Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (1) Rút sao (2) Giáng sao (0) Thảo luận Thống kê
Tuần tới: Lớp thiết giáp hạm Kaiser      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Bài viết còn vấn đề
 Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định được nêu trong Quy chế biểu quyết.
  • Mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết.[2]
  • Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã hủy các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc.[4] (Riêng đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, nếu phát sinh phiếu chống trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[5]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVCL, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao chọn lọc để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốtcổng thông tin nội dung chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2023/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2023/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo đến các thành viên viết bài bằng cách viết đoạn mã {{thế:Thông báo Bài viết chọn lọc|Tên bài}} tại trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang biểu quyết bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Đặng Nhật Minh

 1. Giới thiệu: Đặng Nhật Minh là một trong những đạo diễn hàng đầu của Việt Nam, đồng hành cùng lịch sử Điện ảnh Việt Nam từ những ngày đầu thành lập ngành đến nay. Các tác phẩm của ông luôn được đánh giá cao từ những bộ phim thập niên 1980 như Thị xã trong tầm tay, Bao giờ cho đến tháng Mười, Cô gái trên sông, cho đến bộ phim Hoa Nhài gần nhất được cho là bộ phim cuối cùng ông thực hiện.
 2. Bình luận: Bài viết đã được lên sao BVT từ ngày 1 tháng 4 năm ngoái. Thời điểm tôi đề cử BVT thì cũng đã hoàn thiện bài ở mức cao nhất có thể, nhưng lý do tôi không đề cử BVCL là vì bài viết về người còn sống khó đảm bảo về tính ổn định. Đến nay sau gần 1 năm hoàn thiện bài, bộ phim cuối cùng là Hoa Nhài cũng đã lên sóng và có sự đón nhận từ cộng đồng, bài viết có thể nói đã đạt được sự ổn định tương đối về mặt nội dung, nên tôi quyết định đề cử lên BVCL.
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.  Đồng ý Năm ngoái, tôi từng đọc qua bài này. Bài này chất lượng rất tốt, có số nguồn tiếng Anh lẫn Việt phong phú và thông tin đầy đủ. Hy vọng sẽ có thêm nhiều bài chất lượng cao "tự viết" như thế này để các bài sao vàng được trở nên đa dạng sắc màu và tạo ra sự đặc trưng riêng cho Wikipedia Vi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:53, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Sau khi đọc tôi thấy bài viết tốt Khánh Snake (thảo luận) 22:14, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.  Đồng ý Bài viết rất tốt, độ dài vừa phải, dẫn nguồn đầy đủ, trình bày đẹp. Vì bài khen rất nhiều nên có thêm một số ý kiến về các điểm yếu trong phong cách làm phim của đạo diễn này thì tốt nhất (để bài được cân bằng hơn), nhưng không có thì cũng có thể bổ sung sau, không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của bài. GV (thảo luận) 15:05, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Grenouille vert Tôi gần như vét hết nguồn có thể để lấy được đánh giá khách quan, nhưng có thể nói là tương đối không có thông tin trái chiều, chê bai hay phê phán gì nhược điểm của đạo diễn này. Trong suốt mấy chục năm làm nghề thì ông chỉ làm vài bộ phim, nhưng bộ nào cũng chỉn chu và tạo tiếng vang; hoặc có thể nói là phim nào cũng có giải thưởng. Hầu hết các phim cũng ra đời từ những năm truyền thông chưa phát triển, nên ngoại trừ những lời khen cho xứng tầm với giải thưởng thì tôi gần như không thấy thông tin trái chiều; trừ khoản VN không chịu duyệt kịch bản thôi. Nhac Ny Talk to me ♥ 08:24, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nếu đã vét cạn nguồn mà vẫn không tìm ra lời phê bình nào thì chịu thôi. Điều đó không ảnh hưởng tới chất lượng bài. Không thể tự chế ra lời phê bình được. Nếu chưa vét vạn nguồn thì mới là vấn đề. Tôi tin bạn đã vét cạn nguồn rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:10, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.  Đồng ý Bài viết không có vấn đề, bố cục hợp lý và nguồn được đảm bảo. Chẳng còn lỗi nào để chỉnh sửa cả. Những bài viết "cơm nhà làm" rất cần được khuyến khích trên Wikipedia tiếng Việt. Tôi không có kỹ năng tự viết bài lắm, thường chỉ dịch từ enwiki vì tôi thường viết bài khoa học, mà thành tựu khoa học của phương Tây, tính "thực chứng" và kiểm soát các nội dung trong nghiên cứu của họ của họ ăn đứt mình từ rất lâu rồi— Dr. Voirloup💬 10:37, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.  Đồng ý Bài viết chất lượng Biheo2812 Thảo luận! 00:36, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.  Đồng ý Bài viết rất tốt, chú thích đầy đủ và trình bày đẹp. Cuộc đời cũng như tác phẩm của ông cũng đã được liệt kê chi tiết. Tuy nhiên, hơi tiếc khi không có hình tự do của nhân vật nhỉ, mặc dù điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của bài viết. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 06:13, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phản đối

Ý kiến

Đề cử đã qua