Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (2) Rút sao (5) Giáng sao (0) Thảo luận

 

Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Cập nhật đề cử vào bản mẫu {{Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1}}.
 • Nhằm thu hút trang ứng cử bài viết chọn lọc tới những đối tượng độc giả/những thành viên khác, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQBVCL|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và có ít nhất 200 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[2]
  • Tham gia biểu quyết: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[3] Nếu không đủ điều kiện, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Những luận điểm phản đối sau sẽ không được chấp nhận và bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu:[4]
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ nên không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là "ngắn") nên không thể chấp nhận.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[5]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[6]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[7] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành bài viết chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu Sao chọn lọc có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Thêm nhãn "chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác[8].
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Throffer

Bản dịch hoàn chỉnh đầu tiên của en:Throffer trên mọi phiên bản ngôn ngữ (tỷ lệ dịch máy 70%).
Tính đến giờ, đây là bản dịch tôi hao tốn nhiều thời gian nhất, vì phải xem hết cả 3 phần phim Bố già để hiểu câu thoại khởi nguồn khái niệm có vai trò gì. Xem qua thôi, không dám xem kỹ.
Mời mọi người cho ý kiến.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 03:27, ngày 6 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

Phản đối

Phiếu không hợp lệ

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Bài viết này mặc dù văn phong tốt nhưng hơi trừu tượng, tôi sẽ đọc kỹ lại bài và phản hồi lại sau— Đốc-tờ Khoai-Lang 💉 Tiêm nhiễm 03:09, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Napoli - "See Naples and die"

"See Naples and die"
--- Johann Wolfgang von Goethe
Mái nhà khai sinh và kinh đô pizza của toàn thế giới

Trước khi vào phần đề cử, mình chia sẻ đôi lời về trải nghiệm của mình như sau. Khuya ngày 29 rạng sáng 30 tháng 4, mình trải qua cơn vật vã, đối với mình nó có thể là "thập tử nhất sinh", giống như đang ở lằn ranh nửa thế giới này nửa thế giới kia vậy, mộng mị nửa tỉnh nửa mơ vượt ngoài thực tại. Bản thân mình hay ốm đau, cũng không có được cơ thể khỏe mạnh lắm như bao người, và tiêm vaccine vào và "được" vật như vậy là trải nghiệm có 102 trong đời. Trong hơn 24 tiếng đồng hồ của ngày 30/4 mình sốt nguyên cả ngày, cơ thể cũng rệu rã và đầu óc không được minh mẫn lắm (cứ nghĩ bụng ôi lỡ như mai chết thì làm sao đây). Mình nảy vụt lên một ý nghĩ trong đầu rằng, nếu sáng mai tỉnh dậy đỡ sốt thì quyết chí đi Napoli nhé, "Thấy Napoli rồi chết" cũng chưa muộn - đây là một quyết định táo bạo và có phần hơi "điên điên" vì tinh thần không tỉnh táo khi ấy, có thể đối với nhiều người quyết định đi đây đi đó là bình thường nhưng đối với mình khá quan trọng - vì thực tế rằng mình "CHƯA BAO GIỜ" bước chân ra khỏi thành Rome để đặt khám phá những vùng đất khác của nước Ý đẹp xinh, và bây giờ chính phủ Ý mở lại cho Napoli là vùng màu vàng (yellow zone) rồi, cho nên phải chớp lấy cơ hội di chuyển, chứ nếu dịch nặng lên nó đổi màu trở lại thì không đi được. Giờ nếu đặt mình ở hiện tại vào lại trong hoàn cảnh đó chắc mình cũng không dám đâu, nhưng mình cảm ơn sự không tỉnh táo đã giúp mình có kế hoạch điên rồ trên và có được những trải nghiệm tuyệt vời, mới mẽ và sống động.

Sáng mùng 1 tháng 5, mình bắt tàu tại nhà ga chính của thủ đô là Roma Termini lúc 5:31 tới Napoli tầm 8 giờ và bắt chuyến tàu hướng về phía tàn tích Herculaneum-Pompeii, lúc giữa trưa mình đã đặt chân lên miệng đỉnh của ngọn núi lửa Vesuvius hùng vĩ - ngắm nhìn toàn thành Napoli dưới màn mưa. Lúc đấy cảm nghĩ mình hạnh phúc lắm, thậm chí nghĩ bụng giờ cũng thấy được Napoli rồi, cũng mãn nguyện rồi, giờ mà Vesuvius bổng dưng nổ tung lên thì mình cũng chẳng còn gì để hối tiếc (mình đùa thôi, lúc ấy tâm lý mình cũng sợ lắm). Trong chưa đầy 36 tiếng của 2 ngày 1/5 và 2/5, mình tung tăng trải nghiệm các ngóc ngách của Napoli nhiều nhất có thể dưới cơn mưa tầm tã như xối nước của ngày Thứ 7, và không hề động tới Google Maps, đi theo linh tính và mỗi lần luôn "nổ não" và cực kỳ phấn khích khi thấy những công trình và di tích vĩ đại của thành phố này, và trụ lại đây 1 đêm ở ngay cái nơi được cho là tệ nạn, nghèo nàn và nguy hiểm nhất khu vực phố cổ trung tâm, là Khu Tây Ban Nha (Spanish Quarters) đồng thời cũng là nơi rất đẹp và có cái hồn rất riêng. Mình cũng đi được quanh các thành phố thị trấn lân cận trong vùng đại đô thị Napoli như là Sorrento hay Bờ biển Amalfi đẹp tuyện trần gần đấy dưới ánh nắng miền Nam nước Ý không thể nào nắng hơn của ngày Chủ Nhật rạng rỡ. Sau cùng mình bắt tàu về lại La Mã đúng 11:40 tối của ngày 2/5. 2 ngày đối với mình như thời gian 2 tuần vậy, quan niệm thời gian trôi qua rất lâu, cho phép mình quan sát được nhiều thứ tai nghe mắt thấy và cảm nhận nhiều hơn. Khi về rồi định thần được rồi thì mình mới nhìn bản đồ và xâu chuỗi lại hết tất cả những hình ảnh, sự kiện theo trí nhớ và trải nghiệm, hệ thống hóa lại mọi thứ - và tìm được niềm CẢM HỨNG cháy bỏng để có thể biên tập lại TOÀN BỘ bài viết về Napoli.

