Bản mẫu:Tl

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{[[Bản mẫu:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu liên kết bản mẫu là một bản mẫu vĩ mô đơn giản được sử dụng để hiển thị một bản mẫu tên như một liên kết được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn, do đó cho thấy làm thế nào tên bản mẫu sẽ được sử dụng trong mã. Sử dụng chính của nó là trong việc chỉ dẫn và tài liệu. Một ví dụ ngắn gọn là:

{{tl|Ví dụ}}
mà tạo ra
{{Ví dụ}}

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Tl

Bản mẫu này hiển thị một bản mẫu tên như một liên kết được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn, do đó cho thấy làm thế nào tên bản mẫu sẽ được sử dụng trong mã. Sử dụng chính của nó là trong việc chỉ dẫn và tài liệu.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
tên bản mẫu1

tên bản mẫu không có không gian tên tiền tố “Bản mẫu:”, mà là được thêm vào tự động

Chuỗi ngắnbắt buộc

Các biến thể phức tạp hơn được mô tả dưới đây.

Các ví dụ

Kết quả Ghi chú
{{tl|Void}} {{Void}} Sử dụng tiêu chuẩn
{{tls|Void}} {{thế:Ví dụ}} Đối với bản mẫu đó phải được thay thế
{{tl2|X1}} {{X1}} Các định dạng này liên kết để hiển thị như thế nào nó sẽ xem xét trong mã
{{tl2|sister=M:|3x}} {{3x}} Tương tự như trên, đối với bản mẫu trên dự án Wikimedia khác (chẳng hạn như meta)
{{tl2|sister=wikibooks|lang=de:|WP}} {{WP}} Đối với bản mẫu trên dự án ngôn ngữ khác
{{tl|1==)}} {{=)}} Sử dụng định dạng {{tl|1=tên bản mẫu}} nếu bản mẫu có chứa bản mẫu mã ký tự chẳng hạn như {{=)}} hoặc {{!}}

Xem thêm

Định dạng mục đích chung

  • 1 {{tlg}} là tổng quát nhất, cho phép bất kỳ sự kết hợp của kiểu chữ và/hoặc tùy chọn kiểu liên kết.
  • 2 Ngăn chữ xuống dòng bằng cách đặt nó bên trong thẻ <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Cho phép liên kết đến các bản mẫu trong bất kỳ không gian tên.
  • 4|plaincode=yes sử dụng <code style="border:none; background-color:transparent;">...</code>.
  • 5 Sử dụng phông chữ đơn cách nhưng không dùng <code>...</code>.

Bản mẫu định dạng khác

Mã ví dụ Hiệu ứng Ghi chú
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Hỗ trợ kết nối với các dự án chị em (ví dụ, fr:Hatnote)
{{tlu|Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} {{Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} Hỗ trợ kết nối với bất kỳ không gian tên
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Vài chữ}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Vài chữ}}

Hiển thị mã và ví dụ
{{xpd|Hatnote|Vài chữ hatnote}} "{{hatnote|Vài chữ hatnote}}" cho ra "" [1] Hiển thị mã, ví dụ và một liên kết để mở rộng bản mẫu mã
{{para|tiêu đề|<var>tiêu đề sách</var>}} |tiêu đề=tiêu đề sách Các tham số bản mẫu định dạng cho màn hình, có hoặc không có giá trị

Với các liên kết tiện ích

Mã ví dụ Hiệu ứng
{{lts|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử)
{{tfd links|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:hatnote (liên kết nền sửa)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} {{thế:Hatnote}}
 liên kết thảo luận sửa
{{ti|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận · liên kết · sửa)
{{tic|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận liên kết sửa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (liên kết nền sửa)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (thảo luận)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)