Bản mẫu:Bài viết đầu tiên

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hoan nghênh!

Xin chào, Bài viết đầu tiên và chào mừng bạn đến với Wikipedia! Xin cảm ơn các đóng góp của bạn. Nhưng thật không may là một hoặc một vài trang bạn vừa tạo chưa phù hợp với các chỉ dẫn tạo trang của Wikipedia nên có thể bị xóa.

Bạn hãy đọc qua Bài viết đầu tiên của bạn, đây là trang hướng dẫn bạn cách viết bài mới. Nếu bạn gặp vướng mắc và muốn tìm sự trợ giúp, xin mời đến Trang giúp đỡ cho người mới, các thành viên có kinh nghiệm sẽ trả lời các câu hỏi của bạn. Dưới đây là một vài liên kết hữu ích dành cho những người mới tham gia:

Hy vọng bạn sẽ thích việc sửa bài, biên tập bài cho bách khoa toàn thư này. Hoan nghênh bạn ở lại và trở thành một thành viên của cộng đồng trực tuyến này. Xin nhớ ký tên mình trên các trang thảo luận bằng cách dùng bốn dấu ngã (~~~~); nó sẽ tự động tạo ra tên và ngày giờ. Nếu bạn có thắc mắc, hãy xem Wikipedia:Nơi đặt câu hỏi hoặc hỏi trực tiếp tôi tại trang thảo luận của tôi. Một lần nữa, chào mừng bạn! ~~ ~~

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

Để dùng tiêu bản này, thêm {{subst:firstarticle}} vào trang thảo luận của thành viên.

Xin xem chỉ mục tiêu bản thử nghiệm trước khi dùng bất kỳ tiêu bản nào trên trang thảo luận thành viên để cảnh báo thành viên. Dùng tiêu bản có sẵn phù hợp nhất với mục đích của bạn sẽ giúp làm bớt sự bối rối trong thông điệp bạn gửi.

Thông số:

  • Trang tương ứng: {{subst:firstarticle|Bài viết}}
  • Trong không gian khác: {{subst:firstarticle|Tên tiêu bản|namespace=Tiêu bản}}

Xem thêm

Chào mừng thành viên vừa tạo tài khoản
Bản mẫu Nội dung Ngôn ngữ
{{Hoan nghênh3}} {{thế:Hoan nghênh3}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, hiển thị tốt trên Wikipedia di động Tiếng Việt và tiếng Anh
{{Hoan nghênh2}} {{thế:Hoan nghênh2}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, đồng bộ với trang Wikipedia:Cộng đồng Tiếng Việt và tiếng Anh
Thành viên:Băng Tỏa/Welcome Phải dùng Twinkle Chào mừng thành viên mới, đồng bộ với trang Wikipedia:Cộng đồng Tiếng Việt và Tiếng Anh
{{Hoan nghênh4}} {{thế:Hoan nghênh4}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, theme xanh lá cây Tiếng Việt và tiếng Anh
{{Hoan nghênh5}} {{thế:Hoan nghênh5}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới Tiếng Việt và tiếng Anh
{{Hoan nghênh7}} {{thế:Hoan nghênh7}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới Tiếng Việt Tiếng Anh
{{Hoan nghênh8}} {{thế:Hoan nghênh8}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, phái sinh của bản mẫu 7 Tiếng Việt Tiếng Anh
{{Hoan nghênh12}} {{thế:Hoan nghênh12}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, theme trắng đen Tiếng Việt và Tiếng Anh
{{Chào mừng thành viên mới}} {{thế:Chào mừng thành viên mới}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới Tiếng Việt và Tiếng Anh
Hoan nghênh IP
Bản mẫu Nội dung Ngôn ngữ
{{Hoan nghênh vô danh}} {{thế:Hoan nghênh vô danh}} ~~~~ Chào mừng thành viên dùng IP Tiếng Việt và tiếng Anh
{{Hoan nghênh vô danh nghịch thử}} {{thế:Hoan nghênh vô danh nghịch thử}} ~~~~ Chào mừng thành viên dùng IP có sửa đổi thử nghiệm Tiếng Việt và tiếng Anh
{{hoan nghênh vô danh thiếu tính xây dựng}} {{thế:hoan nghênh vô danh thiếu tính xây dựng}} ~~~~ Chào IP sửa đổi thiếu tính xây dựng hoặc phá hoại Tiếng Việt
{{hoan nghênh vô danh có tính xây dựng}} {{thế:hoan nghênh vô danh có tính xây dựng}} ~~~~ Chào IP có sửa đổi hữu ích (giúp cập nhật số liệu, nâng cấp bài viết...) và kêu gọi tạo tài khoản Tiếng Việt
Khác
Bản mẫu Nội dung Ngôn ngữ
{{Bài viết đầu tiên}} {{thế:Bài viết đầu tiên}} ~~~~ Chào mừng sau khi bài do thành viên viết bị xóa Tiếng Việt
{{Hoan nghênh-spam}} {{thế:Hoan nghênh-spam}} ~~~~ Chào mừng sau khi thành viên thêm liên kết spam Tiếng Việt
{{Nghịch thử}} {{thế:nghịch thử}} ~~~~
hoặc
{{thế:nghịch thử|Tên trang}} ~~~~
Nhắc nhở ngắn gọn việc sửa đổi thử nghiệm Tiếng Việt
{{Hoan nghênh-phá hoại}} {{thế:Hoan nghênh-phá hoại}} ~~~~ Cảnh cáo việc phá hoại Tiếng Việt
{{Welcome-en}} {{thế:Welcome-en}} ~~~~ Chào mừng thành viên dùng tiếng Anh Tiếng Anh