Bản mẫu:ARM

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 Armenia

Tài liệu bản mẫu

Mô tả

{{ARM}}

Tạo ra một lá cờ và liên kết trong tới Armenia. Bản mẫu này tương đương với {{flag|Armenia}}, nhưng đặt tên theo ba chữ cái tiêu chuẩn của Mã ISO 3166-1 alpha-3, Mã IOC, và Mã FIFA cho Armenia nhằm mục đích tiện lợi trong biên tập.


Xem thêm