Wikipedia:Trang đổi hướng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Trang đổi hướng là trang không có nội dung, nó chỉ làm công việc dẫn người đọc tới một mục từ, một tiểu mục của một bài, hoặc một trang khác, thường là xuất phát từ một tiêu đề khác của cùng một chủ đề. Ví dụ, nếu bạn gõ "UNDP" vào hộp tìm kiếm, hoặc click vào liên kết wiki UNDP, bạn sẽ được đưa đến bài Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc.

Trang này hướng dẫn về việc sử dụng các trang đổi hướng một cách thích hợp tại Wikipedia. Để có hướng dẫn kĩ thuật viết trang đổi hướng, xin xem Trợ giúp:Trang đổi hướng.

Mục đích của các trang đổi hướng[sửa mã nguồn]

Lí do cho việc tạo và gìn giữ các trang đổi hướng gồm có:

 • Tên khác (ví dụ, Edison Arantes do Nascimento chuyển hướng tới Pelé).
 • Các dạng tên ít cụ thể mà chủ đề bài viết là chủ đề chính yếu. Ví dụ Hitler chuyển hướng tới Adolf Hitler, trong khi Johnson nên là một trang định hướng thay vì đổi hướng do không có ông Johnson nào được coi là chủ đề chính yếu có tên như vậy.
 • Các dạng tên cụ thể hơn (ví dụ, Cộng hòa Pháp đổi hướng tới Pháp).
 • Viết tắt (ví dụ, LHQ chuyển hướng tới Liên Hiệp Quốc). Nhưng các tên viết tắt thường có nhiều nghĩa mà trong đó không có nghĩa nào là nghĩa chính – trong trường hợp đó, một trang định hướng sẽ thích hợp hơn một trang đổi hướng.
 • Viết tắt (ví dụ, WP:NCCCB chuyển hướng tới Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa công bố). Kiểu đổi hướng này thường được thực hiện trong không gian dự án chứ không dùng trong không gian các mục từ.
 • Các cách viết với chính tả khác hoặc dùng dấu ngắt khác. Ví dụ, Mát-xcơ-va đổi hướng tới Moskva, Lý thuyết đổi hướng tới Lí thuyết.
 • Các cách viết sai chính tả nhưng dễ gặp phải (ví dụ, Condoleeza Rice đổi hướng tới Condoleezza Rice).
 • Các từ có liên quan (ví dụ, Symbiont đổi hướng tới Symbiosis).
 • Các cách viết hoa thông dụng khác nhau (ví dụ, Đại Việt Sử ký Toàn thư đổi hướng tới Đại Việt sử ký toàn thư). Việc này không cần cho công việc tìm kiếm của người dùng, nhưng có thể giúp liên kết từ các bài khác và từ các site bên ngoài.
 • Các chủ đề con hoặc các chủ đề khác được miêu tả hoặc liệt kê bên trong một bài có chủ đề rộng hơn. (Những trang đổi hướng như vậy thường có đích là một tiểu mục cụ thể trong bài.)
 • Các cách viết bằng kí tự ASCII (ví dụ, Kurt GoedelKurt Godel đổi hướng tới Kurt Gödel). Các tiêu đề chứa gạch nối dài nên có các trang đổi hướng dùng gạch nối ngắn.
 • Các trang đổi hướng dẫn tới trang định hướng không chứa cụm từ "(định hướng)" trong tiêu đề (ví dụ, Mai (định hướng) đổi hướng tới Mai).

Lưu ý rằng các trang đổi hướng tới các dự án khác của Wikimedia, các trang web khác, hoặc các trang đặc biệt không hoạt động được.

Lý do xóa[sửa mã nguồn]

Bạn có thể muốn xóa một trang đổi hướng nếu thỏa một hoặc một số điều kiện sau (nhưng chú ý các ngoại lệ trong danh sách bên dưới):

 1. Trang đổi hướng được tạo ra gây khó khăn một cách không hợp lý cho việc tìm kiếm các trang có tên tương tự trong một máy tìm kiếm.Bản mẫu:Examples
 2. Trang đổi hướng có thể gây nhầm lẫn. Ví dụ, nếu "Adam B. Smith" được đổi hướng đến "Andrew B. Smith", do Andrew vô tình được gọi là Adam trong một nguồn nào đó, điều này có thể gây nhầm lẫn đối với bài viết về Adam Smith, vì vậy trang đổi hướng nên xóa.
 3. Chuyển hướng là phạm quy, như chuyển hướng "Joe Bloggs is a Loser" đến "Joe Bloggs" (trừ khi "Joe Bloggs is a Loser" được thảo luận trong bài viết), hay "Joe Bloggs" đến "Loser". (Speedy deletion criterion G10 may apply.) See also: #Neutrality of redirects
 4. Chuyển hướng mang tính quảng bá hay spam. (Speedy deletion criterion G11 may apply.)
 5. Chuyển hướng không có nghĩa, như chuyển hướng táo đến cam. (Speedy deletion criterion G1 may apply.)
 6. Chuyển hướng sai không gian.
 7. Chuyển hướng đến trang không tồn tại, nên xóa ngay.
 8. If the redirect is a novel or very obscure synonym for an article name, it is unlikely to be useful. In particular, redirects from a foreign language title to a page whose subject is unrelated to that language (or a culture that speaks that language) should generally not be created. Improbable typos or misnomers are potential candidates for speedy deletion, if recently created.
 9. If the target article needs to be moved to the redirect title, but the redirect has been edited before and has a history of its own, then it needs to be deleted to make way for move.
 10. If the redirect could plausibly be expanded into an article, and the target article contains virtually no information on the subject. In such a case, it is better that the target article contain a redlink than a redirect back to itself.