Wikipedia:Thống kê danh sách chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Danh sách
chọn lọc
Tiêu chuẩn Đề cử (1) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê

Dưới đây là thống kê danh sách chọn lọc (DSCL). Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.292.827 bài viết. Hiện tại có 173 danh sách chọn lọc, số bài viết trên Wikipedia tiếng Việt là DSCL chiếm 0,0116%, hay cứ 8.599 bài thì có 1 bài là DSCL. Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt bắt đầu bình chọn DSCL từ tháng 9 năm 2008.

Năm Số DSCL Thêm Bớt ΔDSCL Ứng cử viên
2023 168 22 1 21 21
2022 147 12 0 12 14
2021 135 18 1 17 22
2020 118 25 0 25 26
2019 93 28 0 28 31
2018 65 2 0 2 8
2017 63 7 0 7 11
2016 56 5 0 5 8
2015 51 9 0 9 17
2014 42 0 0 0 2
2013 42 13 0 13 15
2012 29 12 0 12 15
2011 17 8 0 8 12
2010 9 4 0 4 7
2009 5 3 0 3 10
2008 2 2 0 2 3