Bản mẫu:Lts

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu:Lts(sửa thảo luận liên kết lịch sử)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Lts là biến thể nhỏ hơn của {{Lt}} với đầu ra vừa phải, đặc biệt để sử dụng trên các trình duyệt không hỗ trợ ·.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Lts|bản mẫu}} hiển thị các liên kết cho bản mẫu được chỉ định.
{{Lts}} hiển thị các liên kết cho một bản mẫu wrt {{PAGENAME}}.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{Lts|Lt}} Bản mẫu:Lt(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{Lts}} Bản mẫu:Lts(sửa thảo luận liên kết lịch sử)

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Las(sửa thảo luận liên kết lịch sử) định dạng 'Lts', nhưng đối với bất cứ điều gì,
 Mặc định là không gian bài viết, nhưng chấp nhận thể loại hoặc bản mẫu, v.v. không gian tên tiền tố quá.
Bản mẫu:Lts(sửa thảo luận liên kết lịch sử) cho bản mẫu (List Template Short ["Lt"])
Bản mẫu:Lcs(sửa thảo luận liên kết lịch sử) cho thể loại
Bản mẫu:Lps(sửa thảo luận liên kết lịch sử) cho {{ns:Project}} (= Wikipedia)
Bản mẫu:Ltsmeta(sửa thảo luận liên kết lịch sử) cho bản mẫu sao chép từ Meta
Bản mẫu:Lts/(sửa thảo luận liên kết lịch sử) cho các danh sách bản mẫu (xem dưới đây)
Bản mẫu:Lx(sửa thảo luận liên kết lịch sử) cho họ Lx
Thể loại:Tiêu bản liên kết trong cho một so sánh của vườn thú này xem dưới đây
Bản mẫu:Lps (sửa · thảo luận · liên kết · lịch sử) tại Meta
Bản mẫu:Lts (sửa · thảo luận · liên kết · lịch sử) tại Meta
Bản mẫu:Ltsmeta (sửa · thảo luận · liên kết · lịch sử) tại Meta

So sánh[sửa mã nguồn]

Chúng tôi đã nhận một sở thú tương tự bản mẫu, chọn những gì bạn thích. Danh sách này có thể không đầy đủ và cố tình bỏ qua các biến thể với các thông số như {{Tlx}} và đổi hướng như {{Tln}}:

Nguồn Kết quả
liên kết thảo luận sửa {{lt|x4}} Bản mẫu:X4 (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
liên kết thảo luận sửa {{lts|x4}} Bản mẫu:X4(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
liên kết thảo luận sửa {{lts/|x4}} liên kết thảo luận sửa
liên kết thảo luận sửa {{tetl|x4}} {{ x4 }}
links talk view
liên kết thảo luận sửa {{ti|x4}} Bản mẫu:x4 (thảo luận · liên kết · sửa)
liên kết thảo luận sửa {{tic|x4}} Bản mẫu:x4 (thảo luận liên kết sửa)
liên kết thảo luận sửa {{tiw|x4}} Bản mẫu:x4 (liên kết nền sửa)
liên kết thảo luận sửa {{tl|x4}} {{x4}}
liên kết thảo luận sửa {{tn|x4}} {{x4}}
liên kết thảo luận sửa {{tlc|x4}} {{x4}}
liên kết thảo luận sửa {{tls|x4}} {{thế:x4}}
liên kết thảo luận sửa {{tlsetl|x4}} {{thế:x4}}
 liên kết thảo luận sửa
liên kết thảo luận sửa {{tlt|x4}} {{x4}} (thảo luận)
liên kết thảo luận sửa {{ttl|x4}} {{x4}} (t/l)
liên kết thảo luận sửa {{twlh|x4}} Bản mẫu:Twlh

Định dạng mục đích chung[sửa mã nguồn]

  • 1 {{tlg}} là tổng quát nhất, cho phép bất kỳ sự kết hợp của kiểu chữ và/hoặc tùy chọn kiểu liên kết.
  • 2 Ngăn chữ xuống dòng bằng cách đặt nó bên trong thẻ <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Cho phép liên kết đến các bản mẫu trong bất kỳ không gian tên.
  • 4|plaincode=yes sử dụng <code style="border:none; background-color:transparent;">...</code>.
  • 5 Sử dụng phông chữ đơn cách nhưng không dùng <code>...</code>.

Bản mẫu định dạng khác[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng Ghi chú
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Hỗ trợ kết nối với các dự án chị em (ví dụ, fr:Hatnote)
{{tlu|Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} {{Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} Hỗ trợ kết nối với bất kỳ không gian tên
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Vài chữ}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Vài chữ}}

Hiển thị mã và ví dụ
{{xpd|Hatnote|Vài chữ hatnote}} "{{hatnote|Vài chữ hatnote}}" cho ra "" [1] Hiển thị mã, ví dụ và một liên kết để mở rộng bản mẫu mã
{{para|tiêu đề|<var>tiêu đề sách</var>}} |tiêu đề=tiêu đề sách Các tham số bản mẫu định dạng cho màn hình, có hoặc không có giá trị

Với các liên kết tiện ích[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng
{{lts|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử)
{{tfd links|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:hatnote (liên kết nền sửa)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} {{thế:Hatnote}}
 liên kết thảo luận sửa
{{ti|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận · liên kết · sửa)
{{tic|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận liên kết sửa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (liên kết nền sửa)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (thảo luận)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)