Wikipedia:Thống kê bài viết tốt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (2) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê

Dưới đây là thống kê bài viết tốt (BVT). Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.275.101 bài viết. Hiện tại có 388 bài viết tốt, số bài viết trên Wikipedia tiếng Việt là bài viết tốt chiếm 0,0287%. Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt bắt đầu bình chọn BVT từ tháng 3 năm 2013.

Theo năm[sửa mã nguồn]

Năm Số BVT Thêm Bớt ΔBVT Số BVCL ΔBVCL Số BVT - Số BVCL ΔBVT - ΔBVCL
2021 355 66 6 60 425 17 -70 43
2020 295 90 4 86 408 18 -113 68
2019 209 56 3 53 390 18 -181 35
2018 156 8 2 6 372 10 -216 -4
2017 150 26 3 23 362 22 -212 1
2016 127 35 0 35 340 8 -213 27
2015 92 49 2 47 332 21 -240 26
2014 45 17 2 15 311 17 -266 -2
2013 30 30 0 30 294 34 -264 -4

Biểu đồ[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]