Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (5) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê
Tuần tới: Vi sinh vật      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
 Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định được nêu trong Quy chế biểu quyết.
  • Mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết.[2]
  • Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã hủy các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Riêng đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, nếu phát sinh phiếu chống trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  7. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Calyptomena hosii

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Beauty Revealed

 • Nhận xét: Beauty Revealed là một bức chân dung tự họa năm 1828 của họa sĩ người Mỹ Sarah Goodridge, với nội dung chỉ mô tả bộ ngực trần của nghệ sĩ có vải trắng bao quanh bức tranh. Được biết, Goodridge (lúc ấy 40 tuổi sau khi hoàn thành bức tiểu họa) đã tặng bức họa chính khách Daniel Webster, với chủ ý quyến rũ ông kết hôn với mình. Bài được dịch đầy đủ từ bài GA bên en. Do số lượng BVT mảng mỹ thuật còn ít ỏi, nên hi vọng tôi và cộng đồng sẽ chung tay xây dựng mảng này phát triển hơn. Mời cộng đồng nhận xét!  Jimmy Blues  03:11, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  03:11, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.  Đồng ý Mình là người đã đề cử bức tranh này làm Featured Picture trên Wikimedia, cũng như đã cho nó 1 slot trên Hình ảnh chọn lọc của Wiki tiếng Việt. Sau lướt sơ qua bài, và so sánh với bản tiếng Anh, mình thấy cũng khá ổn. 1 vote dành cho bạn. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 09:28, ngày 16 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

Natsu Dragneel

 • Nhận xét: Natsu Dragneel là nhân vật chính trong bộ manga nổi tiếng Fairy Tail do Mashima Hiro sáng tác. Là một Sát Long Nhân (Dragon Slayer) và con nuôi của Hỏa Long Vương Igneel, cậu sở hữu năng lực giống cha nuôi mình: đó là năng lực bốc cháy và để lửa bao quanh mình. Cậu gia nhập hội phù thủy Fairy Tail với mục tiêu chính là đoàn tụ với Igneel, khi con rồng này mất tích suốt 7 năm từ khi bộ truyện bắt đầu. Bài được dịch đầy đủ từ bài GA bên en. Vì đã dịch kha khá bài sinh học trong thời gian dài nên tôi muốn quay trở lại mảng anime/manga vốn chưa có nhiều BVT. Mời cộng đồng nhận xét!
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  03:06, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Evermore (album)

