Bước tới nội dung

Wikipedia:Thông báo sửa đổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thông báo sửa đổi là các hộp tin nhắn hiển thị trước cửa sổ sửa đổi khi người dùng sửa trang. Tất cả mọi người đều có thể tạo thông báo sửa đổi cho chính trang người dùng của họ, nhưng trong các không gian tên khác thì chỉ có bảo quản viênkỹ thuật viên bản mẫu mới có thể tạo thông báo sửa đổi.

Để dùng thông báo sửa đổi, bạn nên có một sự hiểu biết cơ bản về khái niệm không gian tên của Wikipedia; đó là một tập hợp các trang Wikipedia có tên bắt đầu bằng tiền tố được phần mềm MediaWiki nhận ra, theo sau là dấu hai chấm, hay trong trường hợp không gian chính thì không có tiền tố nào.

Một số hộp thông báo bạn thấy khi sửa đổi trang (hoặc xem mã nguồn của trang được bảo vệ) không phải là thông báo sửa đổi; mà thay vào đó chúng là thông báo giao diện MediaWiki.

Liên kết thông báo sửa đổi

[sửa | sửa mã nguồn]

Khi một trang được sửa đổi, liên kết đỏ hoặc xanh thường xuất hiện như sau:

hoặc thế này:

Chúng là những liên kết tới các thông báo sửa đổi trên trang hoặc trên nhóm. Thành viên có quyền bảo quản viên/kỹ thuật viên bản mẫu luôn luôn thấy được cả hai liên kết, ngay cả khi các thông báo vẫn chưa được tạo, vì họ có thể tạo và sửa đổi các thông báo. Những thành viên khác chỉ nhìn thấy liên kết "Thông báo trang" màu đỏ trên trang thảo luận thành viên và trang thành viên của họ, vì họ có thể tạo và sửa đổi các thông báo như vậy. Họ cũng thấy các liên kết màu xanh đến thông báo nhóm và trang nếu chúng đã được tạo, để họ có thể tìm và xem nguồn thông báo. Nhưng họ vẫn không thể sửa đổi các thông báo đó, trừ những thông báo trong không gian thành viên.

Xem thêm phần § Ẩn liên kết đỏ bên dưới.

Các thông báo sửa đổi

[sửa | sửa mã nguồn]

Khi tạo/sửa thông báo sửa đổi, có thể dùng bản mẫu {{Thông báo sửa đổi}} để định dạng, xem trang bản mẫu để biết cách sử dụng.

Thành viên và thảo luận thành viên

[sửa | sửa mã nguồn]

Bất cứ ai cũng có thể tạo một thông báo sửa đổi cho thành viên hoặc trang thảo luận của thành viên đó (Nhưng thông báo sửa đổi cho các trang con của thành viên chỉ có thể được tạo bởi bảo quản viên/kỹ thuật viên bản mẫu). Tên trang thông báo sửa đổi của thành viên có một trong các hình thức sau:

Thành viên:Example/Editnotice
Thảo luận Thành viên:Example/Editnotice

Bạn có thể tạo một thông báo sửa đổi cho thành viên hoặc trang thảo luận của riêng bạn với một bản tải sẵn {{Thông báo sửa đổi}} bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới:

Tạo thông báo sửa đổi trang cá nhân của bạn
Tạo thông báo sửa đổi trang thảo luận của bạn

Các không gian tên khác

[sửa | sửa mã nguồn]

Ở các không gian tên khác và trang con của thành viên, thông báo sửa đổi chỉ có thể tạo/sửa bởi các bảo quản viên/kỹ thuật viên bản mẫu. Có ba loại thông báo sửa đổi chính:

 1. Thông báo sửa đổi không gian tên – Hiển thị trên tất cả các trang trong một không gian tên.
 2. Thông báo sửa đổi Nhóm – Hiển thị trên một trang và tất cả các trang con của nó.
 3. Thông báo sửa đổi của trang – Chỉ hiển thị trên trang mà nó thuộc về.

