng cách hành văn của việc dịch thuật (dùng thể bị động) đặc trưng của người Việt tại Hoa Kỳ. ✠ Tân-Vương  15:40, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 4.  Đồng ý Bài viết tốt. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 02:50, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 5.  Đồng ý Bài viết ổn. My Things 10:23, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

Teen vọng cổ

 1. Giới thiệu: "Teen vọng cổ" là một bài hát của ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, nằm trong album 180° Change phát hành vào năm 2009. Do Trần Anh Khôi sáng tác, bài hát tại thời điểm ra mắt đã nhanh chóng thu hút nhiều người nghe, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhận về không ít ý kiến chỉ trích từ công chúng lẫn giới chuyên môn, thậm chí còn được ví như là "thảm họa nhạc Việt". Nhiều clip hát lại nhạc, chế nhạc và các bài hát ăn theo đã được tạo ra, trong đó bản hát nhép của Don Nguyễn là thành công nhất và giúp cho bài hát gốc được nhiều người biết đến. "Teen vọng cổ" gắn liền với tên tuổi của Vĩnh Thuyên Kim và lọt vào "Top 10 ca khúc của năm" tại Zing Music Awards. Bài hát cũng đưa cô trở thành một trong những ca sĩ "đắt show" nhất thời điểm đó và đem về cho nữ ca sĩ giải thưởng "Nữ ca sĩ triển vọng" của Zing.
 2. Ghi công: Bài này được mình tự viết toàn bộ, với sự hỗ trợ góp ý về mặt chuyên môn và hiệu đính từ các thành viên Dự án Âm nhạc Việt Nam và đã được duyệt lên Trang Chính mục BCB vào ngày 1 tháng 4 năm 2022.
 3. Người nhận xét: Bài tự viết thứ hai của mình được đề cử lên đây, rất mong các bạn sẽ tham gia đóng góp ý kiến để chất lượng bài được hoàn thiện và đầy đủ hơn, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:16, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.  Đồng ý B nhắn gửi 17:24, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Tôi chấm bài này thang điểm 9/10, tức đủ đk làm BVT.  Jimmy Blues  13:16, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 3.  Đồng ý 62 nguồn, cụ thể, 59 nguồn tốt, 1 nguồn hơi yếu là keeng cho luận ý về việc bài hát được ca sĩ khác hưởng ứng, ý này cũng chả quan trọng lắm, có cũng được ko có cũng chả sao, 1 nguồn video, cũng có tính trích dẫn, thôi tạm chấp nhận. Xem ra người viết bài cũng làm bốc lửa hết sức mình. Cuối cùng là nguồn hơi yếu, web xaluan thì thật ra so với khoảng thời gian đầu nhiều năm trước thì đến nay nó ngày càng chuyên nghiệp, mặc dù đến nay vẫn chưa được wiki chấp nhận, nhưng cá nhân mình cho "tạm ứng", khi nào đào đâu ra nguồn mạnh thì bổ sung sau cũng được - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:12, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Vụ nguồn keeng với mấy nguồn từ YouTube theo mình chắc ổn, vì nếu không có các nguồn thứ cấp có đưa tin về sản phẩm nghệ thuật đó thì có thể dùng nguồn sơ cấp từ chính tác phẩm hoặc nhà xuất bản tác phẩm sẽ không có vấn đề gì (giống Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Đi đu đưa đi). Còn nguồn XaLuan thì mấy bữa nay mình vẫn "nuôi" hi vọng tìm lắm nhưng vẫn bế tắc T_T Cảm ơn bạn đã bỏ phiếu ủng hộ bài viết, đây sẽ là một động lực rất lớn cho mình với những bài tự viết sau, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:15, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 4.  Đồng ý Bài viết tốt, Nguyenmy2302 sửa lại chữ ký. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 02:46, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 5.  Đồng ý Bài viết đáp ứng đầy đủ thông tin chi tiết cần biết. giọng văn hấp dẫn, trung lập. Tôi đánh giá bài này nằm giữa BVT và BVCL, nhưng rất tiếc lại không có loại bài nào như vậy. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 03:29, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Symbol note.svg Ý kiến Không liên quan lắm nhưng mà trên bản mẫu ghi thời lượng của bài này là 3:03, trong khi mục ngay bên dưới ghi là 3:02 (?) Diệt Slime suốt 300 năm, tôi level MAX lúc nào không hay. (thảo luận) 12:35, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @HuyNome42 Mình đã sửa lại ở phần nội dung để đồng bộ, hi vọng bạn có thể đọc bài và góp ý thêm, mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:06, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến bài trông OK, có bố cục với các đề mục rất rõ ràng, tiêu chuẩn