Bản mẫu:Đang viết 4

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Mục đích

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để hiển thị thông báo "Bài này hoặc đoạn này đang được viết" vào trang.

Cách sử dụng

Chép đoạn mã sau vào bài viết:

{{Đang viết 4}}

Xem thêm