Bước tới nội dung

Thể loại:Trang đang được sửa đổi phần lớn một cách liên tục

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Thể loại này chứa các trang đang có thay đổi lớn, đáng kể đang được thực hiện và do đó tốt nhất là bạn nên để yên cho đến khi thay đổi này được thực hiện, để tránh mâu thuẫn sửa đổi hoặc đảo ngược thay đổi một cách vô tình. Vì các bài viết trên Wikipedia được mở cho bất kỳ ai sửa đổi, chỉ nên gắn thẻ này trong một thời gian ngắn.

Xem thêm Thể loại:Trang đang được viết và bản mẫu {{Đang viết}}, sau khi thực hiện một loạt các thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian dài hơn. Xóa bản mẫu này khỏi một bài viết nếu nó đã được gắn thẻ một thời gian mà không có sự thay đổi nào. Các bản mẫu sau thêm các trang vào thể loại này:

Trang trong thể loại “Trang đang được sửa đổi phần lớn một cách liên tục”

Thể loại này chứa 53 trang sau, trên tổng số 53 trang.