Trang khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng (khóa 30/500)

Thể loại:Chờ xóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đến nhật trình xóa để xem tất cả các trang đã bị xóa.

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng bản mẫu xóa nhanh. Trước khi xóa nhanh một trang, hãy dành thời gian để đảm bảo rằng trang đó đáp ứng tiêu chí xóa nhanh, kiểm tra liên kết, lịch sử trang và (đối với hình ảnh) liên kết tập tin. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy chuyển bài viết sang một quy trình khác như Wikipedia:Đề nghị xóa hay Wikipedia:Biểu quyết xóa bài để cho phép người khác có thời gian xem xét đề nghị này.

Xóa nhanh không có nghĩa là ngay lập tức. Mặc dù nhiều trang xóa nhanh được xử lý nhanh chóng trong vòng vài phút, các trang phức tạp hơn vẫn có thể còn trong danh sách trong vài ngày.

Các trang có tựa đề mang tính tấn công: Nếu bạn cho rằng những tiêu đề này cần được phản hồi, vui lòng kiểm tra nhật trình tuần tra, vì trang có thể đã được tuần tra. Cũng xin lưu ý rằng có thể tác giả đã được cảnh báo trước đó về (những) trang này và chúng đã bị người đó xóa; và có thể có các liên kết khác đến đó (chẳng hạn như nhật ký gắn bản mẫu xóa nhanh của người gắn nó).

Tham khảo nhanh (Xin lưu ý rằng những tiêu chí này được miêu tả cụ thể hơn tại WP:XN: Nhiều tiêu chí nhìn trông đơn giản nhưng phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể)

C1: Vô nghĩa rõ ràng - C2: Trang thử nghiệm - C3: Phá hoại hoặc lừa bịp rõ ràng - C4: Trang đã từng bị xóa theo biểu quyết - C5: Thành viên bị cấm tạo trang - C6: Xóa để thực hiện các tác vụ kĩ thuật - C7: Tác giả yêu cầu xóa - C8: Trang liên quan - C9: Quảng cáo - C10: Tên sai - C11: Trang tấn công - C12: Bài không được dịch - C13: Vi phạm bản quyền

BV1: Không ngữ cảnh - BV2: Không có nội dung thực - BV3: Bản sao được tạo gần đây của một bài viết hiện có - BV4: Không đủ độ nổi bật (nhân vật, tổ chức, địa danh...)

ĐH1: Đổi hướng đến trang không tồn tại - ĐH2: Đổi hướng lặp - ĐH3: Đổi hướng liên không gian từ không gian tên chính - ĐH4: Lỗi đánh máy khó hiểu

TT1: Dư thừa - TT2: Trang hỏng/miêu tả cho Commons - TT3: Giấy phép không phù hợp - TT4: Thiếu thông tin cấp phép - TT5: Tập tin không tự do không được sử dụng - TT6: Thiếu lý do sử dụng hợp lý - TT7: Lý do sử dụng hợp lý không hợp lệ - TT8: Giống hệt trên Commons - TT9: Vi phạm bản quyền - TT10: Tập tin không phải phương tiện không hữu ích - TT11: Không có bằng chứng cấp phép sử dụng

BM1: Nội dung hoặc cách trình bày vi phạm quy định của Wikipedia - BM2: Không được sử dụng hữu ích - BM3. Không liên kết hoặc không sử dụng ở bất kỳ trang nào

TL1: Thể loại trống/không cần thiết - TL2: Tên sai

TV1: Theo yêu cầu thành viên - TV2: Thành viên không tồn tại - TV3: Chứa nhiều hình không tự do

CTT1: Cổng thông tin dưới dạng một bài viết - CTT2: Cổng thông tin trình bày từ các bài viết sơ khai hoặc ít thông tin

Các thể loại xóa theo ngày

Các thể loại quá hạn hơn 10 ngày sẽ không xuất hiện ở dưới do hạn chế của bản mẫu. Vui lòng xóa những việc cần làm cũ hơn trước rồi tới những việc mới hơn và thỉnh thoảng nên kiểm tra "thể loại chính" nếu thể loại chuyển từ "nhiều việc cần làm" thành "không có việc cần làm" sau một thời gian. Mặc dù về mặt kỹ thuật đây không phải là một phần của tiêu chí xóa nhanh, nhưng các bài viết đã được đề nghị xóa trong vòng hơn bảy ngày cũng được liệt kê ở đây nhằm mục đích tạo sự thuận tiện.


Các trang được bộ lọc sai phạm phát hiện

Bộ lọc sai phạm có thể tìm thấy một vài trang nhất định có thể đáp ứng tiêu chí xóa nhanh và gắn thẻ các sửa đổi này trong trang thay đổi gần đây:

Các trang đặc biệt

Thể loại con

Thể loại này gồm 11 thể loại con sau, trên tổng số 11 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chờ xóa”

Thể loại này gồm trang sau.