Bản mẫu:Tl

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

{{[[Bản mẫu:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Thuyết trình

{{Tl}} và {{Tl2}} là các macro bản mẫu đơn giản được sử dụng để hiển thị tên gọi tiêu bản như là một liên kết. Tl là viết tắt của Template link (Liên kết tiêu bản).

Tl2 khác ở chỗ nó hiển thị kết quả rõ ràng hơn như {{Tlx}}, và tương tự như vậy, nó gọi các tham biến đã đặt tên 'SISTER=xx' và 'LANG=ll', sao cho nó cũng có thể được sử dụng để liệt kê và liên kết tới các tiêu bản trên các dự án bằng các ngôn ngữ khác.
Liên quan
{{Tlx}} hiển thị với cùng cách trình diễn mở rộng, và nó cũng mở rộng một vài tham biến 'có địa vị' để sinh ra các lời gọi tới tiêu bản mẫu.

Bản mẫu này giúp hiển thị một bản mẫu dưới dạng liên kết đến bản mẫu đó, được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn. Bản mẫu này chủ yếu được sử dụng trong thảo luận và tài liệu hướng dẫn.

Tham số bản mẫu

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Tên bản mẫu 1

Tên bản mẫu, không có phần tiền tố “Bản mẫu:”, phần này sẽ được tự động thêm vào liên kết

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng bắt buộc

Sử dụng

 {{Tl|tên tiêu bản cần hiển thị}}
và
 {{Tl2|tên tiêu bản cần hiển thị}} -- liên kết cục bộ, tương tự như Tl.
 hoặc
 {{Tl2|SISTER=V:|tên tiêu bản cần hiển thị}} -- hiển thị tiêu bản trên Wikiversity
 hoặc
 {{Tl2|LANG=fr.|SISTER=wikisource|tên tiêu bản cần hiển thị}} -- hiển thị tiêu bản 
            trên dự án Wikisource tiếng Pháp.

Ví dụ

Kết quả
{{Tl|x0}} {{x0}}
{{Tl2|x1}} {{x1}}
{{Tl2|SISTER=M:|3x}} {{3x}}
{{Tl2|SISTER=wikibooks|LANG=de:|WP}} {{WP}}

Xem thêm