Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử Đề nghị rút sao Thảo luận  

 

Viết tắt
WP:UCVCL
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
 1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
 2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{OK}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết  *{{OK?}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{OK}} hoặc *{{YK}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{YK}}.
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 2 điều kiện, có ít nhất 3 ý kiến “Đồng ý” và giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết). Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau 30 ngày tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại). Những bài đã có đủ 3 ý kiến đồng ý cũng cần có thời gian ứng cử ít nhất 2 tuần (đủ để các thành viên xem xét và cho ý kiến nếu cần) mới được gắn sao chọn lọc. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận.
 • Tuy mọi thành viên đều có quyền đề cử nhưng chỉ ý kiến của các thành viên đủ điều kiện (có tài khoản ít nhất 1 tháng và 100 sửa đổi trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu) mới có giá trị trong việc kết luận.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành bài viết chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
 1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}
 2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
 3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu Sao chọn lọc có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
 4. Xóa tiêu bản {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
 5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc.
 6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2015/Các tựa.
 7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2015/Tuần được đưa lên".
 8. Thêm nhãn "chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
 1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}
 2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
 3. Xóa tiêu bản {{UCVCL}} và thêm tiêu bản {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.

Gợi ý[sửa]

Đề cử hiện hành[sửa]

SMS Kaiser (1911)[sửa]

Tình cờ xem mục gợi ý trong Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc thấy có loạt bài viết về cái này.Bản thân thì cũng không rành gì về khoản này cho lắm nhưng soi đi ngó lại từ đầu đến đuôi thì bài này không có lỗi gì cả.Mong mọi người bỏ phiếu! DoDung2001 (thảo luận) 04:12, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Đồng ý
 1.  Đồng ý Như đã nói ở trên! DoDung2001 (thảo luận) 04:12, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Đồng ý Bài tốt -- Thánh - Đế  14:32, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Phản đối
Ý kiến

SMS Kaiserin[sửa]

Tình cờ xem mục gợi ý trong Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc thấy có loạt bài viết về cái này.Bản thân thì cũng không rành gì về khoản này cho lắm nhưng soi đi ngó lại từ đầu đến đuôi thì bài này không có lỗi gì cả.Mong mọi người bỏ phiếu! DoDung2001 (thảo luận) 04:12, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Đồng ý
 1.  Đồng ý Như đã nói ở trên! DoDung2001 (thảo luận) 04:12, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Đồng ý Bài viết đầu tư kĩ lưỡng -- Thánh - Đế  14:39, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Phản đối
Ý kiến

SMS Prinzregent Luitpold[sửa]

Tình cờ xem mục gợi ý trong Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc thấy có loạt bài viết về cái này.Bản thân thì cũng không rành gì về khoản này cho lắm nhưng soi đi ngó lại từ đầu đến đuôi thì bài này không có lỗi gì cả.Mong mọi người bỏ phiếu! DoDung2001 (thảo luận) 04:12, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Đồng ý
 1.  Đồng ý Như đã nói ở trên! DoDung2001 (thảo luận) 04:12, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Đồng ý Bài viết kĩ -- Thánh - Đế  14:40, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Phản đối
Ý kiến

SMS König Albert[sửa]

Tình cờ xem mục gợi ý trong Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc thấy có loạt bài viết về cái này.Bản thân thì cũng không rành gì về khoản này cho lắm nhưng soi đi ngó lại từ đầu đến đuôi thì bài này không có lỗi gì cả.Mong mọi người bỏ phiếu! DoDung2001 (thảo luận) 04:12, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Đồng ý
 1.  Đồng ý Như đã nói ở trên! DoDung2001 (thảo luận) 04:12, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Đồng ý Bài viết kĩ -- Thánh - Đế  14:40, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Phản đối
Ý kiến

Robert Oppenheimer[sửa]

