Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (2) | Chung (0) | Bài viết (0) | Đổi hướng (0) | Tập tin (0) | Bản mẫu (0) | Thể loại (0) | Thành viên (0) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) | Chất lượng dịch (0) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài dịch có chất lượng kém, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng dịch 5}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: Đặt biển 0 ngày trước
  • B: Đặt biển 1 ngày trước
  • C: Đặt biển 2 ngày trước
  • D: Đặt biển 3 ngày trước
  • E: Đặt biển 4 ngày trước
  • F: Đặt biển 5 ngày trước
  • G: Đặt biển 6 ngày trước
  • H: Đặt biển 7 ngày trước
  • J: Đặt biển 8 ngày trước
  • K: Đặt biển 9 ngày trước

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

Trang trong thể loại “Bài chất lượng kém do dịch thuật”

Thể loại này chứa 12 trang sau, trên tổng số 12 trang.