Bước tới nội dung

Bản mẫu:Sao danh sách chọn lọc

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này sẽ thêm một ngôi sao nhỏ vào góc phía trên bên phải của bài viết được đánh giá là danh sách chọn lọc. Bản mẫu cần được đặt ở phần dưới cùng của bài viết, trên phần xếp thể loại.

{{Sao danh sách chọn lọc|phiên bản chọn lọc= |thời gian= | }}


Lưu ý: Vì các bài viết dạng danh sách thường được bắt đầu bằng chữ "Danh sách" nên để xếp thể loại chính xác, bạn cần dùng đoạn mã:
{{Sao danh sách chọn lọc |phiên bản chọn lọc= |thời gian=|Phần tên bài đã bỏ chữ "danh sách"}}

Xin xem thêm ví dụ bên dưới.

Cách sử dụng

Sau khi bài viết đã được cộng đồng bỏ phiếu chấp nhận là bài viết chọn lọc, một thành viên sẽ thêm tiêu bản này vào cuối trang, ngay trước các liên kết liên wiki. Xin chú ý các tham số dưới đây:

  • phiên bản chọn lọc

Đây là phiên bản của bài viết vào thời điểm đề cử thành công, các thành viên đồng thuận bài viết đạt chất lượng cao. Bạn hãy nhấp chuột vào "Liên kết thường trực" ở bên trái, phần Công cụ, sẽ dẫn đến liên kết thường trực đến phiên bản đó. Bạn chọn dãy số cuối của địa chỉ URL, sau các ký tự "&oldid" và điền cho tham số phiên bản chọn lọc

  • thời gian

Bạn hãy điền thời điểm bài được chọn lọc cho tham số thời gian với dạng ngày tháng tháng năm năm

  • tên bài

Bạn cũng có thể sử dụng tham số tên bài để tùy chọn tên bài hiện thị trong tiêu bản.

Ví dụ

{{Sao danh sách chọn lọc|phiên bản chọn lọc=2292173|thời gian=27 tháng 9 năm 2009|tên bài=Danh sách bảo tàng Paris|Bảo tàng Paris}}

Kết quả

Xem thêm