Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiên quân chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
(Tiên quân)
 
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Korean name|context=north|hangul=선군정치|hanja=先軍政治政治|hanviet=Tiên quân chính trị|mr=Sŏn'gun chŏngch'i|rr=Seon(-)gun jeongchi}}
 
'''Tiên quân''' là chính sách "quân đội trước nhất" của [[Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên]], theo đó thì [[Quân đội Nhân dân Triều Tiên]] được ưu tiên so với các vấn đề khác của đất nước và nguồn lực quốc gia sẽ được phân bổ cho quân đội đầu tiên. "Tiên quân" là một nguyên tắc dẫn đường cho đời sống chính trị và kinh tế tại CHDCND Triều Tiên, và "chính trị Tiên quân" thống trị hệ thống chính trị, "một phòng tuyến kiến thiết kinh tế Tiên quân" đóng vai trò là hệ thống kinh tế, và "tư tưởng Tiên quân" đóng vai trò là tư tưởng chỉ đạo. Tiên quân nâng cao vị thế của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại CHDCND Triều Tiên, trao cho quân đội vị trí quan trọng bậc nhất trong chính quyền và xã hội CHDCND Triều Tiên. Tiên quân chỉ dẫn chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước.<ref name="Vorontsov">Alexander V. Vorontsov, "North Korea's Military-First Policy: A Curse or a Blessing?" ''Brookings Institution'', 26 tháng 5 năm 2006, <http://www.brookings.edu/views/op-ed/fellows/vorontsov20060526.htm> 26 tháng 3 năm 2007.</ref>.
Người dùng vô danh