Thành phố Napoli - NEAPOLIS trong tiếng Hy Lạp cổ đại, trải chiều dài 3 thiên niên kỷ thậm chí còn lâu đời hơn cả thành La Mã, được những người La Mã cực kỳ tôn trọng vì nó là hình mẫu đẹp của nền văn minh Hy Lạp, và khi trở thành thuộc địa của La Mã, Neapolis vẫn được quyền nói tiếng Hy Lạp và gìn giữ bản sắc văn hóa của chính mình. Trải ba nghìn năm, từ Hy Lạp đến La Mã rồi Byzantine, can qua các binh đao loạn lạc, rơi vào trong tay của người Norman, người Hồi Ả Rập, người Tây Ban Nha nhiều triều đại từ Aragon đến nhà Habsburg hay nhà Bourbon, hay thậm chí là người Pháp như dòng họ Bonaparte của Napoléon hay Joachim Murat, rồi công cuộc thống nhất vào Ý ở thời Garibaldi, trải qua thời Phát xít và trở thành thành phố Ý hứng bom đạn nặng nề nhất... Napoli trải qua quá nhiều thăng trầm như thế, mỗi lần đến và đi, họ để lại di sản và dấu ấn đồ sộ hay thậm chí là những vết sẹo cho thành phố này - thành phố có mật độ dày đặc về văn hóa, nghệ thuật, di tích lịch sử thuộc hàng top đầu của nhân loại, "một thành phố có quá nhiều lịch sử để quản lý", dồn nén tích tụ lại trong một giới hạn không gian đô thị có một không hai của thế giới, khi vô tình ngẫu nhiên hay hữu ý - những giá trị di tích văn hóa lịch sử hội tụ với thiên nhiên thắng cảnh hùng vĩ mà tạo hóa đã thiên phú ban tặng cùng 1 chỗ, đến mức ngạn ngữ châu Âu phải thốt lên "Thấy Napoli rồi chết" cũng mãn nguyện, vì nó quá đẹp. Định kiến rất nặng nề khi nhiều người chê Napoli bẩn thỉu, rác rưởi, dơ bẩn, là thủ phủ mafia và chốn nguy hiểm loạn lạc, và họ thường hay skip và bỏ qua Napoli để đến thăm những nơi khác - đúng, mình không phủ nhận những điều trên, và bản thân mình lang thang các ngóc phố Napoli dưới màn mưa tầm tã, mọi thứ phơi bày ngay trước mắt mình là một thế giới nhân sinh hiện thực phũ phàng. "Napoli non nasconde le ferite" - "Napoli không giấu đi những vết thương của mình", những khủng hoảng, những vết thương của lịch sử, và cuộc sống dân sinh ở hiện tại, Napoli phơi bày ra tất cả, và từ những vết thương ấy, biết mở lòng và chấp nhận và yêu quý nơi này một cách tự nhiên, để tìm thấy được viên ngọc cực kỳ quý báu ẩn bên dưới lớp màn lụp xụp bụi bẩn, viên ngọc ấy vẫn không ngừng thanh khiết kiều diễm cho những ai biết mở lòng và tìm thấy nó.

Đầu tháng 1/5 mình có ý tưởng bộc phát và nhìn thấy được Napoli. Thì hôm nay ngày cuối tháng 31/5, mình rất đỗi tự hào xin đề cử bài viết về thành phố này là bài viết chọn lọc tiếp theo, một ngôi sao vàng rạng rỡ góp vào bộ sưu tập Wikipedia tiếng Việt của chúng ta. Suốt cả 1 tháng liên tục và miệt mài, với minh chứng là trang lịch sử sửa đổi của bài viết, có những ngày khi đã là 3-4 giờ sáng (theo giờ Rome) mình vẫn còn thức để đóng góp mở rộng cho Napoli, và trung bình 1 ngày mình dành tới mười mấy tiếng là chuyện khá bình thường. Giờ đây bài viết Napoli được đầu tư đến mức mà mình còn phải kinh ngạc và xấu hổ cho Crystal128-services.svg Roma Crystal128-services.svg còn chưa được như thế (tất nhiên qua đây mình cũng hi vọng mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để chỉnh chu và nâng cấp lại bài Roma để tương xứng như mình đã làm với Napoli vậy), và mọi người có thể thấy Napoli của Wikipedia tiếng Việt - nói không ngoa là phiên bản xuất sắc và đầy đủ nhất khi đem so sánh với các Wikipedia ngôn ngữ khác, kể cả những bài viết được sao vàng như bản tiếng Tây Ban Nha - không là gì khi đem cân đo với Napoli tại Wikipedia tiếng Việt. Và mình tin rằng, Napoli của Wikipedia tiếng Việt xứng đáng với danh hiệu Bài viết chọn lọc.

Trước đây mình có tự hứa với lòng mình là, Napoli PHẢI là nơi đầu tiên của nước Ý để mình bước chân ra ra khỏi Rome để đáng cho mình khám phá, chưa đi Napoli thì dù Florence hay Venice có hoa lệ hay mộng mơ đến mấy mình cũng khước từ. Hiện tại, lời hứa ấy cũng được hoàn thành và thỏa lòng rồi, thì giờ đây tự do đặt chân đến khám phá bất kỳ đâu trên nước Ý đối với mình sẽ thoải mái hơn bao giờ hết, và mình hi vọng sẽ góp sức cùng mọi người mở rộng chủ đề nước Ý - một đất nước quá giàu di sản đồ sộ và những chủ đề hay ho. Lời sau cùng, mình muốn nói rằng, đến thánh còn phạm phải những sai lầm, thì huống gì mình là người thường, cho nên trong quá trình biên tập sẽ bỏ sót những lỗi mà mình không chú ý đến, cũng mong mọi người góp ý và giúp đỡ cho bài viết được hoàn thiện hơn, và ủng hộ cho bài thành phố Napoli được BVCL thành công. Mình gửi lời cảm ơn đến tất cả bởi những gì mà mọi người đang cống hiến, và mình chân thành chúc toàn thể cộng đồng biên tập viên Wikipedia sẽ có được những bài viết chất lượng tuyệt vời hơn nữa và gây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh và mở rộng. Ciao e saluti a tutti, buon lavoro a voi!

