Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông báo sửa đổi

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Bản mẫu này là một bản mẫu định dạng cho các thông báo sửa đổi, là các thông báo xuất hiện phía trên vùng văn bản trên các trang sửa đổi. Thông báo sửa đổi có thể là mỗi không gian tên hoặc mỗi bài viết.

Để tạo một thông báo sửa đổi mới, vui lòng làm theo hướng dẫn tại Wikipedia:Thông báo sửa đổi.

Tham số

{{Thông báo sửa đổi
| expiry =
| id =
| header =
| headerstyle =
| text =
| textstyle =
| image =
| imagesize =
| style =
| class = 
}}

Chú ý: Tất cả các tham số là tùy chọn, ngoại trừ text.

Tham số

Thông số Chức năng Cần thiết
expire Ngày hết hạn của thông báo Không
id id cho HTML Không
header Đầu đề Không
headerstyle Mã CSS cho đầu đề Không
text Nội dung chính
textstyle Mã CSS cho nội dung chính Không
image Hình Không
imageright Hình ở phía bên tay phải Không
  • |class=Tên lớp CSS cho toàn bộ thông báo sửa đổi
  • |style=Giá trị CSS cho toàn bộ thông báo sửa đổi
Chỉ sử dụng tên của tập tin hình ảnh, vì vậy thay vì "[[File:Wikipedia-logo-v2.svg]]", dùng "Wikipedia-logo-v2.svg" bên cạnh "image =".

Ngày hết hạn

Tham số expiry có thể được sử dụng để chỉ định khi nào một thông báo sửa đổi không còn hiển thị trên một bài viết. Điều này có thể hữu ích khi một bản thông báo sửa đổi được tạo ra vì lý do có tính chất tạm thời. Bất kỳ định dạng thời gian hợp lệ có thể được sử dụng, ví dụ:

  • January 2012
  • 4 April 2009
  • 11:09 April 5 2013

Để xác định rằng một thông báo sửa đổi không bao giờ hết hạn, có thể sử dụng |expiry=indefinite.

Ví dụ

{{Thông báo sửa đổi
| id = loremipsumedn
| header = Attention editors
| headerstyle = font-size: 150%;
| text = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| textstyle = font-size: 120%;
| image =
}}
{{Thông báo sửa đổi
| id = faqedn
| header = Frequently asked questions
| headerstyle = font-size: 120%;
| text = Before editing, please consult the list of Frequently Asked Questions specific to this article. The FAQ includes questions on many issues that have been discussed.
| textstyle = background-color: #fee;
| image =
}}
{{Thông báo sửa đổi
| id = engvaredn
| header =
| headerstyle =
| text = This article is written in '''[[British English]]''', which differs from [[American English]] in some ways. See [[American and British English differences]]. According to the [[Wikipedia:Manual of Style#National varieties of English|relevant style guide]], this should not be changed without broad consensus.
| textstyle =
| image = Flag of the United Kingdom.svg
| imagesize = 50px
}}

Số không gian tên

0 – (Chính)
1 – Thảo luận:
2 – Thành viên: [note 1]
3 – Thảo luận Thành viên: [note 2]
4 – Wikipedia:
5 – Thảo luận Wikipedia:
6 – Tập tin:
7 – Thảo luận Tập tin:
8 – MediaWiki:
9 – Thảo luận MediaWiki:
10 – Bản mẫu:
11 – Thảo luận Bản mẫu:
12 – Trợ giúp:
13 – Thảo luận Trợ giúp:
14 – Thể loại:
15 – Thảo luận Thể loại:
100 – Dự án:
101 – Thảo luận Dự án:
828 – Mô đun:
829 – Thảo luận Mô đun:

  1. ^ Thông báo sửa đổi thành viên hiện được triển khai bằng cách tạo một trang con trên trang thành viên có tên "/Editnotice". Điều này cho phép người dùng không phải bảo quản viên sửa thông báo sửa đổi của riêng họ. Hiển thị thông báo sửa đổi người dùng được kiểm soát bởi MediaWiki:Editnotice-2.
  2. ^ Thông báo sửa đổi thảo luận thành viên hiện được triển khai bằng cách tạo một trang con trên trang thảo luận thành viên có tên "/Editnotice". Điều này cho phép người dùng không phải bảo quản viên sửa thông báo sửa đổi của riêng họ. Hiển thị thông báo sửa đổi thảo luận thành viên được kiểm soát bởi MediaWiki:Editnotice-3.

Câc thông báo sửa đổi được tạo cho đến nay

Danh sách này được tạo tự động bởi Special:PrefixIndex và bị cắt ngắn không đưa ra số lượng lớn các thông báo sửa đổi.

Xem thêm