Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Don't Cry”

::''Và em không biết như thế...''
==Liên kết ngoài==
*[http://musicwww.hizzon.com NgheGuns tấtN' cảRoses Albums- Nghe Online & TracksFree củaDownload Gunsall &Tracks Roses| Albums tại HizZon.Com]
*[http://www.youtube.com/watch?v=hBdw8bxT04w&search=Don%27t%20Cry Video bài hát]
*[http://www.hoathachthao.info/tacpham.php?htt=nghe&baiso=616 Lời bài hát ban đầu]
58

lần sửa đổi