Rémy Lee (thảo luận thành viên) - 20:54 giờ Ý Flag of Italy.svg (CEST tức UTC+2), ngày 31 tháng 5 năm 2021, từ "ROMA" with "AMOR", from Rome with Love Crystal Project Package favorite.png
Đoạn dẫn giới thiệu hơi dài, nếu bạn đề cử lần sau nên gọn lại và bỏ các tiểu tiết không cần thiết. Cảm ơn bạn!  A l p h a m a  Talk 09:07, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Bài viết chi tiết, kỹ càng nhưng hơi dài và lan man quá. Mặc dù chưa hài lòng lắm nhưng mình vẫn đồng ý vì hâm mộ S.S.C. Napoli 😽. Khánh ♪KatyCat 17:35, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Hình như đây là lời tựa đề cử chọn lọc dài nhất tôi từng đọc từ trước đến giờ. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:10, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Vì thanh cuộn có thể gây lỗi ở một số thiết bị cũ nên tôi có xoá bớt một đoạn mã nhỏ ở mục Tham khảo.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:16, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến "thâu nhận" có vẻ không phổ thông, nên dùng "thu nhận" hoặc từ khác. P.T.Đ (thảo luận) 20:27, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @P.T.Đ:
  "Thâu nhận" là cách đọc/viết trại của "thu nhận". Có vẻ là một nhân vật hoàng gia nào đó có tên "Thu" và sĩ tử phải đổi cách viết vì kỵ huý.
  Người miền Nam thường dùng những từ như vậy nhiều hơn. Tôi không rõ lý do.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 20:31, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Đúng là do phạm húy gì đó nên mới sinh mấy từ thay thế (ít). Nhưng một số khác (nhiều) là do thói quen, tập tục. P.T.Đ (thảo luận) 20:37, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Đúng là vậy. Miền Nam thường kỵ húy vua chúa nhà Nguyễn nên một số từ, ví dụ như chữ Tông (宗) trong Lê Thánh Tông, Tông Nhân phủ đều được đổi thành Tôn (尊) do kỵ húy Nguyễn Phúc Miên Tông (Thiệu Trị). Fun fact ngoài lề: Thanh Hóa từng có tên là Thanh Hoa (giống Đại học Thanh Hoa), sau được đổi thành Hóa vì kỵ húy mẹ Thiệu Trị. Χλόη | Λη Ξυαν 22:30, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3. Symbol note.svg Ý kiến Đây là một bài viết thực sự rất kỳ công, tôi thực sự cảm phục trước tâm huyết mà người viết gửi gắm vào bài viết này, nhưng Wikipedia có một số yêu cầu/quy định mà bạn cần phải chú ý khi viết bài:
  1. Wikipedia:Độ lớn bài viết: Bài viết này rất dài, rất chi tiết. Tuy nhiên, một trong những quy định chính thức khi viết Wikipedia là phải tập trung vào những thông tin quan trọng, hấp dẫn nhất, không được sa đà vào tiểu tiết. Do vậy tại một bài chủ đề như Napoli, bạn cần xem xét tóm gọn nội dung và chia nhỏ chúng thành các bài vệ tinh, ví dụ Du lịch Napoli, Ẩm thực Napoli, Kiến trúc Napoli etc. (bạn có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết tại en:WP:SUMMARYWP:SPLITTING)
  2. Đoạn mở đầu của Thấy Napoli rồi chết rất hay. Tuy nhiên, đây không phải là văn phong phù hợp của một bách khoa toàn thư. Khi viết bài trên Wikipedia, người viết đặc biệt phải tránh các loại câu cảm thán mô tả, biểu lộ cảm xúc của họ (bạn có thể tìm thấy những thông tin hữu ích tại Wikipedia:Những gì không phải là WikipediaWikipedia:Thái độ trung lập)
  3. Chú thích:
   • Bài viết có số lượng nguồn rất lớn, tuy nhiên một số đoạn không có nguồn, một số đoạn có nguồn nhưng định dạng chú thích chưa phù hợp khi mà có khá nhiều chú thích sách chỉ được liệt kê mỗi tựa đề mà không có số trang (xem thêm quy định tại Wikipedia:Citing sources). Bạn cũng có tham khảo cách sử dụng bản mẫu Harvard referencing tại bài viết này (được khuyến cáo sử dụng)
   • Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy (bản tiếng Anh) quy định chỉ được sử dụng "các nguồn đáng tin cậy, độc lập, đã xuất bản", hạn chế tối đa những nguồn tự xuất bản và trong một bài viết chọn lọc thì điều này là đại kỵ. Một số nguồn, tỷ dụ ItalianFoodForever là một blog hay một vài trang web du lịch khác như Red Travel, Storie di Napoli, (xem thêm tại Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được § Nguồn tự xuất bản)
  Trên đây là một số góp ý của tôi. Chúc cho bài viết của bạn có thể trở thành bài viết chọn lọc. Χλόη | Λη Ξυαν 22:30, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Cảm ơn các ý kiến của bạn @Lệ Xuân, 1) về vấn đề độ dài, mình xin trả lời bạn thông qua trả lời chung ở bên dưới để đỡ tránh phải lặp lại ý. 2) Về vấn đề "thấy Napoli rồi chết", mình cảm ơn bạn đã nhắc nhở, bản thân mình nhận thức được văn phong cảm thán không phù hợp với Wikipedia, mình đã cố gắng sửa lại và gọt bỏ những từ ngữ cảm thán đáng kể, cố gắng giải thích câu thành ngữ Thấy Napoli rồi chết theo 1 cách trung tính nhất có thể, mong bạn xem và kiểm tra lại, và nếu vẫn còn có chỗ câu từ nào đó chưa ổn thì mong Lệ Xuân gợi ý giúp mình làm thế nào để tốt hơn. 3) Về phần nguồn, mình ghi nhận vấn đề có những chỗ tiêu đề sách nhưng thiếu trang và những nguồn tự xuất bản blog vân vân mà Lệ Xuân đã giúp chỉ ra, mình sẽ cố gắng hết sức có thể để bổ sung trang và thay nguồn cần thiết để hạn chế tối đa vấn đề trên. Chắc chắn cũng có một vài chỗ không bổ sung hoặc thay được thì xin Lệ Xuân cũng châm trước cho mình, vì thứ nhất có những đầu sách rất là cũ (cả những sách đã xuất bản những thế kỷ trước) mà mình lấy trên Wikipedia tiếng Ý và Wikipedia tiếng TBN thứ hai là BVCL (như TBN) họ vẫn dùng một số ít những trang blog để trích nguồn 1 số thông tin, vì những cái đấy cũng được xem là trí thức tụ hội của những người dân chẳng hạn như Storie di Napoli mà không thể tìm thấy ở những đầu sách đã xuất bản gần đây (hoặc đã quá cũ), hoặc chưa cập nhật, do vậy chỉ có những người dân địa phương, khi họ chia sẻ kiến thức về thành phố của họ thì chỉ họ mới biết "authentic" và sống hằng ngày với. Những cái này mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng và bổ sung nhất có thể. Rémy Lee (thảo luận thành viên) 19:19, ngày 3 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4. Symbol note.svg Ý kiến Đây chắc chắn là lời giới thiệu BVCL dài nhất mà tôi từng đọc trên Wiki. Vô Danh 05:24, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 5. Symbol note.svg Ý kiến Giật mình tưởng dịch và đề cử bài Vedi Napoli e poi muori. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 10:06, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 6. Symbol note.svg Ý kiến Đồng tình với ý kiến bên trên của Lệ Xuân. Bây giờ tiêu chuẩn BVCL là viết súc tích chứ không phải viết cho thật dài, thật chi tiết bạn ạ. Nhiều thông tin quá độc giả họ cũng không đọc nổi, thế thì chi bằng viết vừa đủ, thông tin chắt lọc để họ có thể đọc hết vẫn tốt hơn chứ. Bạn tham khảo thử bài Paris bên enwiki phiên bản được chọn làm GA thử xem. Bài này được bổ trợ bởi nhiều bài vệ tinh như en:Landmarks in Paris, en:List of tourist attractions in Paris, v.v. Tôi thấy bạn cũng có để sẵn một số link đỏ trong bài rồi, chẳng hạn như Ẩm thực Napoli, Âm nhạc Napoli, Thành phố ngầm Napoli. Gợi ý của tôi là bạn xem xét viết các bài con này, xong tại bài chính Napoli thì bạn tóm gọn các nội dung đó lại sao cho cô đọng nhất có thể. Chúc bạn may mắn.  Băng Tỏa  12:16, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Tôi nghĩ BVCL dài cùng lắm là 300k byte. Dài hơn thì vài ngày đọc mới xong. Một số chỗ có thể giản lược như ô Mặt nạ Pulcinella. P.T.Đ (thảo luận) 17:07, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Chưa nói đến "vài ngày", một bài bách khoa mà phải mất một ngày để đọc thì tôi đã thấy khá vô nghĩa. Mục đích của bài bách khoa là giới thiệu chủ thể một cách bao quát (broad) và không sa đà vào chi tiết. Những người muốn đọc nhiều hơn nữa ắt sẽ rê chuột xuống phần "Tham khảo" và tìm đọc hết các tư liệu nằm trong đó.  Băng Tỏa  17:21, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Viết bài bách khoa chưa bao giờ là dễ. Các sách bách khoa toàn thư đều do các nhà chuyên môn đầu ngành viết. Viết súc tích, bao quát mà đủ ý theo tôi khá khó, phải tu luyện. Còn viết dài thì thoải mái hơn. Nhưng tiêu chuẩn BVCL của Wikipedia tiếng Việt đã cao hơn xưa rất nhiều. Giờ tôi thấy bài nào dài quá là né luôn, không dám đọc. P.T.Đ (thảo luận) 18:09, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @P.T.Đ:
  Những bài như thế này đúng là có dài thật, nhưng còn dễ đọc, còn có người quan tâm.
  Dung lượng bài Conatus chỉ bằng 1/9 bài này, mà đến giờ hình như chỉ có 2 người đọc hiểu đầy đủ, ngoài tôi.
  Dịch bài chọn lọc không khó, xin phiếu mới khó.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:26, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Bạn gửi thư chưa? P.T.Đ (thảo luận) 18:36, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @P.T.Đ:
  Tôi đã thức được 37 tiếng, tức là chưa.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:51, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Mình cảm ơn các bạn @Người Dùng Không Định Danh, @P.T.Đ, @Băng Tỏa đã quan tâm cho ý kiến. Cho mình xin phép làm rõ và chia sẻ như sau. Vấn đề dài và byte mà bạn P.T.Đ đề cập cùng lắm 300k byte - điều này mình hiểu, nhưng mọi người cũng nên thấy là, hiện tại bài này có lượng nguồn rất lớn, tới xấp xỉ [500], và tổng 500 nguồn này ngốn 1 lượng byte không hề nhỏ chút nào (mình biết vì lúc mình viết xong và bắt đầu thêm nguồn từng mục, mình thấy nguồn còn khủng hơn cả lượng byte nội dung của mấy đoạn văn nữa).
  Vấn đề dài, mình xin trình bày như sau, cũng cảm ơn bạn Người Dùng Không Định Danh đã chỉ ra, đây là bài vấn đề mọi người quan tâm, nhiều người đọc, và nó còn là điểm du lịch, thành phố nổi tiếng của Ý nữa, đất nước rất mạnh về di sản và du lịch, và mỗi người người ta tra Google tìm hiểu thông tin về nó, bài viết của Wikipedia luôn hiện ra không phải là link thứ nhất thì cũng là link thứ nhìn, đập vào mắt người tra cứu trên màn hình. Do vậy nó thu hút được người quan tâm, kể cả những người chưa có nhu cầu du lịch mà mới chỉ tìm hiểu về thông tin.
  Điều tiếp theo đáng nói là, mình xin các bạn đừng phóng đại kiểu như nó "quá dài" và cảm thấy sợ, né luôn và không thèm đọc qua. Nó không đến nỗi như vậy đâu. Thậm chí thành thật mà nói nếu các bạn thực sự đọc bài này, tầm 1 tiếng là xong hết các mục, thậm chí có khi còn chưa tới nữa, chứ sao mà có thể phóng đại đến mức vài ngày hay mất một ngày để đọc được. Viết mới khó mới lâu mới cực công chứ đọc nhanh hơn nhiều mà. Mình tốn công viết tròn cả tháng trời, có nhiều khi 1 câu đứng hình cả mấy tiếng không biết viết sao dịch sao cho nó thoát ý, rồi phải vừa đi ngâm cứu lịch sử đọc thông tin thực tế, vừa nhắn tin WhatsApp Facebook đợi các thầy cô các bạn người Napoli hoặc từng sống ở Napoli mà mình quen được đợi họ chia sẻ thông tin và confirm giúp mình, thì mình mới dám tiến tiếp và dịch cho chính xác thông tin. Đó, như vậy mới lâu và mới cực - chứ khi mà đã dịch xong hết đã viết hoàn thành bài hết rồi thì đọc nhàn hơn rất nhiều luôn á, mình phải đính chính rõ cho các bạn như vậy.