Thông báo sửa đổi có một trong các hình thức này:

 1. Thông báo sửa đổi không gian tên – Xem bên dưới.
 2. Thông báo sửa đổi Nhóm  – Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Nhóm/<Tên trang đầy đủ của trang gốc>
 3. Thông báo sửa đổi của trang – Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Trang/<Tên trang đầy đủ>

Tạo thông báo sửa đổi

[sửa | sửa mã nguồn]

Để sửa một thông báo sửa đổi trong các không gian tên rộng, hãy nhấp vào liên kết tương ứng bên dưới. Để tạo một thông báo sửa đổi cho một trang, hãy nhập tên trang và nhấn nút "Tạo mới". Đổi với các trang Thành viên: và Thảo luận Thành viên:, bạn không cần phải viết gì cả, cứ nhấn vào nút "Tạo mới".

Nếu tên trang có phân biệt chữ hoa chữ thường khi ký tự đầu tiên của trang được viết hoa, thì chúng phải được viết hoa khi nhập vào đây.

Số Không gian tên Thông báo sửa đổi không gian tên Tạo thông báo sửa đổi trang
-1 Special:EmailUser MediaWiki:Emailpagetext
0 Chính: (bài viết) Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Chính
1 Thảo luận: (thảo luận bài viết) Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận
2 Thành viên: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thành viên
3 Thảo luận thành viên: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận thành viên
4 Wikipedia: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Wikipedia
5 Thảo luận Wikipedia: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận Wikipedia
6 Tập tin: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Tập tin
7 Thảo luận Tập tin: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận Tập tin
8 MediaWiki: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/MediaWiki
9 Thảo luận MediaWiki: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận MediaWiki
10 Bản mẫu: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Bản mẫu
11 Thảo luận Bản mẫu: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận Bản mẫu
12 Trợ giúp: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Trợ giúp
13 Thảo luận Trợ giúp: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận Trợ giúp
14 Thể loại: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thể loại
15 Thảo luận Thể loại: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận Thể loại
100 Dự án: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Dự án
101 Thảo luận Dự án: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận Dự án
828 Mô đun: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Mô đun
829 Thảo luận Mô đun: Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận Mô đun

Cách yêu cầu Thông báo sửa đổi

[sửa | sửa mã nguồn]

Để yêu cầu tạo ra một Thông báo sửa đổi:

 • Mở cửa sổ của trang mà bạn muốn có Thông báo sửa đổi.
 • Đặt mã này trên trang: [[{{editnotice talkpagename}}]]
 • Xem trước trang và không lưu, theo liên kết bạn thấy. Trình duyệt của bạn có thể hỏi bạn có muốn tiếp tục và mất những thay đổi bạn đã thực hiện không. Bạn làm.
 • Mở cửa sổ sửa đổi của trang thảo luận của thông báo sửa đổi.
 • Thêm đánh dấu chính xác mà bạn muốn cho phần Thông báo sửa đổi và bên dưới nó viết một yêu cầu ngắn cho người giải quyết yêu cầu và ký tên.
 • Cuối cùng, đặt bản mẫu này: {{Sửa trang khóa}} ở đầu trang và khi bạn hài lòng (sử dụng bản xem trước) rằng mọi thứ đều chính xác, hãy lưu trang.

Một cách khác để tìm liên kết cho một Thông báo sửa đổi là Thông báo sửa đổi.

 • Mở cửa sổ chỉnh sửa của trang nơi bạn muốn tạo một Thông báo sửa đổi.
 • Đặt mã này trên trang: [[{{editnotice pagename}}]]
 • Xem trước trang và theo liên kết đến phần Thông báo sửa đổi.
 • Điều này sẽ đưa bạn đến trang của thông báo sửa đổi. Yêu cầu tạo nên được thực hiện trên trang thảo luận của thông báo sửa đổi.
 • Một lần tại trang thảo luận, hãy làm theo các bước sau trong hướng dẫn đầu tiên.


Khi hiển thị

[sửa | sửa mã nguồn]

Thông báo sửa đổi được hiển thị khi sửa đổi một trang, nhưng vì nội dung của chúng cũng có thể hữu ích khi chỉ xem một trang, nên chúng cũng được hiển thị trong những trường hợp sau:

 • Thông báo trang được hiển thị trên đầu trang .css và .js trong không gian MediaWiki. Xem ví dụ thông báo ở đầu MediaWiki:Common.css đưpọc bắt đầu "Đây là CSS ảnh hưởng đến toàn bộ skin". Thông báo không gian tên không được hiển thị và không gian MediaWiki không có thông báo nhóm.
 • Trong bất kỳ không gian tên nào, khi không phải là bảo quản viên/kỹ thuật viên bản mẫu "xem mã nguồn" của trang được khóa hoặc người dùng IP xem mã nguồn của trang khóa hạn chế sửa đổi. Các thông báo sửa đổi nhóm và trang được hiển thị, nhưng không phải là thông báo không gian tên.

