Bản mẫu:Tlg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{tlg}} (abbreviating "[t]emplate [l]ink (with) [g]eneral (options)") is a generalised version of the {{tl}} ("template link") template. It can be used to replace or implement {{tl}} and related templates such as {{tlb}}, {{tlx}}, etc.

Các tham số[sửa mã nguồn]

Đặt tên

With the exception of alttext, {{tlg}}'s named parameters are toggles that are either omitted (default) or activated (by being assigned a value such as "on", "yes", "true", "include", etc.). They may be included in any order (see Examples below):

Tham số Hoạt động Tính là
braceinside Include innermost braces as part of the template link {{tlw}}
bold
boldlink
boldname
Renders the template link/name in bold {{tlb}} {{tlx}} etc.
code Display output using the (monospaced) HTML <code> formatting {{tlc}} {{tlx}} etc.
italic
italics
Display any parameters accompanying the template link/name in italic/s {{tlxi}}
nolink Don't render the template name as a link {{tln}}
nowrap Prevent the insertion of line breaks (word wrap) in the output
thế Include a thế: prefix before the template link/name {{tls}}
|alttext=[text] Use [text] as the label for the template link {{tla}}
Không đặt tên

{{tlg}} may take up to ten unnamed parameters as parameters accompanying the template link (or name); see Examples below.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Kết quả Nhận xét
{{tlg|Abc}} {{Abc}}
{{tlg|abC}} {{abC}} template names are case-sensitive
{{tlg|abc}} {{abc}} first letter is case-insensitive though
{{tlg|x0}} {{x0}}
{{tlg|x0|code=on}} {{x0}} <code> style
{{tlg|x0|plaincode=on}} {{x0}} plaincode style
{{tlg|x0|bold=on}} {{x0}} bold link/name
{{tlg|x1|one|italic=on}} {{x1|one}} parameter/s in italics
{{tlg|x0|nolink=on}} {{x0}}
{{tlg|x0|subst=on}} {{thế:x0}}
{{tlg|x0|braceinside=on}} {{x0}}
{{tlg|x0|alttext=x0 link}} {{x0 link}}
{{tlg|x0|bold=on|code=on|braceinside=on}} {{x0}} No reason you can't combine multiple parameter settings
{{tlg|x1|one}} {{x1|one}}
{{tlg|x2|one|two}} {{x2|one|two}}
{{tlg|x2|bold=on|code=on|one|two}} {{x2|one|two}} Can combine named and anonymous parameters …
{{tlg|x2|one|two|bold=on|code=on}} {{x2|one|two}} … in any order …
{{tlg|x2|one|code=on|two|bold=on|three}} {{x2|one|two|three}} … even intermixed …
{{tlg|x2|one|code=on|two|bold=on|three|italic=on}} {{x2|one|two|three}} … with many different configurations.
{{tlg|x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}} {{x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
{{tlg|x4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} {{x4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|…}} up to 10 parameters, then …
{{tlg|x5|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10&#124;11}} {{x5|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}}
&#124; for more
{{tlg}} {{Tlg}} with no arguments, the current page name is substituted
{{tlg|x1|x=u}} {{x1}} = won't work
{{tlg|x1|x&#61;u}} {{x1|x=u}}
&#61; is okay
{{tlg|x1|x{{=}}u}} {{x1|x=u}}
{{=}} is okay
{{tlg|x1|x<nowiki>=</nowiki>u}} {{x1|x=u}}
sticky nowiki is okay
{{tlg|x2||two||}} {{x2||two||}} empty parameters work too, even at the end
{{tlg|x2|3=two|2=one}} {{x2|one|two}}
right to left okay
Thông số được giới hạn như một chuỗi nowiki

{{tlg|convert|<nowiki>14|m|ftin|abbr=out|sp=us</nowiki>}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Định dạng mục đích chung[sửa mã nguồn]

  • 1 {{tlg}} là tổng quát nhất, cho phép bất kỳ sự kết hợp của kiểu chữ và/hoặc tùy chọn kiểu liên kết.
  • 2 Ngăn chặn bao bì của chữ bằng cách đặt nó bên trong thẻ <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Sử dụng phông chữ đơn cách nhưng không có <code>...</code>.
  • 4 Cho phép liên kết đến các bản mẫu trong bất kỳ không gian tên.

Bản mẫu định dạng khác[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng Ghi chú
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Hỗ trợ kết nối với các dự án chị em (ví dụ, fr:Hatnote)
{{tlu|Thành viên:Ahunt/SSHFS}} {{Thành viên:Ahunt/SSHFS}} Hỗ trợ kết nối với bất kỳ không gian tên
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Vài chữ}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Vài chữ}}

Hiển thị mã và ví dụ
{{xpd|Hatnote|Vài chữ hatnote}} "{{hatnote|Vài chữ hatnote}}" cho ra "" [1] Hiển thị mã, ví dụ và một liên kết để mở rộng bản mẫu mã
{{para|tiêu đề|<var>tiêu đề sách</var>}} |tiêu đề=tiêu đề sách Các tham số bản mẫu định dạng cho màn hình, có hoặc không có giá trị

Với các liên kết tiện ích[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng
{{lts|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử) · Mô đun:hatnote
{{tfd links|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:hatnote (liên kết nền sửa)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} Bản mẫu:Tsetl
{{ti|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận, liên kết, sửa)
{{tic|Hatnote}} Template:Hatnote (talk, links, edit)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (liên kết nền sửa)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (thảo luận)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Bản mẫu:Twlh