Bước tới nội dung

Wikipedia:Biểu quyết

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trang này dành cho các biểu quyết về vấn đề quan trọng của cộng đồng này. Thông thường, nội dung của một bài viết có thể biểu quyết ở trang thảo luận của bài đó, tuy nhiên đôi khi vấn đề có ảnh hưởng đến cả cộng đồng vì vậy sẽ được mang ra biểu quyết ở trang này. Việc bỏ phiếu chỉ để cấu trúc hóa việc giải quyết các cuộc tranh cãi. Xin nhớ rằng, nơi đây không phải là nơi thử nghiệm về dân chủ: cộng đồng không nhất thiết phải tuân theo ý kiến của đa số trong cuộc biểu quyết nếu không có đa số lớn do Wikipedia hoạt động dựa trên sự đồng thuận (consensus).

Quy định biểu quyết [thảo luận]
Điều lệ chung
  1. Thời hạn biểu quyết là 30 ngày, tính theo từng phút.
  2. Nếu tổng số phiếu thuận chiếm từ 1/2 trở lên (trên 50%, quá bán) trong tổng số phiếu thì biểu quyết được xem như là thành công.
  3. Tổng số phiếu trong tất cả các loại biểu quyết nên có tối thiểu 10 phiếu.
  4. Bắt buộc phải mời tay số lượng lớn các thành viên tích cực (50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất, có thể là từ 10, 30 tùy ý người mời) hoặc chạy bot gửi thư mời thông báo đến cộng đồng. Sau nửa thời gian biểu quyết nhưng chưa hội đủ số phiếu, được quyền chạy thư mời thêm một lần nữa đối với các thành viên có hoạt động nhưng chưa tham gia cho ý kiến. Việc này cũng có thể được thực hiện một lần nữa 5 ngày trước khi biểu quyết kết thúc.
  5. Mọi thành viên đều có quyền kết luận, chốt kết quả và đóng biểu quyết.
Điều lệ dành cho thành viên mở biểu quyết
  1. Người mở biểu quyết có quyền đóng biểu quyết với điều kiện những người tham gia bỏ phiếu không ai phản đối. Thời gian phản đối đề xuất là 48h. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cộng đồng nếu người mở biểu quyết phát hiện mình có điều sai sót.
Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu

Tất cả thành viên tham gia bỏ phiếu bầu chọn thì cần đảm bảo các điều lệ sau:

  1. Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 90 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên.
  2. Các thành viên tham gia phải để lại chữ ký đằng sau lời bình luận của mình, chỉ cần gõ 4 dấu ngã: ~~~~ .

Biểu quyết[sửa | sửa mã nguồn]

Đang diễn ra[sửa | sửa mã nguồn]

Đã kết thúc[sửa | sửa mã nguồn]

2023[sửa | sửa mã nguồn]

2022[sửa | sửa mã nguồn]

2021[sửa | sửa mã nguồn]

2020[sửa | sửa mã nguồn]

2019[sửa | sửa mã nguồn]

2018[sửa | sửa mã nguồn]

2017[sửa | sửa mã nguồn]

2016[sửa | sửa mã nguồn]

2015[sửa | sửa mã nguồn]

2014[sửa | sửa mã nguồn]

2013[sửa | sửa mã nguồn]

2012[sửa | sửa mã nguồn]

2010[sửa | sửa mã nguồn]

2009[sửa | sửa mã nguồn]

2008[sửa | sửa mã nguồn]

2007[sửa | sửa mã nguồn]

2005[sửa | sửa mã nguồn]

Thảo luận tìm đồng thuận[sửa | sửa mã nguồn]

2022[sửa | sửa mã nguồn]

2021[sửa | sửa mã nguồn]

2020[sửa | sửa mã nguồn]