của 1 bài BVT về âm nhạc. Đọc thoáng qua viết ổn. Chú thích cũng chuẩn (định dạng). Để rà chú thích với nội dung xem có khớp không, chắc cũng mất thời gian, nhưng nhìn chung rất lạc quan - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 16:21, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Xem sơ sơ thấy nguồn Xaluan, tintuconline, Vietgiaitri mang tính trang tin tổng hợp, không chính thống. Bài bình thường có thể du di, còn BVT thì nên chuyển sang các nguồn mạnh hơn. Ngoài ra, ý kiến của một giáo viên cấp 3 trên một tờ báo địa phương (đề mục Bài hát ăn theo) thì theo tôi là không đủ nổi bật và đủ chuyên môn để đánh giá (đọc thử bài báo cảm thấy khá khôi hài và cảm giác lập luận rất là chủ quan, áp đặt). P.T.Đ (thảo luận) 17:35, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Hành văn cũng tạm mà, chắc hơi lộm cộm xíu - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 00:28, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Mình đã loại hai nguồn từ Việt Giải Trí và Tin tức Online, cũng như lược đi ý kiến từ nguồn báo Ninh Thuận. Còn nguồn từ Xaluan không biết trong trường hợp này có thể du di? Nguồn của bài viết gốc trên trang web xzone.vn hiện đang bị thất lạc nên chỉ có thể dùng nguồn đăng lại từ trang web trên. Sớm hồi âm ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:55, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Vụ xaluan thì chắc để các thành viên khác xem xét thêm, có thể cố gắng tìm nguồn tương đương để thay nguồn các ý (có vẻ khó). Còn lại thì ok rồi, khi rảnh thì tôi sẽ đọc thêm. P.T.Đ (thảo luận) 18:00, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Mình đã cố gắng dành thời gian tìm nguồn từ khoảng thời gian bài hát mới nổi lên (nguồn về sau này không có đề cập đến những thông tin về quá trình cô này ký kết hợp đồng với ông bầu và ra mắt bài hát) nên gần như chỉ có thể sử dụng nguồn này. Dù sao thì xzone.vn, trang gốc viết và đăng tải bài báo, cũng là một trang web âm nhạc trực thuộc tập đoàn truyền thông VMG nên có thể tạm sử dụng được. Nếu thành viên nào tìm được nguồn ổn hơn thì quá tốt, còn không hi vọng các bạn sẽ nhẹ tay; cá nhân mình "vét cạn" nguồn để viết ra gần 50k byte nội dung về một chủ thể không có mấy nguồn nhắc đến còn tồn tại là đã rất cố gắng rồi T-T – Nguyenmy2302 (thảo luận) 18:48, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Đáng chán là vậy đó, có nhiều cái rất thích viết, mà ngặt lại khó kiếm nguồn, vậy mới là hàng độc chứ - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 00:29, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Nếu không có nguồn khác thay thế thì có thể dùng được. Mấy nguồn dạng này không dùng để chứng minh độ nổi bật được nhưng có thể dùng để bổ sung thông tin (nếu như không có nguồn mạnh hơn thay thế). Tiền lệ đã có đầy ở mảng các idol TQ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:01, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Du di cho bài idol thì được, còn BVT thì không nên, sẽ thành tiền lệ xấu. Chỉ ưu tiên du di cho BVT chủ đề khó kiếm nguồn thôi. P.T.Đ (thảo luận) 07:14, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Tôi chưa hề nói phải du di cho tất cả các bài. Thứ nhất: đây là BVT về chủ đề khó kiếm nguồn. Thứ hai: giả sử như có người đề cử mấy idol TQ thành BVT rồi sao? Nếu như không tìm được nguồn mạnh hơn thay thế thì du di được. Mà nếu bạn Nguyenmy muốn thì cứ xóa, còn muốn giữ nguồn thì tôi ủng hộ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:53, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Chỉ có 1 nguồn trên số 61 nguồn ở mức "tạm" (hoặc có thể thấp hơn xíu) dùng để chú thích thông tin trong bài, hi vọng các bạn sẽ "nhẹ tay" chút chút ớ, nãy mình cũng có lùng sục khắp nơi trên Internet rồi nhưng tình hình vẫn không khả quan, căn bản là cái cô Vĩnh Thuyên Kim này được các trang báo viết nhiều vào khoảng thời gian bài hát ra đời, nhưng sau này thì người ta chỉ gọi cô với danh xưng "ngôi sao hội chợ" với 1 hit duy nhất "Teen vọng cổ" thôi chứ không có nói về quá trình sản xuất và hợp tác với ông bầu sản xuất MV trước đó. Mà giờ các bài báo về cô ở thời điểm đó đều đã thành nguồn chết, muốn tìm lại quả thực rất khó (nếu không muốn nói là "mò kim đáy bể"). Ước gì giờ có một vị cứu tinh nào đó tạt ngang qua đây để hỗ trợ vấn đề về nguồn này ~.~ – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:53, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến sao ký tên ngày ứng cử lại là 31 tháng 1 năm 2022, nhầm hả bạn 113.163.197.174 (thảo luận) 08:19, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Mình đã sửa lại bạn nhé. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:58, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến chú thích https://thoibaonganhang.vn/noi-buon-am-nhac-55749.html trong bài có thể dùng cho chú thích 1 b cũng được mà - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 00:20, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Hoặc bạn lục soát các bài viết chung về "Thảm họa nhạc Việt" biết đâu tìm ra nội dung để dùng cho chú thích, chứ đừng chỉ dùng từ khóa "Teen vọng cổ" - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 00:27, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Mình đã thêm và bổ sung vài nguồn vừa kiếm được nữa, nhưng ca tìm "thảm họa nhạc Việt" coi bộ hơi khó, vì có nhiều bài còn thảm họa hơn và được nhắc đến nhiều hơn thế này (VD: "Da nâu", "Nói dối", "Như cái lò"...) nên lượng thông tin kiếm được từ các nguồn về từ khóa sẽ khá ít, còn ít hơn nữa vì nếu tìm thông tin về quá trình sản xuất bài hát gần như mình gần như không tìm được gì. Bởi thế nên mình mới phải bất đắc dĩ cầu cứu trên đây vậy ;( – Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:48, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
ko phải, ý mình là dùng từ khóa search "Thảm họa nhạc Việt" rồi vô mấy trang đó kiếm thông tin nào liên quan Teen vọng cổ, ít ít cũng được. chủ yếu mình bắc cầu dùng cái nguồn mạnh - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 04:59, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Có thì có nhưng toàn thông tin đề cập bài này là "thảm họa" thôi :(( À còn món "chửi" mấy cô ca sĩ này nữa (rất hăng :) ), mình đã dành 2 tiếng để tra những bài viết liên quan đến từ khóa nhưng không có kết quả (như trên), bực quá nên đi ngủ rồi giờ mới dậy để rep bạn đây. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:19, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến nhiều nguồn có vẻ yếu (xaluan, 2sao, guu...), tất nhiên với 1 chủ thể của bài viết kiểu này tôi cũng không nghĩ sẽ có nhiều nguồn mạnh được. Với BVT tôi không sẽ đánh giá nhiều về nội dung nhưng đánh giá nhiều hơn ở khâu biên tập, bố cục và nguồn, nếu có thể thay nguồn mạnh hơn thì tốt. Thứ 2 là nhiều nguồn có vẻ lệch tên? Ví dụ [1] xaluan->xzone.vn, [3] plo.vn->2Sao, [23]2sao->vietnamnet, [32] ione->vnexpress... Lvphuong (thảo luận) 09:03, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Lvphuong Mình đã loại nguồn GUU.vn, còn nguồn 2Sao là chuyên trang của báo điện tử VietNamNet, theo mình vẫn có thể dùng được. Vụ xài nguồn XaLuan mình đã nêu ý kiến ở trên, đại khái là nguồn có nhiều thông tin quan trọng, nhưng bài báo gốc đăng tải nguồn này (xzone.vn) đang bị thất lạc nên rất khó tìm, vì vậy mình đang thuyết phục mọi người tạm xài nguồn XaLuan cũng được vì nó chỉ cung cấp thông tin, không chứng minh độ nổi bật của chủ thể (như BQV Nguyentrongphu đã nói ở trên). Cái nguồn lệch tên đó thật ra là mình viết ra tên trang báo gốc đã đăng tải nội dung này để cho tường tận thông tin về nguồn, ví dụ như nguồn từ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh là lấy từ 2Sao; nguồn từ chuyên trang IOne là lấy từ VnExpress; v.v.. Hi vọng sẽ được bạn góp ý tiếp để cải thiện bài. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:45, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302 VietNamNet là báo còn 2sao là trang tin điện tử độc lập, với tôi nó không khác gì các trang kiểu kenh14, không thể tính là chuyên trang của báo điện tử. Nó không trong blacklist bạn thấy ok thì giữ lại cũng được. Về tên nguồn thì theo tôi, nguyên tắc trích dẫn là bạn nên ghi đúng tên, trung thành với nguồn hiện có. Khi các nguồn đăng lại bài nguồn khác có chỉnh sửa, thay đổi nội dung hay không người đọc không thể kiểm chứng được, các nguồn lấy lại sẽ phải tự chịu trách nhiệm (nếu có). Việc đổi tên của bạn là xác thực lại nội dung nguồn gốc và chịu trách nhiệm thay cho các nguồn thứ cấp, đây là việc không nên làm. Người đọc bài sau này cũng sẽ không ai xem giải thích trong trang đề cử đâu.
