Bản mẫu:Ô màu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

  

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Tiêu bản này là một biến thể của {{Legend}} với chức năng tạo các ô màu chú thích đa dạng hơn. Nó có thể tạo nhiều ô màu nằm kế nhau, không kèm chú thích, và không bắt buộc xuống dòng như tiêu bản Legend.

Kết quả
{{ô màu|#FFBF00}}   
{{ô màu|#007FFF}} Cái ô    Cái ô
{{ô màu|#C41E3A|#007BA7}} Cái búa       Cái búa
{{ô màu|#00A86B|#660099|40826D|#2E8B57}}            

Số ô màu được phép tối đa là 6. Để thay đổi viền, có thể sử dụng tham số “viền n” với n là thứ tự ô tương ứng. Giá trị cần điền cho tham số “viền n” có dạng solid 1px red. Trong đó “1px” định độ lớn của viền, “red” chỉ màu sắc của viền.

Kết quả
{{ô màu|#98FB98|viền 1=solid 1px #6B8E23}}   
{{ô màu|#007FFF|#DCDCDC|viền 2=solid 1px #8B4513}} Cái ô       Cái ô

Xem thêm[sửa mã nguồn]