Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (6) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới: Nguyễn Văn Thương (nhạc sĩ)      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2023/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2023/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Josee: Khi nàng thơ yêu

 1. Giới thiệu: Josee: Khi nàng thơ yêu là một tác phẩm anime điện ảnh dựa trên truyện ngắn cùng tên của tác giả Tanabe Seiko do Tamura Kotaro đạo diễn. Phim sản xuất bởi Bones với Shochiku Animation và Kadokawa Animation. Phim không gặt hái thành công ở phòng vé nội địa, tuy nhiên Josee: Khi nàng thơ yêu đạt nhiều thành tích lớn ở thị trường quốc tế.
 2. Ghi công: Mục "nội dung", "sản xuất" của bài viết biên dịch từ enwiki, zhwiki. Hầu hết các phần còn lại viết dựa trên nguồn tham khảo.
 3. Người nhận xét: AsaHiguitaMizu (thảo luận) 00:46, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Symbol note.svg Ý kiến Trước tiên, bài viết này có thể là tương đối dài. Ghi nhận công sức và những đóng góp của người đã thực hiện sửa đổi. Thông tin khá đa dạng được thu thập từ nhiều nguồn tham khảo và được tổng hợp lại trong bài viết. Giacngutrua (thảo luận) 08:59, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Symbol note.svg Ý kiến Bài viết nhìn chung có chọn lọc, tuy nhiên ở phần Nhân vật tôi nghĩ chỉ cần liệt kê diễn viên lồng tiếng Nhật là đủ. Liệt kê thêm lồng tiếng Anh với tiếng Đức liệu có cần thiết? Trừ khi phim được lồng tiếng Việt thì liệt kê thêm tiếng Việt là hợp lý. Huynhx-chiDuy12- (thảo luận) 14:22, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Điểm G

 • Nhận xét: ... Bài viết này mình thấy:
  • đã viết full,
  • đầy đủ chú thích,
  • bài này là Bài viết tốt của enwiki
  • chủ xị bài này là Mongrangvebet người có nhiều BVT về y học và giải phẫu học,
  • ngoài ra đã lên mục Bạn có biết? cách đây không lâu.

Thật sự rất an tâm về bài này. Mong cộng đồng có thể góp ý để Wikipedia chúng ta có thêm 1 bài viết tốt. Trân trọng

Đồng ý

 1.  Đồng ý Bài viết tốt Khánh Snake (thảo luận) 08:42, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Đã xem và không thấy vấn đề gì. I So bad 12:57, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Cho tôi xin "thắc mắc ngu", nếu vậy có khái niệm nào về điểm Gnam giới không nhỉ? -  Khang  10:53, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  nam giới ko có khái niệm nào về điểm G cả. vì ngay cả nữ người ta cũng còn nghi ngờ thì làm sao chắc chắn về nam giới chứ. nhưng mình có nhớ đọc ở đâu đó cái được gọi là điểm G của nam là khu vực liên quan tuyến tiền liệt, chọt vào chỗ đó sẽ "tê" nhưng do nam giới ko có lỗ nào ngoài lỗ hậu môn nên thường chỉ có thể cầm cây chọt vô chỗ đó, chọt rồi nại, nại mạnh về hướng dương vật thì sẽ có khoái cảm (tương tự như móc ngéo ngón tay vào điểm G của nữ). nhưng mà cái này thường chỉ có LGBT nam mới hay làm thôi, còn ko khéo lâu ngày sẽ bị bệnh trĩ rất hại (bạn ko có được bậy bạ nha) - Tiền Túng (Tình Tan) 15:11, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Hí hí, tôi đi "thăm" chỗ đó nhiều lần và bệnh nhân không phàn nàn gì (che chắn cẩn thận). Chắc cũng sướng. Mọi người có ý kiến gì về bài viết thì góp ý cho tôi nhé, về nội dung bài và nguồn gốc, đừng bàn luận hỏi tôi xem chỗ nào sướng vì nó tùy vào từng người. – — Dr. Voirloup💬 16:38, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  quỷ sứ hà - Tiền Túng (Tình Tan) 17:01, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không phải lúc chết

