Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (7) Đề nghị rút sao Đề nghị giáng sao Thảo luận
Tiêu chuẩn chọn bài viết nổi bật như thế nào?

Bất cứ cá nhân nào cũng có thể đề cử một bài viết để chọn lọc và người quyết định xem nó có được chọn lọc hay không là toàn thể cộng đồng Wikipedia tiếng Việt. Những bài được chọn có thể nói về bất cứ chủ đề nào, miễn là nó thỏa mãn những tiêu chuẩn dưới đây:

1. Bài viết

  • (a) viết hay: văn phong hấp dẫn, sáng rõ và theo tiêu chuẩn chuyên môn;
  • (b) hoàn chỉnh: không bỏ sót một sự kiện hay chi tiết hoặc địa điểm chính nào trong phạm vi của chủ đề;
  • (c) nghiên cứu tốt: nó là một bản nghiên cứu chi tiết và tiêu biểu dựa trên những tài liệu thích hợp. Bài viết phải đạt được những đòi hỏi về thông tin kiểm chứng đượcđáng tin cậy, được hỗ trợ bằng những chú thích trong hàng ở những nơi thích hợp;
  • (d) trung lập: nó trình bày những quan điểm công bằng không thiên lệch;
  • (e) ổn định: nó không phải là chủ đề đang xảy ra bút chiến và nội dung không thay đổi đáng kể theo từng ngày, trừ khi đang trong quá trình xây dựng một bài viết chọn lọc.

2. Nó tuân theo những hướng dẫn về văn phong, bao gồm điều khoản về:

  • (a) Đề mục chính: một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục sau;
  • (b) cấu trúc thích hợp: một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục;
  • (c) chú thích thích hợp: các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang (<ref>Smith 2007, tr. 1.</ref>) hoặc chú thích kiểu Harvard (Smith 2007, tr. 1)—xem chú thích nguồn gốc về những gợi ý định dạng chú thích; về những bài viết với chú thích cuối trang, định dạng chú thích được giới thiệu ở meta. Cần sử dụng bản mẫu chú thích.

3. Hình ảnh: Hình ảnh của bài viết phải tuân theo nguyên tắc sử dụng hình ảnh và các phương tiện nghe nhìn khác ở những điều khoản thích hợp, với chú thích ngắn gọn và tình trạng bản quyền chấp nhận được. Hình ảnh và phương tiện không tự do phải đáp ứng tiêu chuẩn cho nội dung không tự do và được gắn bản mẫu sử dụng hợp lý.

4. Dung lượng: Nó tập trung vào chủ đề chính mà không đi sâu vào những chi tiết không cần thiết.