Thể loại:Chờ xóa/Thành viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (5) | Chung (36) | Bài viết (8) | Đổi hướng (7) | Tập tin (21) | Bản mẫu (27) | Thể loại (17) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) | Chất lượng dịch (14) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bv1}} đến {{Db-bv4}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:TV1|TV1]]. Thành viên yêu cầu xóa
  • B: [[WP:TV2|TV2]]. Thành viên chưa đăng ký
  • C: [[WP:TV3|TV3]]. Chứa nhiều hình không tự do

Thể loại con

Thể loại này gồm 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.