Bước tới nội dung

Wikipedia:Chủ điểm tốt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Chủ điểm tốt Tiêu chuẩn Đề cử (0) Rút sao (0) Thảo luận
Chủ điểm tốt tại Wikipedia tiếng Việt

Chủ điểm tốt là tập hợp những bài viết liên quan với nhau và đạt chất lượng tốt tổng thể. Hiện tại có 5 chủ điểm tốt với 28 bài viết riêng biệt. Để được chất lượng tốt, chủ điểm phải đạt được một hệ thống tiêu chuẩn.

Trong những hộp chủ điểm bên dưới:

Bài viết chọn lọc chỉ đây là bài viết chọn lọc hoặc danh sách chọn lọc.
Bài viết tốt chỉ đây là bài viết tốt.
Peer review chỉ đây là bài viết về chủ đề giới hạn hoặc vốn không ổn định.
Danh sách
Nội dung theo lĩnh vực
Danh sách

Khoa học xã hội

[sửa | sửa mã nguồn]
4 bài viết
Bài viết tốt Lớp tàu chiến-tuần dương Invincible
Bài viết tốt HMS Invincible
Bài viết tốt HMS Inflexible
Bài viết tốt HMS Indomitable

Khoa học tự nhiên

[sửa | sửa mã nguồn]
3 bài viết
Bài viết tốt Linh dương đầu bò
Bài viết tốt Linh dương đầu bò đen
Bài viết tốt Linh dương đầu bò xanh

Nghệ thuật

[sửa | sửa mã nguồn]
8 bài viết
Bài viết tốt The Fame
Bài viết tốt "Just Dance"
Bài viết tốt "Poker Face"
Bài viết tốt "Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)"
Bài viết tốt "LoveGame"
Bài viết tốt "Paparazzi"
Bài viết tốt "Beautiful, Dirty, Rich"
Bài viết tốt The Fame Ball Tour
5 bài viết
Bài viết tốt Body Language
Bài viết tốt "Slow"
Bài viết tốt "Red Blooded Woman"
Bài viết tốt "Chocolate"
Bài viết tốt Money Can't Buy

Triết học và tôn giáo

[sửa | sửa mã nguồn]
7 bài viết
Bài viết chọn lọc Danh sách hồng y Việt Nam
Bài viết chọn lọc Giuse Maria Trịnh Như Khuê
Bài viết chọn lọc Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Bài viết tốt Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
Bài viết tốt Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Bài viết tốt Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Bài viết tốt Phêrô Nguyễn Văn Nhơn