 1. Giới thiệu: Không phải lúc chết (tựa gốc tiếng Anh: No Time to Die) là một bộ phim điện ảnh đề tài điệp viên năm 2021 và là phần thứ 25 trong loạt phim James Bond do Eon Productions sản xuất, với sự góp mặt của Daniel Craig trong lần thứ năm và cũng là lần cuối cùng anh thủ vai điệp viên MI6 hư cấu người Anh James Bond. Phim do Cary Joji Fukunaga làm đạo diễn từ kịch bản được Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga và Phoebe Waller-Bridge chấp bút.
 2. Ghi công: Bài này được biên dịch toàn bộ từ bản GA gần 1 năm trước trên enwiki
 3. Người nhận xét: Bài viết chắc chắn còn nhiều sai sót (về câu cú, nguồn,...) mà mình chưa thể phát ra. Mong mọi người hãy chân thành góp ý hoặc có thể cùng hỗ trợ mình để giúp bài trở nên hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn rất nhiều! Chúc một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, bình an và hoàn thành những dự định mà bản thân đặt ra 🎆🎇🎊 Hongkytran (thảo luận) 12:48, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.  Đồng ý Dịch cũng ok. Tinh chi.stan al-haitham 04:38, ngày 25 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Sao tôi cập nhật hình với thời gian mới rồi mà nó vẫn chưa đổi nhỉ, hay là do thiết bị tôi còn dính cache? -  Khang  10:46, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809: Tôi cũng thấy hình bị lỗi chắc có vấn đề gì đó! Hongkytran (thảo luận) 16:07, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Táo tây

 • Nhận xét: Là một người yêu thích trái cây, tôi hôm nay ứng cử 1 bài viết tốt về trái cây dịch từ Wikipedia tiếng Anh, cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là công việc dịch lại y chang rồi mang đến cho Wikipedia tiếng Việt một bài viết tốt, đáp ứng nhu cầu đọc của các bạn độc giả.

Hôm nay xin phép gửi đến cộng đồng, mong các bạn góp ý để Wikipedia chúng ta có thêm một bài viết tốt mới. Trân trọng.

