Bản mẫu:C

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[[:Thể loại:|]]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
{{|tên thể loại}}
{{|tên thể loại |liên kết văn bản}}

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Use {{c}} to create a namespace-free link to a category, e.g. Philosophy rather than Thể loại:Philosophy, Cat:Philosophy:

{{c|Philosophy}} kết quả: Philosophy
{{c|Thể loại:philosophy}} kết quả: Philosophy

To specify the text used for the link – e.g. "Philosophy category" in place of "Philosophy" – add it as the next parameter:

{{c|Philosophy|thể loại Philosophy}} kết quả: thể loại Philosophy
{{c|Thể loại:philosophy|thể loại Philosophy}} kết quả: thể loại Philosophy


Xem thêm[sửa mã nguồn]