Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (4) Rút sao (2) Giáng sao (0) Thảo luận Thống kê
Tuần tới: Họ Trèo cây      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Bài viết còn vấn đề
 Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định được nêu trong Quy chế biểu quyết.
  • Mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết.[2]
  • Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã hủy các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc.[4] (Riêng đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, nếu phát sinh phiếu chống trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[5]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVCL, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao chọn lọc để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Chọn lọc để biết cách điền các tham số.
  5. Ở trang thảo luận bài, cập nhật tham số |chất lượng=... của các hộp dự án thành |chất lượng=CL. Sau đó, đến các trang dự án của bài viết và thực hiện công việc cập nhật, bổ sung tương tự.
  6. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết chọn lọccổng thông tin nội dung chọn lọc.
  7. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2024/Các tựa.
  8. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2024/Tuần được đưa lên".
  9. Đề cử bài vào cuộc thi "Bài viết của năm" tại Wikipedia:Bài viết của năm/Cuộc bình chọn bài viết của năm 2024.
  10. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  11. Cuối cùng, thông báo đến các thành viên khởi tạo hoặc mở rộng bài đáng kể bằng cách viết đoạn mã {{thế:Thông báo Bài viết chọn lọc|Tên bài}} tại trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang biểu quyết bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Tra tấn

Bài được dịch từ FA bên en.wiki bởi tôi và bạn P. ĐĂNG (gắn sao từ tháng 5 năm 2022) phiên bản 1168797552. Tôi đã dịch thêm một số thông tin mà tôi-thấy-là-nó-hữu-ích. (Bỏing bỏing) 23:22, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

Phản đối

Ý kiến

 1.  Ý kiến Chú thích số 239 không trỏ đến nguồn. Phần nguồn có chỗ ghi (bằng tiếng Anh) có chỗ thì không, cần phải thống nhất lại. Squirrel (talk) 03:14, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Đã sửa. Cảm ơn SecretSquirrel1432 đã nhắc, trong bài có duy nhất một nguồn sách tiếng Việt (chú thích số 8), chờ ý kiến của bạn để tôi tiếp tục chỉnh lại cho chính xác hoặc bảo lưu nguyên vẹn cái nguồn này. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 04:45, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Mình đã duyệt lại và không còn ý kiến gì về phần trình bày nguồn. Có vẻ như (bằng tiếng Việt) không hiển thị được. – Squirrel (talk) 06:47, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  SecretSquirrel1432 Tôi sẽ đợi các thành viên khác cho ý kiến phần này. Tôi và Teyvatism đã thảo luận xóa câu này trước đó vì câu này như câu kết bài không có tác dụng làm rõ thêm gì cả. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 03:10, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2. Ảnh để minh họa câu "Việc cảnh sát tra tấn là chuyện thường ngày tại Ấn Độ." không liên quan lắm, chỉ chụp lại đồn công an/cảnh sát ở Đảo Baratang chứ không minh họa nội dung. — Dr. Voirloup💬 04:59, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Teyvatism Hình này tôi thấy cũng không liên quan. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 05:08, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Đã xóa như bên En. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 05:23, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Lúc đầu thì tôi định xóa như bài gốc, nhưng lại nghĩ "xóa hình thì mất tiêu thông tin/nguồn" nên phân vân tới giờ – (Bỏing bỏing) 10:11, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Sau khi bỏ các chi tiết thừa, bài viết ít hơn 4 nguồn so với phiên bản bên En lúc ứng cử nhưng bằng nguồn với phiên bản hiện tại. P.s Sao tôi thấy vắng quá vậy! Ai đó nói gì đi. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 05:08, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.  Ý kiến Về ảnh minh họa không rõ tại sao bạn không sử dụng bức ảnh này như bên enwiki nhỉ (bức ảnh đó rất trực diện và cực kỳ thân thuộc) Hongkytran (thảo luận) 10:46, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Hongkytran Mình cần 1 bức ảnh mang tính "iconnic" một tí – (Bỏing bỏing) 10:53, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Teyvatism: Vậy à bạn:))) Câu "Phần lớn các nghiên cứu về các nạn nhân sống sót đều tập trung vào nhóm người xin (đang) tị nạn tại các quốc gia phương Tây." ở đề mục Tác động, mình không hiểu cụm từ xin (đang) nghĩa là gì, bạn có thể giải thích được không! Hongkytran (thảo luận) 11:02, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Hongkytran: Đơn giản là "đang tị nạn hoặc đang xin tị nạn" thôi bạn – (Bỏing bỏing) 11:04, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Teyvatism: Mình thấy rất lấn cấn ở chỗ này. Bạn hiểu nhưng chưa chắc người khác đã hiểu. Bạn chỉnh lại cho nó dễ hiểu với đại chúng hơn nhé! Hongkytran (thảo luận) 11:59, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hongkytran Đã sửa thành "Phần lớn các nghiên cứu về các nạn nhân sống sót đều tập trung vào nhóm người xin và được tị nạn tại các quốc gia phương Tây." Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 13:19, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@P. ĐĂNG Tôi sửa lại thành thế, có lẽ bị lặp từ nhưng không ảnh hưởng gì – (Bỏing bỏing) 14:17, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Teyvatism Tôi vẫn thấy sao sao. Câu "nhóm người xin và được tị nạn" tôi tham khảo từ tài liệu luật (xem File này: file:///C:/Users/HP/Downloads/bi-8-nguyn-thanh-quyn%20(2).pdf). Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 14:22, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Còn tôi thì lấy từ tài liệu của LHQ – (Bỏing bỏing) 14:28, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Well, thế vậy cũng được, cách dịch nào cũng xác nghĩa, có lẽ cách dịch này dễ hiểu hơn thì nên ưu tiên. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 14:33, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@P. ĐĂNG "Xin và được" => "xin tị nạn và được chấp nhận" ấy hả, có lẽ hơi thiếu ý – (Bỏing bỏing) 14:34, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Nhóm người xin tị nạn và được (đang tị nạn) -> tóm gọn thành "người xin và được tị nạn". Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 14:37, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 1.  Ý kiến Tôi đã đọc qua 7/10 đề mục, trừ đề mục 4,5,7. Tôi chỉ còn một số cụm từ khó hiểu, hy vọng các tác giả giúp giải thích hoặc dịch lại nếu tìm ra thuật ngữ: chuộc tội đạo đức, thể chế lũng đoạn, tổn thương đầu bằng cách rung lắc mạnh. ✠ Tân-Vương  18:53, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Loud (album của Rihanna)