Đồng ý

 1.  Đồng ý Bài viết chất lượng cao rồi. Meigyoku Thmn (💬🧩) 04:34, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Bài viết chất lượng tốt. My Things 06:20, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   Đồng ý Bài viết chất lượng tuyệt vời, thông tin rất đầy đủ và xúc tích. STAIDCONTEXT (thảo luận) 06:53, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Không đủ điều kiện bỏ phiếu. Nhac Ny Talk to me ♥ 07:01, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.  Đồng ý👌 Bơ phệt. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 talk contributons 08:28, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   Đồng ý Bài viết rất tốt, rất chi tiết với nhiều thông tin có trích dẫn (nhận xét từ một người cũng thích ăn táo :D) thảo luận quên ký tên này là của Deshi (thảo luận • đóng góp).
  Tiếc là rà theo quy định thì bạn chưa đủ điều kiện - Tiền Túng (Tình Tan) 09:52, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.  Đồng ý Bài đã thỏa mãn các tiêu chí BVT. WhoAlone 10:46, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.  Đồng ý Bài viết khá là tốt Khánh Snake (thảo luận) 10:58, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.  Đồng ý Bài viết chất lượng. -tynjeestan al-haitham 12:06, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7.  Đồng ý Không có ý kiến gì thêm vì bài viết rất chỉn chu— Dr. Voirloup💬 12:15, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8.  Đồng ý Bài viết chất lượng, chỉn chu  PA802  chào bạn  12:39, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 9.  Đồng ý Bài tốt, không có ý kiến gì thêm. -- Symptoms 0912AD (thảo luận) 13:04, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 10.  Đồng ý Bài đã đáp ứng đủ các tiêu chí  __n___k___s__  03:14, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 11.  Đồng ý Đọc xong thấy bài viết rất chuẩn chất lượng. Mình cho 1 phiếu đồng ý. Mong bạn tiếp tục đóng góp. Mickey Đại Phát (thảo luận) 16:07, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 12.  Đồng ý Đã đọc và cảm thấy bài viết chất lượng. Đầy đủ thông tin. -  Khang  14:47, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 13.  Đồng ý Bài viết xuất sắc không cần bàn cãi! Hongkytran (thảo luận) 05:38, ngày 20 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 14.  Đồng ý Bài viết tốt. Biheo2812 Thảo luận! 14:11, ngày 20 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 15.  Đồng ý Bài viết chất lượng, đã được kiểm tra cẩn thận. Trương Minh Khải (thảo luận) 16:25, ngày 20 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 16.  Đồng ý Bài viết chất lượng. -- Better Wiki Talk to be better 07:00, ngày 22 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 17.  Đồng ý Vậy là đủ cho bài viết tốt rồi, không cần nói gì thêm. Anster (thảo luận) 10:08, ngày 22 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Status của bạn có vẻ bị thiếu tham số start. PA802  chào bạn  14:32, ngày 17 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đơn giản là tôi đã sửa, cảm ơn bạn nhé, mình hơi lúa mấy cái này - Tiền Túng (Tình Tan) 14:45, ngày 17 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Symbol note.svg Ý kiến @Khả Vân Đại Hãn: Theo tôi thì tên tiếng Việt khác phải là "bom" và "bôm" nó mới đúng chứ nhỉ? Nguồn:Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Báo Tiền Phong). -  Khang  15:37, ngày 17 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cái đó là một thành viên mới đã thêm vào, mình thấy tiểu tiết đó cũng ko quan trọng. Vốn dĩ nó đọc từ tiếng Pháp, chứ tiếng Việt muốn viết sao cũng được - Tiền Túng (Tình Tan) 15:59, ngày 17 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã xóa "bơm" - Tiền Túng (Tình Tan) 16:09, ngày 17 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Symbol note.svg Ý kiến @Khả Vân Đại Hãn: Bạn thử kiểm tra bản dịch đi, bài enwiki có 88 nguồn mà bên này có 86 nguồn. WhoAlone 10:48, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  WhoAlone 2 chú thích đó nó nằm dính chùm trong 1 đoạn nhỏ bị dính ghi chú: nghi ngờ, cần xác minh. Mình thấy vậy nên đoạn nhỏ đó bỏ luôn không có dùng. bạn cứ an tâm nha. mình làm ăn rất có uy tín - Tiền Túng (Tình Tan) 11:02, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Khả Vân Đại Hãn mình mới dịch mục Từ nguyên trong bài, không biết có phải bạn bỏ phần này không? Trương Minh Khải (thảo luận) 17:12, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Trương Minh Khải mục đó nó dính vấn đề