Bản mẫu:Đổi hướng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này tạo ra một ghi chú đầu trang:

  • {{Đổi hướng|Foo}}

Mục đích của nó là để giảm sự nhầm lẫn bằng cách giúp người dùng có được trang dự định của họ nếu họ đã được chuyển hướng đến một trang khác trong khi, ví dụ, tìm kiếm một chủ đề. Một ví dụ sẽ là khi người dùng tìm kiếm cho Achilleus (như trong hoàng đế), nhưng kết thúc trên trang có tiêu đề Achilles (như anh hùng trong thần thoại) sau khi được chuyển hướng.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

  • {{Đổi hướng|Foo}}
  • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG||PAGE1}}
  • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1}}
  • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
  • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|và|PAGE2}}
  • {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|và|PAGE3}}
  • {{Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}} (như được sử dụng trên trang Achilles) →

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Đổi hướng

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Redirecting page 1

Name of page that redirects here

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang bắt buộc
Use1 2

Displayed as: For Use1, see ... If left empty, defaults to For other uses, see ...

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Target1 3

Page to link to. Default is [[PAGENAME (disambiguation)]].

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Use2 4

Second use. Can be 'and' to give: For Use1, see [[Target1]] and [[Target2]]

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Target2 5

Page to link second use to.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Use3 6

Third use, can be 'and'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Target3 7

Page to link third use to.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Hatnote templates Bản mẫu:Wikipedia template messages Bản mẫu:Wikipedia editor navigation

Liên kết ngoài[sửa mã nguồn]