Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này dành cho các đề nghị xóa tập tin phương tiện, được truyền lên Wikipedia tiếng Việt. Các tập tin đã bị xóa sẽ có liên kết màu đỏ, nếu không tồn tại tập tin cùng tên trên commons. Bạn có thể xem Nhật trình xóa để theo dõi những trang và tập tin đã bị xóa.

  • Thành viên có tài khoản và có hơn 10 sửa đổi có quyền biểu quyết. Xin hãy ký tên khi bỏ phiếu: dùng ~~~~ (bốn dấu ngã).
  • Thời gian biểu quyết tối thiểu một tuần.
  • Tối thiểu một phiếu.
  • Tập tin sẽ bị xóa nếu tổng số phiếu đề nghị xóa quá bán.
  • Người quản lý có trách nhiệm xử lý tập tin bị liệt kê theo kết quả biểu quyết.
  • Mọi thành viên có thể đề nghị xóa ngay tập tin bằng cách gắn tiêu bản chờ xóa hay nhắn người quản lý xóa ngay những hình ảnh: giao hợp (porn), khiêu dâm, cực kì tàn bạo, hình ảnh chất lượng quá kém hay thiếu thông tin sử dụng.

Mẫu[sửa mã nguồn]

Hình:abc.png[sửa mã nguồn]

Xóa
  1. Đề nghị xóa tập tin này, vì... ~~~~
  2. Tôi đồng xóa vì... ~~~~
Chống
  1. Giữ, vì... ~~~~
Trắng
  1. ... ~~~~

Biểu quyết xóa[sửa mã nguồn]

Lưu trữ[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]