Bản mẫu:Thông báo sửa đổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Tiêu bản này là khung để hiển thị các nội dung nhắc nhở khi sửa đổi. ===Cách sử dụng

{{Thông báo sửa đổi
| expiry =
| id =
| header =
| headerstyle =
| text =
| textstyle =
| image =
}}

Trong đó:

Thông số Chức năng Cần thiết
expire Ngày hết hạn của thông báo Không
id id cho HTML Không
header Đầu đề Không
headerstyle Mã CSS cho đầu đề Không
text Nội dung chính
textstyle Mã CSS cho nội dung chính Không
image Hình Không
imageright Hình ở phía bên tay phải Không

Ví dụ

{{thông báo sửa đổi
| id = loremipsumedn
| header = Attention editors
| headerstyle = font-size: 150%;
| text = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| textstyle = font-size: 120%;
| image =
}}

0 – (Main)
1 – Talk:
2 – User: [note 1]
3 – User talk: [note 2]
4 – Wikipedia:
5 – Wikipedia talk:
6 – File:
7 – File talk:
8 – MediaWiki:
9 – MediaWiki talk:
10 – Template:
11 – Template talk:
12 – Help:
13 – Help talk:
14 – Category:
15 – Category talk:
100 – Portal:
101 – Portal talk:

Expiry date

The expiry parameter can be used to specify when an editnotice will cease to be visible on an article. This can be useful when an editnotice is created for reasons of a temporal nature. Any valid time format may be used, for example:

  • January 2012
  • 4 April 2009
  • 11:09 April 5 2013

To specify that an editnotice never expire, |expiry = indefinite may be used.

Editnotices created so far

This list is created automatically by Special:PrefixIndex.

See also


Lỗi chú thích: Đã tìm thấy thẻ <ref> với tên nhóm “note”, nhưng không tìm thấy thẻ tương ứng <references group="note"/> tương ứng, hoặc thẻ đóng </ref> bị thiếu