Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên niên kỷ 5 TCN”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Thiên niên kỷ thứ 5 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 5000 TCN đến hết năm 4001 TCN. Nghĩa là bằng 1.000 năm, trong lịch Gregory. == Xem thêm == {{Sơ khai}}”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thiên niên kỷ thứ 5 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm [[5000 TCN]] đến hết năm [[4001 TCN]]. Nghĩa là bằng 1.000 năm, trong [[lịch Gregory]].
 
{{Thiên niên kỷ|tnkt=6 TCN|tnk=5 TCN|tnks=4 TCN}}
 
== Xem thêm ==
230

lần sửa đổi