  Cái rất quan trọng nữa là, Napoli nó là 1 cái đặc biệt hiếm thấy chứ không phải thuộc dạng thông thường như mọi người nghĩ. Thậm chí tính riêng lịch sử nó thôi cũng 3000 năm rồi, 1 thành phố mà còn hơn cả nhiều đất nước trên thế giới, nó chứa đựng và trải qua quá nhiều - tìm được những dạng lâu đời như này không hề phổ biến, đếm ngón tay thôi đó. Nhưng xem phần lịch sử đó, 3000 năm mà tóm tắt cũng súc tích nêu ra những ý chính nhất. Hay phần cảnh quan - mục này rất quan trọng đối với những người du lịch và tham quan thành phố vì họ cần biết những điểm chính để mà đi, thì mục Lâu đài, có 7 lâu đài nhưng mình chỉ tóm tắt 4 cái chính nhất, mỗi cái 1 đoạn văn - để người ta hiểu về thông tin khái quát nhất của từng lâu đài quan trọng đó, 3 cái còn lại liệt kê sơ. Hay cung điện tòa nhà quan trọng, mình chỉ khái quát nhất 2 cái quan trọng nhất, biểu tượng nhất của thành phố là Cung điện Hoàng gia và Cung điện Capodimonte, còn lại liệt kê sơ. Chứ nếu mà chơi theo kiểu chỉ liệt kê thì cái bài Napoli này chỉ còn thành cái xác thô không có gì cả, và sẽ rất chán. Quảng trường và đường phố cũng vậy, khái quát những quảng trường và những con đường quan trọng nhất cần phải "spot" ra, trong khi thành phố cổ này có cả trăm ngàn quảng trường và con đường cơ mà. Ẩm thực Napoli đặc sắc và nổi tiếng của toàn miền Nam và thậm chí đại diện cho nước Ý, mình đơn giản chỉ nhấn mạnh phần pizza vì Napoli là kinh đô khai sinh pizza của toàn thế giới, nghệ thuật pizza được UNESCO công nhận di sản - cái này không thể gọt gọn được, phần còn lại đơn giản mình chỉ liệt kê giãi đãi đơn giản sơ sơ tên các món. Chứ nếu làm bài riêng Ẩm thực Napoli chẳng hạn, nó còn dài thượng thặng khủng bố nữa huống chi chỉ là mục dài 1 gang tay khái quát hóa như thế này. Kể cả những bài như Thành phố ngầm Napoli (trong bài khái quát sơ di tích công viên khảo cổ, hệ thống ngầm và hang động thoát nước xưa chứ chưa chắc đã đi sâu chi tiết như mọi người nói), Âm nhạc Napoli (trong bài gốc bên Ý họ phân riêng Soạn nhạc và phần Ca khúc, mình để chung mới thấy hơi dài)... những bài này mà thực sự viết riêng còn khủng đồ sộ hơn gấp nhiều lần. Chia nhỏ các bài vệ tinh không thành vấn đề và ai cũng có thể đề xuất được, nhưng để viết các bài vệ tinh đó cho thực sự đúng nghĩa có tâm đầu tư cho trở thành 1 bài thực sự chứ không đơn giản bài sơ khai rồi cứ tạo để đó mới là cái khó đáng nói. Cái ô giới thiệu Pulcinella thậm chí chỉ có 4 câu miêu tả khái quát nhất về nó, vì nó là biểu tượng của Napoli, chứ nếu trong bài chỉ nêu ra cái tên Pulcinella mà không nói gì nữa thì họ cũng không biết Pulcinella là cái gì. Những nội dung trong từng mục từng mục chẳng qua cũng chỉ ở mức cưỡi ngựa xem hoa chứ chưa đến mức quá dài quá chi tiết như mọi người đang cố nhấn mạnh.
  Do đó mình xin các bạn làm ơn hãy hiểu cho Napoli, vì thế giới tìm nơi khác đồ sộ khủng bố như vậy hiếm có lắm, bao quát những phổ chủ đề rất rộng và giàu di sản quá quá nhiều, chứ không phải là "thật dài, thật chi tiết" như bạn Băng Tỏa nói hay "Còn viết dài thì thoải mái hơn" và "Giờ tôi thấy bài nào dài quá là né luôn, không dám đọc" như bạn P.T.Đ đã nhận xét thì oan uổng và tội nghiệp cho Napoli quá. Tất nhiên, mình vẫn ghi nhận ý kiến từ các bạn và mình sẽ cố gắng bỏ bớt làm gọn súc tích thêm nữa nếu có thể. Nhưng mình xin các bạn làm ơn hãy hiểu cho nó chứ không phải khắt khe (strict) đóng nó vào khung và bắt nó phải như thế này thế kia, thì rất là không công bằng, và mình cũng không muốn bài Napoli chỉ là cái xác và bị xẻo cắt những chỗ không thể xẻo cắt được, vì nó là phần hồn và đại diện biểu tượng của Napoli không thể tách rời, một trong những thành phố có lịch sử và di sản (cộng với thiên nhiên trời phú) đồ sộ nhất thế giới mà chỉ nhấn mạnh được một vài cái chính thôi là quá sức rồi đó chứ không phải là "DÀI" đâu như mọi người đang suy nghĩ định kiến về nó. Tóm lại, mình mong các bạn hiểu được Napoli là một cái rất đồ sộ, ngoạn mục, phi thường - không phải bình thường, khác "cá biệt" so với những gì thường thấy, cho nên việc nó "dài" (nếu thực sự đúng là nó dài như các bạn đang cho rằng như vậy) và được quan tâm, địa điểm tra cứu tìm hiểu du lịch và văn hóa lịch sử, cũng là 1 điều đáng cho Napoli, chứ không phải là 1 cái gì đó tiêu cực và bắt buộc phải đóng vô khuôn phép khuôn mẫu cả, và trên tinh thần ghi nhận, mình sẽ cố gắng làm gọn nhất có thể ở những chỗ râu ria làm gọn được, thì mình sẽ làm. Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến và giúp đề cử Napoli trở nên sôi động hơn, và nếu có chỗ nào mình nói vượt quá giới hạn thì mong các bạn nhắc nhở để mình biết và thứ lỗi cho mình. Một lần nữa, cảm ơn mọi người nhiều. Rémy Lee (thảo luận thành viên) 19:19, ngày 3 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @Rémy Lee: Không hẳn là như thế. Những người cực kỳ am hiểu về chủ thể thì thời gian đọc bài rất nhanh, nhưng đối với người không rành thì đó là cả một vấn đề. Hơn nữa, họ còn có rất nhiều việc để làm, không chỉ đọc bài thôi đâu mà còn cả đống tin nhắn (Wiki), cả đống công việc (đời thật) cần sự có mặt của họ; chính vì thế, họ đành phải "chia nhỏ" thời lượng đọc bài ra để còn làm nhiều việc khác. Ngoài ra, đọc bài thường đi đôi với hiệu đính; chỉ riêng hai cái đó thôi là ngốn cả đống thì giờ rồi. Với lại, còn có cả tá ông mắt yếu/cận thị (như tôi và một vài bạn ở trong cái BQ này) nên "thực sự đọc bài này, tầm 1 tiếng là xong hết các mục" là gần như bất khả thi Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 00:04, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Bạn có thể nhờ người khác đọc và đo thời gian để kiểm chứng. Khi bạn đam mê, có quan tâm, có nghiên cứu, am hiểu thì bạn đọc nó nhanh là bình thường, còn người duyệt bài ở đây đều không quan tâm chủ đề ngay từ đầu nên sẽ rất khác. Vì đôi khi đọc ngán (không phải chủ đề yêu thích), thì dừng lại mai đọc là bình thường. Ví dụ: Tôi có bài Lục lạp cũng khá dài đây, và đảm bảo người không có chuyên môn đọc rất ngán và chán, chả có hứng đọc hết bài. P.T.Đ (thảo luận) 01:12, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @Người Truy Cầu, @P.T.Đ: Mình hiểu ý của mọi người ở trên và mình không hề phủ nhận chuyện bài dài. Cái mà mình muốn nói và cũng là điều mình lo là khi mọi người đang cố nhấn mạnh là "rất dài, viết cho thật dài, dài quá" hay cho rằng "viết dài thì thoải mái hơn" thì mình thấy khá oan uổng cho mình và bài Napoli.
