Bản mẫu:Tlu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{[[{{{1}}}]]}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{tlu|fullpagename}}


{{tlu|Thành viên:Ví dụ/Thông báo thảo luận}} {{Thành viên:Ví dụ/Thông báo thảo luận}}
{{tlu|Thảo luận Bản mẫu:Tlu}} {{Thảo luận Bản mẫu:Tlu}}
{{tlu|Thảo luận Bản mẫu:Tlu|param}} {{Thảo luận Bản mẫu:Tlu|param}}
{{tlu|fullpagename|1|2|3|4|5|6|7|8|9{{=}}10}} {{fullpagename|1|2|3|4|5|6|7|8|9=10}}
{{tlu|fullpagename|1|2|3|4|5|6|7|8|9{{=}}10{{=}}more}} {{fullpagename|1|2|3|4|5|6|7|8|9=10=more}}
{{tlu|fullpagename|param{{=}}value}} {{fullpagename|param=value}}

Up to 10 placeholders for parameters of the specified template

This template is nearly identical to Bản mẫu:Tl, except that it is intended for all namespace transclusions, and you can include parameters—as long as you use {{=}} signs or = in place of equal signs. For example, you can enter a subpage in your user space ({{Thành viên:Ví dụ/Thông báo thảo luận|param1=y|param2|etc.}}) or in a WikiProject ({{Wikipedia:WikiProject Songs/Unreferenced BLPs|param1=y|param2|etc.}}).

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{tl}} cho tài liệu đầy đủ

Định dạng mục đích chung[sửa mã nguồn]

  • 1 {{tlg}} là tổng quát nhất, cho phép bất kỳ sự kết hợp của kiểu chữ và/hoặc tùy chọn kiểu liên kết.
  • 2 Ngăn chữ xuống dòng bằng cách đặt nó bên trong thẻ <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Cho phép liên kết đến các bản mẫu trong bất kỳ không gian tên.
  • 4|plaincode=yes sử dụng <code style="border:none; background-color:transparent;">...</code>.
  • 5 Sử dụng phông chữ đơn cách nhưng không dùng <code>...</code>.

Bản mẫu định dạng khác[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng Ghi chú
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Hỗ trợ kết nối với các dự án chị em (ví dụ, fr:Hatnote)
{{tlu|Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} {{Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} Hỗ trợ kết nối với bất kỳ không gian tên
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Vài chữ}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Vài chữ}}

Hiển thị mã và ví dụ
{{xpd|Hatnote|Vài chữ hatnote}} "{{hatnote|Vài chữ hatnote}}" cho ra "" [1] Hiển thị mã, ví dụ và một liên kết để mở rộng bản mẫu mã
{{para|tiêu đề|<var>tiêu đề sách</var>}} |tiêu đề=tiêu đề sách Các tham số bản mẫu định dạng cho màn hình, có hoặc không có giá trị

Với các liên kết tiện ích[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng
{{lts|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử)
{{tfd links|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:hatnote (liên kết nền sửa)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} {{thế:Hatnote}}
 liên kết thảo luận sửa
{{ti|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận · liên kết · sửa)
{{tic|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận liên kết sửa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (liên kết nền sửa)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (thảo luận)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)