 • Nhận xét: Bài viết về một album phòng thu của ca sĩ Taylor Swift, được biên dịch từ BVT của Wiki tiếng Anh. Mời các bạn đánh giá và cho ý kiến.
 • Người nhận xét: NXL (thảo luận) 13:00, ngày 26 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.  Đồng ý Bài viết dịch tốt. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:53, ngày 10 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Tôi đọc thấy bài rất tốt. Thắc mắc nhỏ phía dưới cũng không đáng kể. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 11:01, ngày 16 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.  Ý kiến Bài viết nhìn chung rất tốt, tôi đã mạn phép chỉnh sửa một số từ mà tôi cho là chưa phù hợp hoặc khó hiểu ở hai phần đầu tiên. Tôi sẽ đọc lướt qua các phần còn lại trong thời gian sớm nhất. Tôi không đọc bản gốc tiếng Anh, và đọc kỹ bản dịch tiếng Việt nhưng không phát hiện lỗi khó hiểu nào đáng kể. Có một chỗ tôi chưa biết sửa như thế nào, đó là trong khi Evermore giải quyết những "kết thúc với đủ thể loại, kích cỡ và hình dạng", cùng với nỗi đau và các giai đoạn khác nhau của những lần đóng cửa đó. Hy vọng NXL1997 giúp hỗ trợ xem xét lại chỗ này giúp. Xin cảm ơn. ✠ Tân-Vương  16:58, ngày 27 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @ThiênĐế98 ơi bạn cứ rà bài thoải mái nha, những chỗ nào bản thân tôi cũng cảm thấy khó dịch và khó hiểu, như đoạn "những lần đóng cửa" kia, tôi sẽ xóa khỏi bài luôn. Cảm ơn bạn nhìu nhìu. --NXL (thảo luận) 05:30, ngày 28 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cảm ơn bạn, tôi sẽ rà bài thêm sau. ✠ Tân-Vương  22:54, ngày 28 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  NXL Ơ, đoạn nào khó không dịch được thì nên hỏi tv khác (ví dụ, DHN) chứ tự nhiên đòi xóa luôn thông tin? Kỳ vậy bạn? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:18, ngày 30 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Closure ở đây có nghĩa là như thế này. Tôi đã giúp sửa câu đó trong bài. Nói thêm là tôi không đồng tình với phương án khó quá bỏ qua rồi xóa thông tin. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:35, ngày 30 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu: Ý tôi là một số chi tiết khó dịch nhưng nếu xem xét chi tiết đó không ảnh hưởng mấy đến chất lượng nội dung bài thì người viết hoàn toàn có thể tìm tới những cách xử lý mềm dẻo hơn. Chứ không phải cứ thấy khó là auto bỏ nha. --NXL (thảo luận) 06:42, ngày 30 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  NXL Tôi nghĩ tốt nhất nên nhờ tv chuyên tiếng Anh dịch dùm. Nói như bạn thì ai ai cũng dùng lý do thông tin không cần thiết để xóa những nội dung khó dịch thì sao? Đó sẽ tạo ra 1 tiền lệ rất xấu. Chưa kể, thông tin bên bên En thường đã được tv bên đó sàn lọc kỹ chứ đâu phải vạ đâu viết đó. Nếu xóa thông tin đó được bên En (đồng nghĩa thuyết phục họ là thông tin đó không cần thiết) thì tôi mới đồng ý cho việc xóa thông tin. Bài dịch thì bắt buộc phải dịch cho hoàn tất 100%, còn bài tự viết thì sẽ khác. Vấn đề dịch thiếu, cắn xén, thiếu nguồn hoặc vân vân xảy ra thường xuyên trong quá khứ. Những bài như vậy sẽ bị ăn phiếu chống trừ phi tác giả nêu ra được lý do hợp lý. Cũng có trường hợp là tác giả bên En chưa sàn lọc thông tin một cách tối ưu nhất -> người dịch về bố cục và sàn lọc thông tin lại tối ưu hơn -> người dịch phải giải thích được là tối ưu hơn ở chỗ nào -> trường hợp này là hiếm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:46, ngày 30 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NXL Trong bài có câu "Evermore nhận được những lời tán dương không ngớt từ giới phê bình âm nhạc...". Từ "không ngớt" trong trường hợp này có hơi quá không?. Mặc dù tôi thấy có một số bài trên đây (không phải BVT) vẫn được sử dụng. Tôi nghĩ từ này hợp với văn nói hơn hoặc thường thấy trong câu trích dẫn lời nói của nhân vật, sách cũng thỉnh thoảng có dùng từ này nhưng trên đây dường như nó không trung lập. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 10:39, ngày 16 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Ý kiến Tôi có đọc qua vài phần cuối trong bài, và chỉ có duy nhất một chỗ thắc mắc, đó là về "mảnh vá bang hội", dịch từ cụm "guild patches". Theo tôi xem trên hình ảnh, thì nó là một dạng phù hiệu được thêu may rõ ràng, có hình ảnh huy hiệu của các tổ chức và đính trên tay áo. Cá nhân tôi dịch từ này là "phù hiệu". Không rõ bạn NXL1997Nguyentrongphu có tìm được từ nào chuẩn xác hơn không? ✠ Tân-Vương  17:22, ngày 17 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Mảnh vá bang hội là cái gì? Đó là kiểu dịch word by word -> sai. Dịch thành phù hiệu mới đúng. Thanks bạn Đế! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:08, ngày 17 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @P. ĐĂNG @ThiênĐế98: Tôi đã sửa lại mấy lỗi nhỏ mà các bạn đã chỉ ra, cảm ơn các bạn nhiều vì đã dành thời gian rà bài nhé! --NXL (thảo luận) 10:40, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  NXL1997 ơi, tôi có check qua link chết của bài thì thấy có 24 link bị fail (check bằng https://www.deadlinkchecker.com/). Dĩ nhiên có thể là do link bị khóa truy cập, sever fail hay một số trường hợp khác, bạn hỗ trợ check lại giúp nhé!  ✠ Tân-Vương  20:31, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Folklore (album)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Một bài viết rất đồ sộ, được NXL biên dịch lại và chất lượng cải thiện rõ rệt so với phiên bản UCVBVT đợt 1 (2021) — Dr. Voirloup💬 04:02, ngày 9 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Như trên. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:54, ngày 10 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.  Đồng ý Mình đã đọc một số đoạn và duyệt duyệt DUYỆT nha ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:16, ngày 11 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.  Đồng ý Bài viết chất lượng. WhoAlone 14:03, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

Đề cử đã qua

Xem thêm