Khi các thông báo sửa đổi được hiển thị trong "chế độ xem", hệ thống tải sẽ cung cấp cho chúng "notice action = view". Điều này có thể được sử dụng bên trong các thông báo sửa đổi như thế này:

{{#ifeq: {{{notice action|}}} | view
| <! - Một người không phải là bảo quản viên/kỹ thuật viên bản mẫu đang "xem mã nguồn" của trang được khóa ->
| <!-- Một người dùng có đủ quyền đang sửa đổi trang -->
}}

Ẩn liên kết đỏ

[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu bạn không muốn thấy các liên kết "Thông báo về nhóm trang " và "Thông báo về trang" màu đỏ, hãy thêm mã bên dưới vào CSS cá nhân, sau đó đợi một phút, rồi xóa bộ nhớ đệm trình duyệt của bạn.

/* Ẩn liên kết đỏ "Thông báo về nhóm trang " và "Thông báo về trang". */
.editnotice-area .editnotice-redlink {
 display: none !important;
}

Nếu bạn không muốn thấy bất kỳ liên kết "Thông báo về nhóm trang " và "Thông báo về trang", sử dụng mã sau này thay thế:

/* Ẩn tất cả liên kết "Thông báo về nhóm trang " và "Thông báo về trang". */
.editnotice-area .editnotice-link {
 display: none !important;
}

Khi một thông báo sửa đổi được sử dụng trên một bài viết, mọi người tạo ra các thông báo sửa đổi nên để lại một tin nhắn trên trang thảo luận của bài viết để thảo luận thêm về thông báo sửa đổi của bài viết.

Bản mẫu {{active editnotice}} có thể được sử dụng để chỉ ra rằng một trang không có người dùng có phần thông báo sửa đổi hoạt động (không trống).

Danh sách thông báo sửa đổi

[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin kỹ thuật

[sửa | sửa mã nguồn]

Bất cứ điều gì đưa vào các trang MediaWiki:Editnotice-0 đến MediaWiki:Editnotice-15 (hoặc Editnotice-100 đến Editnotice-109) sẽ xuất hiện dưới dạng một thông báo sửa đổi cho tất cả trang trong toàn bộ không gian tên. Editnotice-0 dành cho các trang không gian chính, Editnotice-1 cho các trang không gian thảo luận, Editnotice-2 cho các trang không gian thành viên, vân vân. Xem Wikipedia:Không gian tên để biết ý nghĩa của tất cả các số.

Bản mẫu {{Thông báo sửa đổi của trang}} được đặt trên mỗi trang không gian tên MediaWiki. Bản mẫu làm cho mỗi bài viết sử dụng một trang con cụ thể cho nó làm thông báo sửa đổi của nó thay vì sử dụng một thông báo sửa đổi toàn không gian tên.

Hệ thống tải thông báo sửa đổi sử dụng hai phương pháp lưu trữ thông báo sửa đổi:

 • Đối với không gian thảo luận thành viên và thành viên, phần thông báo sửa đổi được lưu trữ dưới dạng trang con của thành viên hoặc trang thảo luận có tên /Editnotice. Phương pháp này cho phép người dùng chỉnh sửa các thông báo này.
 • Đối với tất cả các không gian tên khác và cho các trang con của người dùng, phần thông báo sửa đổi được lưu trữ dưới dạng một trang con của Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi. Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi và các trang con của nó được bảo vệ bởi MediaWiki:Titleblacklist sao cho chỉ bảo quản viên/kỹ thuật viên bản mẫu, có thể tạo và sửa chúng.