  • Thứ nhất là bài dài nó không đến nỗi phóng đại một cách dài quá mức.
  • Thứ 2 là mình không hề muốn viết dài để thoải mái hơn hay cố viết cho thật dài ra vẽ vời ra, không hề luôn, mà bản thân "Napoli" nó đã bao hàm những thứ đồ sộ khủng khiếp tầm cỡ (và cũng xin đừng so sánh với Paris, Paris về bề dày di tích lịch sử văn hóa không thể nào so bì được với Napoli, Napoli từ thời Hy Lạp cổ là Neapolis còn lâu đời hơn cả La Mã kia kìa chứ ở đó mà Paris) mà thế giới rất hiếm thành phố nơi nào được như vậy. Mình không muốn dài nhưng do bản thân nó bao hàm dài nên mình phải viết thôi, chứ không phải là mình cố tình vẽ vời ra cho thật dài, hay viết dài để thoải mái hơn. Thật lòng mà nói mình giống ý của bạn P.T.Đ, viết ngắn và súc tích mình càng thích.
  • Thứ 3 là dù dài nhưng các mục của bài này cũng được phân bố khá rõ ràng đâu ra đó không bị nhập nhèm, nào là Ngôn ngữ, Kiến trúc, Hội họa, Ẩm thực, Âm nhạc, Văn học, Triết học, Khoa học, Thời trang, Thể thao, Điện ảnh các kiểu. Nhưng nếu bứng các mục này thành những bài vệ tinh thì mình thấy không ổn. Vì đầu tiên mình chưa có kế hoạch và thời gian để viết bài vệ tinh, vì dù mang tiếng là vệ tinh nhưng nó vẫn là chủ đề khủng và cần đầu tư nhiều hơn là chỉ viết cho có, đem những gì đã viết ở từng mục copy qua thành riêng thì lại thành sơ khai (còn về những bài lẻ mình cũng cố tạo mới và nhờ công cụ hỗ trợ dịch của máy Đặc biệt:Dịch nội dung như những bài Lâu đài Trứng, Cánh đồng Phlegraei... vân vân trong quá trình mình viết những bài Napoli này - và mình cũng không tự hào lắm khi tạo ra những bài chỉ đơn thuần là bê nguyên tiếng Anh, tiếng Ý sang dịch ấy, mục đích đơn giản chỉ để các độc giả biết nó là cái gì).
  • Thứ 4 (mở rộng ý thứ 3 ở trên) là ở mỗi mục, như mình đã nói ở trước, nó đã ngắn gọn chuẩn mực rồi, chứ nội dung không hề lê thê, ví dụ mục Ẩm thực, mình nêu giới thiệu rất sơ khai về ẩm thực Napoli, sau đó cái cần nhấn mạnh giải thích là pizza (vì pizza được khai sinh ở đây và là biểu tượng nổi tiếng) và nghệ thuật làm pizza được UNESCO công nhận DSPVT. Xong, sau đó mấy món còn lại mình chỉ đơn thuần là liệt kê món. Chứ để yêu cầu 1 bài riêng Ẩm thực Napoli nó phải thuộc hàng khủng nhất của Ý chứ không phải dạng vừa. Hay như mục Lâu đài, trong số hằng trăm ngàn di tích đồ sộ của Napoli có 4 lâu đài nổi bật nhất và mang tính biểu tượng nổi bật, mình phải giới thiệu giải thích sơ 4 cái lâu đài này, còn lại liệt kê, chứ không phải "Mục lâu đài: Liệt kê tên các lâu đài, chấm hết" thì bài này chỉ còn xác mà thôi, không thể xứng là bài chọn lọc. Hay mục Hội họa, mình đơn giản giới thiệu và nêu bật lên những điểm chính của hội họa từng thời kỳ, không đào quá sâu, nguyên mục hội họa toàn bộ các thời kỳ mà dài 1 gang tay cũng được xem là súc tích lắm rồi đó, chứ ở những bài gốc bên Ý, Hội họa mỗi 1 thế kỷ họ cho 1 áng thiên cổ hùng văn khủng khiếp. Những mục Điêu khắc, Văn học, Triết học... cũng tổng quát như vậy chứ không dài. Dài chẳng qua là (như ý Thứ 2 đã nói) có quá nhiều mục quá nhiều chủ đề như vậy góp lại mới tạo ấn tượng dài thôi, chứ bẻ bó đũa ra thì thấy chẳng còn lại bao nhiêu đâu, sẽ thấy tương đối ngắn gọn và súc tích.
  • Thứ 5 là mình sợ mấy bài có vẽ dài dài bây giờ sẽ có gì đó bị "kỳ thị" (và mình cũng thắc mắc từ khi nào bài dài lại trở thành vấn đề, hồi trước thì bài ngắn bị chê, giờ đây bài dài có vẻ như có gì đó bị kỳ thị), nhưng nếu có đúng như vậy đi chăng nữa, thì việc Napoli dài (nhưng không đến nỗi quá dài) cũng có lý do của nó như đã nói ở phia trên, mong mọi người thông cảm và hiểu cho Napoli.