Bài viết được dịch từ bài viết chọn lọc bên en, về một nhà khoa học xuất chúng, người sáng lập trường phái vật lý lý thuyết hiện đại của Hoa Kỳ, tổng phụ trách dự án chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. So với bài gốc tôi có sửa chút it. Michel Djerzinski (thảo luận) 15:11, ngày 28 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Đồng ý
 1.  Đồng ý Minh Nhật (thảo luận) 08:28, ngày 29 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Đồng ý Bài dịch từ bài chọn lọc bên en, dịch sát nghĩa, mình đồng ý để bài này lên chọn lọc. -- Messi-Suarez  -Neymar -- 13:47, ngày 29 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 3.  Đồng ý Bài dịch tốt. Nội dung đầy đủ so với những gì mình biết về nhà vật lý hạt nhân này. À mà trong cuốn từ điển danh nhân thế giới viết về ông này thì lại nói là sinh 25/5/1904, mất 18/11/1967. zzmk 06:33, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 4.  Đồng ý Bài trình bày đẹp, đầu tư kỹ lưỡng! DoDung2001 (thảo luận) 03:22, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Phản đối
Ý kiến
 1. Phần liên kết ngoài chưa dịch hết.116.105.212.136 (thảo luận) 15:32, ngày 28 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Có Đã dịch.Michel Djerzinski (thảo luận) 17:13, ngày 28 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến Bạn ăn gì mà dịch khỏe thế? Cứ dịch ào ào mà chất lượng dịch cũng cao, ghê thật! Nguyentrongphu (thảo luận) 20:23, ngày 28 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Arsenal F.C.[sửa]

Bài dịch từ bài chọn lọc bên bản tiếng Anh, có chỉnh sửa, bổ sung nguồn và cập nhật link đầy đủ (20/8/2015).-- Messi-Suarez  -Neymar -- 14:37, ngày 22 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Đồng ý[sửa]

 1.  Đồng ý Một phiếu cho người đề cử bài.-- Messi-Suarez  -Neymar -- 14:45, ngày 22 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Đồng ý Minh Nhật (thảo luận) 14:30, ngày 23 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 3.  Đồng ý Ko còn link lỗi -- Thánh - Đế  11:32, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
 4.  Đồng ý Chẳng biết có thừa hay không nhưng bỏ tặng bạn 1 phiếu! DoDung2001 (thảo luận) 03:21, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Phản đối[sửa]

 1.  Chưa đồng ý Bài còn nhiều link lỗi. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 05:45, ngày 25 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Link số 12, 40 đã thay thế từ ngày 23 tháng 8 (trong chú thích ở bài có ghi "Bản gốc truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2015), mắt bạn làm sao vậy? Còn link số 82 sẽ được sửa lại bằng link này vào chiều hoặc tối nay (giờ Hà Nội). Các link còn lại hầu như truy cập được đầy đủ. -- Messi-Suarez  -Neymar -- 06:47, ngày 25 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  tui thấy messi nói đúng đó, newone nên xem lại, không phải lúc nào cũng phải có nhiều màu trắng trong trang xem nguồn mới là cl 123.27.150.220 (thảo luận) 11:47, ngày 25 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Xem lại đi newone, cvqt thay hết link rùi, với lại k nhất thiết cứ phải nhiều màu trắng trong trang xem nguồn ms là chọn lọc, miễn là nó truy cập đc là đc. 123.17.196.104 (thảo luận) 04:24, ngày 26 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Các bạn nên xem lại thông tin cụ thể đi. Ví dụ như link http://soccernet.espn.go.com/stats/attendance/_/league/ESP.1/year/2010/spanish-primera-division?cc=5901 được chuyển về link http://www.espnfc.com/spanish-primera-division/15/statistics/performance, nhưng nội dung lại khác hẳn nhau. Phải xem link https://web.archive.org/web/20131211102257/http://espnfc.com/stats/attendance/_/league/ESP.1/year/2010/spanish-primera-division?cc=5901 mới có thông tin mùa giải 2010-2011 được. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 07:10, ngày 27 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Nhưng làm vậy thì mất thời gian lắm, bạn ạ. Mình đã bỏ công sức ra dịch rồi, giờ mà k lên chọn lọc thì "nước đổ lá khoai", buồn cười lắm. Mà nếu có thêm được thì... link hỏng vẫn là link hỏng, chẳng khác gì "nước đổ đầu vịt". Cho nên vẫn để như thế, vì không có nguồn tiếng Việt nào nói về biểu tượng, màu sắc,... của đội bóng. Mong bạn xem xét dùm.-- Messi-Suarez  -Neymar -- 10:32, ngày 27 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Lúc 10:00 UTC ngày 27 tháng 8 năm 2015, 100% link được truy cập lại đầy đủ và trong trang xem nguồn, tất cả đều là màu trắng Có .-- Messi-Suarez  -Neymar -- 11:09, ngày 27 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Đang rà xoát lại các nguồn. Muốn làm bài chọn lọc thì phải chịu khó thôi."Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 04:17, ngày 28 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Ý kiến[sửa]

 1. Symbol note.svg Ý kiến thấy  Messi-Suarez  loay hoay với bài này cả ngày hôm nay. Dịch nhanh như vậy thì một là có đầu óc siêu phàm như zzmk với bài Công nghệ nano ADN (zzmk dịch nửa buổi cái bụp là xong), hai là hấp tấp như ThiênĐế98.  Messi-Suarez  nên xem lại bài, dò lỗi chính tả, cách hành văn cho nó trôi chảy (Na Tra coi trọng cái này nhứt). Khi nào rảnh Na Tra vô xem, nếu còn lỗi là chống đó nhen. Na Tra (thảo luận) 14:46, ngày 22 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Có thể nói là bài tạm ổn rùi, em dịch bài này hết 6 ngày đó nha thưa chị Na Tra ạ. -- Messi-Suarez  -Neymar -- 02:08, ngày 23 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Kím chuyện sỉ nhục tui hả Na Tra ^^ -- Thánh - Đế  02:12, ngày 23 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến Nguồn 131, 132 trích dẫn cần sửa theo bản mẫu DangTungDuong (thảo luận) 02:33, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Có  -- Messi-Suarez  -Neymar -- 14:04, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 3. Symbol note.svg Ý kiến Nội dung ngon nghẻ nhưng mà sao không việt hóa nốt cái phần chú thích với tham khảo của bài đi nhỉ, cả phần Xem thêm ở mục Kỷ lục và thành tích. Với lại, bài dài nên tôi thích liên kết wiki 1 cách đầy đủ, nhất là nói về các mùa bóng. zzmk 05:37, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Nếu liên kết hết thì trông bài "lắm link đỏ" lắm đó! -- Messi-Suarez  -Neymar -- 05:58, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Hết bik, cũng còn 4 link lỗi như bài của tui ^^ [1]  Messi-Suarez  - dọn dẹp nào!! -- Thánh - Đế  04:16, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
  Bạn nhầm với bài bên en rồi à? http://dispenser.homenet.org/~dispenser/cgi-bin/webchecklinks.py?page=vi:Arsenal_F.C. mới là link đúng  Thánh - Đế  -- Messi-Suarez  -Neymar -- 04:32, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Giuse Maria Trịnh Văn Căn[sửa]

Bài viết đã được sửa chữa, mài dũa qua lần biểu quyết trước. -- Thánh - Đế  14:09, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)-

Đồng ý[sửa]

 1.  Đồng ý Minh Nhật (thảo luận) 14:30, ngày 23 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Đồng ý Có liên kết ngoài thì bổ sung thêm vào nhé! DoDung2001 (thảo luận) 14:31, ngày 26 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 3.  Đồng ý Bài này chỉ nói là tạm được thôi chứ chưa nói là hoàn hảo,  Thánh - Đế .
 4.  Đồng ý Nhưng thôi, "nể" bạn ThiênDế98, em cho một phiếu thuận, vì lỗi mà em chỉ ra đã hoàn thành, nhưng em có một góp ý nhỏ là văn phong bài cần chỉnh chu lại, xóa bớt một số hình ko liên quan (em xem lại bài thì văn phong và hình ảnh chưa đc tốt lém đâu), nếu không mình lại gạch phiếu, bỏ phiếu chống đó nhen. -- Messi-Suarez  -Neymar -- 08:27, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  @_@  Messi-Suarez , mấy cái hình giáo xứ có ông trong đó đem xuống Hình ảnh (Tạo mục mới) , dc ko?? ^^ -- Thánh - Đế  12:20, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)
   :) Có ít nhất 5 hình ko liên quan đến bài, nhiều đoạn văn phong còn chưa chỉnh. Nếu  Thánh - Đế  ko sửa lỗi hết thì ngày 10 tháng 9 tới mình sẽ gạch phiếu và lại bỏ phíu chống đó nha.! -- Messi-Suarez  -Neymar -- 03:58, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
  Còn nữa,  Thánh - Đế , mình thấy không nên tạo mục ms như bạn ns đâu, những hình k liên quan thì xóa bớt cho bài đẹp. -- Messi-Suarez  -Neymar -- 04:01, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
  À mà  Thánh - Đế  bỏ phíu lun cho cái bài mình đề cử Arsenal F.C. ở trên đi. -- Messi-Suarez  -Neymar -- 04:08, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
  Trời, ơi toàn hình hiếm may có TV là họ hàng NV mới có được đó, ko có bất cứ trang web nào có đâu  Messi-Suarez  -- Thánh - Đế  04:14, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
   Messi-Suarez  Đã xoá -- Thánh - Đế  11:42, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
  Thôi được rồi, chấp nhận.  Thánh - Đế  càn có thái độ văn minh hơn, bạn nhé! -- Messi-Suarez  -Neymar -- 03:55, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Chưa đồng ý[sửa]