The Loud Tour
 • Nhận xét: Loud là album phòng thu thứ năm của Rihanna, đồng thời cũng là một nhạc phẩm mà mình nghiện tới mức nghe đi nghe lại liền tù tì nhiều năm nay. Bài được mình nâng cấp và mở rộng đáng kể so với các ngôn ngữ khác, đồng thời hiệu đính trình bày + kiểm chứng chú thích nguồn gốc để đáp ứng tiêu chuẩn chọn lọc. Thân mời cộng đồng tham gia nhận xét và biểu quyết nội dung chất lượng.
 • Người nhận xét: Squirrel (talk) 04:35, ngày 3 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

 1.  Đồng ý Đã rà toàn bài và theo mình thì không còn vấn đề sai sót gì nữa. Một sô chỗ lủng củng mình đã edit rồi! Hongkytran (thảo luận) 09:52, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Mình cảm thấy bài không có vấn đề lớn nên để phiếu với tư cách người đề cử kiêm tác giả. Squirrel (talk) 05:25, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Phản đối

Ý kiến

 1.  Ý kiến @SecretSquirrel1432: Ở đề mục Đội ngũ sản xuất, Rihanna là lead artist của album này mà tại sao lại giữ vai trò hát nền nhỉ, mình hơi lấn cấn chỗ đó! Hát nền thường dành cho các ca sĩ khách mời, giống như trường hợp của Eminem trong track "Love the Way You Lie (Part II)". Bạn check lại nha! Hongkytran (thảo luận) 03:20, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Hongkytran: Đã sửa, do mình replace trong Notepad nhầm chỗ đó thui. – Squirrel (talk) 03:29, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@SecretSquirrel1432: Cũng ở đề mục đó thì theo như mình đối chiếu bên enwiki phát hiện 2 cụm từ "vocals" (Drake, Eminem, Nicki Minaj) và "backing vocals" (Stacy Barthe, Cristyle Johnson) trong khi bên viwiki dịch là "hát nền" và "giọng hát nền". What? Khác gì nhau nhỉ! Bạn check lại chỗ đó toàn bài nha! Hongkytran (thảo luận) 04:52, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Hongkytran: Đã sửa. Mấy cái lỗi tiểu tiết như này bạn cứ vào bài và sửa luôn nha. Sau đó để lại lý do qua phần tóm lược cho mình biết. Squirrel (talk) 05:07, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

