Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Đổi hướng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích của nó là để giảm sự nhầm lẫn bằng cách giúp người dùng có được trang dự định của họ nếu họ đã được chuyển hướng đến một trang khác trong khi, ví dụ, tìm kiếm một chủ đề. Một ví dụ sẽ là khi người dùng tìm kiếm cho Achilleus (như trong hoàng đế), nhưng kết thúc trên trang có tiêu đề Achilles (như anh hùng trong thần thoại) sau khi được chuyển hướng.

Các ví dụ

 • {{Đổi hướng|Foo}}
 • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG||PAGE1}}
 • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1}}
 • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
 • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|và|PAGE2}}
 • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|và|PAGE3}}
 • {{Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}} (như được sử dụng trên trang Achilles) →

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Đổi hướng

<templatedata> {

  "params": {
    "1": {
      "label": "Redirecting page",
      "description": "Tên của trang được đổi hướng đến đây",
      "type": "string/wiki-page-name",
      "required": true
    },
    "2": {
      "label": "Use1",
      "description": "Hiển thị dưới dạng: 'xin đọc về Use1 tại...' . Nếu bị bỏ trống, mặc định sẽ hiển thị là 'Xin đọc về các nghĩa khác tại...' ",
      "type": "string",
      "required": false
    },
    "3": {
      "label": "Target1",
      "description": "Trang được liên kết tới. Mặc định là TÊNTRANG (disambiguation).",
      "type": "string/wiki-page-name",
      "required": false
    },
    "4": {
      "label": "Use2",
      "description": "'Use' thứ 2, cách dùng như Use1. Có thể dùng 'and' để cho ra: 'xin đọc về Use1 tại Target1Target2' (Chưa hỗ trợ).",
      "type": "string",
      "required": false
    },
    "5": {
      "label": "Target2",
      "description": "Trang được liên kết tới ,được dùng với Use2 (Chưa hỗ trợ).",
      "type": "string/wiki-page-name",
      "required": false
    },
    "6": {
      "label": "Use3",
      "description": "'Use' thứ ba, có thể dùng 'and' (Chưa hỗ trợ)",
      "type": "string",
      "required": false
    },
    "7

}}