  Các vấn đề khác về bố cục, biên tập tôi thấy ổn, chất lượng tốt không có vấn đề gì. – Lvphuong (thảo luận) 05:15, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Lvphuong OK vậy mình đã loại nguồn 2Sao. Còn việc thêm tên nhà xuất bản gốc hình như trong bản mẫu chú thích có riêng một trường Publisher để điền những cái này (trang web đăng tải bài báo gốc) không biết có đúng không nhỉ? Sớm hồi âm ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:27, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Đúng trường publisher là để chỉ nhà xuất bản gốc, nhưng vấn đề là nội dung trong link bạn trích dẫn thì kg chắc. Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé, bạn trích dẫn link xaluan nói về teen vọng cổ và bảo rằng nội dung trích là gốc từ xzone. Giả định trường hợp XL kg đăng chính xác nội dung từ xzone (như họ bảo) mà sửa đi có chủ đích riêng, nói xấu TVC chẳng hạn. Người đọc đọc bài của bạn, xem trích dẫn sai lệch và tin là do xzone nói vì họ tin bạn, tin wiki, tin xzone chứ kg tin xaluan. Bạn đã làm thêm 1 thao tác dùng uy tín của bạn đảm bảo nội dung trích dẫn sai lệch là xzone bằng cách ghi thêm publisher. Còn nếu bạn chỉ trích từ XL thôi, trong bài của XL đã có nguồn xzone rồi nhưng đấy là XL đảm bảo bằng uy tín của họ (kém tin cậy), nếu sai họ tự chịu trách nhiệm. Đấy là lý do vì sao cùng 1 nội dung nhưng trích nguồn mạnh vẫn đáng tin hơn, tôi có đọc kenh14 thấy ghi theo BBC, theo chuyên gia, theo 1 nghiên cứu gần đây... tôi cũng kg tin đâu. Tất nhiên nếu bạn tự tin các nguồn yếu kia đều đăng chuẩn nội dung từ nguồn mạnh và đứng ra đảm bảo thì ok thôi, tôi tin bạn :-) Tôi chỉ bảo là kg nên làm thôi. – Lvphuong (thảo luận) 06:42, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Lvphuong Bạn có thể xem bài báo này, có chứng minh bài viết từ nguồn XaLuan thực sự do một cây bút của chính trang web xzone.vn viết và đăng tải. Đây là một loạt bài dài kì nói về quá trình ông bầu Vĩnh Thuyên giúp Vĩnh Thuyên Kim nổi tiếng, tuy nhiên mình chỉ mới tìm được kì 1 của bài báo, còn kì 2 (bài viết trong nguồn XaLuan) thì đang bị thất lạc. Cái này là mình nói có sách mách có chứng chứ không phải bịa đặt gì để qua mặt mọi người. Vì thế việc tìm nguồn mới khó (xzone.vn cũng chưa thực sự đủ tin cậy, nhưng vẫn có thể dùng để bổ sung thông tin, còn XaLuan lại là nguồn blacklist, nhưng vì nguồn từ xzone.vn thất lạc nên mới phải bất đắc dĩ dùng nguồn từ XaLuan để chú vào thông tin; cái này chính là điểm mà mọi người đang tranh cãi và e dè cho phiếu). Nhưng nếu chỉ vì 1/62 nguồn có vấn đề nhưng lại khiến bài có thể bị thất cử thì hơi tội (cho mình á :(( ) – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:03, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chaconne cung Sol thứ

 • Nhận xét: ... Sau sự cố không mong muốn về bài Aama chỉ toàn là nguồn kém tin cậy thì hôm nay tôi lại mạnh dạn đề cử một bài viết được nhiều nguồn hàn lâm hơn và có chất lượng dài hơn. Dẫu biết Enwiki không phải là lá chắn, không phải lý tưởng để bài dịch vi ẩn nấp hay bao biện. Nhưng với tinh thần được rà soát, dịch và tìm hiểu kỹ càng, có tương đối đủ thông tin và nguồn hàn lâm thì tôi xin phép đề cử bài viết theo sở trường của mình. Mời mọi người tiếp tục góp ý. Ghi công: Bài được dịch từ Enwiki bởi DanCherek là người viết bản chính, bản dịch có sự biên tập bởi DangTungDuong, thành viên am hiểu mảng âm nhạc và được BQV DHN rà soát lỗi dịch để đưa lên trang chính mục BCB ngày 29 tháng 4 năm 2022. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 02:38, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 • Người nhận xét: ⒼⒹⒶⒺThảo luận 02:38, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