  • Thứ 6, mình hoàn toàn đồng ý khi bạn Người Truy Cầu và P.T.Đ. nói rõ là những người có chuyên môn, am hiểu hoặc đam mê về chủ thể sẽ đọc rất nhanh là bình thường còn những người duyệt bài mà không quan tâm hoặc yêu thích sẽ thấy ngán, mình không có gì phản bác cả. Nhưng cũng còn một điểm quan trọng không kém nữa là, ngoài những biên tập viên tâm huyết chúng ta cùng các thành viên duyệt bài, thì còn là một lượng lớn khổng lồ những đọc giả tính bằng từng mili giây trên mỗi lượt tìm kiếm Google (Wikipedia luôn được hiện trên trang tìm kiếm đầu tiên nhất). Họ cũng đọc và họ cũng có mối quan tâm lớn kia mà. "Nhiều thông tin quá độc giả họ cũng không đọc nổi, thế thì chi bằng viết vừa đủ" - mình thì lại có góc nhìn khác với bạn Băng Tỏa một chút, giải thích vụ dài và vụ súc tích thì vừa ở trên mình đã nói ra ý kiến của mình rồi (giờ nói lại thì lại quá sức dài mất), thì đối với 1 đọc giả khi họ đang tìm kiếm thông tin về với mục đích du lịch thưởng cảnh chẳng hạn, họ sẽ gần như sẽ bỏ qua phần Lịch sử, hầu như chẳng ngó ngàng động tới, mà sẽ ở những mục Cảnh quan thắng cảnh và giới thiệu các địa điểm di tích là chính, cũng như 1 vài cái cơ bản như Ẩm thực và Phương tiện công cộng. Đối với 1 đọc giả bình thường muốn tìm hiểu tổng quan thành phố, với mục đích am hiểu phổ thông nhất, họ sẽ đọc lướt hết bài viết, không cần đọc quá kỹ. Những đọc giả phổ thông mà có tâm đọc kỹ từng mục là những người đã ít nhiều có sự đam mê và lòng yêu thích về chủ đề - và cả toàn bài cũng không quá dài hay nhiều thông tin quá đối với họ - tầm chưa tới 1 tiếng là xong hết cả bài. Còn đối với 1 lượng hiếm người (mình gọi là hàng Thánh), đã đọc hết rồi, muốn đào sâu hơn về bài Napoli, tìm đọc các sách tư liệu ở cả phần tham khảo (cả chục trăm cuốn, thậm chí 1 cuốn vài trăm trang là đã dài gấp gấp nhiều lần bài viết trên Wikipedia rồi) thì hàng Thánh này chúng ta không đề cập đến, tới mình còn không được như vậy nữa là. Tóm lại ở ý thứ 6 này mình muốn nói là, ngoài là bài viết chất lượng chọn lọc đối với chúng ta, những biên tập viên và những người duyệt bài, thì chúng ta cũng phải nên nghĩ tới bài chất lượng chọn lọc dành cho các đối tượng đọc giả khổng lồ phổ thông ngoài kia nữa khi họ có nhu cầu tìm kiếm thông tin. Dù Napoli không nằm trong 1000 bài cơ bản mà mọi Wikipedia phải có như Roma hay Paris, nhưng nó cũng nằm trong danh sách bài cơ bản mở rộng (Expanded) và cũng đáng được quan tâm trên các phương tiện tìm kiếm nói chung, về các chủ đề phổ thông nhất như du lịch, văn hóa, lịch sử, con người. Cho nên mình hi vọng "dài" ở đây không nên là vấn đề, thậm chí đặc biệt ở những bài như Napoli khi "dài" là một cái gì đó xứng đáng chứ không phải là một cái tội, nó nên được xem là một lợi thế thì đúng hơn, và bản thân Napoli cần được thông cảm và thấu hiểu. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ và giải bày. Rémy Lee (thảo luận thành viên) 16:16, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 7. Symbol note.svg Ý kiến Một số đề xuất về việc rút gọn hoặc tách nội dung: (mọi người có thể dùng Ctrl F để tìm nội dung)
  (1) mục Cung điện và tòa nhà lịch sử: Đoạn Cung điện Hoàng gia NapoliCung điện Hoàng gia Capodimonte cần lược bớt. Nên tạo hai bài viết mới và đưa nội dung bạn viết vào, sau đó viết 01 đoạn giới thiệu chung về hai công trình lịch sử trong bài viết này và thêm bản mẫu "Bài chi tiết".
  (2) mục Lâu đài và pháo đài Không viết quá kỹ từng lâu đài ở Napoli, nên tóm lược đến mức tối thiểu (Mỗi lâu đài tầm 3-4 câu), chỉ viết về kiến trúc nổi bật của lâu đài. Các phần "tên lâu đài" và "lịch sử" hiện tại quá chi tiết và không cần thiết để cho vào bài viết có nội dung bao quát thành phố, nên chuyển vào bài viết nhỏ tương ứng.
  (3) mục "Camorra - Tội phạm có tổ chức": cần rút gọn lại và đưa nội dung vào trang CamorraĐốc-tờ Khoai-Lang 💉 Tiêm nhiễm 03:35, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn @Đốc-tờ Khoai-Lang. Dựa trên gợi ý của bạn mình đã thực hiện bỏ bớt nội dung ở các mục tương ứng tại Napoli?action=history, mình xin trình bày như sau:
(1) + (2), các phần Lâu đàiCung điện, ở đây mình chỉ có thể lượt bỏ một vài câu cú thừa và chỉnh sửa lại hoặc bỏ bớt 1 số câu chữ râu ria cho gọn hơn một chút, chứ theo quan điểm của mình không thể làm gọn đến mức tối thiểu được. Tại 2 mục này, nhấn mạnh ở 5 nơi là LĐ Trứng, LĐ Mới, LĐ Elmo, CĐ Hoàng gia, CĐ Capodimonte - là những công trình biểu tượng nổi bật nhất trong số hàng nghìn đến chục nghìn di sản tại thành phố này, mang tính "định danh" làm nên danh tính Napoli. Vì chủ thể Napoli gắn liền in đậm với văn hóa lịch sử, và những chỗ ở trên chính là "thần hồn" của văn hóa lịch sử thành phố. Như mình đã nói ở trên với các bạn biên tập viên khác, mình không muốn liệt kê một cách sơ sài cho có lệ rồi cả bài chỉ thành cái xác không hồn và nó "vẫn dài". Cho nên nếu dài cũng phải cho đáng và đủ ý nhất để không làm mất đi danh tính thành phố.