nguồn nên mình mới bỏ, với lại đó là phần giải thích từ nguyên trái cây này trong ngôn ngữ tiếng Anh, nguồn gốc tên apple, ko liên quan gì từ nguyên "táo tây" trong tiếng Việt. bạn xóa phần Từ nguyên này giúp mình nhé - Tiền Túng (Tình Tan) 17:40, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Symbol note.svg Ý kiến Ghê nha ghê nha, bài xịn đến mức DHN gần như phải khóc luôn ;) Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:29, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thiệt ngại quá - Tiền Túng (Tình Tan) 11:46, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Symbol note.svg Ý kiến Bài có một số chi tiết cần chỉnh sửa nhưng ghi lên đây cũng dài dòng, thôi mình sửa giúp các tác giả nhé. Sửa xong sẽ bỏ phiếu. Trương Minh Khải (thảo luận) 17:12, ngày 18 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Symbol note.svg Ý kiến Khả Vân Đại Hãn Đọc review "tấm thiệp mùa xuân" của hành chính viên mà thấy chưa tin lắm, chắc phải đánh [cần dẫn nguồn] :( ✠ Tân-Vương  03:21, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Khả Vân Đại Hãn screenshot cái email rồi đăng lên một web hình ảnh và copypaste lên đây là xong -tynjeestan al-haitham 03:39, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7. Symbol note.svg Ý kiến nhờ các tác giả chỉnh dùm mình 2 ý: (1) thống nhất cách viết từ "sốt táo" hay "xốt táo" trong toàn bài, (2) bài viết hiện viện dẫn 2 số liệu sản lượng táo vào năm 2018 và 2020 nhưng dùng chung 1 nguồn tham khảo của FAO, mà nguồn này đã cập nhật đến năm 2021, do đó cần thống nhất số liệu mới nhất cho toàn bài luôn. Trương Minh Khải (thảo luận) 16:38, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  mình đã chỉnh lại thành "xốt táo". Còn cái dữ liệu của FAO nó ko có link dẫn trực tiếp bạn ơi, phải check, cái trang web nó vậy đó. Vô ngay link của chú thích rồi bấm vô Visualize, sau đó tùy chỉnh theo ý muốn của bạn để xem thôi. Có năm 2021 là số liệu mới nhất mình đã cập nhật. cảm ơn nhé - Tiền Túng (Tình Tan) 17:16, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Trương Minh Khải Ờ, đúng sơ suất, dịch bài en ỷ y mấy cha nhập liệu cũ ko - Tiền Túng (Tình Tan) 17:18, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8. Symbol note.svg Ý kiến Mình đã sửa kiến thức trong bài rất kỹ rồi, chắc không còn vấn đề gì nữa đâu. Nhân tiện gửi tặng các thành viên yêu thích sinh học mấy cuốn từ điển chuyên ngành, rất hữu ích trong quá trình biên dịch nha: https://drive.google.com/drive/folders/1cuzo-oUqAxldGfVjaieH8wP6UFCQSQ5r?usp=share_link thảo luận quên ký tên này là của Trương Minh Khải (thảo luận • đóng góp).
 9. Symbol note.svg Ý kiến @Khả Vân Đại HãnNguyenmy2302: Không rõ ai giả danh tôi chứ tôi chưa bao giờ nói câu được gắn cho tôi ở trên. Văn phong lời nói hoàn toàn xa lạ đối với tôi; tôi không phải là người nhạy cảm mà dễ khóc; tôi cũng chưa hề có đất đai gì ở Oregon, phía sau vườn nhà tôi có một cây táo mà mỗi năm chỉ ra một trái. Các bạn nên cẩn thận nếu có ai đó tự xưng là tôi mà liên lạc ở ngoài Wikipedia hay không dùng địa chỉ email duy nhất mà tôi sử dụng. NHD (thảo luận) 21:01, ngày 22 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  OK anh DHN đã thông báo, để xóa câu bên trên, lúc rày rất nguy hiểm chúng ta nên cẩn thận - Tiền Túng (Tình Tan) 03:45, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cứ tưởng cái comment đó là đùa chứ Martin L. KingI have a dream 12:47, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Symbol note.svg Ý kiến Bài viết nhìn chung đã hoàn thiện, nội dung rất đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn vài lỗi hành văn nhỏ mà mình sẽ nêu dưới đây:
 • Lịch sử
  • "những người nông dân đã... trong suốt mùa đông, họ dùng chúng hoặc để bán": đề xuất nên sửa lại thành "nhằm mục đích tiêu thụ hoặc để bán".
  • "Phương pháp bảo quản kiểm soát khí quyển được sử dụng để giữ táo tươi quanh năm. Các cơ sở này sử dụng độ ẩm cao...": câu trước không có từ nào đề cập đến "cơ sở", tại sao câu sau lại có?
 • Tầm quan trọng trong các nền văn hóa...
  • "Học giả người Anh H. R. Ellis Davidson liên kết quả táo": có thể thay thế "liên kết" thành "liên hệ" được không?
  • Đoạn 3 tiểu mục 1: do skald là liên kết đỏ nên phiền tác giả phụ chú để người đọc hiểu hơn.
  • "Trong thần thoại Hy Lạp, Atalanta đã thực hiện chạy đua trước...": đọc hơi lạ.
 • Sử dụng
  • "Nước ép hoặc rượu táo được đóng chai" > "Người ta cũng thường hay đóng chai nước ép hoặc rượu táo": chuyển sang chủ động.