 1.  Đồng ý B nhắn gửi 13:02, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  phải là icon OK chuẩn bạn Bắc thang lên hỏi ông trời nhe - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 13:05, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
   Đồng ý – B nhắn gửi 13:08, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Đã xem qua, chỉnh trang văn phong và tác giả đã tiếp thu cũng như dò lại bài viết. Đã kiểm tra nguồn. Góp ý nhỏ: Các câu từ trong đoạn vẫn còn cảm giác dịch thuật, tuy vậy về cơ bản đã làm rõ nghĩa và làm bật lên được "những gì muốn nói" cho nội dung bài viết. Hy vọng bạn có nhiều bài viết hay về chủ đề âm nhạc trong tương lai gần. Cảm ơn bạn, ✠ Tân-Vương  06:36, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Xin được cảm ơn tiền bối ạ. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 09:46, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 3.  Đồng ý Bài viết khá dễ hiểu (mình từng chơi piano nên hiểu được chút bên violin), đủ chất lượng để làm BVT. BlueAvi8tor (thảo luận) 08:34, ngày 22 tháng 5 năm 2022
 4.  Đồng ý phần âm nhạc dễ hiểu cho những người hiểu biết về âm nhạc và ko hiểu biết về âm nhạc - ng ko hiểu âm nhạc là tui cho nên đồng ý luôn :like: amogus ib 13:51, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Symbol note.svg Ý kiến ? trong lịch sử trang không hề có DangTungDuong, ghi công thế nào, bài này có mình bạn làm chứ ai. mà nếu là bài dịch ghi công thì phải ghi công DanCherek của enwiki mới đúng - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 02:53, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @Khả Vân Đại Hãn Cảm ơn bạn đã cho ý kiến, tôi sẽ bổ sung. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 02:54, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  DangTungDuong biên tập chỗ nào mà sao mình ko thấy - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 02:56, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Đây nhé – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 03:23, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  quẹt quẹt có vài đường kiếm là ghi công hả. vãi. phải như Cồn Ông Mão Nguyenhai314 quăng cho mình nguyên tập pdf vậy nó mới gọi là. hơi...sao cũng được - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 03:28, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Có thiện ý đóng góp sửa bài là tôi biết ơn hết. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 03:29, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Tại sao lại là dịch từ enwiki bởi DanCherek, ổng viết bài này bên en chứ có dịch đâu 123 12:56, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  ☑Y – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 17:23, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Nhìn chung là cũng ổn, nhưng còn đôi chỗ mình đọc thấy hơi sượng, và bài cũng có khá nhiều thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, khiến thời gian để mình đọc hết bài khá là lâu. Nếu có thời gian, bạn @GDAE: nên trau chuốt lại văn phòng của bài và thêm phần ghi chú giải thích định nghĩa về các thuật ngữ chuyên môn trong bài mà chưa có một bài viết riêng tường tận về nó ở viwiki, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:41, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  cảm ơn bạn đã dành thời gian góp ý. Cũng vì số lượng bài về các thuật ngữ chuyên môn bị thiếu hụt nên tôi đã cố gắng chèn thêm một số chú thích quan trọng để giải nghĩa, tuy nhiên tôi cũng đã tiết chế hợp lý để bài không bị quá nhiều chú thích thành hiện tượng hoang mang, gây dài dòng. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 06:03, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đề cử đã qua

Xem thêm