"Không viết quá kỹ từng..." - Cho phép mình phân tích nhận xét này. Thứ nhất, về mặt hình thức cũng như thẫm mỹ trang, 5 nơi trên tương ứng với 1 đoạn văn và hòa hợp với hình ảnh minh họa ngay bên cạnh, ví dụ ngay đầu tiên như Lâu đài Trứng chẳng hạn có ảnh bên trái + đoạn văn bên phải, hình ảnh chiếm màn hình 250px làm dôi nội dung dài ra thêm về mặt chiều dọc nhưng vẫn cân xứng với ảnh. Thứ hai về mặt nội dung, nếu bạn đọc (phiên bản hiện tại) sẽ thấy đoạn văn là miêu tả "khái quát" về giới thiệu lịch sử, hiện trạng, chứ không hề là "viết quá kỹ". Đoạn Lâu đài Trứng: giới thiệu vị trí đảo Megaride gắn liền với người Hy Lạp lập nên Napoli, câu chuyện truyền thuyết về cái tên "Trứng", tổng quát nhất về lịch sử từ thời La Mã, thời Norman và Aragon định hình nên hình dạng ngày nay và câu kết về đặc trưng uy nghiêm với đại bác sân thượng và làng chài dưới lâu đài. Tất cả gọn súc tích chỉ trong một đoạn ngắn, thể hiện mục đích của mình vừa không để cho nó chỉ là cái xác vô thưởng vô phạt vừa khái quát nhất có thể để thể hiện danh tính gắn liền với thành phố Napoli, không hề có sự dông dài và "quá kỹ" hay "quá chi tiết" về Lâu đài này luôn. Khi 1 người đọc giả, khán giả, họ đọc đoạn này, họ sẽ có định hình tổng quát về Lâu đài Trứng là như thế nào, danh tính nổi bật của nó mà không cần phải biết chi tiết nội dung - và hoàn toàn có lợi cho những ai đang tìm hiểu Napoli để đi du lịch và muốn khám phá những địa điểm danh thắng nổi bật nhất thuộc văn hóa lịch sử của thành phố này. "À, thì ra Lâu đài Trứng gắn với Napoli là vậy" chỉ với 1 đoạn ngắn khái quát như thế, còn muốn chi tiết kỹ hơn, họ phải đến tận nơi tham quan, quán sát kiến trúc và kết cấu, nội thất bên trong và cụ thể chi tiết lịch sử hơn - đây mới là "quá kỹ" - "quá chi tiết". 2 lâu đài khác và 2 cung điện cũng tương tự, chưa kể tụi nó không chỉ là cung điện mà còn lấn sân tích hợp sang danh tính hiện tại (có ý nghĩa với văn hóa và tham quan du lịch) là Viện bảo tàng Thành phố, Viện bảo tàng quốc gia, Thư viện quốc gia - thì từng đoạn văn khái quát nội dung (cân xứng với hình thức hợp với hình ảnh) là hợp lý rồi.
Chứ những đoạn khái quát này không là gì cả, có bớt có gọt nữa thì lại không hay, thành cái xác và bài Napoli tổng thể nó vẫn dài như vậy. Còn chia nhỏ và đem vào các bài viết riêng thì đoạn khái quát dài vài xăng-ti-mét màn hình này càng không là gì so với 1 trang đúng nghĩa, như các bài bên tiếng Ý và Tây Ban Nha vậy (tầm nhìn của mình là như vậy chứ không phải cắt gọt bỏ qua để thành những bài sơ khai cho có lệ, khi có thời gian mình sẽ làm cho mỗi bài riêng đáng 1 trang đúng nghĩa như thế). Khi những địa danh tham quan này gắn liền với tinh thần bài viết nhấn mạnh và xuyên suốt là văn hóa lịch sử làm nên danh tính của thành phố thì từng đoạn khái quát như trên là cần thiết để thể hiện sự xuyên suốt này. "Chỉ viết về kiến trúc nổi bật của lâu đài" không đáp ứng được nhu cầu này, mà lại vô tình làm chết định danh của thành phố - 1 thành phố của lịch sử, gắn liền với lịch sử xuyên suốt ba thiên niên kỷ.
(3) mục Camorra. Ở phần này, mình đã bỏ bớt 1 đoạn lớn dư thừa lan man về nguồn gốc (10:24, ngày 17 tháng 6 năm 2021‎ Rémy Lee (Thảo luận | đóng góp‎) (−1.082)‎  (→‎Camorra - Tội phạm có tổ chức) và tái tạo mục này lại thành 3 đoạn văn. Đầu tiên là giới thiệu sơ lược về cơ cấu tổ chức, đoạn 2 là hoạt động tiêu biểu, đoạn cuối là nguyên nhân tình trạng. 1 bài riêng về Camorra sẽ rất dài và khủng chứ không chỉ là 3 đoạn phiên bản hiện tại này nếu copy sang và tạo bài mới. Có thể 3 đoạn này theo quan điểm của nhiều bạn là nó vẫn còn hơi dài và lan man, góc nhìn của riêng mình cũng ít nhiều thừa nhận điều này. Theo mình với tư cách là biên tập viên và người viết bài quan tâm đến chủ đề nước Ý nói chung, thì (1) ngoài những cái tốt đẹp lịch sử di sản thì danh tính bản sắc Napoli rõ ràng khét tiếng nhất còn thể hiện ở Camorra, gắn liền với văn hóa, đời sống sinh hoạt nhân sinh của thành phố này - vẫn còn đang tiếp diễn hằng ngày trong mọi ngóc ngách của Napoli, nhưng mình tách ra mục riêng chứ không đưa vô mục văn hóa, (2) 2 đoạn văn sau nêu ra hoạt động và hiện trạng của Camorra không chỉ làm nên vấn đề nhức nhối của Napoli về kinh tế xã hội (giới thiệu kỹ về Camorra - đoạn mà mình đã lược bỏ bớt, không bằng nhấn mạnh và những tác động ảnh hưởng to lớn về kinh tế xã hội của Camorra gây ra cho Napoli) - mà còn nêu bật lên được vấn đề nghiêm trọng chung ảnh hưởng của cả nước Ý - diễn ra sống động tại thành phố Napoli này, để cho mọi người không chỉ hiểu hơn về cái xấu và tiêu cực của Napoli mà còn thấy được vấn đề tội phạm - kinh tế - xã hội - lịch sử của cả nước Ý từ mảnh ghép mang tên "Napoli". Do vậy, việc làm gọn nội dung thêm hơn nữa tại mục này khiến mình không hào hứng, cho lợi ích nội dung của bài Napoli nói riêng cũng như chủ đề Ý nói chung. Nên mình mong rằng, 3 đoạn hiện tại này hãy nên giữ như vậy. Mặt khác khi có thời gian mình sẽ biên tập bài riêng Camorra vì đây là một chủ đề rất thú vị và khiến mình hứng thú.
Đó là những chia sẻ suy nghĩ của mình và có thể còn có nhiều thiếu xót. Mình cảm ơn Đốc-tờ Khoai-lang đã dành thời gian và góp ý, mình hi vọng nhận được ý kiến hơn nữa từ bạn và mọi người để mình nâng cao kinh nghiệm biên tập của bản thân và cải thiện hơn nữa về sau. Rémy Lee (thảo luận thành viên) 11:10, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua