Annales Zoologici

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Annales Zoologici (viết tắt: Ann. Zool.) là một tạp chí khoa học và công nghệ được xuất bản bởi Bảo tàng và Viện Động vật học[1], Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan từ năm 1921. Các lĩnh chính của tạp chí bao gồm: Khoa học nông nghiệp và sinh học, hệ sinh thái, tiến hóa, tập tính sinh học, hệ thống phân loại sinh học[2]. Tạp chí xuất bản bốn số trong một năm, và ngôn ngữ chính là tiếng Anh.

Mã số xuất bản[sửa | sửa mã nguồn]

Chỉ số ảnh hưởng của Tạp chí[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chỉ số IF (Journal Impact Factor) năm 2019: 0.888[3]
 • Chỉ số sự ảnh hưởng của từng bài báo (Article Influence) năm 2019: 0.269[3]
 • Chỉ số SJR (Scimago Journal Rank) năm 2019: 0.554[3]
 • Chỉ số SNIP (Source Normalized Impact per Paper) năm 2019: 0.811[3]
 • Chỉ số Scopus CiteScore năm 2019: 1.90[3]
 • Chỉ số H Index năm 2019: 26[4]
 • Danh mục tạp chí SCIE năm 2019: Nhóm Q2[4]
 • Annales Zoologici được lập chỉ mục dữ liệu khoa học tạp chí ở: ICI Journals Master List/ICI World of Journals, Scopus, Worldcat, BIOSIS Preview/BIOSIS, ISI Web of Science (WoS), Zoological Record, AGRO, Biological Abstracts, Google Scholar[5]

Ban biên tập[6][sửa | sửa mã nguồn]

 • Tổng biên tập: Dariusz Iwan
 • Phó tổng biên tập: Wioletta Tomaszewska
 • Trợ lí biên tập: Marcin Jan Kamińsk

Trang web của Tạp chí[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b “Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk”. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2020.
 2. ^ “Instructions for authors” (PDF). Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2020.
 3. ^ a b c d e “Metrics of Journal”. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2020.
 4. ^ a b “SIR Ranking of Poland”. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2020.
 5. ^ “Scientific profile”. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2020.
 6. ^ “Editors of Journal”. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2020.