Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Đang sửa đổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích

Để tránh sửa đổi mâu thuẫn khi soạn bài, bạn có thể sử dụng bản mẫu này để hiển thị thông báo "Người khác đang tích cực sửa đổi phần lớn bài này" vào trang.

Bảng này chỉ nên dùng theo từng phiên làm việc, nghĩa là mọi người trước khi rời Wikipedia xin nhớ cất đi để người khác còn sửa được, hôm sau cần dùng lại treo lên.

Nếu thông tin trong bài chưa hoàn chỉnh, và bạn còn cần trở lại tiếp tục sửa đổi, hãy dùng bản mẫu {{Đang viết}}.

Cách sử dụng

Tiêu bản này có hai bộ tham số, tùy chọn.

{{Đang sửa đổi}}
{{Inuse}}
{{Đang sửa đổi|10 phút|tên=~~~}}
{{Inuse|10 phút|name=~~~}}
{{Đang sửa đổi|10 phút|tên=~~~|lúc=~~~~~}}
{{Inuse|10 phút|name=~~~|time=~~~~~}}

Xem thêm