Bước tới nội dung

Bản mẫu:Sao bài viết tốt

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để nhúng vào các bài viết tốt để người đọc có thể nhận biết một bài chất lượng đã được bình chọn của Wikipedia tiếng Việt.

{{Sao bài viết tốt|phiên bản được chọn= |thời gian= }}

Cách sử dụng

Sau khi bài viết đã được cộng đồng bỏ phiếu chấp nhận là bài viết tốt, một thành viên sẽ thêm tiêu bản này vào cuối trang, ngay trước các dòng ghi thể loại. Xin chú ý các tham số dưới đây:

  • phiên bản được chọn

Đây là phiên bản của bài viết vào thời điểm đề cử thành công, các thành viên đồng thuận bài viết đạt chất lượng cao. Bạn hãy nhấp chuột vào "Liên kết thường trực" ở bên trái, phần Công cụ, sẽ dẫn đến liên kết thường trực đến phiên bản đó. Bạn chọn dãy số cuối của địa chỉ URL, sau các ký tự "&oldid" và điền cho tham số phiên bản được chọn

  • thời gian

Bạn hãy điền thời điểm bài được đề cử thành công cho tham số thời gian với dạng ngày tháng tháng năm năm

  • tên bài

Bạn cũng có thể sử dụng tham số tên bài để tùy chọn tên bài hiển thị trong tiêu bản.

Ví dụ

{{Sao bài viết tốt|phiên bản được chọn=10467633|thời gian=7 tháng 3 năm 2013|tên bài=Dirrty}}

Kết quả

Xem thêm