Bản mẫu:Tl

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

{{[[Bản mẫu:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]
Bản mẫu:Used in system

Bản mẫu liên kết bản mẫu là một bản mẫu vĩ mô đơn giản được sử dụng để hiển thị một bản mẫu tên như một liên kết được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn, do đó cho thấy làm thế nào tên bản mẫu sẽ được sử dụng trong mã. Sử dụng chính của nó là trong việc chỉ dẫn và tài liệu. Một ví dụ ngắn gọn là:

{{tl|Ví dụ}}
mà tạo ra
{{Ví dụ}}

Bản mẫu này hiển thị một bản mẫu tên như một liên kết được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn, do đó cho thấy làm thế nào tên bản mẫu sẽ được sử dụng trong mã. Sử dụng chính của nó là trong việc chỉ dẫn và tài liệu.

Tham số bản mẫu

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
tên bản mẫu 1

tên bản mẫu không có không gian tên tiền tố “Bản mẫu:”, mà là được thêm vào tự động

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng bắt buộc

Các biến thể phức tạp hơn được mô tả dưới đây.

Các ví dụ

Kết quả Ghi chú
{{tl|Void}} {{Void}} Sử dụng tiêu chuẩn
{{tls|Void}} {{thế:Ví dụ}} Đối với bản mẫu đó phải được thay thế
{{tl2|X1}} {{X1}} Các định dạng này liên kết để hiển thị như thế nào nó sẽ xem xét trong mã
{{tl2|sister=M:|3x}} {{3x}} Tương tự như trên, đối với bản mẫu trên dự án Wikimedia khác (chẳng hạn như meta)
{{tl2|sister=wikibooks|lang=de:|WP}} {{WP}} Đối với bản mẫu trên dự án ngôn ngữ khác
{{tl|1==)}} {{=)}} Sử dụng định dạng {{tl|1=tên bản mẫu}} nếu bản mẫu có chứa bản mẫu mã ký tự chẳng hạn như {{=)}} hoặc {{!}}

Xem thêm

Định dạng mục đích chung

  • 1 {{tlg}} là tổng quát nhất, cho phép bất kỳ sự kết hợp của kiểu chữ và/hoặc tùy chọn kiểu liên kết.
  • 2 Ngăn chặn bao bì của chữ bằng cách đặt nó bên trong thẻ <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Sử dụng phông chữ đơn cách nhưng không có <code>...</code>.
  • 4 Cho phép liên kết đến các bản mẫu trong bất kỳ không gian tên.

Bản mẫu định dạng khác

Mã ví dụ Hiệu ứng Ghi chú
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Hỗ trợ kết nối với các dự án chị em (ví dụ, fr:Hatnote)
{{tlu|Thành viên:Ahunt/SSHFS}} {{Thành viên:Ahunt/SSHFS}} Hỗ trợ kết nối với bất kỳ không gian tên
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Vài chữ}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Vài chữ}}

Hiển thị mã và ví dụ
{{xpd|Hatnote|Vài chữ hatnote}} "{{hatnote|Vài chữ hatnote}}" cho ra " " [1] Hiển thị mã, ví dụ và một liên kết để mở rộng bản mẫu mã
{{para|tiêu đề|<var>tiêu đề sách</var>}} |tiêu đề = tiêu đề sách Các tham số bản mẫu định dạng cho màn hình, có hoặc không có giá trị

Với các liên kết tiện ích

Mã ví dụ Hiệu ứng
{{lts|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử) · Mô đun:hatnote
{{tfd links|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:hatnote (liên kết nền sửa)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} Bản mẫu:Tsetl
{{ti|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận, liên kết, sửa)
{{tic|Hatnote}} Template:Hatnote (talk, links, edit)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (liên kết nền sửa)
{{tlt|Hatnote}} Bản mẫu:Tlt
{{ttl|Hatnote}} Bản mẫu:Ttl
{{twlh|Hatnote}} Bản mẫu:Twlh