Wikipedia:Biểu quyết/Điều 4 tiêu chuẩn đưa vào

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sửa điều 4 trong bán quy định Tiêu chuẩn đưa vào[sửa mã nguồn]

Người quản lý VietbioTmct vận động cho cuộc biểu quyết mới sửa lại điều 4 trong bán quy định Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào:

Nguyên văn "Trường hợp vẫn không thoả mãn, nhưng vẫn có thành viên muốn đưa vào từ điển thì các thành viên ở đây mới tham gia bỏ phiếu nếu được đa số (tức từ 2/3 trở lên) chấp thuận thì bài đó chính thức được lưu giữ."

Cuộc biểu quyết này được tiến hành trong 2 tuần (theo thống nhất tại biểu quyết này), thể thức như sau:

 1. Chỉ bầu thuận cho các phương án mình đồng ý (xem danh sách dưới đây). Không có phiếu chống hay phiếu trắng.
 2. Đến hết thời hạn, phương án nào được nhiều phiếu nhất sẽ được chọn.
 3. Nếu hết thời hạn, có nhiều hơn 1 phương án cùng được nhiều phiếu nhất, kéo dài biểu quyết thêm 1 tuần để chọn 1 trong các phương án hòa nhau này.
  Lưu ý: Biểu quyết xóa bài có con số 1/2, nghĩa là số phiểu tối thiểu cần có là 5 phiếu và chỉ cần quá bán (1/2) là bài được giữ lại. Casablanca1911 07:34, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Các phương án để sửa điều 4[sửa mã nguồn]

Đề nghị mỗi thành viên chọn một hoặc nhiều trong các phương án sau đây hoặc bổ sung 1 phương án khác (không bỏ phiếu chống mà chỉ bỏ phiếu thuận). Xin lưu ý rằng, dù quy định chưa được chính thức sửa, nhưng phương án 2 đã được thực hiện trong vòng mấy tháng nay cho các bài không đủ tiêu chuẩn.

Phương án 1[sửa mã nguồn]

"Trường hợp vẫn không thoả mãn, nhưng vẫn có thành viên muốn đưa vào từ điển thì các thành viên ở đây mới tham gia bỏ phiếu nếu được quá bán (tức trên 1/2 số phiếu) chấp thuận thì bài đó chính thức được lưu giữ."

 1. ...

Phương án 2[sửa mã nguồn]

"Trường hợp vẫn không thoả mãn, nhưng vẫn có thành viên muốn đưa vào từ điển thì bài sẽ được đem ra biểu quyết xóa bài và thực hiện theo thể thức chung của biểu quyết xóa bài, Nếu không, bài sẽ bị xóa luôn sau 2 tuần treo biển mà không được biểu quyết."

 1. Đơn giản, dễ dùng. Tmct 09:29, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Phương án 3[sửa mã nguồn]

"Trường hợp không thoả mãn hay thỏa mãn, nhưng nếu có thành viên không đồng ý với quyết định xóa hay giữ theo các điều 1,2,3, thì bài sẽ được đem ra biểu quyết xóa bài và thực hiện theo thể thức chung của biểu quyết xóa bài."

 1. Ủng hộ Lý do: hit Google phản ánh không chính xác, có trường hợp đủ hit Google nhưng nhiều người phản đối. Khi đó nên để đa số quyết định bằng common senseTmct 09:26, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Thuận. Avia (thảo luận) 08:45, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Ủng hộ. Lời của phương án này rất dễ hiểu. Ý tưởng hợp lý.--Tò Mò 16:05, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Ủng hộ Đơn giản, khả thi. Vietbio 12:26, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Thuận. Lê Thy 08:27, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý. An Apple of Newton thảo luận 18:57, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Phương án 4[sửa mã nguồn]

"Sửa quy định về xóa bài trước đã để ra thể thức chung áp dụng cho tất cả các loại cần xóa: chất lượng kém, tiêu chuẩn, không bách khoa, và bỏ điều 4 đi, vì Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào chỉ để tham khảo"

 1. Thuận. Casablanca1911 07:40, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Phương án 5[sửa mã nguồn]

"Điều 4 vẫn giữ nguyên. Còn phần biểu quyết xóa bài không áp dụng cho những bài không thỏa mãn Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào. Trường hợp vẫn không thoả mãn, nhưng vẫn có thành viên muốn đưa vào từ điển thì bài sẽ được đem ra Wikipedia:Biểu quyết giữ bài. Việc cần làm bây giờ là xây dựng Wikipedia:Biểu quyết giữ bài."