Mặc dù tất cả các không gian tên ban đầu có thể lưu trữ các thông báo sửa đổi trực tiếp dưới dạng tin nhắn MediaWiki, nhưng điều này đã được tìm thấy gây ra các vấn đề về hiệu suất như làm đầy Không gian tên MediaWiki. Hiển thị các thông báo sửa đổi MediaWiki cho các không gian tên có tính năng trang con MediaWiki đã bị vô hiệu hóa; mặc dù một thông báo sửa đổi có thể được tạo như một thông điệp MediaWiki cho các không gian tên này, nó sẽ không hiển thị. Để thống nhất và để giữ cho không gian tên MediaWiki sạch sẽ, tất cả các thông báo sửa đổi hiện được lưu trữ dưới dạng các trang con của Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi. Điều này có nghĩa là chúng ta một lần nữa có thể tạo các thông báo sửa đổi cho tất cả các không gian tên.

Thông báo nhóm được lưu trữ dưới dạng Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Nhóm/... có thể tạo cho các trang trong mọi không gian tên ngoại trừ Chính (bài viết), Tập tin (hình ảnh), MediaWiki và Thể loại. Lý do là những không gian tên đó không có tính năng trang con MediaWiki, do đó, thông báo nhóm sẽ không có ý nghĩa trong các không gian tên đó. Các không gian thảo luận của các không gian tên đó hiểu các trang con và có thể sử dụng các thông báo nhóm, mặc dù các thông báo nhóm thường không có ý nghĩa ở đó.

Edit intros

[sửa | sửa mã nguồn]

Edit intros tương tự như phần thông báo sửa đổi, nhưng sử dụng cơ chế khác nhau:

Một yêu cầu tính năng tại T85372 yêu cầu các thông báo sửa đổi theo từng thể loại để dễ dàng thêm và duy trì loại thông báo này.

Emailnotice

[sửa | sửa mã nguồn]

Emailnotices cho phép người dùng đã đăng ký với một email được xác nhận để hiển thị một thông điệp tùy chỉnh tại Special:EmailUser cho tên người dùng của họ. Emailnotices được đặt tại Special:MyPage/Emailnotice (sử dụng). Hệ thống được triển khai tại MediaWiki:Emailpagetext sau Thảo luận này bên Wikipedia Tiếng Anh.

Thông báo khóa

[sửa | sửa mã nguồn]

Thông báo tiêu chuẩn được hiển thị khi nguồn của trang được khóa đang được xem có thể được thay thế bằng cách tạo một trang có dạng Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Khóa/<Tên trang đầy đủ>. Khi điều này được thực hiện, các thông báo chỉnh sửa tiêu chuẩn cho trang sẽ không được hiển thị theo mặc định; hiển thị chúng nếu cần thiết bằng cách bao gồm {{Thông báo sửa đổi của trang|notice action = view}} trong thông báo khóa tùy chỉnh.


Điều này thường chỉ được sử dụng khi thông báo tiêu chuẩn được hiển thị bởi MediaWiki:Protectedpagetext và/hoặc MediaWiki:Cascadeprotected

Lịch sử

[sửa | sửa mã nguồn]

Thông báo sửa đổi được giới thiệu r39120, 11 tháng 8 2008, MediaWiki 1.14.

Trang này có thể không đầy đủ. Dưới đây là một số liên kết để biết thêm thông tin:

Thay thế

[sửa | sửa mã nguồn]

Một thay thế cho một Thông báo sửa đổi, không yêu cầu bất kỳ đặc quyền đặc biệt nào, là chèn một hoặc nhiều HTML comment vào trang. Điều này sẽ hiển thị khi người dùng đang sửa trang, nhưng không hiển thị trong chính trang đó. Nhận xét phải được đi trước bởi các ký tự <!-- và theo sau là -->.

Bản mẫu liên quan

[sửa | sửa mã nguồn]
 • {{active editnotice}}
 • {{Thông báo sửa đổi}} – Bản mẫu để tạo thông báo sửa đổi
 • {{editnotice pagename}} – Trả về tên trang cho phần thông báo sửa đổi cho trang hiện tại.
 • {{editnotice talkpagename}} – Trả về tên trang thảo luận cho phần thông báo sửa đổi cho trang thảo luận hiện tại.
 • {{Thông báo sửa đổi của trang}} – Bản mẫu đang thực hiện tải hầu hết thông báo sửa đổi và cũng hiển thị liên kết nhỏ "Thông báo sửa đổi nhóm" và "Thông báo sửa đổi của trang".