Wikipedia:Thông báo sửa đổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Viết tắt

Thông báo sửa đổi là những nội dung nhắc nhở khi sửa đổi. Bất kì thành viên nào cũng có thể tạo/sửa thông báo sửa đổi của trang cá nhân của mình, nhưng trong các không gian tên khác, chỉ có bảo quản viên có thể tạo/sửa nó.

Liên kết thông báo sửa đổi[sửa mã nguồn]

Khi một trang được sửa đổi, liên kết đỏ hoặc xanh thường xuất hiện như sau:

Thông báo về trang

hoặc thế này:

Thông báo về nhóm trang   Thông báo về trang

Các bảo quản viên có thể nhìn các liên kết đỏ trên đó. Các thành viên khác chỉ thấy liên kết xanh và thông báo.

Thông báo sửa đổi[sửa mã nguồn]

Khi tạo/sửa thông báo sửa đổi, có thể định dạng bản mẫu {{Thông báo sửa đổi}}

Thành viên và thaỏ luận thành viên[sửa mã nguồn]

Không gian tên khác[sửa mã nguồn]

Ở các không gian tên khác, chỉ có thể tạo/sửa bởi các bảo quản viên.

Tạo thông báo sửa đổi[sửa mã nguồn]

Cách yêu cầu tạo thông báo sửa đổi nếu bạn không phải là bảo quản viên[sửa mã nguồn]

Để yêu cầu tạo thông báo sửa đổi nếu bạn không phải là bảo quản viên:

 • Mở trang sửa đổi của bài.
 • Đặt mã trên trang: [[{{editnotice talkpagename}}]]
 • Xem trước trang, và đừng lưu trang, xin đi vào liên kết trang.
 • Mở trang thảo luận thông báo.
 • Add the exact markup you want for the editnotice, and below it write a short request for the administrator who deals with the request, and sign it.
 • Finally, place this template: {{edit template-protected}} at the top of the page, and when you are satisfied (use preview) that everything is correct, save the page.

Another way to find the link for an editnotice is to:

 • Open the edit window of the page where you want to create an editnotice.
 • Place this code on the page: [[{{editnotice pagename}}]]
 • Preview the page and follow the link to the editnotice.
 • This takes you to the editnotice's page. The request for creation should be made on the editnotice's talkpage.
 • Once at the talkpage, follow the latter steps in the first instructions.

Bỏ liên kết đỏ[sửa mã nguồn]

Lịch sử[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu[sửa mã nguồn]