Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (2) Rút sao (0) Giáng sao (0) Thảo luận
Symbol star gold.svg Tuần tới: Acid hydrochloric      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[5]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVCL, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao chọn lọc để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo đến các thành viên viết bài bằng cách viết đoạn mã {{thế:Thông báo Bài viết chọn lọc|Tên bài}} tại trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang biểu quyết bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Nhà Hán

Đế quốc Hán (202 TCN – 220) là một trong những đế quốc vĩ đại nhất lịch sử. Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 09:31, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

 1.  Đồng ý ngay và luôn, công sức của bao người. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 10:33, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Lương Triều Vỹ (thảo luận) 14:49, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phản đối

Ý kiến

 • Symbol note.svg Ý kiến Bài này và phiên bản enwp hiện tại đang bị "citation overkill", nhiều đoạn chèn tới 4–5 cái chú thích, có chỗ tận 6 cái, không rõ với mục đích gì, nhưng nhìn thiếu thẩm mỹ và thực sự không cần thiết. Ví dụ đoạn này:

  Hoàng đế là thầy tế cao cấp nhất đất nước. Ông là người trực tiếp hiến tế Thiên đàng, Ngũ phương thượng đế và thần sông, thần núi. Ba cõi Thiên, Địa, Nhân được liên kết với nhau bằng hai chu kỳ tự nhiên âm dươngngũ hành. Nếu không cư xử theo đúng lễ nghi, luân thường đạo lý, hoàng đế sẽ phá vỡ sự cân bằng tốt đẹp của hai chu kỳ tự nhiên này và gây ra những tai họa thảm khốc như động đất, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh và nạn châu chấu phá hoại mùa màng.

  → Mấy câu nằm giữa đoạn thì trừ 1–2 cái chú thích là được rồi, câu cuối đoạn thì để 2–3 cái cũng được. Trước đây viết mấy bài Khá Bảnh, Tuyền Mốc tôi cũng hay lạm dụng spam nguồn để cho "oai", nhưng nhiều quá thì nó mất đẹp, mà bài chọn lọc thì càng không nên. Bài này giảm lượng chú thích cho giống bài nhà Tống hoặc phiên bản chọn lọc bên en là ổn. -- Χλόη | Λη Ξυαν 01:02, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Dạo này hơi bận, tôi sẽ cố hoàn thành vào khoảng tuần sau. – Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 08:46, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Bạn nhìn vào chú thích của phiên bản chọn lọc, di chuột vào sẽ thấy bản chất nó là chú thích gộp của rất nhiều trang sách. Những câu có nhiều chú thích nhiều thế này hầu hết đều là những câu liệt kê, hoặc có dạng từ năm X đến năm Y. Người ta chỉ đơn giản là tách nhỏ chú thích so với bản chọn lọc ban đầu mà thôi. – Lương Triều Vỹ (thảo luận) 10:09, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Ngô Mạnh Đức Nếu vậy thì gộp vài cái vào {{sfnm}} hoặc {{sfnmp}} đi cho nhìn đỡ bị overkill – Nhac Ny Talk to me ♥ 10:32, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412 Rảnh rảnh bạn giúp tôi cái được không? – Lương Triều Vỹ (thảo luận) 10:33, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Ngô Mạnh Đức ok vậy đề tôi sửa sương sương cho – Nhac Ny Talk to me ♥ 10:36, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412 Cảm ơn, thật sự rất bận. – Lương Triều Vỹ (thảo luận) 10:41, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Lệ Xuân @Ngô Mạnh Đức Tôi đã gom bớt các nhóm chú thích lại, chủ yếu 1-2 chú thích ở 1 vị trí, hạn chế tối đa 3. Hai bạn vào xem ok chưa – Nhac Ny Talk to me ♥ 14:30, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412 Cảm ơn bạn nhiều, còn vài triều đại nữa, hi vọng sau này bạn và các thành viên dự án Trung Hoa tiếp tục nâng cấp. – Lương Triều Vỹ (thảo luận) 14:52, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Một số thông tin gây tranh cãi đôi khi cần 4-5 nguồn. Còn bình thường thì 1-3 là đủ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:02, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyentrongphu Tôi gom lại hết rồi, nhìn 4-5 nguồn cũng hơi chướng mắt – Nhac Ny Talk to me ♥ 12:54, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  User:NhacNy2412 Ý của tôi là một số thông tin gây tranh cãi cần 4-5 nguồn khác nhau. Ví dụ, bạn gôm 4 nguồn khác nhau thành 2 chú thích thì căn bản nó vẫn là 4 nguồn khác nhau. Gọn gàng súc tích hơn thì tốt thôi. Số lượng chú thích trong bài thay đổi nhưng số lượng nguồn thì vẫn như cũ. Suy ra, tôi và bạn không có mâu thuẫn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:08, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Odyssey

 1. Giới thiệu: Bài viết nói về một thiên sử thi cực kỳ nổi tiếng, được Homer sáng tác vào thời Hy Lạp cổ đại. Câu chuyện theo chân người anh hùng Hy Lạp Odysseus, vua của Ithaca, và hành trình trở về nhà của chàng sau khi cuộc chiến thành Troia kết thúc. Sau mười năm chiến trận, Odysseus phải lưu lạc thêm mười năm nữa, đối mặt với bao hiểm nguy đã khiến toàn bộ thủy thủ đoàn đều thiệt mạng. Trong khi ông vắng mặt và được cho là đã chết, vợ ông là Penelope và con trai Telemachus phải đối mặt với những kẻ cầu hôn cạnh tranh nhau hòng cưới được Penelope để chiếm đoạt tài sản. Sử thi Odyssey từng đứng đầu danh sách những câu chuyện có sức ảnh hưởng lâu bền nhất trong lịch sử văn học từ cuộc thăm dò của BBC Culture năm 2018 (ý này đã được chọn lên bản tin BCB).
 2. Ghi công: Dịch giả chính của bài là bạn ReiAzure, một thành viên có niềm đam mê dịch các bài viết thuộc đề tài cổ đại của phương Tây. Bản thân bài viết cũng là bản GA bên tiếng Anh mới được bình chọn từ tháng 10 năm ngoái. Mời cộng đồng nhận xét bài viết.
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  16:00, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.  Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử.  Jimmy Blues  14:52, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phản đối

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Không rõ là phần tóm tắt cần phải dẫn link đến nguồn viết bài tóm tắt hay không, vì nếu không có nguồn đối chiếu thì nội dung không chặt chẽ, dễ bị sửa đổi sai lệch nội dung thiên sử thi— Dr. Voirloup💬 04:24, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Đề cử đã qua