"Shake It Off"

 • Nội dung: Bài hát này sẽ khiến bạn trở nên "xương đồng da sắt" trước những người ghét bỏ hay cười nhạo gièm pha bạn qua lời điệp khúc: "Vì dân chơi là phải chơi, chơi, chơi, chơi, chơi / Những người ghét tôi thì cứ việc ghét, ghét, ghét, ghét, ghét / Bạn yêu à, tôi chỉ việc kệ, kệ, kệ, kệ, kệ."
 • Nhận xét: "Shake It Off" là một bài hát đạt 3,4 tỷ lượt xem trên YouTube của Taylor Swift nằm trong album 1989 (tính đến thời điểm mở biểu quyết). Bài được viết đầy đủ dựa trên BVCL bên En và đã rà soát chất lượng trước khi ứng cử. Thân mời cộng đồng tham gia bình chọn BVCL.
 • Người nhận xét: Squirrel (talk) 00:04, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

 1.  Đồng ý Tôi vinh dự được bỏ phiếu đồng ý đầu tiên cho bài viết này. Vì thành viên viết bài là người viết bài chất lượng cao chuyên nghiệp, lần này tôi tập trung vào nội dung của bài viết. Tôi đã đọc phần lớn nội dung bài viết, trừ một đề mục. Tôi đã tự tay chỉnh sửa một số giới từ và đã có thảo luận rất hữu ích với tác giả để chỉnh lại một số câu từ chưa thuần Việt cho lắm tại đây. Sau khi đọc từng phần và phần chỉnh sửa, cá nhân tôi thấy không còn lý do gì để không đồng ý với đề cử BVCL này tại đây, theo nội dung văn phong của bài viết. Cảm ơn tác giả bài viết đã dịch thuật rất tốt một bài viết đồ sộ về cho dự án tiếng Việt này. ✠ Tân-Vương  03:04, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Sau khi mình kiểm tra lại nội dung và random check nguồn thêm một lần nữa thì mình thấy đã ổn, và do đó mình sẽ để phiếu với tư cách là người đề cử. Tuy nhiên, nếu cộng đồng có thắc mắc gì khác thì hãy để ý kiến bên dưới, mình sẽ sẵn sàng thảo luận, cải thiện và hỗ trợ hết sức cho đề cử này. Squirrel (talk) 13:38, ngày 11 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.  Đồng ý Duyệt. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:16, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.  Đồng ý "bạn nên tập trung tận hưởng bằng giai điệu hết sảy con bà bảy này" hài quá Biheo2812 (thảo luận) 04:50, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.  Đồng ý Bài viết chất lượng xuất sắc, đủ chuẩn làm BVCL.  Jimmy Blues  14:47, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Phản đối

