Thảo luận Bản mẫu:Quy định và hướng dẫn Wikipedia

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

   Việc cần làm

  Quy định và hướng dẫn còn thiếu (so với en)
  Quy định
  Hướng dẫn
  Khác
  Trang thông tin
  Trang giải thích bổ sung
  Bài luận giải thích bổ sung

  ~ Violet (talk) ~ 16:13, ngày 1 tháng 8 năm 2020 (UTC) và  BăngTỏa (thảo luận) 22:43, ngày 20 tháng 8 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]