 1.  Chưa đồng ý Chưa ngó lại nội dung nhưng về độ ổn định là chưa đạt. DangTungDuong (thảo luận) 02:34, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Cái này để đến cuối tháng ko sửa lại gì là OK rồi. -- Thánh - Đế  02:35, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)-
  Ổn định chưa sửa quá >=5% hình như từ 6/8 -- Thánh - Đế  02:37, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Ở đây là khoảng cách giữa 2 lần để cử. Lần trước thất bại cũng vì sửa quá nhiều nội dung trong thời gian đề cử. Bạn cứ để bài này 1-2 tháng để xem còn ai tranh luận và ý kiến thêm, đề cử lúc đó sẽ không còn phiếu chống. 5% là tương đối lớn, nếu trong một bài 100k thì 5% đã là 1 đề mục rồi. DangTungDuong (thảo luận) 02:42, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Tại tui ko biết, thấy trong luật ghi vậy, lần này nói thật ai kêu làm dài thêm tội cũng ko làm dc, hết nguồn , hết ý rồi, cho dù thêm vào cũng ko quá 500 byte, giờ ai chê thì trừ đi bớt thôi, ko thể thêm vào nữa. Tôi cũng đã mời các TV chống vào ý kiến tại đây Thành viên:ThiênĐế98/Lấy ý kiến Ứng cử BVCL Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Cheer ý kiến ở trang TL bài, AS ok ở trang TV tôi.-- Thánh - Đế  02:49, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Bài viết ko thêm bớt quá 5% từ ngày 17/7 đến nay -- Thánh - Đế  04:20, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Mời anh xem lại DangTungDuong (xin lỗi anh, vì quá lâu ko thêm ý kiến) -- Thánh - Đế  11:38, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)
  Rất tiếc tôi không thể rút phiếu được. DangTungDuong (thảo luận) 07:50, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Vậy nói chung là phiếu ko còn hiệu lực nhưng anh ko gạhc phiếu đúng ko anh, cám ơn anh -- Thánh - Đế  07:52, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Đương nhiên là phiếu chống còn hiệu lực. DangTungDuong (thảo luận) 09:09, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)
 1.  Chưa đồng ý Ba nguồn chết  Thánh - Đế  ạ! Khi nào giải quyết xong thì nhờ bạn gạch dùm nhé, chuyển thành phiếu thuận. -- Messi-Suarez  -Neymar -- 09:28, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Xong rùj [2],  Messi-Suarez , bạn chuyển giùm phiếu thuận đi -- Thánh - Đế  13:15, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Tạm chấp nhận được, gạch phiếu!-- Messi-Suarez  -Neymar -- 08:27, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Ý kiến[sửa]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Bài này mới ứng cử cách đây 1 tuần! Điều này không được cho phép bên wiki tiếng Anh đâu. Họ đòi hỏi ít nhất 2 tuần, nếu sớm hơn phải xin phép quản lý. Quy định đó cũng là để người đề cử có đủ thời gian phát triển/sửa lỗi bài. User:ThiênĐế98 nên đặt chất lượng bài lên vị trí hàng đầu, không nên quan trọng các sao quá. Viết bài quá nhanh như vậy không thể không sót lỗi được, mà bài viết chọn lọc thì không được lỗi. Na Tra (thảo luận) 14:59, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Nhanh đâu nhanh, sửa riết hơn tháng gần như thuộc rồi. Na Tra, Wiki Anh là của người Anh, còn người Việt chưa có quy định mà ^^ -- Thánh - Đế  02:22, ngày 21 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến 10 ngày không thể thỏa mãn tiêu chí về độ ổn định. Không hiểu sao thành viên này cứ nhất thiết phải có "sao" càng sớm càng tốt thế nhỉ? DangTungDuong (thảo luận) 01:29, ngày 21 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  sồn sồn vậy đó ^^, muốn chứng nhận thành tích đó mà DangTungDuong -- Thánh - Đế  02:22, ngày 21 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Mong bạn nghiêm túc giùm. Ở đây chẳng ai quan tâm tới thành tích hết. Thiếu độ ổn định có thể khiến bài này lập kỷ lục lần đầu tiên trượt liên tiếp chỉ trong vòng 1 tháng đây. DangTungDuong (thảo luận) 09:01, ngày 21 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  Tôi mệt anh quá, nên muốn làm không khí nơi đây vui vẻ thôi, tôi không muốn mọi người vào đây BQ trong sự căng thẳng -- Thánh - Đế  12:07, ngày 21 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 3. Bài này mình nghĩ chỉ nên đề cử bài viết tốt thôi. Mặc dù viết bài rất tốt nhưng tuy nhiên nếu không khắc phục những tồn tại mà DangTungDuong đã nêu thì sớm muộn gì cũng "lên Bạn có biết". Bài này nếu đề cử BVT thì OK, còn BVCL thì... không dám.-- Messi-Suarez  -Neymar -- 14:13, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
Có lỗi gì fđâu, ổn định ko +->= 5% hơn 1 tháng  Messi-Suarez -- Thánh - Đế  14:19, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
E là sợ các bạn bỏ phiếu chống đợt trước vào chống rồi lại "lên BCB" thì đúng là buồn cười lắm  Thánh - Đế  ạ. Cho nên mình mới nghĩ là "lấy cảm giác ở BVT" đã, rồi lên chọn lọc sau cũng được. Cho nên mới k dám bỏ ps thuận cx k dám bỏ ps chống. -- Messi-Suarez  -Neymar -- 14:26, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
Tại mnh2 nôn nóng wá mà, mà như trong tl DangTungDuong, mình đã lấy ý kiến mấy bạn phản đổi và ko ai còn ý kiến gì - Messi-Suarez -- Thánh - Đế  14:32, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (UTC)
Bài linh tinh như thế này mà cứ đề cử làm mất thời gian mọi người qua. Tay Đế này nôn nóng, cứ chờ phiếu chống nhé14.169.27.43 (thảo luận) 10:20, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
Tôi vốn ko ưa các bạn ẩn danh xỉa xói người khác, đừng làm mất giờ của tôi -- Thánh - Đế  12:18, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 1. Symbol note.svg Ý kiến Mình thấy trong bài có những từ văn lũng củng và viết ngược.VD:Huyết áp mà bạn ghi là áp huyết.Bài này UCBVT thì 50% được, chứ vô đây là UCBVCL thì chỉ được 10% thôi ThiênĐế98 ạ.--Phạm Gia Minh (thảo luận) 10:03, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Nguồn ghi áp huyết tôi ghi theo Phạm Gia Minh, chứ mới đầu ghi huyết áp đó -- Thánh - Đế  10:07, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Xin lỗi User:ThiênĐế98 nha.Nhưng bài chỉ cỡ BVT mà thôi.--Phạm Gia Minh (thảo luận) 10:14, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Việt Nam[sửa]