 1. Thuận. Casablanca1911 10:57, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Phương án 6[sửa mã nguồn]

"..."

 1. ...

Các ý kiến chống phương án 1[sửa mã nguồn]

Xin lưu ý là chúng ta chưa bàn đến quy định phục hồi bài, chỉ đang bàn về cách xử lý 1 bài khi nó không đủ tiêu chuẩn nhưng có người muốn giữ. Quy tắc phục hồi bài (bàn và sửa sau) sẽ không được mâu thuẫn với quy định này. Mời Mekong và Casa xem xét các phương án trên và chọn một hoặc đưa ra một phương án khác bổ sung vào danh sách trên.

 1. Chống – Như tôi đã giải thích trong phần thảo luận của mục đề này. Xóa một bài chỉ cần đa số 1/2 + 1, vì đó là tiếng nói đa số của cộng đồng. Sau khi một bài đã bị xóa, hay bị bỏ phiếu xóa, thì các người muốn phục hồi nó phải có đủ sức thuyết phục cộng đồng bằng số phiếu 2/3, vì đó là một "đa số thuyết phục". Hơn nữa, nếu chỉ dùng con số 1/2 thì chúng ta sẽ tạo ra một cách dùng thời gian vô ích bằng cách tiếp tục xóa rồi tiếp tục phục hồi, rồi tiếp tục xóa và tiếp tục phục hồi ... cho đến khi Mặt Trời hết nhiên liệu. Mekong Bluesman 06:12, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Chống. Tôi cũng nghĩ 1/2 con số không đủ để phục hồi lại một bài đã bị xóa hoặc là để giữ lại một bài mà không thỏa mãn bán quy định Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào. Casablanca1911 06:55, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Các ý kiến chống phương án 2[sửa mã nguồn]

 1. "Thành viên muốn đưa vào từ điển thì bài sẽ được đem ra biểu quyết xóa bài". Nghĩa của câu này có mâu thuận nội tại. Lẽ ra là phải mang sang biểu quyết giữ bài để được mọi người ủng hộ chứ ? Casablanca1911
  Ô hay, nếu không ai tỏ ý "muốn" thì ai mất công đem ra biểu quyết làm gì? xóa luôn cho khỏe. :p Tmct 06:44, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Thể thức chung của biểu quyết xóa bài là cần trên 1/2 số phiếu. Như vậy, nói chung, phương án 2 và phương án 3 giống phương án 1 là chỉ cần quá 1/2 số phiếu là bài được giữ. Casablanca1911 07:36, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Các ý kiến chống phương án 5[sửa mã nguồn]

"Điều 4 vẫn giữ nguyên. Còn phần biểu quyết xóa bài không áp dụng cho những bài không thỏa mãn Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào. Trường hợp vẫn không thoả mãn, nhưng vẫn có thành viên muốn đưa vào từ điển thì bài sẽ được đem ra Wikipedia:Biểu quyết giữ bài. Việc cần làm bây giờ là xây dựng Wikipedia:Biểu quyết giữ bài."

 1. Sao lại giữ bài? đã xóa đâu? Tmct 11:12, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Giữ vì bài đã bị treo bảng không đủ tiêu chuẩn đưa vào và sắp bị xóa. Còn nó đã bị xóa rồi thì đã có Biểu quyết phục hồi bài. Casablanca1911
  sắp bị xóa không phải là đã xóa. Tất cả các bài cần xóa nên theo một quy định chung. Xin nhắc lại, tiêu chuẩn đưa vào là bán quy định -> có thể dùng 1 quy định khác để áp dụng đè lên. Tmct 11:14, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Tại sao common sense đối với bài chất lượng kém và common sense đối với bài không đủ tiêu chuẩn lại không có trọng lượng như nhau để dẫn đến 2 tỷ lệ khác nhau trong biểu quyết? Tmct 11:12, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Bài như thế nào là không đủ tiêu chuẩn thì đã có viết ra rõ ràng rồi, và đã có common sense trong quá trình lập ra tiêu chuẩn này, nội dung đầy đủ 1 là...; 2 là...Còn như thế nào là bài chất lượng kém ? hiện nay chưa được viết ra, do vậy, nó cần có common sense trước khi bị xóa. Nếu muốn common sense như nhau với cả 2 loại bài thì: a. đề nghị bỏ Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào hoặc b. Xây dựng thêm Wikipedia:Bài chất lượng kém. Casablanca1911 11:18, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Tiêu chuẩn đã không quyết định nổi mà phải chuyển sang bỏ phiếu thì không dùng common sense thì dùng cái gì? Không phải chính những người đặt ra tiêu chuẩn lại đi bỏ phiếu đấy thôi. Có ai cấm bỏ phiếu xóa vì lý do "không đủ tiêu chuẩn 1,2,3" đâu? Tmct 11:28, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Nhắc lại lần nữa bán quy định/guide line là để hướng dẫn (tra từ điển xem) không phải để ra quyết định có trọng lượng cao hơn common sense của đa số. Tmct 11:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Việc bỏ phiếu giữ bài chỉ là một hình thức rất "con người" thôi, phòng trừ có trường hợp đặc biệt nào đó mà tiêu chuẩn chưa thể bao quát hết được mọi vấn đề, mọi lĩnh vực và chưa cập nhật được với tình hình thông tin phát triển liên tục...Casablanca1911 11:38, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Bán quy định thực ra chỉ để "không cần biểu quyết trong trường hợp đơn giản" và "hướng dẫn biểu quyết trong trường hợp không đơn giản". Tmct 06:44, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Bên en.wiki không có cái gì gọi là "biểu quyết giữ bài", chỉ có duy nhất biểu quyết xóa bài được tiến hành theo cùng một thể thức cho đủ loại:; tất cả các thứ 'tiêu chuẩn' đều nhấn mạnh rằng 'đây chỉ là hướng dẫn'. Tại sao wiki tiếng Việt bé tí mà lắm biểu quyết vậy? Một hệ thống luật pháp mà để cho "phép vua (quy định) thua lệ làng (bán quy định)" thì làm sao lớn mạnh được? Tmct 06:44, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Như vậy thì đơn giản thôi, bỏ điều 4 trong Tiêu chuẩn đưa vào và với mọi bài không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo chất lượng,...mà có ai đó muốn giữ, muốn xóa đều cho vào Biểu quyết xóa bài (cần được xây dựng lại cho phù hợp với "trọng trách" mới) để lấy kết quả cho việc giữ hoặc xóa, thế là xong. Casablanca1911 07:45, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Đây có phải là phương án số 6 không? Vietbio 21:40, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Đây là phương án 4. Casablanca1911 01:39, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Tại sao tôi thấy phương án 4 và 3 "giống giống" nhau? Hay là chúng ta đã đạt được đồng thuận rồi không biết? Vietbio 21:03, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phương án 3 và phương án 4 khác nhau ở 1 điểm, đó là với bài viết nào không đủ tiêu chuẩn đưa vào, theo phương án 3 thì sẽ được giữ lại với tỷ lệ phiếu giữ là quá bán (1/2) (thể thức chung), còn theo phương án 4 thì tỷ lệ giữ bài cần được xem xét lại. Casablanca1911 03:31, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Vậy sao bạn ko làm rõ phương án 4 bằng 1 tỷ lệ nhất định? Vietbio 07:00, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Nếu như vậy sợ không tập trung vào việc biểu quyết chính hiện nay là về điều 4. Để chọn được tỷ lệ nào đó sẽ cần sự cân nhắc của mọi người và bỏ phiếu tiếp (điều này không khó), nhưng sẽ làm mất tập trung của mọi người về việc chính hiện nay. Nếu phương án 4 được chọn thì sẽ triển khai bước tiếp theo này. Casablanca1911 11:36, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Kết quả[sửa mã nguồn]

Sau 2 tuần biểu quyết (từ 22/3 đến 5/4), phương án 3 là "Trường hợp không thoả mãn hay thỏa mãn, nhưng nếu có thành viên không đồng ý với quyết định xóa hay giữ theo các điều 1,2,3, thì bài sẽ được đem ra biểu quyết xóa bài và thực hiện theo thể thức chung của biểu quyết xóa bài." đã nhận được đa số phiếu (6 phiếu). Như vậy kể từ thời điểm này, các bán quy định nào trái với kết quả bỏ phiếu này sẽ phải sửa đổi. Vietbio 21:31, ngày 5 tháng 4 năm 2007 (UTC)


Thảo luận thêm[sửa mã nguồn]

Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết