Wikipedia:Tiêu chuẩn chủ điểm chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Chủ điểm
chọn lọc
Tiêu chuẩn Đề cử (0) Rút sao Thảo luận
Tiêu chuẩn chọn chủ điểm chọn lọc như thế nào?
 1. Tập hợp những bài viết hoặc danh sách tương tự, có liên quan chặt chẽ với nhau về một chủ đề chuyên biệt.
  (a) Có ít nhất ba bài viết hoặc danh sách.
  (b) Các bài viết hoặc danh sách tương tự nhau về một chủ đề được định nghĩa rõ ràng.
  (c) Các bài viết hoặc danh sách có liên kết với nhau, tốt hơn là sử dụng một bản mẫu, chung một thể loại hoặc siêu thể loại.
  (d) Không có khoảng trống rõ ràng (thiếu hoặc bài viết không chất lượng) trong chủ điểm. Một chủ điểm không nên chỉ chọn lựa những bài viết tốt nhất để đề cử.
 2. Chủ điểm phải có bài viết hoặc danh sách giới thiệu hoặc tổng kết.
 3. Mỗi bài viết hoặc danh sách phải có chất lượng cao, bao gồm cả nguồn.
  (a) Dành cho chủ điểm chọn lọc:
  (i) Ít nhất một phần tư (25%) các mục là chọn lọc, với tối thiểu hai bài viết tốt.
  (ii) Những bài viết còn lại là bài viết tốt.
  (b) Dành cho chủ điểm tốt:
  (i) Các mục là bài viết chọn lọc hoặc bài viết tốt.
  (c) Có thể có ngoại lệ cho những bài về nội dung quá hẹp hoặc do tính không ổn định của bài viết mà không được chọn là bài viết tốt hoặc bài viết chọn lọc.