Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (0) | Chung (1) | Bài viết (0) | Đổi hướng (2) | Tập tin (183) | Bản mẫu (22) | Thể loại (0) | Thành viên (15) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng dịch (2) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài viết có chất lượng kém quá 7 ngày, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng kém}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: Đến hạn
  • B: Quá hạn 1 ngày
  • C: Quá hạn 2 ngày
  • D: Quá hạn 3 ngày
  • E: Quá hạn 4 ngày
  • F: Quá hạn 5 ngày
  • G: Quá hạn 6 ngày
  • H: Quá hạn hơn 6 ngày

Trang trong thể loại “Bài chất lượng kém quá 7 ngày”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.