Ý kiến

 1.  Ý kiến Còn ba chỗ lấn cấn sau khi đọc bài, nhờ bạn SecretSquirrel1432 sửa giúp. Đó là các cụm "lễ hội lợi ích", "đấu tranh lãng mạn công khai" và "tận dụng mạnh mẽ". Ngoài ra thì tôi đã mạn phép sửa một vài giới từ chưa vừa ý. ✠ Tân-Vương  00:21, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @ThiênĐế98: Mình đã sửa lại theo yêu cầu, bạn xem bài thử. Squirrel (talk) 01:20, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Vẫn thấy cụm "lãng mạn công khai" nó sao sao đó, hy vọng bạn SecretSquirrel1432 có cách chỉnh. Còn cụm đầu tiên, sau khi xem qua enwiki, tôi đã nhận ra từ mình cũng đang tìm, đó là "buổi hòa nhạc từ thiện"/"đêm nhạc thiện nguyện"! ✠ Tân-Vương  01:29, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @ThiênĐế98: Mình vừa tra thêm từ điển tiếng Anh và sửa lại tiếp: [1] – Squirrel (talk) 01:49, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Bạn SecretSquirrel1432 thấy ổn không nếu thử "đổi vế" của câu này thành: "một album mà qua đó cô đã bức phá/cởi mở giải phóng bản thân khỏi những lần trăn trở trong chuyện tình yêu/lãng mạn, cũng như đón chào/chào đón nguồn năng lượng lạc quan tích cực"? Vẫn hơi khó hiểu chút chút, có lẽ là phần ngữ pháp quá khó dịch :(  ✠ Tân-Vương  02:03, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @ThiênĐế98: Câu trên thực ra chỉ đơn giản di chuyển vị trí trạng ngữ "một cách..." sang ở giữa chủ ngữ vị ngữ, nhưng về mặt nghĩa thì vẫn giữ nguyên. Mình cũng luôn dịch kiểu này trong các bài dịch để không bị lặp từ "một cách" :) Mình cũng đã sửa rồi. Vấn đề dịch thuật các ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Việt đã là một chuyện nan giải, mình thấy là do vấn đề ngữ cảnh thôi. Còn ngữ pháp thì mình có quyền phá bỏ quy tắc văn phạm thường thấy trong tiếng Anh và đổi thành ngữ pháp hay dùng trong tiếng Việt như chuyển passive voice (được... bởi...) về active voice chẳng hạn :) – Squirrel (talk) 02:28, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Cảm ơn bạn SecretSquirrel1432, tôi thấy không còn gì lấn cấn, rất xin lỗi vì phiền bạn nhiều lần chỉ cho vài cụm từ :( ✠ Tân-Vương  02:42, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Không sao đâu mà. Đến với sân chơi BVCL/BVT thì mình thích bài mình viết bị review tơi tả giống En, càng bị bóc càng nhiều lỗi thì lại càng kịch tính và hấp dẫn, như thế mới cải thiện chất lượng đáng kể cho bài được. Chứ mà bài chỉ toàn được ok không thì mình thấy nhàm lắm ý :) – Squirrel (talk) 02:48, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Nhưng chèn ép quá dáng thì người viết có khi lại phải tự nhủ "khốn cho thân tôi tàn tạ :D". ✠ Tân-Vương  03:01, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đa Minh Đặng Văn Cầu

Bài viết này có nội dung chính về Giám mục Đặng Văn Cầu, giáo sĩ Công giáo được bổ nhiệm và chính thức lãnh đạo các giáo dân Công giáo thuộc về hai tỉnh hành chính Thái Bình và Hưng Yên, trên một địa bàn đươc Giáo hội Công giáo gọi là Giáo phận Thái Bình. Tương tự như bài về giám mục Phêrô Kiều Công Tùng, bài viết này được quan sát, cập nhật kỹ lưỡng trong giai đoạn bổ nhiệm cũng như lễ tấn phong chức giám mục cho chủ thể vào cuối năm 2022. Với những cập nhật liên tục và cũng như những bổ sung từ nhiều nguồn tin từ trong và ngoài nước, từ nguồn tôn giáo đến nguồn chính phủ, tôi tin rằng nguồn tin về nhân vật đã đầy đủ, nên mạo muội trình bày bài viết này ra để cộng đồng đánh giá trong mục Bài viết Chọn lọc.

 • Tóm tắt: Giám mục Đặng Văn Cầu sinh năm 1962 trong một gia đình Công giáo sinh sống tại tỉnh Thái Bình. Sau khi thân mẫu qua đời, cậu bé Cầu, từ năm chín tuổi đến sinh sống với các linh mục giáo phận Thái Bình. Sau khi linh mục đầu tiên chăm sóc cậu là linh mục Uyên chuyển nhiệm sở, cậu đến sinh sống với linh mục Giuse Maria Đinh Bỉnh. Sau quá trình học tập tôn giáo tại Thái Bình và Hà Nội, chủng sinh Cầu được truyền chức linh mục vào năm 1996. Sau khi trở thành linh mục, Đặng Văn Cầu đảm nhận chức chánh Văn phòng Tòa giám mục Thái Bình trước khi đi du học tại Pháp, tốt nghiệp văn bằng Cao học Mục vụ Huấn giáo năm 2005. Thời linh mục, ông đảm nhận nhiều chức vụ như Thư ký riêng của Giám mục, chánh xứ, hạt trưởng và đại diện giám mục. Năm 2017, ông trở thành Giám đốc Đại chủng viện Thái Bình, và được bổ nhiệm làm giám mục vào cuối tháng 10 năm 2022. Lễ tấn phong và nhậm chức của giám mục Cầu đã được cử hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Bài viết này là một bài tự viết với một lượng thông tin chi tiết và đầy đủ. Định dạng được sử dụng trong bài viết được cập nhật theo các tiêu chuẩn tại khu vực này trong những năm gần đây, cũng như một số thay đổi trong cách trình bày trong các bài viết về giám mục Công giáo. Bài viết không có nguồn chết, và các nguồn (nếu có thể) đều đã được lưu trữ để tham khảo lâu dài. Dù đã tinh chỉnh sửa đổi rất nhiều trong khoảng hơn nửa tháng vừa qua, tuy vậy, bài viết có thể còn có những sai sót; vì vậy, rất mong mọi người hỗ trợ góp ý để bài viết thêm hoàn thiện. Rất cảm ơn mọi người,  ✠ Tân-Vương  16:40, ngày 27 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

