Thể loại:Chờ xóa/Đổi hướng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (10) | Chung (5) | Bài viết (0) | Tập tin (225) | Bản mẫu (23) | Thể loại (0) | Thành viên (17) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (1) | Chất lượng dịch (3) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-dh1}} đến {{Db-dh4}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:ĐH1|ĐH1]]. Trang đổi hướng đến một trang không tồn tại
  • B: [[WP:ĐH2|ĐH2]]. Trang đổi hướng lặp
  • C: [[WP:ĐH3|ĐH3]]. Đổi hướng liên không gian
  • D: [[WP:ĐH4|ĐH4]]. Tên trang đổi hướng sai

Trang trong thể loại “Chờ xóa/Đổi hướng”

Thể loại này chứa 2 trang sau, trên tổng số 2 trang.