- Martin L. KingI have a dream 12:47, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Baoothersks mình đã sửa rồi bạn. cảm ơn nhé - Tiền Túng (Tình Tan) 15:02, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sinh học trong tác phẩm giả tưởng

 • Nhận xét: Sinh học là một đề tài xuất hiện trong nhiều tác phẩm giả tưởng, đặc biệt là dòng khoa học viễn tưởng. Các nhà văn, tác giả đã vận dụng những khía cạnh thực của khoa học, được sử dụng làm chủ đề hoặc tình tiết trang trí và dưới dạng các yếu tố hư cấu, với những mảng sinh học đa dạng như tiến hóa, bệnh tật, di truyền học, sinh lý học,... Bài viết được tôi dịch thuật toàn bộ từ bản GA của wikipedia tiếng Anh. Nếu bài viết còn thiếu sót gì mong các bạn chỉ ra để tôi cố gắng hoàn thiện.
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  05:15, ngày 13 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.  Đồng ý Bài viết đã được đọc và sửa kỹ, đạt tiêu chuẩn của BVT. Trương Minh Khải (thảo luận) 12:27, ngày 21 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử.  Jimmy Blues  11:34, ngày 22 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.  Đồng ý Không có vấn đề gì về nội dung và nguồn — Dr. Voirloup💬 05:08, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.  Đồng ý Đạt tiêu chuẩn BVT. -tynjeestan al-haitham 05:09, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.  Đồng ý Được của ló. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 talk contributons 05:45, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.  Đồng ý Bài viết khá thú vị và có liên quan khá mật thiết đến văn hóa đại chúng hiện nay. Hongkytran (thảo luận) 08:37, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Symbol note.svg Ý kiến Bài viết có nhiều điểm rất thú vị, nhưng điểm đặc biệt của bài viết này là nó không phải một vật, một người, địa điểm,... hữu hình, một trường phái, tư tưởng, học thuyết,... được định hình mà nó thiên về tổng hợp, thống kê thông tin theo một chủ đề chung, khá là mới mẻ. Ngoài ra tôi nghĩ một số mục có thể mở rộng thêm, tăng cường các ví dụ (như phần "sinh vật hư cấu"), ngoài ra bài viết có nhiều mục từ được liên kết nhưng chưa có bài, nếu những bài này được viết mới để làm nội dung bài gốc được phong phú xác đang hơn thì tuyệt vời. Tôi nghĩ là mình chưa thể bỏ phiếu đồng ý nhưng chắc chắn tôi sẽ không gây bất lợi cho đề cử này bằng việc phản đối nên tôi chỉ xin nêu ý kiến. Chúc bài viết sẽ có được kết quả như ý.Giám Định (thảo luận) 07:49, ngày 13 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

À, tôi qua bên bản tiếng Anh thì mới hay mỗi mục nhỏ đều có bài chi tiết, bản tiếng Việt không có nên tôi mới có cảm giác cần mở rộng.Giám Định (thảo luận) 07:54, ngày 13 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2022