 1.  Đồng ý Mình đã dò qua và nhận thấy bài đã đáp ứng tiêu chuẩn BVCL. Squirrel (talk) 13:10, ngày 4 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Không thấy có vấn đề gì. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:07, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.  Đồng ý Nhất trí ủng hộ BVCL này.  Jimmy Blues  14:33, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.  Đồng ý Bài viết này rất xứng đáng để trở thành BVCL tiếp theo! Hongkytran (thảo luận) 11:04, ngày 19 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Chưa Đồng ý

Ý kiến

Hongkytran Rất cảm ơn bạn vì đã nêu ra một ý kiến rất thú vị, đơn giản vì tôi đã quen với thuật ngữ nên đọc rà soát nhiều lần không thấy có gì lấn cấn. Đối với Công giáo Việt Nam thuật ngữ "bà cố" dùng để chỉ mẹ/thân mẫu của giáo sĩ và tu sĩ. Tôi đã thêm vào bài để giải thích thuật ngữ này, và dùng từ "thân mẫu" để tiếp cận mọi đối tượng độc giả. ✠ Tân-Vương  04:43, ngày 28 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@ThiênĐế98: Không biết liệu có thông tin về thân phụ của vị giám mục này không bạn? Hongkytran (thảo luận) 11:13, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Hongkytran: Cảm ơn bạn nhiều vì đã hỏi câu hỏi này, để tôi có thể giải thích cho không những bạn mà còn tất cả các thành viên đang quan tâm biểu quyết này. Theo kinh nghiệm viết loạt bài này của tôi, thông tin bị các trang tin Giáo phận che dấu, thường "không tốt đẹp" và "không sáng sủa" gì, theo góc nhìn ở thời điểm hiện tại. Vì người nam thường tham gia chiến tranh, và trong chiến tranh có nhiều phía, thông thường, các nguồn tin Công giáo chọn nhiều cách để đưa tin: (1) Chỉ nhắc đến tên và năm sinh năm mất Hoặc năm qua đời, có khi không đề cập đến tên (Gm. Kiều Công Tùng); (2) Chỉ nói bóng gió về nghề nghiệp không gây tranh cãi hay chức vụ trong giáo xứ (nhắc bán phần), ví dụ thân phụ thường đi làm việc xa và ít về thăm (Gm Nguyễn Hữu Long), một viên chức trong hội đồng giáo xứ (Tgm. Nguyễn Kim Điền); (3) Không nhắc gì hết (trường hợp này) và (4) Nhắc đến vì không có liên quan và không có gì cần che giấu (bài Hồng y Trịnh Văn Căn, hồng y Trịnh Như Khuê). Các trường hợp không nhắc gì hết, có thể nằm trong một/một số trường hợp sau đây: đời sống không đạo đức, là lính chiến đấu/quan chức/công chức cho các thể chế/tổ chức chính trị mà ngày nay không nắm chính quyền (Gm. Bùi Công Trác, nhắc đến không chính thức qua video giảng lễ), là đối tượng cần phải xem xét trong Cải cách ruộng đất (Gm. Nguyễn Thái Hợp). Cá nhân bài viết này, thì tôi đã tìm kỹ nhưng không thấy nhắc đến, dù tôi có tìm thấy các nội dung Tạ ơn tại [2][3], [4] nhưng cũng không có thông tin gì. ✠ Tân-Vương  17:11, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hongkytran Tôi đã dành thêm nhiều thời gian bổ sung và xem xét, nhưng rất lạ là giám mục này không về giáo xứ được sinh ra (Lương Đống) để tạ ơn. Các thông tin gia đình thường xuất hiện trong tin/giảng lễ tại lễ tạ ơn tại giáo xứ. Tôi rất tiếc phải nhắn cho bạn biết là không có thông tin nào được công bố về thân phụ của chủ thể. ✠ Tân-Vương  17:25, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đề cử đã qua