Lưu 12. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 06:32, ngày 25 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Cho ứng cử vì tôi đã mở rộng bài, nếu bài có lỗi gì, báo cho tôi biết.-- PGIATHUY (Thảo luận) 14:20, ngày 19 tháng 8 năm 2015 (UTC+7)

Đồng ý[sửa]

 1.  Đồng ý 101.99.9.254 (Thảo luận) 7:43,ngày 19 tháng 8 năm 2015 (UTC)
  IP ko dc bỏ phiếu Na Tra (thảo luận) 08:56, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Đồng ý Bài về nước mình mà chưa dc chọn lọc, mà bên ngôn ngữ khác lại dc chọn lọc. Minh Nhật (thảo luận) 14:29, ngày 23 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Phản đối[sửa]

 1.  Chưa đồng ý Bài còn rất nhiều vấn đề. Ví dụ: Mục "Văn hóa", "Tôn giáo", "Phân cấp hành chính" .v.v.. không nguồn. Na Tra (thảo luận) 09:27, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2.  Chưa đồng ý Bài vẫn còn thông tin lỗi thời ở mục các số liệu Kinh tế. Mời các thành viên vào cập nhật. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 06:10, ngày 1 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Ý kiến[sửa]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Bài rất nặng, bạn nên xem vì sao những lần đề cử trước chưa thành công. DangTungDuong (thảo luận) 09:47, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến Để bài này trở thành BVCL khó, cần đầu tư còn nhiều và dài. Tôi nghĩ bạn có thể tham khảo bài như Hoa Kỳ (phiên bản Eng), bài đó là BVT, mình có thể học cách trình bày của họ, rồi thêm một số các mục khác mang tính bản sắc và riêng của nước ta vào nữa. zzmk 07:38, ngày 22 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 3. Symbol note.svg Ý kiến Cũng không muốn bỏ phiếu chống làm gì đâu vì hôm nay là ngày 2-9. Nhưng nguồn bài này còn yếu.Xem bên wiki tiếng Anh bài này có hơn 100 nguồn mà bên mình chỉ hơn 60! DoDung2001 (thảo luận) 03:24, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Đề cử đã qua[sửa]

Searchtool-80%.png Danh sách đầy đủ tất cả các đề cử trong quá khứ

Thành công[sửa]

Năm 2015[sửa]

Không thành công[sửa]

Năm 2015[sửa]