 • Giới thiệu: Trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2022 là trận đấu cuối cùng của Giải vô địch bóng đá thế giới 2022, phiên bản thứ 22 của giải đấu do FIFA tổ chức dành cho các đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Trận đấu chứng kiến màn tranh tài giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp, và được tổ chức tại sân vận động Lusail IconicLusail, Qatar. Với sự chứng kiến của 88.966 khán giả, trận đấu khép lại với chiến thắng thuộc về Argentina khi họ đánh bại Pháp với tỷ số 4–2 trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội cầm hòa 3–3 trong 120 phút thi đấu.
 • Nhận xét: Bài viết này do bản thân mình tự soạn hết nội dung, có một số chỉnh sửa cần thiết để phù hợp văn phong cho bài. Sau khi kiểm tra, rà soát các chi tiết, mình thấy bài này đủ đáp ứng tiêu chí bài viết tốt. Mời mọi người nhận xét và góp ý cho bài này.
 • Người nhận xét: Mickey Đại Phát 4:25, ngày 31 tháng 12 năm 2022 (UTC)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Là một người thích bóng đá và cũng đã tham gia sửa đổi chút ít cho bài viết này, tôi mong rằng bài viết này sẽ trở thành bài viết tốt của Wikipedia tiếng Việt trong thời gian tới. The Phunguese Han (Thảo luận) 01:46, ngày 8 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Mình cảm ơn bạn rất nhiều. – Mickey Đại Phát (thảo luận) 06:12, ngày 9 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Tôi nghĩ có thể chấp nhận bài làm BVT với chất lượng hiện tại.  Jimmy Blues  12:40, ngày 24 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.  Đồng ý Bài viết ổn, văn phong tốt.Thợ Săn Côn Đồ 07:11, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.  Đồng ý Bài đã thỏa mãn các tiêu chí BVT. WhoAlone 12:42, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Symbol note.svg Ý kiến Nếu bài liên kết chưa được tạo nhưng có liên kết đến các phiên bản ngôn ngữ khác thì nên để thế này để mn còn biết đang thiếu bài mà đóng góp. I So bad 16:59, ngày 3 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Đơn giản là tôi: Dùng bản mẫu này: {{ill}} thay vì dùng thủ công, đã vậy còn thiếu dấu cách. Dang (thảo luận) 13:39, ngày 4 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Plantaest Cảm ơn anh, em chưa biết bản mẫu này. – I So bad 13:40, ngày 4 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cảm ơn bạn đã nhắc. Mình bỏ phần bài liên kết chưa được tạo rồi. Bạn cứ tiếp tục góp ý. – Mickey Đại Phát (thảo luận) 13:36, ngày 5 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Nguồn Zing News chỉ nên dùng để trích dẫn thông tin, không nên dùng để trích dẫn quan điểm vào bài, vì trang Zing News không chuyên về bóng đá, và ý kiến không mang tầm quốc tế, cũng như tác giả không phải là người nổi bật hay có am hiểu chuyên môn ở lĩnh vực này. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:06, ngày 9 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Mình sửa lại rồi. Bạn cứ tiếp tục góp ý. – Mickey Đại Phát (thảo luận) 16:17, ngày 9 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Pháp có 1 trường hợp thay người vì chấn động não nhưng bạn chưa chỉ rõ là ai. Chi tiết này đáng lưu ý vì nhờ vậy mà Pháp được thay đến 7 người.--Diepphi (thảo luận) 16:06, ngày 11 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Adrien Rabiot rời sân vì chấn động não. Mình bổ sung rồi. Mình cảm ơn bạn và bạn cứ tiếp tục góp ý. – Mickey Đại Phát (thảo luận) 23:58, ngày 11 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Mình thấy cái ghi chú "Sau khi hát quốc ca của Argentina, Lali Espósito còn là người cổ vũ cho Argentina trong trận chung kết." chẳng liên quan gì đến nội dung bài. Góp ý chút thôi.--Diepphi (thảo luận) 04:46, ngày 12 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn dịch With progression assuredVới sự tiến bộ được đảm bảo chưa phù hợp với ngữ cảnh. Ở đây Pháp đã 99% đứng đầu bảng nha.--Diepphi (thảo luận) 04:56, ngày 12 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ok. Mình sửa lại rồi. Bạn cứ tiếp tục góp ý. – Mickey Đại Phát (thảo luận) 05:12, ngày 12 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề cử đã qua

Xem thêm