Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thể loại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Ẩn thông báo

Bản mẫu này được đánh dấu bằng id CSS và tên lớp CSS "category-namespace-editnotice", để các biên tập viên có thể áp dụng CSS tùy chỉnh riêng nếu muốn, như việc ẩn nó (Xem en:WP:CSSHIDE để biết thêm chi tiết). Để ẩn thông báo, thêm:

#category-namespace-editnotice {
    display: none !important;
}

vào skin.css của bạn, việc này sẽ áp dụng hiệu ứng cho giao diện hiện tại của bạn. Để áp dụng nó cho tất cả các giao diện, thêm mã vào common.css của bạn thay thế. Xem Wikipedia:Giao diện để biết thêm chi tiết.