Bút toán điều chỉnh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bút toán điều chỉnh là một quá trình điều chỉnh vào cuối mỗi kỳ kế toán cần được thực hiện nhằm bảo đảm xác định và đo lường đầy đủ doanh thu, chi phí và chuẩn bị cho các tài khoản sẵn sàng cho báo cáo tài chính.[1]

Mục đích[sửa | sửa mã nguồn]

Quá trình điều chỉnh được thực hiện nhằm hai mục đích:[1]

 • Bảo đảm xác định và đo lường đầy đủ doanh thu, chi phí của kỳ (theo nguyên tắc dồn tích và phù hợp)
 • Đưa các tài khoản về trạng thái sẵn sàng cho việc lập Báo cáo tài chính

Các bút toán điều chỉnh cơ bản[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chi phí trả trước
 • Khấu hao tài sản cố định
 • Chi phí dồn tích/chi phí phải trả
 • Doanh thu dồn tích
 • Doanh thu chưa thực hiện

Chi phí trả trước[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chi phí trả trước là các khoản đã chi ra trong một kỳ kế toán nhưng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của nhiều kỳ kế toán sau đó. Điều chỉnh chi phi` trả trước nhằm phân bổ chi phí trả trước vào các kỳ kế toán một cách phù hợp [1]. Các loại thường gặp gồm:
 • Tiền thuê mặt bằng trả trước
 • Tiền bảo hiểm
 • Chi phí quảng cáo trả trước

Khấu hao tài sản cố định[sửa | sửa mã nguồn]

• Khấu hao là sự phân bổ giá gốc của tài sản cố định vào chi phí [1]. Nó cần được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Khấu hao có nhiều phương pháp, phổ biến là khấu hao đường thẳng.

Chi phí dồn tích[sửa | sửa mã nguồn]

Chi phí dồn tích là các khoản chi phí đã phát sinh nhưng doanh nghiệp chưa trả như [1]:

 • Chi phí tiền lương của tháng, trả đầu tháng sau
 • Chi phí dịch vụ sử dụng chưa thanh toán
 • Chi phí lãi vay đã phát sinh nhưng chưa đến kỳ trả

Kế toán khi xử lý sẽ ghi nhận với các khoản chi phí trên; cùng với một khoản nợ phải trả.

Doanh thu dồn tích[sửa | sửa mã nguồn]

Doanh thu dồn tích là các khoản doanh thu đã thực hiện, đã phát sinh nhưng chưa thu được bằng tiền (doanh thu chưa thu tiền). Kế toán khi xử lý sẽ ghi nhận doanh thu đã phát sinh cùng với một khoản nợ phải thu [1].

Doanh thu chưa thực hiện[sửa | sửa mã nguồn]

Doanh thu chưa thực hiện là việc nhận trước tiền của khách hàng và cam kết sẽ bán hàng hay thực hiện dịch vụ dẫn tới phát sinh một khoản nợ phải trả [1].

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e f g GV.ThS. Vũ Quốc Thông. “Chương 4 Khóa sổ và lập báo cáo tài chính”. Khóa sổ và lập báo cáo tài chính (PDF) |format= cần |url= (trợ giúp). TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ Thành phố Hồ Chí Minh KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN. Chú thích có tham số trống không rõ: |1= (trợ giúp); |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

GV.ThS. Vũ Quốc Thông. “Chương 4 Khóa sổ và lập báo cáo tài chính”. Khóa sổ và lập báo cáo tài chính (PDF) |format= cần |url= (trợ giúp). TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ Thành phố Hồ Chí Minh KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN. Chú thích có tham số trống không rõ: |1= (trợ giúp); |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]