Bản mẫu:Lcs

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Lcs(sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cần một tham biến, tên gọi của Thể loại hiện hữu.

Ví dụ:

{{Lcs|Interwiki utility templates}}

xuất hiện như:

Thể loại:Interwiki utility templates (sửa thảo luận liên kết lịch sử)

Thuyết trình[sửa mã nguồn]

Tiêu bản:Lcs là biến thể nhỏ của Lc với kết quả đầu ra vừa phải trên trình duyệt không hỗ trợ ·.

Lcs cho phép một tham biến, là tên gọi của Thể loại hiện hữu. Nó cũng có thể sử dụng trên trang thảo luận và trang thành viên liên quan tới trang thảo luận hiện hữu của thể loại, nhưng trang thảo luận thể loại liên kết có thể vẫn chưa tồn tại.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Lcs|category}} shows links for the specified category
{{Lcs}} shows links for a category wrt the {{PAGENAME}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{Lcs|Interwiki utility templates}} Thể loại:Interwiki utility templates (sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{Lcs}} Thể loại:Lcs (sửa thảo luận liên kết lịch sử)

The latter shows bogus links, as long as no category Lcs exists.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

So sánh[sửa mã nguồn]

We got a zoo of similar templates, pick what you like. This list is probably incomplete and intentionally omits redirections:

Source Code Result
liên kết thảo luận sửa đổi {{cl|Interwiki utility templates}} Thể loại:Interwiki utility templates
liên kết thảo luận sửa đổi {{ccl|Interwiki utility templates}} [[Thể loại:Interwiki utility templates]]
liên kết thảo luận sửa đổi {{lc|Interwiki utility templates}} Thể loại:Interwiki utility templates (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
liên kết thảo luận sửa đổi {{lcs|Interwiki utility templates}} Thể loại:Interwiki utility templates (sửa thảo luận liên kết lịch sử)