Wikipedia:Tiêu chuẩn chủ điểm chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Chủ điểm
chọn lọc
Tiêu chuẩn Đề cử (0) Rút sao Thảo luận
Tiêu chuẩn chủ điểm chọn lọc và chủ điểm tốt

Một chủ điểm chọn lọc (hoặc một chủ điểm tốt) là một tập hợp các bài viết hoặc danh sách đại diện cho những gì tốt nhất của Wikipedia trong việc đề cập toàn diện đến một chủ đề và với các mục có chất lượng tốt một cách nhất quán. Ngoài việc tất cả các mục của chủ điểm đều đáp ứng các yêu cầu của bài viết trên Wikipedia, một chủ điểm chọn lọc hay chủ điểm tốt có các thuộc tính sau.

 1. Tập hợp những bài viết hoặc danh sách tương tự, có liên quan chặt chẽ với nhau về một chủ đề chuyên biệt.
  (a) Có ít nhất ba bài viết hoặc danh sách.
  (b) Các bài viết hoặc danh sách tương tự nhau về một chủ đề được định nghĩa rõ ràng.
  (c) Các bài viết hoặc danh sách có liên kết với nhau, tốt hơn là sử dụng một bản mẫu, chung một thể loại hoặc siêu thể loại.
  (d) Không có khoảng trống rõ ràng (thiếu hoặc bài viết không chất lượng) trong chủ điểm. Một chủ điểm không nên chỉ chọn lựa những bài viết tốt nhất để đề cử.
 2. Chủ điểm phải có bài viết hoặc danh sách giới thiệu hoặc tổng kết.
 3. Mỗi bài viết hoặc danh sách phải có chất lượng cao, bao gồm cả nguồn.
  (a) Dành cho chủ điểm chọn lọc:
  (i) Ít nhất một nửa (50%) các mục là chọn lọc (bài viết chọn lọc hoặc danh sách chọn lọc), với tối thiểu hai mục chọn lọc.
  (ii) Những bài viết còn lại là bài viết tốt.
  (b) Dành cho chủ điểm tốt:
  (i) Tất cả các mục ít nhất là danh sách chọn lọc hoặc bài viết tốt.
  (c) Có thể có ngoại lệ cho những mục không được làm bài viết chọn lọc, danh sách chọn lọc hoặc bài viết tốt do nội dung quá hẹp (trường hợp chỉ cho các danh sách) hoặc do tính không ổn định vốn có (trường hợp cho các bài viết hoặc danh sách), phải vượt qua sự đánh giá chất lượng riêng bao gồm một bình duyệt hoàn chỉnh, với tất cả các vấn đề quan trọng được sửa. Những mục như vậy không được tính cho tiêu chí 1(a), 3(a)(ii), hoặc 3(b)(i).