Bước tới nội dung

Bản mẫu:Chất lượng dịch 5

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{chất lượng dịch 5/nguồn|ngày=14|tháng=06|năm=2024|lý do=Dịch thuật chất lượng kém}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đặt bản mẫu này vào các bài mà bạn cảm thấy cần nhắc tác giả sửa trong vòng 10 ngày sau khi nó xuất hiện bằng cách viết mã sau ở trên đầu bài:

{{thế:cld5}} hoặc {{thế:cld5|lý do tại sao cho rằng bài có chất lượng dịch thuật}} (nếu không có lý do thì lý do mặc định sẽ là "Dịch thuật chất lượng kém") hoặc {{chất lượng kém/nguồn|ngày=ngày (DD)|tháng=tháng (MM)|năm=năm (YYYY)|lý do=lý do bài chất lượng kém do dịch thuật}}

Bản mẫu sẽ tự động chèn ngày tháng hiện tại. Bản mẫu này sẽ đưa bài vào Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật và tự động chuyển bài vào Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày, khi bài đặt bản mẫu quá 10 ngày.